Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím e-mailu v Outlooku

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím e-mailu v Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma vám poskytne podrobný návod, ako vytvoriť e-maily so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Obrázok e-mailu o nedostupnosti výskumného tímu 9. júna. E-mail zahŕňa propagačný leták s fotografiou a adresou miesta konania konferencie.

Nevidiaci alebo slabozrakí porozumejú vašim e-mailom jednoduchšie, ak ich vytvoríte so zreteľom na zjednodušené ovládanie.

Windows: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma Sans Serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané outlookové nástroje na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie e-mailu.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v e-maile usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie štýlov zoznamu s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v e-mailoch programu Outlook v Office 365:

Poznámka:  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, snímkam obrazovky, ikonám, videám a 3D modelom, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre vybratý obrázok
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre tvar
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla Alternatívny text pre tvar

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre graf
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Tabla Alternatívny text pre graf

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v e-mailoch programu Outlook:

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom,

napríklad k snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položky Formátovať objekt > Možnosti tvaru > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratej tabuľky

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako v e-mailoch programu Outlook vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte možnosť Prepojenie. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 4. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte položky Správa > Farba písma.

 3. Vyberte položku Automaticky.

Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma

Používanie štýlov zoznamu s odrážkami

Zoznamy s odrážkami môžete vytvoriť pomocou tlačidla Odrážky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky možností štýlu odrážok

Používanie zoradených zoznamov

Tlačidlom Číslovanie vytvorte sekvenčné kroky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Snímka obrazovky možností štýlu číslovania

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine Odsek v pravom dolnom rohu skupiny vyberte položku Spúšťač dialógového okna.
  Otvorí sa dialógové okno Odsek so zobrazenou kartou Zarážky a medzery.

 4. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti riadkovania.

Snímka obrazovky dialógového okna Odsek

Používanie hlavičiek tabuľky

Stanovte riadok hlavičky v tabuľke.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – Návrh v skupine Možnosti štýlov tabuľky začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky začiarkavacieho políčka Riadok hlavičky

Žiadosť o odosielanie e-mailov so zjednodušeným ovládaním

Dajte odosielateľom vedieť, že chcete dostávať obsah so zjednodušeným ovládaním.

 • Ak chcete prejsť na svoje konto na webe, v programe Outlook prejdite na položky Súbor > Informácie a potom v časti Nastavenie konta kliknite na prepojenie pod bodom Prístup k tomuto kontu na webe.

 • V aplikácii Outlook na webe prejdite na nastavenia zjednodušenia ovládania výberom položiek Ikona Nastavenia > Pošta > Všeobecné > Nastavenia zjednodušenia ovládania.

 • Začiarknutím políčka Požiadať odosielateľov o odosielanie obsahu so zjednodušeným ovládaním požiadate odosielateľov o odosielanie obsahu so zjednodušeným ovládaním.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Mac: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365 pre Mac

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016 pre Mac

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Farboslepým ľuďom môžu napríklad čiernobiele schémy pomôcť pri rozlišovaní medzi farbami.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma Sans Serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Používajte nadpisy a vstavané štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie programu Outlook, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

Informácie v e-maile usporiadajte napríklad do malých blokov a pridajte im nadpisy. V ideálnom prípade by každá sekcia mala obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie štýlov zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365 pre Mac

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v e-mailoch programu Outlook v Office 365 pre Mac.

Poznámky: 

 • K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

 • Ak chcete túto možnosť zapnúť, kliknite v Macu pravým tlačidlom myši, čím skontrolujete, či je vybratá možnosť Sekundárne kliknutie v časti Systémové nastavenia.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v e-maile.

 2. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

  Program Outlook for Mac Upraviť alternatívny Text kontextovej ponuky

  Na pravej strane sa otvorí tabla Alternatívny text.

 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah.

  Tabla Alternatívny text na pridanie alternatívneho textu k obrázku v Outlooku

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016 pre Mac

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúci postup popisuje, ako v outlookových e-mailoch vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a vyberte položku Pridať hypertextové prepojenie.
  Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 2. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 3. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 4. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Správa.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Snímka obrazovky karty Formátovať text

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte položky Správa > Farba písma.

 3. Vyberte položku Automaticky.

Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma

Používanie štýlov zoznamov s odrážkami

Zoznamy s odrážkami môžete vytvoriť pomocou tlačidla Odrážky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Správa.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky s dostupnými možnosťami štýlu odrážok

Používanie zoradených zoznamov

Tlačidlom Číslovanie vytvorte sekvenčné kroky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Správa.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Snímka obrazovky dostupných možností štýlu číslovania

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odsek.

  Otvorí sa dialógové okno Odsek so zobrazenou kartou Zarážky a medzery.

 2. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti riadkovania.

Snímka obrazovky dialógového okna Odsek

Používanie hlavičiek tabuľky

Stanovte riadok hlavičky v tabuľke.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Návrh tabuľky začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky začiarkavacieho políčka Riadok hlavičky

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Aplikácia pre iOS: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook pre iOS so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k obrázkom alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, dvojitým ťuknutím na obrázok otvorte kontextovú ponuku.

 2. V kontextovej ponuke ťuknite na položku Alternatívny text.

 3. Zadajte popis.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

 4. Ťuknutím na tlačidlo OK pridáte text a zavriete dialógové okno.

Alternatívny text pre ponuku obrázka v Outlooku pre iOS

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a pomôžte používateľom čítačiek obrazovky jednoducho vyhľadať prepojenia vo vašom e-maile.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na vybratý text.

 3. Ak je to potrebné, na konci ponuky ťuknite na Tlačidlo Viac dovtedy, kým sa nezobrazí tlačidlo Pridať prepojenie. Ťuknite na tlačidlo Pridať prepojenie.

 4. V prípade potreby zmeňte text hypertextového prepojenia v poli Text.

 5. Do poľa Prepojenie zadajte cieľovú URL adresu.

 6. Ťuknutím na Tlačidlo Hotovo vložte hypertextové prepojenie.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Pridanie obrázka ponuky prepojenia

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Aplikácia pre Android: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v aplikácii Outlook pre Android so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a pomôžte používateľom čítačiek obrazovky jednoducho vyhľadať prepojenia vo vašom e-maile.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťuknite na tlačidlo PRIDAŤ PREPOJENIE.

 3. V prípade potreby zmeňte text hypertextového prepojenia v poli Zobrazovaný text.

 4. Do poľa Prepojenie zadajte cieľovú URL adresu.

 5. Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ vložte hypertextové prepojenie.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Pridajte obrázok ponuky prepojenia.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Aplikácia pre Windows 10: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k obrázkom a tabuľkám alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime Vysoký kontrast, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie programu Outlook, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v e-maile usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných nadpisov a štýlov

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v e-mailoch programu Outlook.

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte obrázok.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Obrázok a ťuknite naň.

 4. Posuňte sa nadol na tlačidlo Alternatívny text a ťuknite naň.

 5. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

 6. Ťuknutím na položku Hotovo pridajte text a zavrite dialógové okno.

Pridajte alternatívny text k obrázku.

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám pomáha nevidiacim čitateľom určiť obsah tabuľky.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte tabuľku.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Tabuľka a ťuknite naň.

 4. Posuňte sa nadol na tlačidlo Alternatívny text a ťuknite naň.

 5. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

 6. Ťuknutím na položku Hotovo pridajte text a zavrite dialógové okno.

Pridajte alternatívny text k tabuľke.

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako v e-mailoch programu Outlook vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a pomôžte používateľom čítačiek obrazovky jednoducho vyhľadať prepojenia vo vašom e-maile.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Vložiť a ťuknite naň.

 4. Posuňte sa nadol na tlačidlo Prepojenie a ťuknite naň.

 5. V prípade potreby zmeňte text hypertextového prepojenia v poli Zobrazovaný text.

 6. Do textového poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 7. Ťuknutím na položku Vložiť vložte hypertextové prepojenie.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Pridajte text hypertextového prepojenia.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite známy typ a dostatočnú veľkosť písma, aby mohli dyslektici a slabozrakí jednoduchšie čítať váš e-mail.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát vyberte požadovaný typ písma, veľkosť a formátovanie.

Upravte nastavenie písma.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Farba písma a potom ťuknutím na tlačidlo > otvorte vedľajšiu ponuku.

 5. V ponuke Farba písma sa posuňte nadol na položku Automatické a ťuknite na ňu.

Upravte nastavenie farby písma na automatické.

Používanie vstavaných nadpisov a štýlov

Preddefinované nadpisy a štýly uľahčujú čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Štýly a ťuknite naň.

 5. V ponuke Štýly sa posuňte nadol na položku Hlavička 1 alebo Hlavička 2 a ťuknite na ňu.

Použite štýly a nadpisy.

Používanie zoznamov s odrážkami

Vytvárajte zoznamy s odrážkami a vytvorte štruktúrovaný text.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Odrážky a ťuknite naň.

 5. V ponuke Odrážky vyberte požadovaný typ odrážok.

 6. Zadajte text položky s odrážkou. Ak chcete pridať nový riadok s odrážkou, ťuknite na kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Pridajte zoznam s odrážkami.

Používanie zoradených zoznamov

Vytvorte zoradené zoznamy a usporiadajte text do sekvenčných krokov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Číslovanie a ťuknite naň.

 5. V ponuke Číslovanie vyberte požadovaný typ zoradeného zoznamu.

 6. Zadajte text číslovanej položky. Ak chcete pridať číslovaný riadok, ťuknite na kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Pridajte číslovaný zoznam.

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Riadkovanie a medzery medzi odsekmi a ťuknite naň.

 5. V ponuke Riadkovanie a medzery medzi odsekmi vyberte požadované možnosti riadkovania a medzier medzi odsekmi.

Upravte nastavenie riadkovania.

Používanie hlavičiek tabuľky

Stanovte riadok hlavičky v tabuľke.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Tabuľka a ťuknite naň.

 4. V ponuke Tabuľka sa posuňte nadol na tlačidlo Možnosti štýlu a ťuknite naň.

 5. V ponuke Možnosti štýlu vyberte možnosť Riadok hlavičky.

 6. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Pridajte riadok hlavičky v tabuľke.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Web: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime Vysoký kontrast, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma Sans Serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie programu Outlook, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v e-maile usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Používajte jednoduchú štruktúru tabuľky.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Vloženie jednoduchej tabuľky

Skontrolujte, či v e-maile správne funguje zjednodušené ovládanie.

Ak vytvárate e-mail pre kontakt, ktorý uprednostňuje obsah so zjednodušeným ovládaním, dostanete upozornenie a prepojenie na Kontrolu zjednodušenia ovládania. Môžete rýchlo skontrolovať, či sa vo vašom e-maile nenachádzajú problémy so zjednodušením ovládania, a umožniť svojmu kontaktu jednoduché prečítanie e-mailu pomocou čítačky obrazovky.

Kontrola problémov so zjednodušeným ovládaním v e-maile

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky.

 1. Pri vytváraní e-mailu kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. V ponuke vyberte položku Vloženie alternatívneho textu.

 3. Zadajte popis (a názov).

Pridajte alternatívny text k obrázkom v Outlooku na webe.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúci postup popisuje, ako v e-mailoch programu Outlook vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Ako text prepojenia použite namiesto URL adresy zmysluplný text.

 1. Pri vytváraní e-mailu zadajte text prepojenia do tela správy.

 2. Vyberte text prepojenia a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K. Otvorí sa dialógové okno Vložiť prepojenie.

 3. Do poľa URL adresa zadajte cieľovú URL adresu.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite známy typ a dostatočnú veľkosť písma, aby mohli dyslektici a slabozrakí jednoduchšie čítať váš e-mail.

 1. Vyberte text.

 2. Ak chcete zmeniť typ písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + F.

 3. V ponuke Písmo vyberte požadovaný typ písma.

  Zmeňte typ písma v Outlooku na webe.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + S.

 5. V ponuke Veľkosť písma vyberte požadovanú veľkosť.

  Zmeňte veľkosť písma v Outlooku na webe.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite čiernu farbu písma.

 1. Vyberte text.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + C.

 3. V ponuke Farba písma vyberte požadovanú farbu.

Nastavte farbu písma v Outlooku na webe.

Používanie zoznamov s odrážkami

Vytvárajte zoznamy s odrážkami a vytvorte štruktúrovaný text.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu Odrážky.

  Pridajte zoznam s odrážkami v Outlooku na webe.

 3. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Používanie zoradených zoznamov

Vytvorte zoradené zoznamy a usporiadajte text do sekvenčných krokov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu Číslovanie.

  Pridajte číslovaný zoznam v Outlooku na webe.

 3. Zadajte jednotlivé číslované položky zoznamu.

Vloženie jednoduchej tabuľky

Ak vnoríte tabuľky do tabuliek alebo necháte niektoré bunky prázdne, čítačka obrazovky môže mať s prečítaním vášho e-mailu problémy. Zvážte použitie jednoduchých tabuliek, ktoré čítačke obrazovky uľahčia identifikáciu tabuliek , riadkov a stĺpcov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu Vložiť tabuľku.

 3. V mriežke Vložiť tabuľku zvýraznite rozsah riadkov a stĺpcov, ktoré chcete pridať. Vyberiete a pridáte ich kliknutím na zvolený rozsah.

Pridajte jednoduchú tabuľku v Outlooku na webe.

Kontrola problémov so zjednodušením ovládania v e-maile

V programe Outlook Web App môžu používatelia požiadať o obsah so zjednodušeným ovládaním. Vždy, keď takého používateľa pridáte ako príjemcu e-mailu, dostanete oznámenie o tom, že požaduje obsah so zjednodušením ovládania a prepojenie na kontrolu zjednodušenia ovládania. Ak kontrola zistí, že sa v e-maile nachádza akýkoľvek problém so zjednodušeným ovládaním, problémy sa zobrazia aj s pokynmi na ich vyriešenie.

 1. Po vytvorení e-mailu vyberte prepojenie Kontrola problémov so zjednodušením ovládania nad poľom tela správy.

  Je možné, že prepojenie Kontrola problémov so zjednodušením ovládania sa zobrazí až po kliknutí na ikonu Ďalšie akcie.

 2. Otvorí sa Kontrola zjednodušenia ovládania a zobrazí sa zoznam problémov so zjednodušeným ovládaním (ak sa nejaké našli).

 3. Prečítajte si zoznam, skontrolujte obsah e-mailu a kliknite na tlačidlo Skontrolovať znovaKontrole zjednodušenia ovládania.

 4. Tento postup opakujte, kým neodstránite všetky problémy. Potom e-mail odošlite.

V Outlooku na webe skontrolujte, či sa vo vašom e-maile nenachádzajú problémy so zjednodušením ovládania.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×