Zjednodušenie ovládania vo Swayi pre iPad

Dôležité: Od polovice decembra 2018 sa aplikácia Sway pre iOS prestane poskytovať. Ak ste si pred týmto dátumom vytvorili swaye v aplikácii pre iOS, naďalej ich budete môcť otvoriť a upraviť na lokalite sway.office.com alebo v aplikácii Sway pre Windows 10.

Sway spolupracuje s funkciami na zjednodušenie ovládania v iPade, aby ste mohli vytvárať interaktívne zostavy, prezentácie, osobné príspevky a ďalšie. Po vložení obsahu urobí Sway zvyšok za vás a zabezpečí, že hotové rozloženie bude vo všetkých zariadeniach vyzerať nádherne. Funkcie na zjednodušenie ovládania v programe Sway pomáhajú viacerým ľuďom používať Sway na tvorbu, bez ohľadu na spôsobilosť. Pomáhajú tiež zabezpečiť, aby konečný obsah mohlo čítať a tešiť sa z neho viac ľudí.

Ďalšie spôsoby nastavenia predvolieb zjednodušenia ovládania nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Obsah tohto článku

Preskúmanie používateľského rozhrania služby Sway

Pri spustení aplikácie Sway sa v hornej časti zobrazí položka Moje swaye. V tomto zobrazení nájdete zoznam všetkých swayov priradených ku kontu, pomocou ktorého ste sa prihlásili.

Ak chcete vytvoriť nový Sway, na paneli s ponukami vyberte tlačidlo + (znak plus).

Pri vytváraní alebo úprave prvku Sway sa v strede hornej časti navigačného panela zobrazia dve tlačidlá:

 • Upraviť. Ak chcete pridať obsah do karty v scenári, použite tlačidlo Upraviť. Pod scenárom sa zobrazia tlačidlá na pridanie obsahu, napríklad mediálnych súborov, fotografií, textu a hlavičiek.

 • Ukážka. Ak si chcete prezrieť svoj Sway, použite tlačidlo Ukážka. Zobrazenie Ukážka umožňuje návrh upraviť, vyskúšať rôzne štýly navigácie a zmeniť farebnú schému.

Tip:  Ak chcete Sway odstrániť, použite tlačidlo ... (viac), ktoré sa nachádza v zobrazení Moje swaye v pravom dolnom rohu prvku Sway.

Začiatok práce v aplikácii Sway pomocou funkcie VoiceOver

Funkcia VoiceOver vám pomôže pohybovať sa a pracovať v programe Sway, či už používate gestá alebo externú klávesnicu.

Postupy uvedené v tejto téme predpokladajú, že Rýchla navigácia je vypnutá. Rýchlu navigáciu vypnete súčasným stlačením klávesov so šípkou doľava a šípkou doprava.

V tejto téme sa používa skratka „VO“, ktorá označuje klávesy funkcie VoiceOver, ako napríklad kláves Control a kláves Option.

Pozrite si dôležité tipy, ktoré vám pomôžu orientovať sa v programe Sway:

 • Po spustení aplikácie Sway sa v hornej časti obrazovky zobrazí hlavička Moje swaye a keď prstom prejdete po strede hornej časti obrazovky, ozve sa hlásenie „My Sways, Heading“ (Moje swaye, hlavička). Ak sa ozve hlásenie „My Sways, Button“ (Moje swaye, tlačidlo), je aktivované zobrazenie Ukážka alebo Upraviť a kurzor funkcie VoiceOver sa nachádza na tlačidle Moje swaye v ľavom hornom rohu.

 • Pri úprave nájdete dostupné príkazy rýchlym pohybom prsta nahor alebo nadol. Ak používate klávesnicu, stlačte klávesy VO + šípka nadol. VoiceOver v závislosti od výberu zobrazí možnosti pre aktuálny kontext. Keď budete počuť požadovanú možnosť, dvakrát ťuknite.

Prihláste sa

Ak ste sa ešte neprihlásili, pri spustení programu Sway sa ozve „Sign in to start“ (Pred spustením sa prihláste). Prihlásenie do aplikácie:

 1. Ak chcete aktivovať tlačidlo Prihlásiť sa a začať, prechádzajte cez obrazovky Vitajte, začíname pracovať dovtedy, kým sa nedostanete na poslednú obrazovku. Vykonajte rýchly pohyb prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Začíname, tlačidlo“ a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke, čím sa otvorí dialógové okno Prihlásiť sa. Kurzor funkcie VoiceOver sa nachádza na tlačidle Zrušiť v ľavom hornom rohu.

 2. Urobte rýchly pohyb prstom doprava alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Akú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo by ste chceli použiť na prihlásenie do aplikácie Sway?“

 3. Ak chcete umiestniť kurzor do textového poľa, dvakrát ťuknite, zadajte informácie o konte a potom ťuknite na tlačidlo Return. Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia pre vaše konto.

 4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje podľa pokynov na obrazovke. Po skončení Sway otvorí zobrazenie Moje swaye.

Otvorenie existujúceho prvku Sway

 1. V zobrazení Moje swaye urobte rýchly pohyb prstom doprava alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým nebudete počuť požadovaný názov prvku Sway

 2. Dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke. Sway sa otvorí v okne Upraviť a kurzor funkcie VoiceOver sa bude nachádzať na prvej karte v zobrazení.

 3. Ak chcete daný Sway zobraziť ako ukážku, potiahnite prstom doprava alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Ukážka, tlačidlo“ a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Vytvorenie nového prvku Sway

 1. V zobrazení Moje swaye urobte rýchly pohyb prstom doprava alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Pridať, tlačidlo“.

 2. Dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke. V scenári sa zobrazí nová, prázdna karta nadpisu spolu s riadkom tlačidiel na pridávanie obsahu.

Pridanie obsahu do nového prvku Swaypomocou funkcie VoiceOver

 1. V zobrazení Upraviť prejdite prstom na prvú kartu v scenári. Alebo, ak používate klávesnicu, opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve hlásenie „Nadpis bez obrázka pozadia“.

 2. Ak chcete pridať obrázok, ktorý sa zobrazí za nadpisom, potiahnite opakovane prstom smerom nahor alebo na externej klávesnici stlačte klávesy VO + šípka nadol, kým sa neozve hlásenie „Nahradiť obrázok“. Potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať možnosť Z knižnice alebo Nasnímať obrázok.

 3. Fotografie môžete prehľadávať rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava alebo stlačením klávesov VO + šípky doľava, respektíve klávesov VO + šípky doprava. Keď nájdete požadovanú fotografiu, dvakrát ťuknite alebo stlačte klávesy VO + medzerník. Fotografia sa vloží do karty nadpisu ako obrázok pozadia.

 4. Ak chcete pridať nadpis, vyberte kartu nadpisu a trikrát ťuknite. Kurzor sa zobrazí v textovej časti. Zadajte text nadpisu.

 5. Ak chcete pridať aj ďalší obsah, použite tlačidlá pod kartou nadpisu.

Používanie zobrazenia na zjednodušenie ovládania

Keď zobrazujete ukážku prvku Sway, môžete zapnúť zobrazenie na zjednodušenie ovládania. Zobrazenie na zjednodušenie ovládania umožňuje zobraziť swaye s menším množstvom animácií, v štýle s vysokým kontrastom a s rozložením optimalizovaným pre VoiceOver. Zobrazenie na zjednodušenie ovládania platí len pre Sway v tejto aplikácii. Nemá vplyv na návrh a rozloženie swayov pri ich zobrazení v iných zariadeniach alebo aplikáciách.

Zapnutie zobrazenia na zjednodušenie ovládania

Tip: Pri spustení programu Sway so zapnutou funkciou VoiceOver je zobrazenie na zjednodušenie predvolene zapnuté.

Môžete zapnúť zobrazenie na zjednodušenie ovládania a pozrieť si prvky Sway s menším množstvom animácií, v štýle s vysokým kontrastom a s rozložením optimalizovaným pre VoiceOver.

Zobrazenie ukážku swayov v zobrazení na zjednodušenie ovládania:

 1. Prejdite na dialógové okno Možnosti v zobrazení Moje swaye.

 2. Vykonajte rýchly pohyb prstom doprava, kým sa neozve „Zobrazenie na zjednodušenie ovládania“ a potom dvojitým ťuknutím vyberte.

 3. Rýchlym pohybom prsta prejdite znova doprava, kým sa neozve „Zobrazenie na zjednodušenie ovládania, tlačidlo Prepnúť“, potom dvojitým ťuknutím prepnite nastavenie.

Ak je zobrazenie na zjednodušenie ovládania vypnuté, môžete stále zobraziť ukážku konkrétnych swayov v zobrazení na zjednodušenie ovládania. V zobrazení Ukážka je prepojenie na zobrazenie na zjednodušenie ovládania skryté.

Zobrazenie prepojenia na zobrazenie na zjednodušenie ovládania:

 • Ak používate externú klávesnicu, stláčajte klávesy VO + šípka doľava, kým sa neozve hlásenie „Prepojenie na zjednodušenie ovládania“ a potom stlačte klávesy VO + medzerník. Sway sa otvorí v novom okne prehliadača v zobrazení na zjednodušenie ovládania.

 • Ak používate gestá, ťuknite na Sway. Ozve sa nadpis vášho prvku Sway. Opakovane rýchlo pohybujte prstom doľava, kým sa neozve „Accessibility view“ (Zobrazenie na zjednodušenie ovládania). Dvakrát ťuknite. Sway sa otvorí v novom okne prehliadača v zobrazení na zjednodušenie ovládania.

Tipy na prácu v zobrazení na zjednodušenie ovládania

Tu sú tipy na prácu v zobrazení na zjednodušenie ovládania:

 • Ak chcete prechádzať všetkými možnosťami výberu, na klávesnici opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doľava alebo klávesy VO + šípka doprava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť.

 • Ak chcete priblížiť vybratý obrázok v aktuálnom prvku Sway, stlačte medzerník na klávesnici.

 • Ak chcete obrázok zavrieť a vrátiť sa späť do aplikácie Sway, stlačte kláves Esc.

Ukončenie zobrazenia na zjednodušenie ovládania

 1. Urobte rýchly pohyb prstom doľava alebo opakovane stlačte klávesy VO + šípka doprava alebo VO + šípka doľava, kým sa neozve hlásenie „Ďalšie možnosti“, a potom dvakrát ťuknite.

 2. Prejdite na položku Ukončiť zobrazenie na zjednodušenie ovládania a potom dvakrát ťuknite alebo stlačte klávesy VO + medzerník.

 3. Ak sa chcete vrátiť k úpravám, prepnite späť na aplikáciu Sway. Dvakrát kliknite na tlačidlo Domov a použite prepínač aplikácií alebo stlačte klávesy Command + Tab.

Zjednodušenie ovládania obrázkov a videí pomocou alternatívneho textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie obrázkov a videí pre ľudí používajúcich čítačky obrazovky, môžete pridať alternatívny text.

 1. V zobrazení Upraviť požadovaného prvku Sway otvorte kartu s obrázkami alebo videami.

 2. Ťuknite na textové pole Alternatívny text a zadajte popisný text.

Zjednodušenie čítania prepojení

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prepojení pre všetkých používateľov, môžete k nim pridať zobrazovaný text.

 1. V zobrazení Upraviť požadovaného prvku Sway otvorte kartu s prepojením.

 2. Ťuknite na tlačidlo Prepojenie nad klávesnicou a potom do poľa Zobrazovaný text zadajte popisný text.

Odosielanie pripomienok

Sway sa vyvíja a tím aplikácie Sway sa snaží o to, aby sa dala skvele a jednoducho používať.

Dajte nám vedieť, ktoré funkcie na zjednodušenie ovládania sú pre vás najdôležitejšie. Pripomienky nám môžete odoslať z webovej lokality Sway UserVoice. Alebo nám pošlite e-mail týmto spôsobom:

 1. V položke Moje swaye rýchlo pohybujte prstom doľava, kým sa neozve „Možnosti, tlačidlo“ a potom dvakrát ťuknite.

 2. Urobte rýchly pohyb prstom doprava alebo opakovane stláčajte klávesy VO + šípka doprava, kým sa neozve „Odoslať pripomienky, tlačidlo“. Dvakrát ťuknite.

 3. V dialógovom okne Pomôžte nám zlepšiť sa vyberte tlačidlo OK. Otvorí sa e-mailová správa adresovaná tímu aplikácie Sway v spoločnosti Microsoft.

 4. Zadajte správu a odošlite ju. Do svojich pripomienok zahrňte slovné spojenie zjednodušenie ovládania, aby sme ich jednoducho našli.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×