Zlúčenie údajov vo viacerých hárkoch

Ak chcete vytvoriť súhrn a zostavu z výsledkov v samostatných hárkoch, môžete údaje z každého z nich zlúčiť do nadradeného hárka. Hárky môžu byť v tom istom zošite ako nadradený hárok alebo v iných zošitoch. Keď zlúčite údaje, zostavujete ich tak, aby ste ich mohli podľa potreby ľahšie aktualizovať a agregovať.

Ak máte napríklad hárok s výdavkami pre každú vašu miestnu pobočku, môžete pomocou zlučovania zahrnúť tieto čísla do nadradeného hárka podnikových výdavkov. Tento nadradený hárok môže obsahovať aj súhrnné objemy predaja a priemery, aktuálne úrovne zásob a najpredávanejšie produkty za celý podnik.

Tip: Ak zlučujete údaje často, môže byť užitočné, aby hárky vychádzali zo šablóny hárka s konzistentným rozložením. Ďalšie informácie o šablónach nájdete v téme: Vytvorenie šablóny. Teraz je tiež ideálny čas na nastavenie šablóny s excelovými tabuľkami.

Údaje je možné zlučovať dvomi spôsobmi: podľa kategórie alebo podľa pozície.

Zlúčenie podľa pozície: Keď sú údaje v zdrojových oblastiach usporiadané v rovnakom poradí a používajú rovnaké menovky. Túto metódu použite na zlúčenie údajov z radu hárkov, ako sú napríklad hárky s rozpočtom oddelení, ktoré boli vytvorené pomocou rovnakej šablóny.

Zlúčenie podľa kategórie: Keď údaje v zdrojových oblastiach nie sú usporiadané v rovnakom poradí, ale používajú rovnaké menovky. Túto metódu použite na zlúčenie údajov z radu hárkov, ktoré majú odlišné rozloženia, ale majú rovnaké menovky údajov.

 • Zlučovanie údajov podľa kategórie je podobné ako vytvorenie kontingenčnej tabuľky. V kontingenčnej tabuľke však môžete jednoducho zmeniť usporiadanie kategórií. Ak chcete flexibilnejšie zlúčenie podľa kategórie, zvážte radšej vytvorenie kontingenčnej tabuľky.

Poznámka: Príklady v tomto článku boli vytvorené v Exceli 2016, preto môže byť vaše zobrazenie odlišné v závislosti od toho, akú verziu používate. Postup je však rovnaký.

Postup zlučovania

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v každom hárku obsahujúcom údaje, ktoré chcete zlúčiť, nastavte údaje nasledujúcim spôsobom:

  • Každý rozsah údajov musí byť vo formáte zoznamu, aby mal každý stĺpec v prvom riadku menovku a obsahoval podobné údaje, pričom v zozname nie sú prázdne riadky ani stĺpce.

  • Každý rozsah vložte na samostatný hárok, ale nezadávajte nič do nadradeného hárka, do ktorého chcete umiestniť zlúčenie – Excel ho vyplní za vás.

  • Skontrolujte, či má každý rozsah rovnaké rozloženie.

 2. V nadradenom hárku kliknite na ľavú hornú bunku oblasti, v ktorej sa majú zobraziť zlúčené údaje.

  Poznámka: Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúcich údajov v cieľovom hárku zlučovanými údajmi, napravo od tejto bunky a pod ňou ponechajte dostatok buniek na zlúčené údaje.

 3. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje údajov na položku Zlúčiť.

  skupina Nástroje pre údaje na karte Údaje

 4. V poli Funkcia kliknite na súhrnnú funkciu, pomocou ktorej má Excel zlúčiť údaje. Predvolenou funkciou je SUM.

  Nasleduje príklad s tromi vybratými rozsahmi hárkov.

  Dialógové okno zlučovania údajov

 5. Výber údajov

  • Ak sa hárok s údajmi, ktoré chcete zlúčiť, nachádza v inom zošite, kliknite najprv na položku Prehľadávať, vyhľadajte príslušný zošit a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Prehľadávať. Excel zadá cestu k súboru do poľa Odkaz, za ňou pridá výkričník a môžete pokračovať vo výbere údajov.

  Potom, ak chcete vybrať údaje v hárku, kliknite v poli Odkaz na tlačidlo Zbaliť dialógové okno.

  Dialógové okno na zbalenie zlučovania údajov

  Kliknite na hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zlúčiť, vyberte údaje a potom sa kliknutím na tlačidlo Rozbaliť dialógové okno na pravej strane vráťte do dialógového okna Zlúčiť.

 6. V dialógovom okne Zlúčiť kliknite na položku Pridať a potom zopakovaním postupu pridajte všetky požadované rozsahy.

 7. Automatická verzus manuálna aktualizácia: Ak chcete, aby Excel automaticky aktualizoval zlučovaciu tabuľku pri zmene zdrojových údajov, začiarknite políčko Vytvoriť prepojenia na zdrojové údaje. Ak políčko nie je začiarknuté, zlúčenie môžete aktualizovať manuálne.

  Poznámky: 

  • Ak sú zdrojové a cieľové oblasti v tom istom hárku, nie je možné vytvoriť prepojenia.

  • Ak potrebujete zmeniť rozsahy po ich pridaní, môžete kliknúť na každý z nich v dialógovom okne Zlúčiť a aktualizovať ich, keď sa zobrazia v poli Odkaz, a potom kliknúť na položku Pridať. Tým sa vytvorí nový odkaz na rozsah, takže pred ďalším zlúčením budete musieť pôvodný odkaz odstrániť. Stačí vybrať starý odkaz a stlačiť kláves Delete.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a Excel pre vás vygeneruje zlúčenie. Nebude naformátované, takže ho musíte naformátovať, stačí to však vykonať raz, pokiaľ zlučovanie znova nespustíte.

  • Menovky, ktoré sa nezhodujú s menovkami v iných zdrojových oblastiach, sa v zlúčení zobrazia v samostatných riadkoch alebo stĺpcoch.

  • Skontrolujte, či kategórie, ktoré nechcete zlučovať, majú jedinečné menovky, ktoré sa nachádzajú len v zdroji.

Použitie vzorca na zlúčenie údajov

 • Ak sa údaje určené na zlúčenie nachádzajú v rozdielnych bunkách v rozdielnych hárkoch

  Zadajte vzorec s odkazmi na iné hárky pre každý samostatný hárok. Ak napríklad chcete zlúčiť údaje z hárkov Predaj (v bunke B4), ĽZ (v bunke F5) a Marketing (v bunke B9), do bunky A2 nadradeného hárka zadáte toto:

  Odkaz na vzorce na viacerých hárkoch Excelu

  Tip: Ak chcete zadať odkaz na bunku, ako napríklad Predaj!B4, bez písania, zadajte vzorec až do bodu, keď potrebujete zadať odkaz, kliknite na kartu hárka a potom na bunku – Excel za vás vyplní názov hárka a adresu bunky. Majte však na pamäti, že v takýchto vzorcoch sa môžu vyskytnúť chyby, pretože sa ľahko môže stať, že si omylom vyberiete nesprávnu bunku. Rovnako býva ťažké všimnúť si chybu po zadaní vzorca.

 • Ak sa údaje určené na zlúčenie nachádzajú v rovnakých bunkách v rozdielnych hárkoch

  Zadajte vzorec s priestorovým odkazom, ktorý používa odkaz na rozsah názvov hárkov. Ak napríklad chcete zlúčiť údaje v bunke A2 z hárkov Predaj až Marketing vrátane, do bunky E5 nadradeného hárka zadáte toto:

  Vzorec s odkazom na 3D hárok v Exceli

Viete, že?

Ak nemáte predplatné na Office 365 alebo na najnovšiu novšiu verziu balíka Office, môžete ich vyskúšať teraz:

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Klávesové skratky a funkčné klávesy v Exceli

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×