Zlúčenie buniek a zrušenie zlúčenia buniek v Exceli pre Mac

Zlúčením skombinujete dve alebo viaceré bunky do novej, väčšej bunky. Je to skvelý spôsob na vytvorenie označenia cez viacero stĺpcov.

V tomto príklade sa bunky A1, B1 a C1 zlúčili a vytvorili označenie „Mesačný predaj“, ktoré popisuje informácie v riadkoch 2 až 7.

Zlúčenie buniek nad inými bunkami

Zlúčenie buniek

 1. Vyberte dve alebo viac susedných buniek, ktoré chcete zlúčiť.

  Dôležité : Skontrolujte, či údaje, ktoré sa majú nachádzať v zlúčenej bunke, sú v ľavej hornej bunke. Všetky údaje v ostatných zlúčených bunkách sa odstránia. Ak chcete zachovať údaje z iných buniek, pred zlúčením ich skopírujte na iné miesto v hárku.

 2. Na karte Domov vyberte položku Zlúčiť a centrovať.

  Na karte Domov vyberte položku Zlúčiť a centrovať

Tipy : 

 • Ak je tlačidlo Zlúčiť a centrovať neaktívne, skontrolujte, či neupravujete bunku, a či bunky, ktoré chcete zlúčiť, nie sú formátované ako excelová tabuľka. Bunky formátované ako tabuľka majú zvyčajne striedavo podfarbené riadky a filtre v záhlaviach stĺpcov.

 • Ak chcete bunky zlúčiť bez centrovania, kliknite na šípku vedľa tlačidla Zlúčiť a centrovať a potom kliknite na možnosť Zlúčiť cez alebo Zlúčiť bunky.

 • Ak zmeníte názor, zlúčené bunky môžete kedykoľvek oddeliť.

Rozdelenie textu do rozdielnych buniek

Text nachádzajúci sa v jednej alebo viacerých bunkách môžete rozložiť do viacerých buniek. Tento postup je opakom zreťazenia, pri ktorom spájate text dvoch alebo viacerých buniek do jednej bunky. Ak máte napríklad stĺpec s celými menami, môžete ho rozdeliť do samostatných stĺpcov s menami a priezviskami, ako je uvedené v nasledovnom príklade:

Pred rozdelením textu do rozdielnych stĺpcov a po ňom

Prejdite na položky Údaje> Text na stĺpce a zobrazí sa Sprievodca, ktorý vás bude sprevádzať týmto postupom. Tu je podrobný rozpis, ako to funguje:

 1. Vyberte bunku alebo stĺpec s textom, ktorý chcete rozdeliť.

  Poznámka :  Môžete vybrať ľubovoľný počet riadkov, no nie viac ako jeden stĺpec. Skontrolujte, či je napravo dosť voľných stĺpcov, aby sa tam neprepísali žiadne údaje. Ak nemáte dosť voľných stĺpcov, pridajte ich.

 2. Kliknite na položky Údaje >Text na stĺpce.

  Kliknite na kartu Údaje a potom kliknite na položku Text na stĺpce

 3. Týmto sa spustí Sprievodca konvertovaním textu na stĺpce. Kliknite na položky Oddelené > Ďalej.

 4. Začiarknite políčko Medzera a zrušte začiarknutie ostatných políčok. Prípadne začiarknite políčka Čiarka a Medzera v prípade, že text je rozdelený týmto spôsobom, napríklad Zemanová, Laura, s čiarkou a medzerou medzi menami. V okne ukážky údajov si môžete pozrieť ukážku údajov.

  V kroku 2 sprievodcu v časti Oddeľovače vyberte rozdeľovanie údajov; v okne Ukážka môžete zobraziť ukážku údajov

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V tomto kroku vyberiete formát nových stĺpcov, prípadne môžete tento výber prenechať na Excel. Ak chcete vybrať vlastný formát, vyberte požadovaný formát, napríklad Text, v okne Ukážka údajov kliknite na druhý stĺpec s údajmi a potom znova kliknite na rovnaký formát. Zopakujte tento krok pre všetky stĺpce v okne ukážky.

  Krok 3 sprievodcu, vybratá je možnosť Text

 7. Kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla zbalenia dialógového okna na pravej strane poľa Miesto určenia zbaľte dialógové okno.

 8. V zošite vyberte bunky, do ktorých chcete prilepiť rozdelené údaje. Ak napríklad rozdeľujete celé meno do stĺpca s menom a stĺpca s priezviskom, vyberte príslušný počet buniek v dvoch susedných stĺpcoch.

  Vyberte bunky, do ktorých chcete prilepiť rozdelené bunky

 9. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Rozbaliť rozbaľte dialógové okno a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Kliknite na tlačidlo Rozbaliť

Na začiatok stránky

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×