Zlúčenie do katalógu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Publisher ponúka možnosť pripojiť sa k zdroju údajov, napríklad databázu, tabuľku alebo dokonca textový súbor, a ich využívanie na vytvorenie Katalóg produktov alebo služieb. Zlúčenie do katalógu môžete použiť aj na vytvorenie adresára, fotoalbumu alebo akýkoľvek iný typ publikácie, ktorá zobrazuje jednu alebo viac položiek na každej strane.

Ako funguje zlúčenie do katalógu

Plánovanie katalógu

Vytvorenie šablóny publikácie

Pripojenie k zdroju údajov

Vloženie zlučovacích polí

Dokončenie, vytlačiť a uložiť publikáciu katalógu

Ako funguje zlúčenie do katalógu

Zlúčenie do katalógu sa podobá na hromadnú korešpondenciu. Ak použijete zlúčenie do katalógu, môžete vytvoriť publikácii šablónu a potom skombinovať šablónu s informáciami zo zdroja údajov na generovanie zlúčených strán.

Zdroj údajov sa skombinuje so šablónou zlúčenia a vytvoria sa strany katalógu

1 zdroj údajov s údajmi záznamov, ako je napríklad položka názvov a popisov.

2 katalógu zlúčenie šablóny publikácie s oblasť zlúčenia katalógov a zlúčiť polia obsahujúce zástupné symboly pre informácie v zázname.

3 Resulting zlúčené stránky zobrazujúce na strane viaceré záznamy.

Svojho zlúčenie do katalógu môžete uložiť ako novú publikáciu alebo ho môžete pridať na koniec existujúcej publikácie. Môžete tiež uložiť šablóny zlúčenia do katalógu a použiť znova pri každej aktualizácii informácií v zdroji údajov, ak chcete vytvoriť ďalšie množiny zlúčené strany.

Skôr než začnete

Nasledovné tipy vám pomôžu zlúčenie do katalógu úspešné:

 • Začatie zlúčenia do katalógu v novej publikácie.

 • Okrem stránok, napríklad titulnej strany, obsahu a objednávok, dajte si jednu stranu pre váš zlučovacích polí, aj cez katalógu bude pravdepodobne viac strán po vytvorení dokumentu hromadnej korešpondencie.

 • Nastavenie šablóny zlúčenia katalógu s veľkosti strany, ktoré chcete pre zlúčené finálny strany.

 • Ak chcete pridať zlúčené strany, ktoré vytvoríte na koniec existujúcej publikácie, skontrolujte, či šablóny zlúčenia do katalógu zhodujú existujúcej publikácie nasledujúcimi spôsobmi:

  • veľkosť strany (výška a šírka),

  • zobrazenie strany (jednostranové alebo dvojstranové rozloženie),

  • Typ publikácie (Web alebo tlačiť)

  • poradie strán (zľava doprava alebo sprava doľava).

Na začiatok stránky

Plánovanie katalógu

Skôr než začnete svojho zlúčenie do katalógu, premýšľať o tom, aké informácie, ktoré chcete zobraziť zoznam v záverečný zlúčené strany.

 • Chcete zobraziť zoznam názvov položiek a cien?

 • Chcete zahrnúť popis každej položky?

 • Chcete zahrnúť obrázok každej položky?

Plánovanie zdroja údajov

Po sa rozhodnete druh informácií, ktoré sa majú zobraziť v katalógu, môžete vytvoriť zdroj údajov, ktorá sa použije pre katalóg hromadnej korešpondencie. Ak už máte zdroj údajov, môžete sa uistite sa, že obsahuje všetky informácie, ktoré chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie.

Zlúčenie do katalógu programu Publisher môžete použiť širokej škály formátov zdroja údajov. Ak ešte nemáte zdroj údajov použiť pre hromadnej korešpondencie, si môžete vytvoriť v programe Publisher. Môžete tiež vytvoriť zdroj údajov v hárku programu Microsoft Office Excel alebo v tabuľke programu Microsoft Office Word.

Údajové pole obsahujúce zdroj údajov zodpovedajú zlučovacích polí, ktoré vložíte do šablóny zlúčenia do katalógu.

Pri nastavovaní zdroja údajov, vytvoriť stĺpec pre každý typ informácie, napríklad názov položky, číslo akcie a cena. Každý riadok alebo záznam zodpovedá údajom pre jednu položku.

Dôležité  Skontrolujte, či zdroj údajov obsahuje údajové pole alebo stĺpec, pre každý typ informácie, ktoré budete zlúčiť. V závislosti od typu zdroja údajov, možno vykonať niekoľko zmien údajov po pripojení sa k nej v programe Publisher, ale je lepšie finalizácia informácie skôr než začnete.

Ak chcete zlúčiť fotografie strán katalógu, musíte zahrnúť stĺpec pre cesta každého súboru obrázka, ktorý plánujete používať. Nevkladajte skutočné obrázky alebo obrázky v zdroji údajov.

Ak plánujete vytvoriť zdroj údajov v programe Publisher, môžete to urobíte po vytvorení šablóny publikácie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny publikácie

Teraz môžete vytvoriť katalóg zlúčiť šablóny publikácie, kde si navrhnúť rozloženie finálny zlúčené strany. Po dokončení spracovania hromadnej korešpondencie sa vám pomocou tejto šablóny katalógu zlúčiť na generovanie zlúčených strán, ktoré môžete uložiť ako novú publikáciu alebo na koniec existujúcej publikácie.

Šablóny zlúčenia do katalógu majú rovnaké rozloženie (veľkosť strany a orientácia), ktoré chcete pre zlúčené finálny strany. Tiež, mal by obsahovať žiadny text alebo grafiku, ktorá sa má zobraziť na každej strane publikácie, napríklad, obrázka na pozadí alebo meno a telefónne číslo vašej spoločnosti. Toto je najlepší Hotovo používanie predlohu pre tieto prvky zlúčiť šablóny.

Ak chcete pridať zlúčené strany na koniec existujúcej publikácie, uistite sa, či šablóny zlúčenia do katalógu zodpovedá existujúcej publikácie nasledujúcimi spôsobmi:

 • veľkosť strany (výška a šírka),

 • zobrazenie strany (jednostranové alebo dvojstranové rozloženie),

 • Typ publikácie (Web alebo tlačiť)

 • poradie strán (zľava doprava alebo sprava doľava).

Vytvorenie šablóny zlúčenia katalógu

 1. Vyberte šablónu publikácie, ktorý je vhodný pre katalóg.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku strany katalógu.
  Začiatok zlučovania strán katalógu

 3. Strany katalógu sa vytvorí s predvoleným oblasť zlúčenie katalógu a na karte Nástroje katalógu sa zobrazí na páse s nástrojmi. V súčasnosti môžete umiestniť Oblasť zlúčenie katalóguako má na stránke a pridať ľubovoľný text alebo obrázky, ktoré sa má zobraziť na každej strane katalógu. Menšie oblasť zlúčenia, katalógu ďalšie položky možno zlúčiť na stránku. Napríklad oblasť 2 "x 2" zlúčenia sa bude opakovať viackrát než oblasť 4 "x 4" zlúčenia. Nerobte si starosti príliš veľa o tom, ako sa to presne, ako môžete vrátiť a upraviť tieto položky kedykoľvek.

  Tip.  Nechcete konfigurovať oblasť zlúčenia do katalógu v súčasnosti, počkajte, kým príde čas na Vloženie zlučovacích polí a použite niektorý z návrhov predpripravené z galérie rozloženie.

Na začiatok stránky

Pripojenie k zdroju údajov

Po nastavení formátu stránku šablóny zlúčenie katalógu, ďalším krokom je vytvorenie alebo vyhľadajte a pripojiť sa k zdroju údajov. Možnosti, ktoré môžete vybrať ďalej závisí od toho, či už máte zdroj údajov, alebo či chcete vytvoriť nový zoznam v programe Publisher.

 1. Na karte Nástroje katalógu, kliknite na položku Pridať zoznam a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak potrebujete na vytvorenie zdroja údajov pre hromadnej korešpondencie, vyberte položku zadať nový zoznam.

  • Ak už máte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, kliknite na položku použiť existujúci zoznam.

  • Ak chcete vytvoriť priečinok kontaktov, kliknite na položku vybrať z kontaktov programu Outlook.

Zadanie nového zoznamu

 1. V dialógovom okne nový zoznam produktov, zadajte informácie pre prvú položku alebo záznam, ktorý chcete zahrnúť do katalógu.

  Ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce – napríklad, ak nie sú vrátane obrázkov, kliknite na položku prispôsobiť stĺpce a potom vykonajte požadované zmeny.

 2. Po zadaní všetkých informácií o pridaní prvého záznamu, kliknite na položku Nová položka a potom zadajte požadované informácie pre ďalší záznam. Pokračujte, kým ste zadali informácie pre všetky záznamy, ktoré chcete zahrnúť.

 3. Po dokončení nového zoznamu kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Uloženie zoznamu adries zadajte názov nového zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Použitie existujúceho zoznamu

 1. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vyhľadajte a kliknite na položku zdroj údajov, ktorý chcete.

  Na základe predvoleného nastavenia Publisher ukladá zdroje údajov do priečinka zdroje údajov. Možno budete musieť prejdite do priečinka zdroje údajov na zdroj údajov.

 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od typu zdroja údajov, ktoré ste vybrali, sa môže zobraziť iné dialógové okná vyžiadaní konkrétne informácie. Napríklad, ak je zdrojom údajov pracovného hárka programu Excel, ktorá obsahuje informácie o viacerých karty, musí vyberte kartu, ktorá obsahuje požadované informácie a kliknite na tlačidlo OK.

Výber z outlookových kontaktov

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • V dialógovom okne Výber kontaktov kliknite na položku v zozname kontaktov, ktoré chcete použiť.

  • V dialógovom okne Výber profilu vyberte správny profil pre kontakty, ktoré chcete použiť.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie viacerých zoznamov

Ak chcete použiť viacero zoznamov svoje zlúčenia do katalógu, môžete pridať zoznamy.

 1. Kliknite na položku Upraviť zoznam a v katalógu zlúčenie zoznam produktov, v časti pridať na zoznam produktov, kliknite na položku vybrať existujúci zoznam; vybrať z kontaktov programu Outlook alebo zadať nový zoznam.
  Publisher zobrazí výzvu na opravenie nezhôd medzi poľami v rôznych zdrojových zoznamoch otvorením pridať do zoznamu produktov dialógové okno.

 2. V okne Pridať do zoznamu produktov dialógové okno, vyberte pole, ktoré nie je začiarknuté v stĺpci priradené, vyberte pole, do ktorého sa bude zodpovedať produktu Zoznam polí so zoznamom priradené polia a potom na položku Match.

 3. V dialógovom okne Mapovanie poľa overte, že vybraté pole je zobrazené v časti priradiť k poľu zoznamu produktov alebo vyberte iné a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete pridať nové pole do zoznamu príjemcov, teda urobiť zápas, vyberte pole, ktoré chcete pridať do nového zoznamu (ľavý zoznam v dialógovom pridať do zoznamu príjemcov), kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Pridané polia sa zobrazia v časti nové polia na pridanie do zoznamu príjemcov

Vyberte záznamy, ktoré chcete zahrnúť

 1. Kliknite na položku Upraviť zoznam.

 2. V dialógovom okne Zlúčenie katalógu produktu zoznam, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Začiarknite políčka vedľa záznamov, ktoré chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa záznamy, ktoré chcete vylúčiť.

   Tip.  Ak chcete zahrnúť iba niekoľko záznamov v zozname, kliknite na položku Vymazať všetko a potom vyberte požadované záznamy.

  • Zoznam filtrovať podľa určitého kritéria tak, že kliknete na šípku vedľa záhlavia stĺpca položky, ktoré chcete filtrovať podľa a potom na položku hodnotu, ktorú chcete použiť ako filter.

   • (Prázdne) zobrazí všetky záznamy, v ktorých zodpovedajúce pole je prázdne.

   • (Nie prázdne) zobrazí všetky záznamy, v ktorých zodpovedajúce pole obsahuje údaje.

    Poznámka:  Ak zdroj údajov obsahuje záznamy, ktoré zdieľajú tie isté údaje a existuje desať jedinečných hodnôt v stĺpci, môžete filtrovať určité informácie. Napríklad, ak je zdrojom údajov zoznamu vlastností na predaj a existuje viacero záznamov vlastnosť, ktoré zoznamu byvolej ako umiestneniu mesto, môžete filtrovať na Buffalo.

    Dialógové okno zlúčenie katalógu produktu zoznam zobrazuje len označené záznamy. Ak chcete znova Zobraziť všetky záznamy, kliknite na položku (všetko).

  • Zoradenie položiek v zozname tak, že kliknete na záhlavie stĺpca položky, ktoré chcete zoradiť podľa. Ak chcete zobraziť zoznam abecedne zoradený podľa mesta alebo umiestnenia, kliknite na záhlavie stĺpca mesto/miesto.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vloženie zlučovacích polí

Teraz je čas na usporiadanie informácií, ktoré chcete zobraziť v publikácii. Rozloženie stránky, pridáte polia hromadnej korešpondencie na oblasť zlúčenia do katalógu. Každý zlučovacie pole predstavuje stĺpec v zdroji údajov a oblasť zlúčenia do katalógu sa zobrazí, ako sa zobrazia informácie v jednom zázname.

Usporiadanie sa oblasť zlúčenia do katalógu požadovaným spôsobom a zadajte koľkokrát oblasť zlúčenia zopakuje na každej strane. Budete chcieť zobraziť štyri položky na každej strane. Každá položka sa zobrazí v rovnako, ako ste usporiadajte oblasť zlúčenia do katalógu na základe. Môžete upraviť veľkosť každej položky a môžete zmeniť veľkosť oblasť zlúčenia do katalógu.

Dôležité   Ak chcete vložiť zlučovacie polia mimo oblasť zlúčenia do katalógu, nebude opakovať po dokončení hromadnej korešpondencie.

Vyberte rozloženie oblasť zlúčenia

 1. V skupine rozloženie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte jednu z galérie predpripravené návrh.
   Možnosti rozloženia zlúčenia do katalógu

  • Vyberte počet riadkov a stĺpcov na každej strane v riadkoch a stĺpcoch rozbaľovací zoznam.
   Riadky a stĺpce rozloženia strán katalógu

Vloženie textu zlučovacích polí do oblasť zlúčenia do katalógu

 1. Kliknite na tlačidlo textové pole a kliknite na prvú zlučovacie pole, ktoré chcete vložiť.
  Vloženie textových polí do zlúčenia do katalógu

 2. V oblasť zlúčenia do katalógu vyberte zlučovacie pole a potom premiestnenie a zmena veľkosti zlučovacie pole vykonaním nasledujúcich krokov:

  • Premiestniť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad zlučovacieho poľa, až kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ premiestniť Ukazovateľ posúvania a potom presuňte zlučovacieho poľa na novú pozíciu.

  • Veľkosť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad jednu z rukovätí na zmenu veľkosti na textové pole alebo obrázok rám, kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ zmeny veľkosti Ukazovatele presunu pravítka a potom potiahnite myšou do textového poľa alebo obrázok rám je požadovanú veľkosť.

 3. Kliknite na položku mimo zlučovacie pole tak, že už nie je vybratá.

 4. Opakujte kroky 1 až 3, kým ste vložili všetky polia, ktoré chcete zo zdroja údajov.

Dôležité   Polia sa vložia aktuálnej kurzora (bodu vloženia blikajúce kurzor). Ak neexistuje žiadna kurzor na miesto, vytvorí nové textové pole a zlučovacie pole umiestnené v tomto nové textové pole.

Formátovanie textu zlučovacích polí

Formátovanie zlučovacích polí v šablóny zlúčenia do katalógu môžete formátovať zlúčené katalógu údajov. Tieto polia môžete zaobchádzať ako ľubovoľné textové pole a môžete zahrnúť-zlúčia textu a formátovania, ako aj zlúčené položky.

 1. V šablóne zlúčenie katalógu vyberte pole obsahujúce informácie, ktoré chcete formátovať, vrátane sprievodných znakov zlučovacích polí (««»»).

 2. Na karte Nástroje textových polí, vyberte požadované možnosti.

Vloženie obrázka zlučovacích polí do oblasť zlúčenia do katalógu

 1. Kliknite na tlačidlo pole s obrázkom, a kliknite na prvú zlučovacie pole, ktoré chcete vložiť.

 2. V oblasť zlúčenia do katalógu vyberte zlučovacie pole a potom premiestnenie a zmena veľkosti zlučovacie pole vykonaním nasledujúcich krokov:

  • Premiestniť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad zlučovacieho poľa, až kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ premiestniť Ukazovateľ posúvania a potom presuňte zlučovacieho poľa na novú pozíciu.

  • Veľkosť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad jednu z rukovätí na textové pole alebo obrázok rám, kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ zmeny veľkosti Kurzor zmeny veľkosti a potom potiahnite myšou do textového poľa alebo obrázok rám je požadovanú veľkosť.

 3. Kliknite na položku mimo zlučovacie pole tak, že už nie je vybratá.

 4. Opakujte kroky 1 až 3, kým ste vložili všetky polia, ktoré chcete zo zdroja údajov.

Dôležité   Polia sa vložia aktuálnej kurzora (bodu vloženia blikajúce kurzor). Ak neexistuje žiadna kurzor na miesto, vytvorí nové textové pole a zlučovacie pole umiestnené v tomto nové textové pole.

Premiestnenie alebo zmena veľkosti oblasť zlúčenia do katalógu

Ak váš formátovaný zlučovacích polí už nie je vhodné v oblasť zlúčenia do katalógu, môžete zmeniť jeho veľkosť.

Poznámka:  Ak zväčšiť, budete musieť prispôsobiť menej položiek alebo záznamov, na každej strane.

 1. Kliknite na položku Zlúčiť oblasť katalógu ho vyberte.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši na jednu z rukovätí na oblasť zlúčenia do katalógu a potom Presúvajte myš.

 3. Zadajte počet položiek sa má zobraziť na každej strane zadaním čísla, ktoré chcete pre položky na stránke nadol a cez stránku, na paneli s nástrojmi Rozloženie zlúčenie katalógu.

Dokončenie a zobrazenie ukážky šablóny

 1. Kliknite na položku Ukážka výsledkov.

 2. Kliknutím na šípky zobrazíte na každej strane zlúčené údaje.
  Skupina ukážky katalógu

  Ak sa rozhodnete zahrnúť položky, kliknite na položku Šablóna a potom kliknite na položku vylúčiť záznam v skupine Ukážka stránky.

Na začiatok stránky

Dokončenie, vytlačiť a uložiť publikáciu katalógu

Na dokončenie spracovania hromadnej korešpondencie, máte tri možnosti:

 • Môžete vytlačiť zlúčenú publikáciu priamo.

 • Môžete vytvoriť a vytlačiť novú publikáciu, ktorá obsahuje zlúčeného obsahu. Obsah tejto publikácie môžete vykonať zmeny, tak, ako by ste zmenili ostatné publikácie v Publisheri.

Tip.  Ak chcete zahrnúť viaceré katalógu zlúči do publikácie, musíte vytvoriť novú publikáciu pre zlúčené strany, ako môže mať iba jednu množinu strán katalógu na publikáciu.

 • Zlúčeného obsahu môžete pridať do existujúcej publikácie.

Ak chcete pridať prednú časť a späť na titulnej strany do publikácie, alebo ak chcete pridať všetkých ostatných stranách, musíte vytvoriť novú publikáciu alebo Pridanie obsahu do existujúcej publikácie.

Zlúčiť do novej publikácie

Ak chcete upraviť zlúčené strany, ich uložiť na neskoršie použitie, alebo ich vytlačiť neskôr, môžete zhromažďovať a uložiť všetky zlúčené strany ako jeden nové zlúčené publikácie, ktorá s aktuálnymi údajmi – napríklad názvy produktov a cien – namiesto zlučovacích polí .

 1. V skupine zlúčiť, kliknite na položku Zlúčiť do nového.
  Zlúčenie katalógu do novej publikácie
  program publisher vytvorí novú publikáciu, môžete ukladať a upravovať. Môžete pridať aj dopredu a dozadu úvodných strán.
  Poznámka: Ak plánujete tlačiť katalógu ako brožúru, skontrolujte, či celkový počet strán je násobkom čísla 4.

 2. Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na položku Uložiť túto publikáciu.

 3. Do poľa názov súboru zadajte názov publikácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V prípade potreby aj uložiť zmeny, ktoré ste vykonali na šablóny zlúčenia do katalógu. Táto šablóna zlúčenie katalógu môžete použiť znova vytvoriť ďalšie strany zlúčených pri každej aktualizácii informácií v zdroji údajov.

Pridať do existujúcej publikácie

Ak už máte svoj pokrýva nastavenie v samostatnej publikácii, alebo ak chcete katalóg umiestnené na konci dlhšie publikácie, môžete pridať svoj obsah zlúčených priamo.

Pred pridaním zlúčené strany na koniec existujúcej publikácie, skontrolujte, či šablóny zlúčenia do katalógu zhodujú existujúcej publikácie nasledujúcimi spôsobmi:

 • veľkosť strany (výška a šírka),

 • zobrazenie strany (jednostranové alebo dvojstranové rozloženie),

 • Typ publikácie (Web alebo tlačiť)

 • poradie strán (zľava doprava alebo sprava doľava).

Poznámka:  Na otvorenie publikácie nemožno pridať zlúčené strany. Ak pracujete na publikáciu, do ktorého chcete zlúčiť, uistite sa, že neuložíte a nezavriete ju pred dokončením hromadnej korešpondencie.

 1. V skupine zlúčiť kliknutím na položku Pridať existujúce.
  Zlúčenie katalógu do existujúcej publikácie

 2. V dialógovom okne Otvorenie publikácie vyhľadajte a vyberte publikáciu, do ktorej chcete pridať zlúčené strany a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Program Publisher pridá zlúčené strany na koniec existujúcej publikácie.

  Tip.  Ak chcete zmeniť poradie strán v publikácii aktualizovaný, kliknite na položku strany, ktorú chcete premiestniť na navigačnej table stránky a potom ju presuňte na požadované miesto.

 3. V existujúcej publikácie, kliknite na tlačidlo Uložiť uložte aktualizácie.

 4. V prípade potreby aj uložiť zmeny, ktoré ste vykonali na šablóny zlúčenia do katalógu. Táto šablóna zlúčenie katalógu môžete použiť znova vytvoriť ďalšie strany zlúčených pri každej aktualizácii informácií v zdroji údajov.

Tlač zlúčenej publikácie

 • V skupine zlúčiť na položku Tlačiť.
  Zlúčenie katalógu do tlačiarne

  Vydavateľ otvorí tlačenú stranu v zobrazení Backstage.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×