Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma obsahuje podrobný návod, ako vytvoriť prezentáciu vo PowerPoint so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Powerpointová snímka s názvom Príprava na udalosť, na ktorej sa nachádza grafický zoznam (Stanovenie dátumu, Rezervácia miesta, Pozvanie účastníkov, Zabezpečenie jedla a Ďalšie činnosti) a fotografia sály

Obsah prezentácií v aplikácii PowerPoint býva predovšetkým grafický. Nevidiaci alebo slabozrakí ľudia im porozumejú jednoduchšie, keď už pri vytváraní snímok budete mať na pamäti zjednodušenie ovládania.

Windows: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní prezentácií v aplikácii PowerPoint so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah vrátane obrázkov, grafiky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Vyhnite sa používaniu textu na snímkach ako jedinú metódu sprostredkovať dôležité informácie. Ak musíte použiť obrázok s textom v nich, zopakujte tento text v prezentácii. V alternatívny text stručne Popis obrázka a existenciu tohto textu a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Uistite sa, že obsah snímok možno čítať v požadovanom poradí.

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania nájdite snímky, ktoré majú problémy s poradím čítania.

Keď snímku číta vidiaci, zvyčajne číta text alebo obrázok v poradí, v akom sa prvky na snímke zobrazujú. Čítačka obrazovky však číta prvky na snímke v poradí, v akom boli do snímky pridané, a to sa môže značne líšiť od poradia, v akom sa zobrazujú.

Je dôležité skontrolovať poradie čítania, aby ste sa uistili, že každý číta obsah v požadovanom poradí.

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

Ak vytvárate novú snímku, použite vstavané návrhy snímky.

PowerPoint obsahuje vstavané rozloženia snímky, ktoré môžete použiť na ľubovoľnú snímku. Ak tieto rozloženia použijete v novej snímke, automaticky zabezpečíte fungovanie poradia čítania pre každého.

Použitie vstavaných návrhov snímok na inkluzívne poradie čítania

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si snímky v prezentácii.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Prejdite na kartu Zobraziť a vyberte položku v odtieňoch sivej. Vizuálne skenovanie každú snímku v prezentácii inštancie kódovania.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočná farebného kontrastu, použite Kontrola zjednodušenia ovládania.

Text môžete vyhľadať v tabuľkovom hárku, je ťažké čítať alebo odlíšiť od pozadia.

Použite medzi textom a pozadím silný kontrast, aby ho dobre videli aj slabozrakí používatelia a daný obsah bol pre nich užitočný. Môžete použiť tmavý text na bielom alebo sivobielom pozadí, alebo naopak biely text na tmavom pozadí.

Čiernobiele schémy tiež umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Použitie špecifických nadpisov snímok

Snímky bez nadpisov nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia, ako aj ľudia s poruchami čítania, sa pri navigácii orientujú podľa nadpisov snímok. Krátkym pohľadom alebo pomocou čítačky obrazovky si napríklad môžu rýchlo prezrieť zoznam nadpisov snímok a prejsť priamo na požadovanú snímku.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

Skrytie nadpisu snímky

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ak chcete pohľadať potenciálne problémy súvisiace s písmami alebo voľným priestorom, v snímkach pohľadajte časti, ktoré pôsobia byť preplnené alebo nečitateľné.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v prezentáciách PowerPoint v Office 365:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

PowerPoint automaticky nevytvára alternatívny text pre nakreslených obrázkov, ako napríklad diagramy alebo ikony. Ak chcete pridať obrázok, ktorý je ikony, obrázok alebo iný obrázok, ktorý nie je fotografiu, musíte manuálne pridať alternatívny text.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Ponuka PowerPoint Win32 Upraviť alternatívny Text pre obrázky
  • Vyberte obrázok. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo AltText tvaru v PowerPointe pre Windows

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla alternatívny text v PowerPointe pre Windows

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

  Tip: Môžete tiež vybrať generovať Popis pre mňa umožniť spoločnosti Microsoft cloude inteligentné služby pre vás vytvoril Popis. Týmto sa na chvíľu, po uplynutí ktorého sa zobrazí výsledok v oblasti zadávania textu. Nezabudnite, ak chcete odstrániť všetky komentáre PowerPoint pridali, napríklad, "Popis generované s istotou."

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt, a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

   Ponuka PowerPoint Win32 Upraviť alternatívny Text pre tvary
  • Vyberte tvar alebo grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo AltText tvaru v PowerPointe pre Windows

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla alternatívny text v PowerPointe pre Windows

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

   Ponuka PowerPoint Win32 Upraviť alternatívny Text pre grafy
  • Vyberte graf. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo AltText tvaru v PowerPointe pre Windows

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Tabla alternatívny text v PowerPointe pre Windows

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Revízia alebo úprava automaticky generovaného alternatívneho textu na fotografiách

PowerPoint počítač v Office 365 automaticky vygeneruje alternatívny text pre fotografie pomocou inteligentného služieb v cloude. Môžete skontrolovať a upraviť autogenerated alternatívny text.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text.

  • Vyberte obrázok. Vyberte Formát > alternatívny Text.

 2. Na table Alternatívny text skontrolujte popis textového poľa.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Navrhovaný text potvrdíte tak, že zavriete tablu Alternatívny text a vrátite sa do snímky aplikácie PowerPoint.

  • Ak chcete zmeniť navrhovaný alternatívny text, do poľa zadajte preferovaný text. Po dokončení zavrite tablu Alternatívny text a vráťte sa do snímky aplikácie PowerPoint.

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text.

  • Vyberte obrázok. Vyberte Formát > alternatívny Text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Označiť ako dekoratívne začiarknutým políčkom v PowerPointe pre Windows

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v prezentáciách PowerPoint v Office 2019:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

PowerPoint automaticky nevytvára alternatívny text pre nakreslených obrázkov, ako napríklad diagramy alebo ikony. Ak chcete pridať obrázok, ktorý je ikony, obrázok alebo iný obrázok, ktorý nie je fotografiu, musíte manuálne pridať alternatívny text.

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Ponuka PowerPoint Win32 Upraviť alternatívny Text pre obrázky
  • Vyberte obrázok. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo AltText tvaru v PowerPointe pre Windows

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla alternatívny text v PowerPointe pre Windows

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

  Tip: Môžete tiež vybrať generovať Popis pre mňa umožniť spoločnosti Microsoft cloude inteligentné služby pre vás vytvoril Popis. Týmto sa na chvíľu, po uplynutí ktorého sa zobrazí výsledok v oblasti zadávania textu. Nezabudnite, ak chcete odstrániť všetky komentáre PowerPoint pridali, napríklad, "Popis generované s istotou."

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt, a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

   Ponuka PowerPoint Win32 Upraviť alternatívny Text pre tvary
  • Vyberte tvar alebo grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo AltText tvaru v PowerPointe pre Windows

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla alternatívny text v PowerPointe pre Windows

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

   Ponuka PowerPoint Win32 Upraviť alternatívny Text pre grafy
  • Vyberte graf. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo AltText tvaru v PowerPointe pre Windows

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Tabla alternatívny text v PowerPointe pre Windows

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text.

  • Vyberte obrázok, vyberte Formát > Alternatívny Text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Označiť ako dekoratívne začiarknutým políčkom v PowerPointe pre Windows

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v prezentáciách PowerPoint v Office 2016:

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Revízia alebo úprava automaticky generovaného alternatívneho textu na fotografiách

PowerPoint pre PC v Office 365 automaticky generuje alternatívny text pre fotografie pomocou inteligentných služieb v cloude. Automaticky generovaný alternatívny text môžete revidovať a upravovať.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365, ktorí sa zúčastňujú programu Office Insider. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Výberom položky Upraviť alternatívny text otvorte tablu Alternatívny text.

 3. Na table Alternatívny text skontrolujte popis textového poľa.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Navrhovaný text potvrdíte tak, že zavriete tablu Alternatívny text a vrátite sa do snímky aplikácie PowerPoint.

  • Ak chcete zmeniť navrhovaný alternatívny text, do poľa zadajte preferovaný text. Po dokončení zavrite tablu Alternatívny text a vráťte sa do snímky aplikácie PowerPoint.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať obrázok a poľami popisujúcimi vybratý obrázok v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

PowerPoint automaticky nevytvára alternatívny text pre nakreslených obrázkov, ako napríklad diagramy alebo ikony. Ak chcete pridať obrázok, ktorý je ikona alebo iný obrázok, ktorý nie je fotografia, musíte manuálne pridať alternatívny text.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 2. Na table Formátovať obrázok vyberte položku Alternatívny Text.

 3. Do textového poľa zadajte alternatívny text pre obrázok.

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt a vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 2. Na table Formátovať tvar vyberte položku Alternatívny text a zadajte popis grafického prvku.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý grafický prvok SmartArt v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 2. Na table Formátovať tvar vyberte položku Alternatívny text a zadajte popis tvaru.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý tvar v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte položku Formátovať oblasť grafu.

 2. Na table Formátovať oblasť grafu vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položkuAlternatívny text a zadajte popis do grafu.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať oblasť grafu a poľami popisujúcimi vybratý graf v časti Alternatívny text

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušením ovládania v prezentáciách aplikácie PowerPoint.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte možnosť Prepojenie. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 4. Do poľa Adresa zadajte popisnú adresu hypertextového prepojenia.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

  Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

 6. Ak chcete použiť zmeny, vyberte položky OK > OK.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jeden z súčasťou dostupné šablóny uistite sa, či sú dostupné pre všetky typy publika návrhu snímky, farieb, kontrast a písma. Tiež sú navrhnuté tak, aby sa ľahšie čítali obsahu snímky obrazovky.

 1. Ak chcete vyhľadať dostupné šablóny, vyberte položky súbor > nový.

 2. Do textového poľa Vyhľadávanie Online šablóny a motívy, zadajte dostupné šablóny a stlačte kláves Enter.

 3. Vo výsledkoch hľadania vyberte vhodnú šablónu.

 4. V okne s ukážkou šablóny, vyberte položku vytvoriť.

Zobrazenie šablón v PowerPointe pre Windows.

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Vyberte kartu Návrh.

 3. V skupine Možnosti štýlov tabuľky začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Riadok hlavičky v skupine Možnosti štýlov tabuľky na karte Nástroje tabuliek – Návrh

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Snímka obrazovky so skupinou Písmo na karte Domov

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Ak chcete skontrolovať, či váš návrh snímky umožňuje zjednodušené ovládanie, použite vopred nastavené motívy balíka Office. Pokyny nájdete v časti Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania.

 • Ak chcete analyzovať prezentáciu a nájsť nedostatočný farebný kontrast, použite funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania. V texte na snímkach sa skontrolujú nasledujúce prvky:

  • Farba stránky

  • Pozadia buniek

  • Prehľad

  • Výplň textového poľa

  • Podfarbenie odseku

  • Výplne grafických prvkov SmartArt

  • Hlavičky a päty

  • Prepojenia

Zjednodušenie ovládania snímok

Nasledujúci postup popisuje, ako zjednodušiť ovládanie snímok v prezentáciách aplikácie PowerPoint.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

 1. Ak chcete obnoviť všetky zástupné objekty na vybratej snímke, na karte Domov vyberte v skupine Snímky položku Vynulovať.

 2. Na snímke zadajte jedinečný a popisný názov.

Snímka obrazovky s príkazom Vynulovať v skupine Snímky na karte Domov

Skrytie nadpisu snímky

Nastavte, aby bol nadpis na snímke neviditeľný, no aby ho čítačky obrazovky čítali.

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie vyberte položku Usporiadať.

 2. V ponuke Usporiadať vyberte položku Tabla výberu.

 3. Na Table výberu vyhľadajte textové pole Nadpis a potom kliknite na ikonu oka umiestnenú vedľa.

Snímka obrazovky s tablou Výber a ikonou oka vedľa zástupného objektu Nadpis

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

Použite tablu Výber na nastavenie poradia, v ktorom bude čítačka obrazovky čítať obsah snímok. Na table Výber sa objekty na snímke zoradia v opačnom poradí. Keď čítačka obrazovku túto snímku číta, objekty na table Výber číta v opačnom poradí.

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie vyberte položku Usporiadať.

 2. V ponuke Usporiadať vyberte položku Tabla výberu.

 3. Ak chcete zmeniť poradie čítania, vykonajte na table Výber niektorý z týchto krokov:

  • Presuňte položky do nového umiestnenia.

  • Vyberte položku a potom vyberte tlačidlo šípky nahor (posun dopredu) alebo šípky nadol (posun dozadu).

Snímka obrazovky s tablou Výber, na ktorej sa nachádzajú všetky objekty na snímke v opačnom poradí

Použitie vstavaných návrhov snímok na inkluzívne poradie čítania

PowerPoint má návrhov vstavané snímky, ktoré obsahujú zástupné symboly textu, videí, obrázkov a ďalšie. Obsahujú aj všetky formátovania, napríklad motív farieb, písiem a efektov. Uistite sa, že snímky sú dostupné, vstavaných rozložení sú navrhnuté tak, aby smer čítania je rovnaký pre ľudí, ktorí vidia aj ľudí, ktorí používajú technológie, napríklad čítače obrazovky.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Na table miniatúr nájdite miesto, kam chcete pridať novú snímku. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Nová snímka. Kliknutím vyberte novú snímku.

 3. Na karte Návrh rozbaľte galériu Návrhy a vyberte požadované rozloženie snímky. PowerPoint automaticky použije toto rozloženie pre novú snímku.

 4. Prejdite do novej snímky a pridajte požadovaný nadpis a obsah.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Momentálne len PowerPoint pre systém Windows podporuje vkladanie a prehrávania skryté špeciálne titulky alebo titulky, ktoré sú uložené vo formáte súborov oddelene od video. Pre všetky ostatné vydania PowerPoint (napríklad PowerPoint pre macOS alebo mobilnej verzie), uzavretá titulkov alebo titulkov musia byť zakódovaný do videa pred vložení do PowerPoint.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia na ovplyvnenie zobrazovania tituliek a skrytých tituliek.

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu zmeníte na video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií obsahujúcich videá v aplikácii PowerPoint, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých používateľov.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Mac: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní prezentácií v aplikácii PowerPoint so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Vyhnite sa používaniu textu na snímkach ako jedinú metódu sprostredkovať dôležité informácie. Ak musíte použiť obrázok s textom v nich, zopakujte tento text v prezentácii. V alternatívny text stručne Popis obrázka a existenciu tohto textu a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Uistite sa, že obsah snímok možno čítať v požadovanom poradí.

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania nájdite snímky, ktoré majú problémy s poradím čítania.

Keď snímku číta vidiaci, zvyčajne číta text alebo obrázok v poradí, v akom sa prvky na snímke zobrazujú. Čítačka obrazovky však číta prvky na snímke v poradí, v akom boli do snímky pridané, a to sa môže značne líšiť od poradia, v akom sa zobrazujú.

Je dôležité skontrolovať poradie čítania, aby ste sa uistili, že každý číta obsah v požadovanom poradí.

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

Ak vytvárate novú snímku, použite vstavané návrhy snímky.

PowerPoint obsahuje vstavané rozloženia snímky, ktoré môžete použiť na ľubovoľnú snímku. Ak tieto rozloženia použijete v novej snímke, automaticky zabezpečíte fungovanie poradia čítania pre každého.

Použitie vstavaných návrhov snímok na inkluzívne poradie čítania

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si snímky v prezentácii.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si snímky v prezentácii.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočná farebného kontrastu, použite Kontrola zjednodušenia ovládania.

Text môžete vyhľadať v tabuľkovom hárku, je ťažké čítať alebo odlíšiť od pozadia.

Použite medzi textom a pozadím silný kontrast, aby ho dobre videli aj slabozrakí používatelia a daný obsah bol pre nich užitočný. Môžete použiť tmavý text na bielom alebo sivobielom pozadí, alebo naopak biely text na tmavom pozadí.

Čiernobiele schémy tiež umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použitie špecifických nadpisov snímok

Snímky bez nadpisov nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia, ako aj ľudia s poruchami čítania, sa pri navigácii orientujú podľa nadpisov snímok. Krátkym pohľadom alebo pomocou čítačky obrazovky si napríklad môžu rýchlo prezrieť zoznam nadpisov snímok a prejsť priamo na požadovanú snímku.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

Skrytie nadpisu snímky

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete zabezpečiť, že tabuľky neobsahujú rozdeliť bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite Kontrola zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ak chcete pohľadať potenciálne problémy súvisiace s písmami alebo voľným priestorom, v snímkach pohľadajte časti, ktoré pôsobia byť preplnené alebo nečitateľné.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v prezentáciách PowerPoint v Office 365:

Poznámky: 

 • K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

 • Ak chcete túto možnosť zapnúť, kliknite v Macu pravým tlačidlom myši, čím skontrolujete, či je vybratá možnosť Sekundárne kliknutie v časti Systémové nastavenia.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

PowerPoint automaticky nevytvára alternatívny text pre obrázky. Ak chcete pridať obrázok, ktorý je ikony, obrázok alebo iný obrázok, ktorý nie je fotografiu, musíte manuálne pridať alternatívny text.

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Kontextová ponuka pre obrázky s vybratou možnosťou alternatívny text.
  • Vyberte obrázok. Výber obrázka – formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo Alternatívny text na páse s nástrojmi v PowerPointe pre Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

Alternatívny text v PowerPointe pre Mac

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Kontextová ponuka pre tvary s vybratou možnosťou alternatívny text.

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý tvar, nie do jednej z jeho častí.

  • Vyberte tvar. Vyberte tvar formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny text pre tvary na páse s nástrojmi v programe Powerpoint for Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať tvar a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Tabla alternatívny text pre tvary v programe PowerPoint for Mac v službách Office 365

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Kontextová ponuka pre tvary s vybratou možnosťou alternatívny text.

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý grafický prvok SmartArt, nie do jednej z jeho častí.

  • Vyberte grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny text pre grafické prvky SmartArt na páse s nástrojmi programu PowerPoint pre Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať na grafický prvok SmartArt a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Tabla alternatívny text pre tvary v programe PowerPoint for Mac v službách Office 365

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text. Otvorí sa tabla Alternatívny Text , v pravej časti snímky.

  Kontextová ponuka pre grafy s vybratou možnosťou alternatívny text.
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Alternatívny Text tabla grafy v Powerpointe pre Mac v službách Office 365.

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Skontrolujte vizuálne dekoratívne

Ak prezentácia obsahuje vizuálne efekty, ktoré majú iba okrasný účel, môžete označiť ich ako také bez nutnosti písať alternatívny text. Keď čítačky obrazovky nájde taký obraz, jednoducho oznámi sú dekoratívne, takže používateľ pozná chýba žiadne informácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

  • Vyberte vizualizáciu. Vyberte kartu vizuálne Formát > Alternatívny Text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Do textového poľa sa stáva sivou farbou.

  Alternatívny text dekoratívne obrázok v programe PowerPoint for Mac v službách Office 365.

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v prezentáciách PowerPoint v Office 2019:

Poznámky: 

 • K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

 • Ak chcete túto možnosť zapnúť, kliknite v Macu pravým tlačidlom myši, čím skontrolujete, či je vybratá možnosť Sekundárne kliknutie v časti Systémové nastavenia.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Urobte prezentácie, a sprístupňujú ho tak širšiemu cieľových skupín, pridať alternatívny text pre obrázky na snímkach. PowerPoint automaticky nevytvára alternatívny text.

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Kontextová ponuka pre obrázky s vybratou možnosťou alternatívny text.
  • Vyberte obrázok. Výber obrázka – formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo Alternatívny text na páse s nástrojmi v PowerPointe pre Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

Alternatívny text v PowerPointe pre Mac

Tip: Môžete tiež vybrať generovať Popis pre mňa umožniť spoločnosti Microsoft cloude inteligentné služby pre vás vytvoril Popis. Týmto sa na chvíľu, po uplynutí ktorého sa zobrazí výsledok v oblasti zadávania textu. Nezabudnite, ak chcete odstrániť všetky komentáre PowerPoint pridali, napríklad, "Popis generované s istotou."

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Kontextová ponuka pre tvary s vybratou možnosťou alternatívny text.

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý tvar, nie do jednej z jeho častí.

  • Vyberte tvar. Vyberte tvar formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny text pre tvary na páse s nástrojmi v programe Powerpoint for Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať tvar a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Tabla alternatívny text pre tvary v programe PowerPoint for Mac v službách Office 365

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Kontextová ponuka pre tvary s vybratou možnosťou alternatívny text.

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý grafický prvok SmartArt, nie do jednej z jeho častí.

  • Vyberte grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny text pre grafické prvky SmartArt na páse s nástrojmi programu PowerPoint pre Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať na grafický prvok SmartArt a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Tabla alternatívny text pre tvary v programe PowerPoint for Mac v službách Office 365

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text. Otvorí sa tabla Alternatívny Text, v pravej časti snímky.

  Kontextová ponuka pre grafy s vybratou možnosťou alternatívny text.
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Alternatívny Text tabla grafy v Powerpointe pre Mac v službách Office 365.

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Skontrolujte vizuálne dekoratívne

Ak prezentácia obsahuje vizuálne efekty, ktoré majú iba okrasný účel, môžete označiť ich ako také bez nutnosti písať alternatívny text. Keď čítačky obrazovky nájde taký obraz, jednoducho oznámi sú dekoratívne, takže používateľ pozná chýba žiadne informácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

  • Vyberte vizualizáciu. Vyberte kartu vizuálne Formát > Alternatívny Text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Do textového poľa sa stáva sivou farbou.

  Alternatívny text dekoratívne obrázok v programe PowerPoint for Mac v službách Office 365.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v prezentáciách PowerPoint v Office 2016:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položku Formátovať obrázok.

 3. Na table Formátovať obrázok vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 4. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis obrázka.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať obrázok a poľami popisujúcimi vybratý obrázok v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položku Formátovať grafický prvok SmartArt a potom vyberte položku Možnosti tvaru.

 3. Na table Formátovať tvar vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 4. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis grafického prvku SmartArt.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý grafický prvok SmartArt v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pomocou nasledujúceho postupu pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položku Formátovať tvar.

 3. Na table Formátovať tvar vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 4. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis tvaru.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý tvar v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

 2. Vyberte možnosť Formátovať oblasť grafu.

 3. Na table Formátovať oblasť grafu na karte Možnosti grafu vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 4. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis grafu.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať oblasť grafu a poľami popisujúcimi vybratý graf v časti Alternatívny text

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušením ovládania v prezentáciách aplikácie PowerPoint.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte možnosť Hypertextové prepojenie. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú adresu hypertextového prepojenia.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

  Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

 6. Ak chcete použiť zmeny, vyberte položky OK > OK.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jeden z súčasťou dostupné šablóny uistite sa, či sú dostupné pre všetky typy publika návrhu snímky, farieb, kontrast a písma. Tiež sú navrhnuté tak, aby sa ľahšie čítali obsahu snímky obrazovky.

 1. Ak chcete vyhľadať dostupné šablóny, vyberte položky súbor > Nový zo šablóny.

 2. Do textového poľa Hľadať všetky šablónydostupné šablóny typu a stlačte kláves Return.

 3. Vo výsledkoch hľadania vyberte vhodnú šablónu.

Stránku šablóny v programe PowerPoint for Mac

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Návrh tabuľky začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte hlavičky stĺpcov.

Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Riadok hlavičky na karte Návrh tabuľky

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. Na formátovanie textu použite možnosti písma, veľkosti, štýlu a farby.

Snímka obrazovky so skupinou Písmo na karte Domov

Vytvorenie zoznamov s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto na snímke.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. Vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte požadovaný text pre každú odrážku v zozname.

Snímka obrazovky so štýlmi odrážok dostupnými po výbere šípky na tlačidle Odrážky

Vytvorenie zoradených zoznamov

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto na snímke.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. Vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte požadovaný text pre každú číslovanú položku v zozname.

Snímka obrazovky so štýlmi číslovania dostupnými po výbere šípky na tlačidle Číslovanie

Zjednodušenie ovládania snímok

Nasledujúci postup popisuje, ako zjednodušiť ovládanie snímok v prezentáciách aplikácie PowerPoint.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

 1. Ak chcete obnoviť všetky zástupné objekty na vybratej snímke, na karte Domov vyberte položku Vynulovať.

 2. Na snímke zadajte jedinečný a popisný názov.

Snímka obrazovky s príkazom Vynulovať v skupine Snímky na karte Domov

Skrytie nadpisu snímky

Nastavte, aby bol nadpis na snímke neviditeľný, no aby ho čítačky obrazovky čítali.

 1. Na karte Domov vyberte položku Usporiadať.

 2. V ponuke Usporiadať vyberte položku Tabla výberu.

 3. Na Table výberu vyhľadajte textové pole Nadpis a potom kliknite na ikonu oka umiestnenú vedľa.

Snímka obrazovky s tablou Výber a ikonou oka vedľa zástupného objektu Nadpis

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

Použite Tablu výberu na nastavenie poradia, v ktorom bude čítačka obrazovky čítať obsah snímok. Na Table výberu sa objekty na snímke zoradia v opačnom poradí. Keď čítačka obrazovku túto snímku číta, objekty na Table výberu číta v opačnom poradí.

 1. Na karte Domov vyberte položku Usporiadať.

 2. V ponuke Usporiadať vyberte položku Tabla výberu.

 3. Ak chcete zmeniť poradie čítania, presuňte položky na Table výberu do nového umiestnenia.

Snímka obrazovky s tablou Výber, na ktorej sa nachádzajú všetky objekty na snímke v opačnom poradí

Použitie vstavaných návrhov snímok na inkluzívne poradie čítania

PowerPoint má návrhov vstavané snímky, ktoré obsahujú zástupné symboly textu, videí, obrázkov a ďalšie. Obsahujú aj všetky formátovania, napríklad motív farieb, písiem a efektov. Uistite sa, že snímky sú dostupné, vstavaných rozložení sú navrhnuté tak, aby smer čítania je rovnaký pre ľudí, ktorí vidia aj ľudí, ktorí používajú technológie, napríklad čítače obrazovky.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Na table miniatúr nájdite miesto, kam chcete pridať novú snímku, a potom kliknite pravým tlačidlom myši.

 3. Vyberte položku Nová snímka a potom vyberte vloženú snímku.

 4. Na karte Návrh rozbaľte galériu návrhov a vyberte požadované rozloženie snímky. PowerPoint automaticky použije toto rozloženie pre novú snímku.

 5. Prejdite do novej snímky a pridajte požadovaný nadpis a obsah.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Titulky a skryté titulky treba zakódovať do videa ešte pred jeho vložením do aplikácie PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky ani skryté titulky, ktoré sú uložené v inom súbore ako vo videosúbore.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia na ovplyvnenie zobrazovania tituliek a skrytých tituliek.

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu zmeníte na video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií obsahujúcich videá v aplikácii PowerPoint, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých používateľov.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

iOS: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní prezentácií v aplikácii PowerPoint so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, tvary, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Vyhnite sa používaniu textu na snímkach ako jedinú metódu sprostredkovať dôležité informácie. Ak musíte použiť obrázok s textom v nich, zopakujte tento text v prezentácii. V alternatívnom texte krátko Popis obrázka a existenciu tohto textu a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a tabuľkám

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v prezentáciách by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a tabuľkám

Pridajte alternatívny text k obrázkom, tabuľkám a iným vizuálnym prvkom, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis prvku používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Vyberte prvok, napríklad obrázok.

 2. Ak chcete otvoriť súvisiacu kartu, napríklad kartu Obrázok, ťuknite na položku Zobraziť pás s nástrojmi Ikona Upraviť .

 3. Ťuknite na položkuAlternatívny text a zadajte popis prvku. Napríklad zadajte popis obsahu snímky.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Uistite sa, že je k dispozícii návrhu snímky, použite jeden z zahrnuté snímky motívy. Väčšina témy sú určené pre so zjednodušeným ovládaním farieb, kontrast a písma. Tiež sú navrhnuté tak, aby sa ľahšie čítali obsahu snímky obrazovky.

 1. Vyberte snímku.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Domov, ťuknite na tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi Ikona Upraviť .

 3. Ťuknite na položky Domov > Návrh.

 4. Ťuknite na položku Motívy a potom vyberte požadovaný motív.

Príkaz Motívy s vybratou možnosťou Ión

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Tabuľka, ťuknite na tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi Ikona Upraviť .

 3. Ťuknite na položku Možnosti štýlu a potom vyberte položku Riadok hlavičky.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlov s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Domov, ťuknite na tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi Ikona Upraviť .

 3. Na karte Domov vyberte možnosti formátovania textu.

Karta Domov s možnosťami štýlu písma

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Titulky a skryté titulky treba zakódovať do videa ešte pred jeho vložením do aplikácie PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky ani skryté titulky, ktoré sú uložené v inom súbore ako vo videosúbore.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia na ovplyvnenie zobrazovania tituliek a skrytých tituliek.

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu zmeníte na video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií obsahujúcich videá v aplikácii PowerPoint, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých používateľov.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Android: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní prezentácií v aplikácii PowerPoint so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom, tvarom a tabuľkám alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a tvaroch dôležité.

Vyhnite sa používaniu textu na snímkach ako jedinú metódu sprostredkovať dôležité informácie. Ak musíte použiť obrázok s textom v nich, zopakujte tento text v prezentácii. V alternatívnom texte krátko Popis obrázka a existenciu tohto textu a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu do tvarov

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v prezentáciách by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v prezentáciách aplikácie PowerPoint.

Poznámka:  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridať alternatívny text na snímkach, ako sú obrázky a obrázky tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázok.

 1. Vyberte obrázok.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Obrázok, ťuknite na tlačidlo Zobraziť príkazy Ikona Upraviť .

 3. Posuňte sa nadol na položku Alternatívny text a ťuknite na ňu.

 4. Zadajte popis obrázka.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Obrázok

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

 1. Vyberte tvar.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Tvar, ťuknite na tlačidlo Zobraziť príkazy Ikona Upraviť .

 3. Posuňte sa nadol na položku Alternatívny text a ťuknite na ňu.

 4. Zadajte popis tvaru.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tvar

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v rámci tabuľky.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Tabuľka, ťuknite na tlačidlo Zobraziť príkazy Ikona Upraviť .

 3. Posuňte sa nadol na položku Alternatívny text a ťuknite na ňu.

 4. Zadajte popis tabuľky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tabuľka

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Uistite sa, že je k dispozícii návrhu snímky, použite jeden z zahrnuté snímky motívy. Väčšina témy sú určené pre so zjednodušeným ovládaním farieb, kontrast a písma. Tiež sú navrhnuté tak, aby sa ľahšie čítali obsahu snímky obrazovky.

 1. Vyberte snímku.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Domov, ťuknite na tlačidlo Zobraziť príkazy Ikona Upraviť .

 3. Ťuknite na položky Domov > Návrh.

 4. Ťuknite na položku Motívy a potom vyberte požadovaný motív.

Príkaz Motívy s možnosťami motívov

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Tabuľka, ťuknite na tlačidlo Zobraziť príkazy Ikona Upraviť .

 3. Ťuknite na položku Možnosti štýlu a potom vyberte položku Riadok hlavičky.

  Tip: Ak je možnosť už vybratá, zobrazí sa ako sivá.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlov s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Domov, ťuknite na tlačidlo Zobraziť príkazy Ikona Upraviť .

 3. Na karte Domov vyberte možnosti formátovania textu.

Karta Domov s možnosťami štýlu písma

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Titulky a skryté titulky treba zakódovať do videa ešte pred jeho vložením do aplikácie PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky ani skryté titulky, ktoré sú uložené v inom súbore ako vo videosúbore.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť, ako sa titulky a skryté titulky zobrazia. 

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu zmeníte na video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií v aplikácii PowerPoint, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých používateľov.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Aplikácia Windows 10: najvhodnejšie postupy na sprístupnenie prezentácie programu PowerPoint

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní prezentácií v aplikácii PowerPoint so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom, tvarom a tabuľkám alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a tvaroch dôležité.

Vyhnite sa používaniu textu na snímkach ako jedinú metódu sprostredkovať dôležité informácie. Ak musíte použiť obrázok s textom v nich, zopakujte tento text v prezentácii. V alternatívnom texte krátko Popis obrázka a existenciu tohto textu a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v prezentáciách by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v prezentáciách aplikácie PowerPoint.

Poznámka:  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridať alternatívny text na snímkach, ako sú obrázky a obrázky tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázok.

 1. Vyberte obrázok.

 2. V paneli s nástrojmi ťuknite na tlačidlo alternatívny Text. Alternatívny text nachádzajúci sa v PowerPointe Mobile pre Windows Phone.

 3. Zadajte popis obrázka.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Dialógové okno alternatívny text pre obrázky v PowerPointe Mobile pre Windows telefóny.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

 1. Vyberte tvar.

 2. V paneli s nástrojmi ťuknite na tlačidlo alternatívny Text. Alternatívny text nachádzajúci sa v PowerPointe Mobile pre Windows Phone.

 3. Zadajte popis tvaru.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Dialógové okno alternatívny text pre tvary v programe PowerPoint Mobile pre Windows telefóny.

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v rámci tabuľky.

 2. V paneli s nástrojmi ťuknite na tlačidlo alternatívny Text. Alternatívny text nachádzajúci sa v PowerPointe Mobile pre Windows Phone.

 3. Zadajte popis tabuľky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Dialógové okno alternatívny text pre tabuľky v programe PowerPoint Mobile pre Windows telefóny.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Uistite sa, že je k dispozícii návrhu snímky, použite jeden z zahrnuté snímky motívy. Väčšina témy sú určené pre so zjednodušeným ovládaním farieb, kontrast a písma. Tiež sú navrhnuté tak, aby sa ľahšie čítali obsahu snímky obrazovky.

 1. Vyberte snímku.

 2. Otvoriť kartu domov, ťuknite na tlačidlo Ďalšie možnosti. Tlačidlo Ďalšie možnosti v programe PowerPoint Mobile pre Windows telefóny.

 3. Ťuknite na položky Domov > Návrh.

 4. Ťuknite na položku Motívy a potom vyberte požadovaný motív.

Ponuka motívov v PowerPointe Mobile pre Windows telefóny.

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ak chcete otvoriť na kartu tabuľky, ťuknite na tlačidlo Ďalšie možnosti. Tlačidlo Ďalšie možnosti v programe PowerPoint Mobile pre Windows telefóny.

 3. Ťuknite na položku Možnosti štýlu a potom vyberte položku Riadok hlavičky.

  Tip: Ak je možnosť už vybratá, zobrazí sa ako sivá.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Ponuka štýly tabuľky v programe PowerPoint Mobile pre Windows telefóny.

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Otvoriť kartu domov, ťuknite na tlačidlo Ďalšie možnosti. Tlačidlo Ďalšie možnosti v programe PowerPoint Mobile pre Windows telefóny.

 3. Na karte Domov vyberte možnosti formátovania textu.

Možnosti formátovania textu v programe PowerPoint Mobile pre Windows telefóny.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Titulky a skryté titulky treba zakódovať do videa ešte pred jeho vložením do aplikácie PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky ani skryté titulky, ktoré sú uložené v inom súbore ako vo videosúbore.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť, ako sa titulky a skryté titulky zobrazia. 

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu zmeníte na video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií v aplikácii PowerPoint, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých používateľov.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Office Online: Najvhodnejšie postupy na vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe Online

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní prezentácií v aplikácii PowerPoint Online so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah vrátane obrázkov, grafiky SmartArt, tvary, skupiny, vložené objekty a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania v PowerPointe Online.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Vyhnite sa používaniu textu na snímkach ako jedinú metódu sprostredkovať dôležité informácie. Ak musíte použiť obrázok s textom v nich, zopakujte tento text v prezentácii. V alternatívnom texte krátko Popis obrázka a existenciu tohto textu a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo vloženým videám

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si snímky v prezentácii.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Zmena textu hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si snímky v prezentácii.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Dôležité informácie zvýraznite pomocou zakrúžkovania alebo animácie a nespoliehajte sa na laserové ukazovatele alebo farby.

Ak na označenie stavu používate farbu, pridajte tvary. Ak zelená farba napríklad označuje úspech, môžete pridať aj znak začiarknutia. Podobne, ak červená označuje neúspech, môžete pridať veľké X.

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočný farebný kontrast, na snímkach pohľadajte text, ktorý sa ťažko číta alebo odlišuje od pozadia.

Text v prezentáciách by mal byť čitateľné tak, aby ju nemohol zobrazovať každý vrátane osôb so zrakovým postihnutím aj.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Nepoužívajte oranžové, červené a zelené farby v šablóne a texte.

V grafoch používajte na zvýraznenie dôležitých miest namiesto farieb rôzne vzorky.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Dajte každej snímke jedinečný nadpis.

Snímky bez nadpisu nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania v PowerPointe Online.

Osobám, ktoré používajú čítačky obrazovky a pomocné technológie pre ľudí s postihnutím, sa texty snímok, tvary a obsah predčítavajú v špecifickom poradí. Vďaka vhodnému rozloženiu snímok v PowerPointe Online môžete zabezpečiť, že čítačky obrazovky čítajú obsah v logickom poradí.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia, ako aj ľudia s poruchami čítania, sa pri navigácii orientujú podľa nadpisov snímok. Krátkym pohľadom alebo pomocou čítačky obrazovky si napríklad môžu rýchlo prezrieť zoznam nadpisov snímok a prejsť priamo na požadovanú snímku.

Používanie logického poradia pri čítaní

Používanie jedinečných nadpisov snímok

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite v PowerPointe Online kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne riadky a stĺpce v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ak chcete pohľadať potenciálne problémy súvisiace s písmami alebo voľným priestorom, v snímkach pohľadajte časti, ktoré pôsobia byť preplnené alebo nečitateľné.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k obrázkom a tabuľkám v prezentáciách aplikácie PowerPoint Online.

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na karte Nástroje obrázkov vyberte položku Formát.

 3. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis obrázka.

Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text s poľami Názov a Popis.

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Vyberte grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte položku Návrh.

 3. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis grafického prvku SmartArt.

Snímka obrazovky s kartou Návrh v časti s nástrojmi pre grafické prvky SmartArt. Kurzor ukazuje na možnosť Alternatívny text.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo vloženým videám

 1. Vyberte tvar alebo video.

 2. Na karte Nástroje na kreslenie vyberte položku Formát.

 3. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis tvaru.

Snímka obrazovky s kartou Formát v časti s nástrojmi na kreslenie. Kurzor ukazuje na možnosť Alternatívny text.

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Umiestnite kurzor do bunky tabuľky.

 2. Na karte Nástroje tabuliek vyberte položku Rozloženie.

 3. Vyberte položku Alternatívny text a potom zadajte popis tabuľky.

Snímka obrazovky s kartou Rozloženie v časti s nástrojmi tabuliek. Kurzor ukazuje na možnosť Alternatívny text.

Vytvorenie hypertextových prepojení a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia a tabuľky so zjednodušením ovládania v prezentáciách aplikácie PowerPoint Online.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Prepojenie.

  Vybratý text sa zobrazí v okne Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

  Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

 2. V poli Adresa zadajte alebo prilepte cieľovú URL adresu.

 3. Vyberte položku Vložiť.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Prepojenie, v ktorom môžete zadať zobrazovaný text a informácie o adrese hypertextových prepojení.

Zmena textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text hypertextového prepojenia, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Upraviť prepojenie.

 2. V poli Zobraziť text upravte text, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Nástroje tabuliek vyberte položku Návrh.

 3. Vyberte položku Riadok hlavičky, a potom zadajte záhlavia stĺpcov v tabuľke.

Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Riadok hlavičky v skupine Možnosti štýlov tabuľky na karte Nástroje tabuliek – Návrh

Zjednodušenie ovládania snímok

Nasledujúci postup popisuje, ako zjednodušiť ovládanie snímok v prezentáciách aplikácie PowerPoint Online.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jeden z zahrnuté dostupné motívy a šablóny uistite sa, či sú dostupné pre všetky typy publika návrhu snímky, farieb, kontrast a písma. Tiež sú navrhnuté tak, aby sa ľahšie čítali obsahu snímky obrazovky.

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu Office.com, prihláste sa do svojho konta a otvorte PowerPoint Online.

 2. Na stránke Víta vás PowerPoint vyberte viac motívov.

 3. Na stránke vyberte motív prejdite do spodnej časti stránky a vyberte možnosť preskúmať všetky motívy.

 4. Do textového poľa šablóny balíka Office Hľadať zadajte "dostupné šablóny" a stlačte kláves Enter.

 5. Vo výsledkoch hľadania vyberte vhodnú šablónu.

 6. V okne s ukážkou šablóny, vyberte položku Upraviť v prehliadači.

Vitajte v zobrazení so šablónami v programe PowerPoint Online.

Používanie logického poradia pri čítaní

Ak sa na snímke nachádzajú objekty, ktoré nie sú súčasťou šablóny snímky, mali by ste ich usporiadať v logickom poradí. Objekty sa čítajú v poradí, v ktorom boli vytvorené, čo nemusí dávať zmysel pri použití čítačiek obrazovky.

Smer čítania jednoduchšie otestujete v počítačovej verzii aplikácie PowerPoint, pretože na table Výber môžete zmeniť poradie objektov. V službe PowerPoint Online však môžete skopírovať a prilepiť objekty a zmeniť tak ich poradie na snímke.

Ak chcete vyskúšať poradie objektov na snímke, vyberte objekt, stlačte kláves Tab a zameranie sa presunie z jedného objektu na ďalší.

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Písmo vyberte požadované možnosti formátovania.

Skupina Písmo v PowerPointe Online

Použitie jedinečných nadpisov snímok

 1. Vyberte snímku bez nadpisu.

 2. Na karte Domov vyberte položku Rozloženie.

 3. V dialógovom okne Rozloženie snímky vyberte rozloženie snímky obsahujúce zástupné nadpisy a potom vyberte možnosť Zmeniť rozloženie. Do snímok sa pridá nové rozloženie.

 4. Do zástupného nadpisu zadajte jedinečný názov.

Poznámka: Nadpis nemusí byť nutne viditeľný, aby zjednodušoval prístup. Napríklad osoby, ktoré používajú čítačky obrazovky, budú počuť nadpis snímky aj vtedy, ak nie je viditeľný. V počítačovej verzii aplikácie PowerPoint 2016 môžete pomocou tably výberu zapnúť alebo vypnúť viditeľnosť nadpisov a iných objektov na snímke.

Snímka obrazovky s kartou Domov. Kurzor ukazuje na možnosť Rozloženie v skupine Snímky.

Používanie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania v PowerPointe Online

 1. Vyberte kartu Revízia.

 2. Vyberte položku Skontrolovať dostupnosť.

  Snímka obrazovky s kartou Revízia. Kurzor ukazuje na možnosť Skontrolovať dostupnosť.

 3. Skontrolujte výsledky na table Kontrola zjednodušenia ovládania. Výsledky sú rozdelené podľa závažnosti problém nájsť nasledujúcim spôsobom:

  • Chyby. Zahŕňajú obsah, ktorý je pre ľudí s postihnutím len veľmi ťažko zrozumiteľný alebo úplne nezrozumiteľný.

  • Upozornenia. Obsah je pre ľudí s postihnutím ťažko zrozumiteľný.

  • Tipy. Tipy znamenajú, že hoci je obsah pre ľudí s postihnutím zrozumiteľný, uľahčilo by im prácu, keby bol lepšie usporiadaný alebo prezentovaný.

 4. Problémy vyriešte.

Poznámka: Kontrola zjednodušenia ovládania kontroluje prezentáciu pre všetky problémy, ktoré môžu byť typu Pevná v prehliadači. Úplné kontroly, otvorte prezentáciu v počítačovej aplikácii a používanie počítačových Kontrola zjednodušenia ovládania pre Windows alebo Mac.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×