Zjednodušenie ovládania v Office 365 Video

Office 365 Video ponúka funkcie zjednodušenia ovládania, ktoré uľahčujú používanie tejto aplikácie ľuďom s postihnutím. Nevidiaci alebo slabozrakí používatelia môžu napríklad použiť čítačky obrazovky, ktoré im nahlas prečítajú informácie o používateľskom rozhraní. Používatelia s obmedzenou pohyblivosťou môžu namiesto myši použiť klávesové skratky alebo nástroje na rozpoznávanie reči. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na zjednodušenie ovládania vo Windowse, Macu alebo mobilných zariadeniach, pozrite tému Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v Office 365.

Poznámky

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie Office 365 Video

Podobne ako ostatné aplikácie služieb Office 365, aj Office 365 Video je webová aplikácia, ktorá sa používa vo webovom prehliadači, takže jej používateľské rozhranie sa nachádza na stránke vo webovom prehliadači.

Ako orientačné body v myšlienkovom modeli môžete použiť hlavné oblasti používateľského rozhrania aplikácie Office 365 Video (opísané v tabuľke nižšie) spolu s niektorými bežnými prvkami v používateľskom rozhraní.

V tejto tabuľke sú opísané oblasti používateľského rozhrania.

Oblasť používateľského rozhrania

Bežné prvky používateľského rozhrania aplikácie Office 365 Video

Vľavo hore: navigačné prepojenia služieb Office 365

 • Prepojenie Spúšťač aplikácií

 • Prepojenie Office 365

 • Prepojenie Video

Vpravo hore: informácie o Office 365

 • Tabla Oznámenia

 • Tabla Nastavenia

 • Tabla Pomocník, ktorá obsahuje aj vyhľadávacie pole Povedzte, čo chcete urobiť

 • Tabla Konto

Hore (pod navigačnými prepojeniami služieb Office 365 a informáciami): prepojenia aplikácie Office 365 Video

 • Tlačidlo Hľadať. Umožňuje vyhľadávať všetky informácie priradené k videám vrátane názvov a popisov, názvov kanálov, do ktorých video patrí, a mena osoby, ktorá video nahrala.

 • Prepojenie Domov (je zhodné s prepojením Video). Odkazuje na domovskú stránku videoportálu.

 • Prepojenie Kanály. Odkazuje na zoznam všetkých kanálov na portáli, na ktorých zobrazenie máte povolenie.

Oblasť obsahu aplikácie Office 365 Video (domovskej stránky videoportálu): Zoznam videí

 • Videá určené do pozornosti (ak existujú)

 • Najpopulárnejšie videá

 • Kanály určené do pozornosti (ak existujú)

Poznámka:  Videá a kanály určené do pozornosti sú položky, ktoré sa správca služieb Office 365 rozhodol odporúčať ako dôležitejšie. Video sa považuje za najpopulárnejšie v prípade, že bolo prehraté veľakrát.

Oblasť obsahu aplikácie Office 365 Video (stránky Kanály): Zoznam kanálov

Zoznam všetkých kanálov na videoportáli, na ktorých zobrazenie máte povolenie

Oblasť obsahu aplikácie Office 365 Video (stránky jednotlivého kanála): Zoznam videí

 • Videá určené do pozornosti (ak existujú)

 • Najpopulárnejšie videá

Poznámka: Videá kanála môže určiť do pozornosti správca služieb Office 365 alebo vlastník kanála.

Oblasť obsahu aplikácie Office 365 Video (stránky jednotlivého videa): Video

 • Video v prehrávači videa

 • Názov videa

 • Kanál, do ktorého video patrí

 • Dátum nahratia videa

 • Popis videa

 • Prepojenie Stiahnuť, prepojenie Vložiť a prepojenie Odoslať e-mailom

 • Prepojenie Štatistika

 • Zoznam videí Možno sa vám bude páčiť aj toto

Klávesové skratky v aplikácii Office 365 Video

Keďže sa Office 365 Video používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky, ktoré fungujú v prehliadači, fungujú aj v Office 365 Video.

Poznámky

 • Klávesové skratky v tejto tabuľke sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tejto tabuľke sú klávesy oddelené znakom plus (+).

Klávesové skratky aplikácie Office 365 Video:

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun dopredu na nasledujúcu oblasť alebo položku

Napríklad prechod na nasledujúci zoznam videí na stránke, prechod z jedného navigačného prepojenia na druhé alebo prechod z jedného ovládacieho prvku prehrávača videa na druhý.

Kláves Tab

Posun dozadu na predchádzajúcu oblasť alebo položku

Shift + Tab

Posun na nasledujúce video v zozname videí alebo späť, nahor alebo nadol

Napríklad posun na nasledujúce video v sekvencii videí určených do pozornosti alebo posun na nasledujúce video v zozname Najpopulárnejšie.

Klávesy so šípkami

Aktivácia položky

Ak napríklad chcete prehrať vybraté video, stlačte kláves Enter. Ak chcete vytvoriť nový kanál, vyberte tlačidlo Nový kanál a stlačte kláves Enter.

Enter

Zatvorenie tably

Napríklad zatvorenie tably Titulky alebo špeciálne titulky.

Esc

Posun nadol, ak sa na ľavej navigačnej table zobrazuje posúvač

Šípka nadol

Posun nahor, ak sa na ľavej navigačnej table zobrazuje posúvač

Šípka nahor

Prechod o jednu stránku dozadu vo webovom prehliadači

Alt + šípka doľava

Rovnaká funkcia ako klávesová skratka Alt + šípka doľava

Backspace

Prechod o jednu stránku dopredu vo webovom prehliadači

Alt + šípka doprava

Základné úlohy v aplikácii Office 365 video

Pridávanie účinných názvov a popisov videí v Office 365 Video

Pri nahrávaní videa aplikácia Office 365 Video priradí videu názov, ktorý je rovnaký ako názov súboru, v ktorom sa video nachádza. Nevytvorí popis videa. Pridaním platných názvov a popisov môžete používateľom pomôcť nájsť požadované videá.

Ak chcete pridať názov a popis videa, výberom videa otvorte jeho stránku a potom postupujte takto:

 1. Pridajte názov videa. Vyberte tlačidlo Upraviť názov pod prehrávačom videa. Zadajte opisný názov videa a potom vyberte tlačidlo Uložiť.

 2. Pridajte popis videa. Vyberte tlačidlo Upraviť popis pod prehrávačom videa. Zadajte vhodný popis videa a potom vyberte tlačidlo Uložiť.

Nahrávanie špeciálnych titulkov videí v Office 365 Video

Špeciálne titulky pomáhajú nepočujúcim používateľom a používateľom s iným sluchovým postihnutím porozumieť hovorenému obsahu a upozorňujú ich na zvuky vo videu.

Ak chcete nahrať titulky k videu, vyberte video a potom postupujte takto:

 1. Vyberte položky Spravovať > Titulky alebo špeciálne titulky.

 2. Na table Titulky alebo popisy vyberte položku Nahrať nový súbor.

 3. Na table Nahratie súboru vyberte jazyk špeciálnych titulkov a potom vyberte položku Nahrať.

 4. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie prejdite na súbor špeciálnych titulkov a vyberte ho. Potom vyberte tlačidlo Otvoriť.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×