Zjednodušenie ovládania vo Swayi pre iPhone

Dôležité: Od polovice decembra 2018 sa aplikácia Sway pre iOS prestane poskytovať. Ak ste si pred týmto dátumom vytvorili swaye v aplikácii pre iOS, naďalej ich budete môcť otvoriť a upraviť na lokalite sway.office.com alebo v aplikácii Sway pre Windows 10.

Sway pracuje s funkciami na zjednodušenie ovládania v iPhone, takže každý môže vytvárať interaktívne zostavy, prezentácie, osobné príbehy a ďalšie súbory. Po vložení obsahu Sway urobí zvyšok za vás a zabezpečí, že vaše hotové rozloženie bude v prakticky všetkých zariadeniach vyzerať skvele.

Tipy: 

 • Táto téma používa pri klávesových kombináciách skratku VO, ktorá znamená, že kláves Control a kláves Option na externej klávesnici sa používajú s funkciou VoiceOver.

Obsah tohto článku

Preskúmanie používateľského rozhrania aplikácie Sway

Pri spustení aplikácie Sway sa v hornej časti zobrazí položka Moje swaye. V tomto zobrazení nájdete zoznam všetkých swayov priradených ku kontu, pomocou ktorého ste prihlásení. Patria sem swaye, ktoré ste vytvorili, a všetky swaye, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia.

Ak chcete vytvoriť nový sway, na paneli s ponukami vyberte tlačidlo + (znak plus).

Pri vytváraní alebo úprave swaya sa v strede hornej časti navigačného panela zobrazia dve tlačidlá:

 • Ak chcete pridať obsah do karty v scenári, použite tlačidlo Upraviť. Pomocou riadka s tlačidlami v dolnej časti obrazovky môžete pridať obsah, ako sú mediálne súbory, fotografie z fotoaparátu, text, hlavičky a ďalšie položky.

 • Ak chcete zobraziť ukážku swaya, použite tlačidlo Ukážka. Tu môžete návrh remixovať, vyskúšať rôzne štýly navigácie a zmeniť farebnú schému. Sway môžete tiež odstrániť pomocou tlačidla v pravom dolnom rohu.

  Poznámka: Ak chcete sway odstrániť, použite tlačidlo ... (viac), ktoré sa nachádza v zobrazení Moje swaye v pravom dolnom rohu aplikácie Sway.

Začiatok práce v aplikácii Sway pomocou funkcie VoiceOver

Funkcia VoiceOver vám pomôže pohybovať sa a pracovať v aplikácii Sway, či už používate gestá alebo externú klávesnicu. Funkcia VoiceOver je vstavaná čítačka obrazovky v iPhone. Funkciu VoiceOver zapnete tak, že trikrát kliknete na tlačidlo Domov, alebo pomocou Siri tak, že poviete: „Hey Siri, start VoiceOver“ (Ahoj Siri, spusti VoiceOver).

Pozrite si dva dôležité tipy, ktoré vám pomôžu orientovať sa v aplikácii Sway:

 • Po spustení aplikácie Sway sa v hornej časti obrazovky zobrazí hlavička Moje swaye a keď prstom prejdete po strede hornej časti obrazovky, ozve sa hlásenie „My Sways, Heading“ (Moje swaye, hlavička). Ak sa ozve hlásenie „My Sways, Back button“ (Moje swaye, tlačidlo Späť), je aktivované zobrazenie Ukážka alebo Upraviť a kurzor funkcie VoiceOver sa nachádza na tlačidle Moje swaye.

 • Pri úprave nájdete dostupné príkazy rýchlym pohybom prsta nahor alebo nadol. Ak používate klávesnicu, stlačte klávesy VO + šípka nadol. V závislosti od výberu zobrazí funkcia VoiceOver možnosti pre aktuálny kontext. Keď budete počuť požadovanú možnosť, dvakrát ťuknite alebo na klávesnici stlačte klávesy VO + medzerník.

Prihlásiť sa

Ak ste sa ešte neprihlásili, pri spustení aplikácie Sway sa ozve hlásenie „Sign in to start“ (Pred spustením sa prihláste). Prihlásenie do aplikácie:

 1. Ak chcete aktivovať tlačidlo Prihlásiť sa a začať , prechádzajte cez obrazovky Vitajte, začíname pracovať, kým sa nedostanete na poslednú obrazovku. Vykonajte rýchly pohyb prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Začíname, tlačidlo“ a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke, čím sa otvorí dialógové okno Prihlásiť sa. Kurzor funkcie VoiceOver sa nachádza na tlačidle Zrušiť v ľavom hornom rohu.

 2. Urobte rýchly pohyb prstom doprava alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „What email address or phone number would you like to use to sign in to Sway?“ (Akú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo by ste chceli použiť na prihlásenie do aplikácie Sway?) a potom „Type your email address or phone number, Text field, Required“ (Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, textové pole, vyžaduje sa).

 3. Dvojitým ťuknutím umiestnite kurzor do textového poľa a potom zadajte informácie o svojom konte.

 4. Presun na ďalší krok:

  • Na obrazovke sa posúvajte nadol, kým sa neozve hlásenie „tlačidlo Ďalej“, a potom dvakrát ťuknite.

  • Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov VO + medzerník + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Next button“ (tlačidlo Ďalej), a potom stlačte klávesy VO + medzerník. Otvorí sa dialógové okno prihlásenia pre vaše konto.

 5. Zadajte svoje prihlasovacie údaje podľa pokynov na obrazovke. Po skončení Sway otvorí zobrazenie Moje swaye.

Otvorenie existujúceho swaya

 1. V zobrazení Moje swaye urobte rýchly pohyb prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovaného swaya. Na klávesnici opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava.

 2. Dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na klávesnici stlačte klávesy VO + medzerník. Sway sa otvorí v okne Ukážka a kurzor funkcie VoiceOver sa bude nachádzať na prvej karte vo swayi.

 3. Ak chcete zobraziť ukážku daného swaya, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Preview, button“ (Ukážka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Vytvorenie nového swaya

 1. V zobrazení Moje swaye potiahnite prstom smerom nadol alebo urobte rýchly pohyb prstom doprava, kým sa neozve hlásenie „Add, button“ (Pridať, tlačidlo). Na klávesnici opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava.

 2. Dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na klávesnici stlačte klávesy VO + medzerník. V scenári sa zobrazí nová, prázdna karta nadpisu spolu s riadkom tlačidiel na pridávanie obsahu.

Pridanie obsahu do nového swaya pomocou funkcie VoiceOver

 1. V zobrazení Upraviť prejdite prstom na prvú kartu v scenári. Ak používate klávesnicu, opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Title without background image“ (Nadpis bez obrázka pozadia).

 2. Ak chcete pridať obrázok, ktorý sa zobrazí za nadpisom, potiahnite opakovane prstom smerom nahor alebo na externej klávesnici stlačte klávesy VO + šípka nadol, kým sa neozve hlásenie „Replace the image“ (Nahradiť obrázok). Potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať možnosť Z knižnice alebo Nasnímať obrázok. (Je možné, že najskôr bude treba v nastaveniach poskytnúť aplikácii Sway prístup do aplikácie Fotografie.)

 3. Ak chcete pridať názov, najskôr sa uistite, či je vybratá karta nadpisu (potiahnite prstom na obrazovke smerom nadol), a potom dvakrát ťuknite alebo na klávesnici stlačte klávesy VO + medzerník. Kurzor sa zobrazí v textovej časti. Zadajte text nadpisu.

 4. Ak chcete pridať aj ďalší obsah, použite tlačidlá pod kartou nadpisu.

Používanie zobrazenia na zjednodušenie ovládania

Tip: Ak je aplikácia spustená so zapnutou funkciou VoiceOver, možnosť zobrazenia na zjednodušenie ovládania je predvolene zapnutá.

Keď zobrazujete ukážku swaya, môžete zapnúť zobrazenie na zjednodušenie ovládania. Zobrazenie na zjednodušenie ovládania zobrazuje vašu prácu s menším množstvom animácií, v štýle s vysokým kontrastom zlepšujúcim čitateľnosť a s rozložením optimalizovaným pre funkciu VoiceOver. Toto zobrazenie sa týka len tejto aplikácie. Nemá vplyv na návrh a rozloženie swayov pri ich zobrazení v iných zariadeniach alebo aplikáciách.

Zapnutie zobrazenia na zjednodušenie ovládania

Zobrazenie ukážky všetkých swayov v zobrazení na zjednodušenie ovládania:

 1. Prejdite na dialógové okno Možnosti v zobrazení Moje swaye.

 2. Vykonajte rýchly pohyb prstom doprava, kým sa neozve hlásenie „Accessibility View“ (Zobrazenie na zjednodušenie ovládania), a potom dvojitým ťuknutím vyberte.

 3. Rýchlym pohybom prsta prejdite znova doprava, kým sa neozve hlásenie „Accessibility view, Switch button“ (Zobrazenie na zjednodušenie ovládania, tlačidlo Prepnúť), potom dvojitým ťuknutím prepnite nastavenie.

Zobraziť ukážku konkrétnych swayov v zobrazení na zjednodušenie ovládania môžete aj vtedy, keď v dialógovom okne Možnosti nie je zapnutá možnosť zobrazenia na zjednodušenie ovládania. V zobrazení Ukážka je prepojenie na Zobrazenie na zjednodušenie ovládania skryté.

Zobrazenie prepojenia:

 • Ak používate externú klávesnicu, stláčajte klávesy VO + šípka doľava alebo VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Accessibility link“ (Prepojenie na zjednodušenie ovládania), a potom stlačte klávesy VO + medzerník. Sway sa otvorí v zobrazení na zjednodušenie ovládania v novom okne prehliadača.

 • Ak používate gestá, presuňte zameranie na sway. Ozve sa nadpis vášho swaya. Opakovane rýchlo pohybujte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve hlásenie „Accessibility View“ (Zobrazenie na zjednodušenie ovládania). Dvakrát ťuknite. Sway sa otvorí v zobrazení na zjednodušenie ovládania v novom okne prehliadača.

Tipy na prácu v zobrazení na zjednodušenie ovládania

Tu je niekoľko tipov na použitie zobrazenia na zjednodušenie ovládania:

 • Ak chcete prechádzať všetkými dostupnými možnosťami, na klávesnici opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doľava alebo klávesy VO + šípka doprava, kým sa nedostanete na požadovanú možnosť. Môžete tiež potiahnuť prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete priblížiť vybratý obrázok v aktuálnom swayi, stlačte medzerník na klávesnici.

 • Ak chcete obrázok zavrieť a vrátiť sa späť do aplikácie Sway, stlačte kláves Esc.

Ukončenie zobrazenia na zjednodušenie ovládania

 1. Urobte rýchly pohyb prstom doľava alebo opakovane stlačte klávesy VO + šípka doprava alebo klávesy VO + šípka doľava, kým sa neozve hlásenie „More options“ (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite.

 2. Prejdite na položku Ukončiť zobrazenie na zjednodušenie ovládania a potom dvakrát ťuknite alebo stlačte klávesy VO + medzerník.

 3. Ak sa chcete vrátiť k úpravám, prepnite späť na aplikáciu Sway:

  • Ak chcete použiť prepínač aplikácií, dvakrát ťuknite na tlačidlo Domov.

  • Potiahnite prstom alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doľava alebo klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Back to Sway“ (Späť do Swaya), a potom dvakrát ťuknite alebo na klávesnici stlačte klávesy VO + medzerník.

Zjednodušenie ovládania obrázkov a videí pomocou alternatívneho textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie obrázkov a videí pre ľudí používajúcich čítačky obrazovky, môžete pridať alternatívny text.

 1. V zobrazení Upraviť požadovaného swaya otvorte kartu s obrázkami alebo videami a ťuknite na pole Alternatívny text.

 2. Zadajte popisný text.

Vytvorenie prepojení čitateľných pre ľudí

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prepojení pre všetkých používateľov, môžete k nim pridať zobrazovaný text.

 1. V zobrazení Upraviť požadovaného swaya otvorte kartu obsahujúcu prepojenie a ťuknite na tlačidlo prepojenia nad klávesnicou (tlačidlo vľavo).

 2. Do poľa Zobrazovaný text zadajte popisný text.

Odosielanie pripomienok

Sway sa vyvíja a tím aplikácie Sway sa snaží o to, aby sa dala skvele a jednoducho používať. Dajte nám vedieť, ktoré funkcie na zjednodušenie ovládania sú pre vás najdôležitejšie. Ak nám chcete odoslať pripomienky, navštívte webovú lokalitu Sway User Voice.

Môžete nám tiež odoslať e-mail týmto postupom:

 1. V zobrazení Moje swaye opakovane rýchlo pohybujte prstom doľava, kým sa neozve hlásenie „Options, Button“ (Možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite.

 2. Potiahnite prstom smerom nadol alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Send feedback, Button“ (Odoslať pripomienky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite.

 3. V dialógovom okne Pomoc pri zlepšovaní potiahnite prstom, kým sa neozve hlásenie „OK button“ (Tlačidlo OK), alebo stlačte klávesy VO + šípka doľava alebo VO + šípka doprava. Potom dvakrát ťuknite alebo na klávesnici stlačte klávesy VO + medzerník. Otvorí sa e-mailová správa adresovaná tímu aplikácie Sway v spoločnosti Microsoft.

 4. Napíšte správu a odošlite ju. Do svojich pripomienok zahrňte slovné spojenie „zjednodušenie ovládania“.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×