Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku pre ľudí s postihnutím

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Aplikácia pre Windows 10: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k obrázkom a tabuľkám alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte Stručne opíšte obrázok a uveďte existenciu textu a jeho zámeru.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime Vysoký kontrast, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie programu Outlook, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v e-maile usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných nadpisov a štýlov

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoje umiestnenie v tabuľke spočítaním buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo ak je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky stratí počet a neposkytuje užitočné informácie o tabuľke po tomto bode. Prázdne bunky v tabuľke môžu tiež zavádzať osoby, ktoré používajú čítačku obrazovky, aby si mysleli, že v tabuľke nie je nič viac.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v e-mailoch programu Outlook.

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte obrázok.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Obrázok a ťuknite naň.

 4. Posuňte sa nadol na tlačidlo Alternatívny text a ťuknite naň.

 5. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

 6. Ťuknutím na položku Hotovo pridajte text a zavrite dialógové okno.

Pridajte alternatívny text k obrázku.

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám pomáha nevidiacim čitateľom určiť obsah tabuľky.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte tabuľku.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Tabuľka a ťuknite naň.

 4. Posuňte sa nadol na tlačidlo Alternatívny text a ťuknite naň.

 5. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

 6. Ťuknutím na položku Hotovo pridajte text a zavrite dialógové okno.

Pridajte alternatívny text k tabuľke.

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako v e-mailoch programu Outlook vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a pomôžte používateľom čítačiek obrazovky jednoducho vyhľadať prepojenia vo vašom e-maile.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Vložiť a ťuknite naň.

 4. Posuňte sa nadol na tlačidlo Prepojenie a ťuknite naň.

 5. V prípade potreby zmeňte text hypertextového prepojenia v poli Zobrazovaný text.

 6. Do textového poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 7. Ťuknutím na položku Vložiť vložte hypertextové prepojenie.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Pridajte text hypertextového prepojenia.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite známy typ a dostatočnú veľkosť písma, aby mohli dyslektici a slabozrakí jednoduchšie čítať váš e-mail.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát vyberte požadovaný typ písma, veľkosť a formátovanie.

Upravte nastavenie písma.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Farba písma a potom ťuknutím na tlačidlo > otvorte vedľajšiu ponuku.

 5. V ponuke Farba písma sa posuňte nadol na položku Automatické a ťuknite na ňu.

Upravte nastavenie farby písma na automatické.

Používanie vstavaných nadpisov a štýlov

Preddefinované nadpisy a štýly uľahčujú čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Štýly a ťuknite naň.

 5. V ponuke Štýly sa posuňte nadol na položku Hlavička 1 alebo Hlavička 2 a ťuknite na ňu.

Použite štýly a nadpisy.

Používanie zoznamov s odrážkami

Vytvárajte zoznamy s odrážkami a vytvorte štruktúrovaný text.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Odrážky a ťuknite naň.

 5. V ponuke Odrážky vyberte požadovaný typ odrážok.

 6. Zadajte text položky s odrážkou. Ak chcete pridať nový riadok s odrážkou, ťuknite na kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Pridajte zoznam s odrážkami.

Používanie zoradených zoznamov

Vytvorte zoradené zoznamy a usporiadajte text do sekvenčných krokov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Číslovanie a ťuknite naň.

 5. V ponuke Číslovanie vyberte požadovaný typ zoradeného zoznamu.

 6. Zadajte text číslovanej položky. Ak chcete pridať číslovaný riadok, ťuknite na kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Pridajte číslovaný zoznam.

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Formát a ťuknite naň.

 4. V ponuke Formát sa posuňte nadol na tlačidlo Riadkovanie a medzery medzi odsekmi a ťuknite naň.

 5. V ponuke Riadkovanie a medzery medzi odsekmi vyberte požadované možnosti riadkovania a medzier medzi odsekmi.

Upravte nastavenie riadkovania.

Používanie hlavičiek tabuľky

Stanovte riadok hlavičky v tabuľke.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile, ktorý vytvárate.

 2. Ťuknutím na tlačidlo ... (Ďalšie možnosti) otvorte pás s nástrojmi na úpravy v dolnej časti obrazovky.

 3. Posuňte sa nadol na tlačidlo Tabuľka a ťuknite naň.

 4. V ponuke Tabuľka sa posuňte nadol na tlačidlo Možnosti štýlu a ťuknite naň.

 5. V ponuke Možnosti štýlu vyberte možnosť Riadok hlavičky.

 6. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Pridajte riadok hlavičky v tabuľke.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe pre ľudí s postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×