Zlúčenie dotazov (Power Query)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Power Query je známe ako získať a transformovať v Exceli 2016. Informácie tu uvedené sa vzťahuje na obe. Ďalšie informácie nájdete v téme získať a transformovať v Exceli 2016.

Zlúčenie dotazov vytvorí nový dotaz z dvoch existujúcich dotazov. Jeden výsledok dotazu obsahuje všetky stĺpce z hlavnej tabuľky s jedným stĺpcom slúži ako jeden stĺpec obsahujúci navigačné prepojenie do súvisiacej tabuľky. Súvisiaca tabuľka obsahuje všetky riadky, ktoré spĺňajú každý riadok z hlavnej tabuľky na základe bežné hodnoty stĺpca. Operácia rozbaliť pridá stĺpce zo súvisiacej tabuľky do primárnej tabuľky.

Príklad zlučovania celkového predaja z dotazu Podrobnosti objednávky do tabuľky produkty, v téme kurz Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov .

Zlúčenie dotazov, môžete dosiahnuť podobné ciele do Excelu VLOOKUP (funkcia). Funkcia VLOOKUP môžete spojiť dva súbory údajov, ktoré sú v programe Excel. S hromadnú korešpondenciu, môžete spojiť dva dotazy údajov, ktoré sú v programe Excel alebo externého zdroja údajov. Okrem toho, korešpondenciou má intuitívne používateľské rozhranie na jednoduché vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami dve spojenia.

Poznámka k zabezpečeniu: Úrovne ochrany osobných údajov používateľom zabrániť omylom kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov, ktoré môžu byť súkromné alebo svojej organizácie. V závislosti od dotazu, používateľ môže neúmyselne odoslať údaje zo zdroja súkromných údajov na iný zdroj údajov, ktoré môže byť škodlivý. Power Query analyzuje každý zdroj údajov a rozdeľuje na definovanú úroveň ochrany osobných údajov: verejné, organizačné a súkromné. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov nájdete v téme Úrovne ochrany osobných údajov.

Dva typy korešpondencie, Vnorené zlúčenie alebo Sprostredkujúce zlúčenie môžete vykonávať. Sprostredkujúce zlúčenie vytvoríte nový dotaz pre každú operáciu zlúčiť. Vnorené zlúčenie zlúčenia údajov do existujúcej dotazu, až kým sa nedostanete konečný výsledok. Výsledkom je nový krok na konci aktuálny dotaz.

Na vykonanie vnorené zlúčenie : V mriežke Ukážka dotazu kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ) a kliknite na položku Zlúčiť.

.

Na vykonanie medzičlánok : POWER QUERY alebo Editor dotazov na páse s nástrojmi, v skupine kombinovať kliknite na položku Zlúčiť. Pri použití na páse s nástrojmi Editora dotazov, aktívny dotaz sa vyberie ako primárnej tabuľky pre operáciu Zlúčiť.

Zlúčenie dotazov v Power Query

 1. V dialógovom okne zlúčenie

  • Vyberte primárnu tabuľku z horného rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte stĺpec kliknutím na hlavičku stĺpca.

  • Súvisiaca tabuľka vyberte z dolného rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte položku zodpovedajúci stĺpec kliknutím na hlavičku stĺpca.

   Poznámka:  Na zlúčenie môžete vybrať viacero stĺpcov. Skontrolujte, či ste vybrali rovnaký počet stĺpcov, ktoré majú zodpovedať primárnej tabuľke a ukážke súvisiacej tabuľky.

   Po výbere stĺpcov z primárnej tabuľky a súvisiacej tabuľky zobrazí Power Query počet zhôd z horných riadkov. Touto činnosťou sa overí, či bola operácia Zlúčiť vykonaná správne, alebo či je potrebné vykonať zmeny nastavenia operácie Zlúčiť alebo úpravy dotazov, ktoré chcete zlúčiť.

 2. Začiarknite políčko zahrnúť iba zhodné riadky tak, aby zahŕňalo len tie riadky z hlavnej tabuľky, ktoré sa zhodujú s súvisiacej tabuľky výsledné zlúčiť dotazu. Ak nie začiarknite toto políčko, všetky riadky z primárneho tabuľky sa zahrnú výsledné zlúčiť dotazu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Spoločné stĺpce v primárnej tabuľke a súvisiacej tabuľke sa porovnajú na základe poradia vybratého pre každú z tabuliek. Stĺpce musia byť okrem toho rovnakého typu, napríklad Text alebo Číslo, aby mohli vykázať zhodu.


  Na obrázku nižšie vidíte zlúčenia medzi primárnou tabuľkou produkty a súvisiacou tabuľkou Celkový predaj.

  Dialógové okno Zlúčenie

Po kliknutí na tlačidlo OK vytvorí operácia Zlúčiť nový dotaz.

Finálne zlúčenie

Po operácii Zlúčiť môžete rozbaliť prepájací stĺpec tabuľky, čím sa pridajú stĺpce zo súvisiacej tabuľky do primárnej tabuľky. Po rozbalení stĺpca do primárnej tabuľky môžete použiť filtre a ďalšie operácie transformovania.

Ak chcete rozbaliť stĺpec, postupujte nasledovne:

 1. V mriežke Ukážka kliknite na položku nový stĺpec rozšíriť ikonu ( Rozbaliť ).

 2. V rozbaľovacom zozname Rozbaliť:

  • Kliknutím na položku (Vybrať všetky stĺpce) vymažte všetky stĺpce.

  • Kliknutím pridajte stĺpce zo súvisiacej tabuľky do primárnej tabuľky.

  • Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Po rozbalení stĺpec, môžete ju premenovať. Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť názov stĺpca nájdete v téme premenovanie stĺpca.

Zlúčenie v doplnku Power Query

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×