Office
Prihlásenie
Zlúčenie buniek a zrušenie zlúčenia buniek

Zlúčenie buniek a zrušenie zlúčenia buniek

Nemôžete rozdeliť jednu bunku, ale zlúčením buniek nad ňou môžete docieliť, aby vyzerala ako rozdelená. Ak chcete napríklad rozdeliť bunku A2 do troch buniek, ktoré sa zobrazia vedľa seba pod bunkou A1 (bunku A1 chcete použiť ako nadpis). Bunka A2 sa rozdeliť nedá, ale podobný efekt docielite tak, že zlúčite bunky A1, B1 a C1 do jednej bunky. Potom zadáte potrebné údaje do buniek A2, B2 a C2. Tieto tri bunky sa javia, ako keby boli rozdelené pod jednou väčšou bunkou (A1), ktorá funguje ako nadpis. Návod nájdete v tomto krátkom videu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Keď zlúčite minimálne dve susedné vodorovné alebo zvislé bunky, z buniek sa stane jedna väčšia bunka, ktorá sa zobrazuje pozdĺž viacerých stĺpcov alebo riadkov. V nasledujúcom príklade pomocou príkazu Zlúčiť a centrovať vložíte text do stredu zlúčenej bunky.

text v zlúčenej bunke

Dôležité:  Keď zlúčite viaceré bunky, zobrazí sa v zlúčenej bunke iba obsah jednej bunky (ľavej hornej bunky v prípade jazykov so smerom písania zľava doprava a pravej hornej bunky v prípade jazykov so smerom písania sprava doľava). Obsah ostatných buniek, ktoré zlúčite, sa odstráni.

Po zlúčení buniek môžete zlúčenú bunku opäť rozdeliť na jednotlivé bunky. Ak si nepamätáte, kde ste zlúčili bunky, môžete pomocou príkazu Hľadať rýchlo vyhľadať zlúčené bunky.

Poznámka:  Nezlúčenú bunku nemožno rozdeliť. Ak potrebujete vedieť, ako rozdeliť obsah nezlúčenej bunky do viacerých buniek, pozrite si tému Rozšírenie obsahu jednej bunky do susediacich buniek.

Zlúčenie buniek

Pri zlúčení sa skombinujú dve alebo viaceré bunky a vytvorí sa nová, väčšia bunka. Je to skvelý spôsob na vytvorenie označenia, ktoré zahŕňa viacero stĺpcov. Tu bolo napríklad zlúčením buniek A1, B1 a C1 vytvorené označenie Mesačný predaj, ktoré popisuje informácie v riadkoch 2 až 7.

Zlúčenie buniek nad inými bunkami

 1. Vyberte aspoň dve susedné bunky, ktoré chcete zlúčiť.

  Dôležité: Skontrolujte, či údaje, ktoré sa majú nachádzať v zlúčenej bunke, sú v ľavej hornej bunke. Všetky údaje v ostatných zlúčených bunkách sa odstránia. Ak chcete zachovať údaje z iných buniek, pred zlúčením ich skopírujte na iné miesto v hárku.

 2. Kliknite na položky Domov > Zlúčiť a centrovať.

  Tlačidlo Zlúčiť a centrovať

  Ak je tlačidlo Zlúčiť a centrovať neaktívne, skontrolujte, či neupravujete bunku, a či bunky, ktoré chcete zlúčiť, nie sú vnútri tabuľky.

  Tip: Ak chcete bunky zlúčiť bez centrovania, kliknite na šípku vedľa tlačidla Zlúčiť a centrovať a potom kliknite na možnosť Zlúčiť cez alebo Zlúčiť bunky.

  Ak zmeníte názor, zlúčené bunky môžete kedykoľvek oddeliť.

Rozdelenie zlúčených buniek

Okamžite po zlúčení buniek ich môžete oddeliť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z. V ostatných prípadoch zlúčené bunky oddelíte kliknutím na tlačidlo Zlúčiť a centrovať.

 1. Vyberte zlúčené bunky, ktoré chcete oddeliť.

Tip:  Pomocou príkazu Hľadať môžete vyhľadať všetky zlúčené bunky v hárku.

 1. Kliknite na položky Domov > Zlúčiť a centrovať.

Tlačidlo Zlúčiť a centrovať

Tip:  Môžete tiež kliknúť na šípku vedľa tlačidla Zlúčiť a centrovať a potom kliknúť na tlačidlo Oddeliť bunky.

Pri oddelení zlúčených buniek sa všetok obsah zlúčených buniek premiestni do ľavej hornej bunky.

Pred oddelením buniek a po ňom

Na začiatok stránky

Zlúčenie susedných buniek

 1. Vyberte dve alebo viac susedných buniek, ktoré chcete zlúčiť.

  Poznámka: Uistite sa, že údaje, ktoré sa majú zobraziť v zlúčenej bunke, sú obsiahnuté v ľavej hornej bunke vybratého rozsahu. V zlúčenej bunke zostanú iba údaje z ľavej hornej bunky. Údaje v ostatných bunkách vybratého rozsahu sa odstránia. Pred zlúčením skopírujte všetky potrebné údaje na iné miesto v hárku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Zarovnanie na položku Zlúčiť a centrovať.

  Tlačidlo Zlúčiť a Centrovať v skupine Zarovnanie

  Bunky sa zlúčia v riadku alebo stĺpci a obsah bunky bude centrovaný v zlúčenej bunke. Ak chcete bunky zlúčiť bez centrovania, kliknite na šípku vedľa tlačidla Zlúčiť a centrovať a potom kliknite na možnosť Zlúčiť cez alebo Zlúčiť bunky.

  Poznámka:  Ak tlačidlo Zlúčiť a centrovať nie je k dispozícii, vybraté bunky môžu byť v režime úprav alebo sa bunky môžu nachádzať v excelovej tabuľke. Ak chcete zrušiť režim úprav, stlačte kláves Enter. Bunky, ktoré sú v excelovej tabuľke, sa nedajú zlúčiť.

 3. Ak chcete zmeniť zarovnanie textu v zlúčených bunkách, vyberte bunku a potom na karte Domov v skupine Zarovnanie kliknite na ľubovoľné tlačidlo zarovnania.

  Poznámka: 

 4. Odkazy na vzorce v iných bunkách sa automaticky upravia tak, aby sa použil odkaz na zlúčenú bunku.

 5. Keďže sa pri zoradení vyžaduje, aby mali všetky zoradené bunky rovnakú veľkosť, nie je možné zoradiť rozsah buniek, ktorý obsahuje kombináciu zlúčených aj nezlúčených buniek.

Rozdelenie zlúčenej bunky

Ak chcete rozdeliť zlúčenú bunku, najprv ju treba vybrať.

 1. Vyberte zlúčenú bunku, ktorú chcete oddeliť.

  Keď vyberiete zlúčenú bunku, tlačidlo Zlúčiť a centrovať Vzhľad tlačidla sa tiež zobrazí v skupine Zarovnanie na karte Domov ako vybraté.

  Tlačidlo Zlúčiť a Centrovať v skupine Zarovnanie

 2. Ak chcete rozdeliť zlúčenú bunku, kliknite na položku Zlúčiť a centrovať Vzhľad tlačidla alebo kliknite na šípku vedľa položky Zlúčiť a centrovať a potom kliknite na položku Oddeliť bunky.

  Tip:  Bunky môžete ihneď po zlúčení oddeliť kliknutím na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup, alebo stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z.

  Obsah zlúčenej bunky sa zobrazí v ľavej hornej bunke rozsahu rozdelených buniek.

Vyhľadanie zlúčených buniek

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na tlačidlo Nájsť a vybrať.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Kliknite na položku Hľadať.

 3. Na karte Hľadanie a nahradenie kliknite na položku Možnosti a potom na položku Formát.

  Poznámka:  Ak sa nezobrazuje tlačidlo Formát, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 4. Na karte Zarovnanie v časti Nastavenie textu začiarknite políčko Zlúčiť bunky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať ďalšiu zlúčenú bunku, kliknite na položku Hľadať ďalej.

   Excel vyberie ďalšiu zlúčenú bunku v pracovnom hárku.

  • Ak chcete vyhľadať všetky zlúčené bunky, kliknite na položku Hľadať všetky.

   Excel zobrazí v dolnej časti dialógového okna Hľadanie a nahradenie zoznam všetkých zlúčených buniek. Keď v zozname vyberiete zlúčenú bunku, Excel vyberie túto zlúčenú bunku v hárku.

Na začiatok stránky

Viete, že?

Ak nemáte predplatné na Office 365 alebo na najnovšiu novšiu verziu balíka Office, môžete ich vyskúšať teraz:

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Klávesové skratky a funkčné klávesy v Exceli

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×