Zlúčenie buniek a zrušenie zlúčenia buniek v Exceli pre Mac

Zlúčením skombinujete dve alebo viaceré bunky do novej, väčšej bunky. Je to skvelý spôsob na vytvorenie označenia cez viacero stĺpcov.

V tomto príklade sa bunky A1, B1 a C1 zlúčili a vytvorili označenie „Mesačný predaj“, ktoré popisuje informácie v riadkoch 2 až 7.

Zlúčenie buniek nad inými bunkami

Zlúčenie buniek

Zlúčenie dvoch alebo viacerých buniek pomocou týchto krokov:

 1. Vyberte dve alebo viac susedných buniek, ktoré chcete zlúčiť.

  Dôležité: Skontrolujte, či sa údaje, ktoré chcete uchovať, nachádzajú v ľavej hornej bunke, a majte na pamäti, že dáta v ostatných zlučovaných bunkách sa odstránia. Ak chcete uchovať údaje z ostatných buniek, pred zlúčením ich jednoducho skopírujte na iné miesto v hárku.

 2. Na karte Domov vyberte položku Zlúčiť a centrovať.
  Na karte Domov vyberte položku Zlúčiť a centrovať

Tipy: 

 • Ak je tlačidlo Zlúčiť a centrovať neaktívne, skontrolujte, či neupravujete bunku, a či bunky, ktoré chcete zlúčiť, nie sú formátované ako excelová tabuľka. Bunky formátované ako tabuľka majú zvyčajne striedavo podfarbené riadky, prípadne šípky filtrov v záhlaviach stĺpcov.

 • Ak chcete bunky zlúčiť bez centrovania, kliknite na šípku vedľa tlačidla Zlúčiť a centrovať a potom kliknite na možnosť Zlúčiť cez alebo Zlúčiť bunky.

Oddelenie buniek

Ak potrebujete oddeliť zlúčené bunky, kliknite na zlúčenú bunku a potom vyberte položku Oddeliť bunky v ponuke Zlúčiť a centrovať (pozri obrázok vyššie).

Rozdelenie textu z jednej bunky do viacerých buniek

Môžete označiť text v jednej alebo viacerých bunkách a rozmiestniť ho do ďalších buniek. Toto je opakom reťazenia, pri ktorom sa spája text z dvoch alebo viacerých buniek do jednej bunky.

Stĺpec obsahujúci celé mená môžete napríklad rozdeliť do dvoch samostatných stĺpcov s menami a priezviskami:

Pred rozdelením textu do rozdielnych stĺpcov a po ňom

Text sa dá rozdeliť do viacerých stĺpcov pomocou nižšie uvedených krokov:

 1. Vyberte bunku alebo stĺpec s textom, ktorý chcete rozdeliť.

 2. Poznámka: Vyberte ľubovoľný počet riadkov, no nie viac než jeden stĺpec. Skontrolujte, či vám po pravej strane zostalo dostatočné množstvo prázdnych stĺpcov, aby sa nestalo, že stratíte údaje. Ak je to potrebné, jednoducho pridajte niekoľko prázdnych stĺpcov.

 3. Kliknite na položky Údaje >Text na stĺpce a zobrazí sa Sprievodca konvertovaním textu na stĺpce.

 4. Kliknite na položku Oddelené > Ďalej.

 5. Začiarknite políčko Medzera a zrušte začiarknutie ostatných políčok. Prípadne začiarknite políčka ČiarkaMedzera políčka, ak ide o prirodzené delenie textu (napríklad „Hudec, Marek“, s čiarkou a medzerou medzi priezviskom a menom). Na paneli v dolnej časti kontextového okna sa zobrazí ukážka údajov.

  V kroku 2 sprievodcu v časti Oddeľovače vyberte rozdeľovanie údajov; v okne Ukážka môžete zobraziť ukážku údajov

 6. Kliknite na položku Ďalej a potom vyberte požadovaný formát pre nové stĺpce. Ak nie ste spokojní s predvoleným formátom, vyberte iný formát, napríklad text, kliknite na druhý stĺpec údajov v okne Ukážka údajov a napokon opäť kliknite na ten istý formát. Tento postup zopakujte pri všetkých stĺpcoch v okne s ukážkou.
  Krok 3 sprievodcu, vybratá je možnosť Text

 7. Kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla zbalenia dialógového okna na pravej strane poľa Miesto určenia zbaľte kontextové okno.

 8. Kdekoľvek v zošite vyberte bunky, do ktorých chcete vložiť rozdelené údaje. Ak napríklad rozdeľujete celé meno do stĺpca s menom a stĺpca s priezviskom, vyberte príslušný počet buniek v dvoch susedných stĺpcoch.

  Vyberte bunky, do ktorých chcete prilepiť rozdelené bunky

 9. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Rozbaliť opätovne rozbaľte kontextové okno a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Kliknite na tlačidlo Rozbaliť

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×