Zlúčenie dotazov (Power Query)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Operácia Zlúčiť vytvorí nový dotaz z dvoch existujúcich dotazov. Jeden výsledok dotazu obsahuje všetky stĺpce z primárnej tabuľky a jeden stĺpec slúžiaci ako jednoduchý stĺpec obsahujúci navigačné prepojenie na súvisiacu tabuľku. Súvisiaca tabuľka obsahuje všetky riadky, ktoré zodpovedajú riadkom primárnej tabuľky na základe spoločnej hodnoty stĺpca. Operáciou Rozbaliť sa pridajú stĺpce zo súvisiacej tabuľky do primárnej tabuľky. Príklad na zlúčenie celkového predaja z dotazu podrobností objednávky s tabuľkou produktov nájdete v kurze Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov.

Pomocou zlúčenia môžete dosiahnuť podobné výsledky ako s excelovou funkciou VLOOKUP. Funkcia VLOOKUP umožňuje vytvoriť spojenie medzi dvomi množinami údajov v Exceli. Zlúčenie vám umožňuje spojiť dva dátové dotazy v Exceli alebo z externého zdroja údajov. Funkcia Zlúčenie má navyše intuitívne používateľské rozhranie, ktoré umožňuje jednoduché vytváranie vzťahu medzi dvomi tabuľkami.

Poznámka k zabezpečeniu : Úrovne ochrany osobných údajov chránia používateľa pred neúmyselným kombinovaním údajov z viacerých zdrojov, ktoré môžu byť súkromné alebo organizačné. V závislosti od dotazu môže používateľ neúmyselne odoslať údaje zo súkromného zdroja do iného zdroja, ktorý môže byť škodlivý. Power Query analyzuje každý zdroj údajov a klasifikuje ho podľa definovanej úrovne ochrany osobných údajov: Verejné, Organizačné a Súkromné. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov nájdete v téme Úrovne ochrany osobných údajov.

Vykonanie operácie zlúčenia

Môžete vykonať dva typy operácie zlúčenia: sprostredkujúce zlúčenie alebo vnorené zlúčenie. Pomocou sprostredkujúceho zlúčenia vytvoríte nový dotaz pre každú operáciu zlúčenia. Pomocou vnoreného zlúčenia zlučujete údaje do existujúceho dotazu dovtedy, kým nedosiahnete konečný výsledok. Výsledkom je nový krok na konci aktuálneho dotazu.

Vnorené zlúčenie

 1. V mriežke Ukážka dotazu kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ) a potom na položku Zlúčiť.

  .

Sprostredkujúce zlúčenie

 1. Na karte POWER QUERY alebo páse s nástrojmi editora dotazov v skupine Kombinovať kliknite na možnosť Zlúčiť. Pri používaní pása s nástrojmi editora dotazov sa ako primárna tabuľka pre operáciu Zlúčiť vyberie aktívny dotaz.

  Zlúčenie dotazov v Power Query

Zlúčenie dotazov

 1. V dialógovom okne Zlúčenie:

  1. Vyberte primárnu tabuľku z horného rozbaľovacieho zoznamu a potom stĺpec kliknutím na hlavičku stĺpca.

  2. Vyberte súvisiacu tabuľku z dolného rozbaľovacieho zoznamu a potom zodpovedajúci stĺpec kliknutím na hlavičku stĺpca.

   Poznámka :  Na zlúčenie môžete vybrať viacero stĺpcov. Skontrolujte, či ste vybrali rovnaký počet stĺpcov, ktoré majú zodpovedať primárnej tabuľke a ukážke súvisiacej tabuľky.

   Po výbere stĺpcov z primárnej tabuľky a súvisiacej tabuľky zobrazí Power Query počet zhôd z horných riadkov. Touto činnosťou sa overí, či bola operácia Zlúčiť vykonaná správne, alebo či je potrebné vykonať zmeny nastavenia operácie Zlúčiť alebo úpravy dotazov, ktoré chcete zlúčiť.

 2. Začiarknutím políčka Zahrnúť iba zhodujúce sa riadky zahrňte iba tie riadky z primárnej tabuľky, ktoré zodpovedajú súvisiacej tabuľke vo výslednom dotaze zlúčenia. Ak toto políčko nezačiarknete, všetky riadky z primárnej tabuľky sa zahrnú do výsledného dotazu zlúčenia.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka :  Spoločné stĺpce v primárnej tabuľke a súvisiacej tabuľke sa porovnajú na základe poradia vybratého pre každú z tabuliek. Stĺpce musia byť okrem toho rovnakého typu, napríklad Text alebo Číslo, aby mohli vykázať zhodu.

  V nasledujúcom príklade na funkciu Zlúčiť sa zobrazuje operácia zlúčenia medzi primárnou tabuľkou Produkty a súvisiacou tabuľkou Celkový predaj.

  Dialógové okno Zlúčenie

Po kliknutí na tlačidlo OK vytvorí operácia Zlúčiť nový dotaz.

Finálne zlúčenie

Vykonanie operácie rozbalenia

Po operácii Zlúčiť môžete rozbaliť prepájací stĺpec tabuľky, čím sa pridajú stĺpce zo súvisiacej tabuľky do primárnej tabuľky. Po rozbalení stĺpca do primárnej tabuľky môžete použiť filtre a ďalšie operácie transformovania.

Rozbalenie stĺpca

 1. V mriežke Ukážka kliknite na ikonu rozbalenia stĺpca NewColumn (NovýStĺpec) ( Príkaz Nová skupina kontaktov na páse s nástrojmi ).

 2. V rozbaľovacom zozname Rozbaliť:

  1. Kliknutím na položku (Vybrať všetky stĺpce) vymažte všetky stĺpce.

  2. Kliknutím pridajte stĺpce zo súvisiacej tabuľky do primárnej tabuľky.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka :  Po rozbalení stĺpca môžete stĺpec premenovať. Ďalšie informácie o spôsobe premenovania stĺpca nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Zlúčenie Power Query

Súvisiace témy

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×