Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tejto téme nájdete podrobné pokyny na zjednodušenie ovládania pre ľudí s postihnutím dokumentov programu Word.

Leták s oznamom stretnutia vedeckého tímu mimo pracoviska dňa 9. júna. Obrázok zahŕňa fotografiu a adresu miesta konania konferencie.

Word ponúka mnoho vstavaných funkcií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznymi schopnosťami čítať a vytvárať dokumenty. Word ponúka aj kontrolu zjednodušenia ovládania so schopnosťou nájsť prvky, ktoré môžu spôsobiť problém osobám so zdravotným postihnutím.

Ďalšie informácie o fungovaní funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania nájdete v téme Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania.

Windows: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové z hlavných postupov pri vytváraní wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si dokument.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si dokument.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočná farebného kontrastu, použite Kontrola zjednodušenia ovládania.

Text môžete vyhľadať v dokumente, ktorý je ťažké čítať alebo odlíšiť od pozadia.

Ak má dokument vysokú úroveň kontrastu medzi textom a pozadím, bude môcť viac osôb vidieť a používať jeho obsah.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané wordové nástroje na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie dokumentov.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2. Informácie v dokumentoch usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v dokumentoch programu Word v Office 365:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridať alternatívny text na obrázky, napríklad obrázky, snímky obrazovky, ikony, videá a 3D modely tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázok.

 1. Buď kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte možnosť Upraviť alternatívny Text, alebo vyberte obrázok a stlačte tlačidlo Alternatívny Text na páse s nástrojmi Formátovanie.

  Ponuka Word Win32 Upraviť alternatívny Text pre obrázky

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre obrázky

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

  Tip: Môžete tiež vybrať generovať Popis pre mňa umožniť spoločnosti Microsoft cloude inteligentné služby pre vás vytvoril Popis. Týmto sa na chvíľu, po uplynutí ktorého sa zobrazí výsledok v oblasti zadávania textu. Nezabudnite, ak chcete odstrániť všetky komentáre, Word pridali, napríklad "Popis vygeneruje spoľahlivé vysoká."

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Buď kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt a vyberte položku Upraviť alternatívny Text alebo ho vyberte a stlačte tlačidlo Alternatívny Text na páse s nástrojmi Formátovanie.

  Ponuka Word Win32 Upraviť alternatívny Text pre tvary

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre tvary

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Buď kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte položku Upraviť alternatívny Text alebo vyberte graf a stlačte tlačidlo Alternatívny Text na páse s nástrojmi Formátovanie.

  Ponuka Word Win32 Upraviť alternatívny Text pre grafy

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre grafy

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Skontrolujte vizuálne dekoratívne

Ozdobné predmety pridať vizuálne úrok, ale nie sú vhodným (napríklad štylistické orámovanie). Ľudí, ktorí používajú čítače obrazovky počuť Toto sú dekoratívne tak, že vedia, že neprichádzate žiadne dôležité informácie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

 3. Začiarknite políčko dekoratívne. Do textového poľa sa stáva sivou farbou.

  Tabla s Word Win32 alternatívny Text pre dekoratívne prvky

Tip: Ak chcete exportovať do dokumentu vo formáte PDF, podľa ich označenie ako artefakty sa zachovajú všetky spracovaním, ktoré ste označili ako dekoratívne.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v dokumentoch programu Word v Office 2016:

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položky Formátovať objekt > Možnosti tvaru > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Oblasť alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite na tvar pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Formátovať tvar.

 2. Na pravej table vyberte položku Rozloženie a vlastnosti a potom možnosť Alternatívny text.

 3. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratej tabuľky

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako vo wordových dokumentoch vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte možnosť Prepojenie. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú adresu hypertextového prepojenia.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

  Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia a textu obrazovkového komentára

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Štýly požadovaný štýl nadpisu, napríklad Nadpis 1 alebo Nadpis 2.

Snímka obrazovky s možnosťami štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky s možnosťami štýlov odrážok

Používanie zoradených zoznamov

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Snímka obrazovky s možnosťami štýlov číslovania

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Použite Automatické nastavenie farby písma, ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne. Vyberte text a potom vyberte položku Domov > Farba písma > Automatické.

  Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma
 • Ak chcete analyzovať dokument a nájsť nedostatočný farebný kontrast, použite funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania. Nástroj odteraz skontroluje farbu textu v porovnaní s farbou strany dokumentu, pozadím bunky tabuľky, zvýraznením, farbou výplne textového poľa, podfarbením odseku, výplňou tvarov a grafických prvkov SmartArt, hlavičkami, pätami a prepojeniami.

 • Použite Analyzátor farebného kontrastu, bezplatnú aplikáciu, ktorá analyzuje farby a kontrast a takmer okamžite zobrazí výsledky.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Podčiarknite farebne odlíšený text hypertextového prepojenia. Pomôže to farboslepým ľuďom zistiť, že text je prepojením, aj keď farbu neuvidia.

 • Ak na označenie stavu používate farbu, pridajte tvary. Napríklad ak zelená farba označuje úspech, môžete pridať aj znak začiarknutia Excel – zelený znak začiarknutia . Podobne, ak červená označuje neúspech, môžete pridať veľké X Snímka obrazovky s červeným poľom a veľkým písmenom X vnútri poľa. .

Poznámka: Ďalšie návrhy nájdete na týchto zdrojoch: usability.govZjednodušenie ovládania webu pre používateľov s farbosleposťou.

Používanie riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine odsek kliknite v pravom dolnom rohu skupiny, vyberte tlačidlo viac.
  Otvorí sa dialógové okno odsek so zobrazením karte zarážky a medzery.

 4. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti riadkovania.

V dialógovom okne Odsek sú zvýraznené možnosti riadkovania.

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – Návrh začiarknite v skupine Možnosti štýlov tabuľky políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky začiarkavacieho políčka Riadok hlavičky

Pozrite tiež

Mac: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní Word dokumenty, ktoré sú dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou Kontroly zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si dokument.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si dokument.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočná farebného kontrastu, použite Kontrola zjednodušenia ovládania.

Text môžete vyhľadať v dokumente, ktorý je ťažké čítať alebo odlíšiť od pozadia.

Ak má dokument vysokú úroveň kontrastu medzi textom a pozadím, bude môcť viac osôb vidieť a používať jeho obsah.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané wordové nástroje na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie dokumentov.

Napríklad usporiadanie nadpisov v logickom predpísanom poradí. Použiť nadpis 1, nadpis 2, a potom nadpis 3, skôr ako nadpis 3, nadpis 1, a potom nadpis 2. A usporiadanie informácií v dokumentoch do malé množstvá. Každý nadpis v ideálnom prípade nasleduje iba niekoľkých odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v dokumentoch Word v Office 365:

Poznámky: 

 • K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

 • Ak chcete túto možnosť zapnúť, kliknite v Macu pravým tlačidlom myši, čím skontrolujete, či je vybratá možnosť Sekundárne kliknutie v časti Systémové nastavenia.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu obrázkov, ako napríklad obrázky, snímky obrazovky, ikony, videá a 3D modelov, tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať jej popis pre používateľov, ktorí nie je možné zobraziť obrázok.

 1. Buď kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte možnosť Upraviť alternatívny Text, alebo vyberte obrázok a stlačte tlačidlo Alternatívny Text na páse s nástrojmi Formátovanie.

  Možnosť alternatívny text v kontextovej ponuke v programe Word

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať obrázok obsahu a kontextu.

  Alternatívny Text tably v programe Word

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Buď kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt a vyberte položku Upraviť alternatívny Text alebo ho vyberte a stlačte tlačidlo Alternatívny Text na páse s nástrojmi Formátovanie.

  Možnosť alternatívny text v kontextovej ponuky na pridanie alternatívneho textu k tvaru

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať obsah a kontext tvar alebo grafický prvok SmartArt.

  Alternatívny Text tably v programe Word

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Buď kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte položku Upraviť alternatívny Text alebo vyberte graf a stlačte tlačidlo Alternatívny Text na páse s nástrojmi Formátovanie.

  Tip: Otvorte ponuku správne, kliknite pravým tlačidlom myši Oblasť grafu, čiže niekde do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý graf, nie do jednej z jeho častí.

 2. Zadajte 1-2 viet na popis obsahu a kontextu grafu.

  Alternatívny Text tably v programe Word

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Skontrolujte vizuálne dekoratívne

Ozdobné predmety pridať vizuálne úrok, ale nie sú vhodným (napríklad štylistické orámovanie). Ľudí, ktorí používajú čítače obrazovky počuť Toto sú dekoratívne tak, že vedia, že neprichádzate žiadne dôležité informácie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

 3. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Do textového poľa je neaktívna.

  Ozdobné začiarknutým políčkom na table alternatívny Text

Tip: Ak chcete exportovať do dokumentu vo formáte PDF, podľa ich označenie ako artefakty sa zachovajú všetky spracovaním, ktoré ste označili ako dekoratívne.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v dokumentoch Word.

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položku Formátovať grafický prvok SmartArt > Možnosti tvaru > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položku Formátovať tvar > Možnosti tvaru > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratého grafu

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako vo wordových dokumentoch vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte položku Hypertextové prepojenie.

  Vybratý text sa zobrazí v poli zobrazovaný Text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

  Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia a textom obrazovkového komentára

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na karte Domov vyberte požadovaný štýl nadpisu, napríklad Nadpis 1 alebo Nadpis 2.

Snímka obrazovky s možnosťami štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky s možnosťami štýlov odrážok

Používanie zoradených zoznamov

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. Vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Snímka obrazovky s možnosťami štýlov číslovania

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Použite Automatické nastavenie farby písma, ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne. Vyberte text a potom vyberte položku Domov > Farba písma > Automatické.

  Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma
 • Ak chcete analyzovať dokument a nájsť nedostatočný farebný kontrast, použite funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania. Nástroj odteraz skontroluje farbu textu v porovnaní s farbou strany dokumentu, pozadím bunky tabuľky, zvýraznením, farbou výplne textového poľa, podfarbením odseku, výplňou tvarov a grafických prvkov SmartArt, hlavičkami, pätami a prepojeniami.

 • Použite Analyzátor farebného kontrastu, bezplatnú aplikáciu, ktorá analyzuje farby a kontrast a takmer okamžite zobrazí výsledky.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Podčiarknite farebne odlíšený text hypertextového prepojenia. Pomôže to farboslepým ľuďom zistiť, že text je prepojením, aj keď farbu neuvidia.

 • Ak na označenie stavu používate farbu, pridajte tvary. Napríklad ak zelená farba označuje úspech, môžete pridať aj znak začiarknutia Excel – zelený znak začiarknutia . Podobne, ak červená označuje neúspech, môžete pridať veľké X Snímka obrazovky s červeným poľom a veľkým písmenom X vnútri poľa. .

Poznámka: Ďalšie návrhy nájdete na týchto zdrojoch: usability.govZjednodušenie ovládania webu pre používateľov s farbosleposťou.

Používanie riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. Vyberte položku riadkovanie a medzery medzi odsekmi > Možnosti riadkovania.
  Otvorí sa dialógové okno odsek, zobrazujúci kartu zarážky a medzery.

 4. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti riadkovania.

Snímka obrazovky dialógového okna Odsek

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Návrh tabuľky , začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky začiarkavacieho políčka Riadok hlavičky

Pozrite tiež

iOS: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové z hlavných postupov pri vytváraní wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak má dokument vysokú úroveň kontrastu medzi textom a pozadím, bude môcť viac osôb vidieť a používať jeho obsah.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma Sans Serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma Sans Serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané wordové nástroje na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie dokumentov.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2. Informácie v dokumentoch usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako vo wordových dokumentoch vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Ťuknite na položky Domov > Vložiť.

 4. Posuňte sa nadol na príkaz Prepojenie a ťuknite naň.

 5. Vybratý text sa zobrazí v okne Zobrazenie. Toto je text hypertextového prepojenia. Ak je to potrebné, zmeňte ho.

 6. Ak chcete pridať hypertextové prepojenie, do poľa Adresa zadajte URL adresu.

 7. V hornej časti obrazovky ťuknite na položku Hotovo.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Príkaz Prepojenie s URL (adresou) a textom na zobrazenie

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

 • Vyberte text.

 • Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 • Na príkaze Štýly ťuknite na šípku doprava.

 • Ťuknite na štýl nadpisu, napríklad na Nadpis 1.

Príkaz Štýly s vybratou možnosťou Nadpis 1

Používanie zoznamov s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Na príkaze Odrážky ťuknite na šípku doprava.

 4. Ťuknite na požadovanú možnosť odrážok.

 5. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Príkaz Odrážky so zobrazením možností formátovania

Používanie zoradených zoznamov

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Na príkaze Číslovanie ťuknite na šípku doprava.

 4. Ťuknite na požadovanú možnosť číslovania.

 5. Zadajte sekvenčné kroky.

Príkaz Číslovanie so zobrazením možností formátovania

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Použite Automatické nastavenie farby písma, ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne. Vyberte text a potom vyberte položku Domov > Farba písma > Automatické.

  Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma
 • Použite Analyzátor farebného kontrastu, bezplatnú aplikáciu, ktorá analyzuje farby a kontrast a takmer okamžite zobrazí výsledky.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Podčiarknite farebne odlíšený text hypertextového prepojenia. Pomôže to farboslepým ľuďom zistiť, že text je prepojením, aj keď farbu neuvidia.

 • Ak na označenie stavu používate farbu, pridajte tvary. Napríklad ak zelená farba označuje úspech, môžete pridať aj znak začiarknutia Excel – zelený znak začiarknutia . Podobne, ak červená označuje neúspech, môžete pridať veľké X Snímka obrazovky s červeným poľom a veľkým písmenom X vnútri poľa. .

Poznámka: Ďalšie návrhy nájdete na týchto zdrojoch: usability.govZjednodušenie ovládania webu pre používateľov s farbosleposťou.

Používanie riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor:

 1. Vyberte text.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Na príkaze Riadkovanie ťuknite na šípku doprava.

 4. Ťuknite na požadovanú možnosť riadkovania.

Príkaz Riadkovanie so zobrazením možností formátovania a vybratou možnosťou 1,15

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknite na položky Domov > Vložiť > Tabuľka.

 3. Ťuknite na šípku doprava na príkaze Možnosti štýlu.

 4. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

 5. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlov s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Pozrite tiež

Android: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové z hlavných postupov pri vytváraní wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu do tvarov

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak má dokument vysokú úroveň kontrastu medzi textom a pozadím, bude môcť viac osôb vidieť a používať jeho obsah.

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma Sans Serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma Sans Serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané wordové nástroje na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie dokumentov.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2. Informácie v dokumentoch usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúce postupy popisujú, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám vo wordových dokumentoch.

Poznámka:  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu do obrázkov, ako sú napríklad obrázky a obrázky tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázka

 1. Vyberte obrázok.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Obrázok.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Obrázok

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Vyberte tvar.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tvar.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tvar

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v rámci tabuľky.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tabuľka

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako vo wordových dokumentoch vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Ťuknite na položky Domov > Vložiť.

 4. Posuňte sa nadol na príkaz Prepojenie a ťuknite naň.

 5. Vybratý text sa zobrazí v okne Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Ak je to potrebné, zmeňte ho.

 6. Ak chcete pridať hypertextové prepojenie, do poľa Adresa zadajte URL adresu.

 7. V hornej časti obrazovky ťuknite na položku Vložiť.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Príkaz Prepojenie s textom na zobrazenie a adresou

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

 • Vyberte text.

 • Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 • Na príkaze Štýly ťuknite na šípku doprava.

 • Ťuknite na štýl nadpisu, napríklad na Nadpis 1.

Príkaz Štýly s vybratou možnosťou Nadpis 1

Používanie zoznamov s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Domov, ťuknite na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky. Na príkaze Odrážky ťuknite na šípku doprava.

 3. Ťuknite na požadovanú možnosť odrážok.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Príkaz Odrážky so zobrazením možností formátovania

Používanie zoradených zoznamov

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Domov, ťuknite na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky. Na príkaze Číslovanie ťuknite na šípku doprava.

 3. Ťuknite na požadovanú možnosť číslovania.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Príkaz Číslovanie so zobrazením možností formátovania

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Použite Automatické nastavenie farby písma, ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne. Vyberte text a potom vyberte položku Domov > Farba písma > Automatické.

  Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma
 • Použite Analyzátor farebného kontrastu, bezplatnú aplikáciu, ktorá analyzuje farby a kontrast a takmer okamžite zobrazí výsledky.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Podčiarknite farebne odlíšený text hypertextového prepojenia. Pomôže to farboslepým ľuďom zistiť, že text je prepojením, aj keď farbu neuvidia.

 • Ak na označenie stavu používate farbu, pridajte tvary. Napríklad ak zelená farba označuje úspech, môžete pridať aj znak začiarknutia Excel – zelený znak začiarknutia . Podobne, ak červená označuje neúspech, môžete pridať veľké X Snímka obrazovky s červeným poľom a veľkým písmenom X vnútri poľa. .

Poznámka: Ďalšie návrhy nájdete na týchto zdrojoch: usability.govZjednodušenie ovládania webu pre používateľov s farbosleposťou.

Používanie riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Na príkaze Formátovanie odseku ťuknite na šípku doprava.

 4. Ťuknite na požadovanú možnosť riadkovania.

Príkaz Odsek s možnosťami formátovania

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknutím na šípku nadol na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknite na šípku doprava na príkaze Možnosti štýlu.

 4. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

  Tip: Vybratá možnosť bude sivá.

 5. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlu s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Pozrite tiež

Windows pre mobilné zariadenia: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové z hlavných postupov v aplikácii Word pri vytváraní dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil napríklad text Kliknite sem, uveďte úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte alternatívne texty ku grafike, tabuľkám, tvarom a iným vizuálnym prvkom.

Alternatívny text umožňuje NEVIDOMÉ osoby obrazovky vedieť, čo je dôležité v obrázkoch a iných spracovaním, ako napríklad grafické prvky SmartArt grafiky, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, prepojené obrázky, kresby rukou a videá.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami. Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam farby alebo iných senzorických vlastností.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v dokumentoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Pozrite si podrobné normy a rozšírené nástroje kontroly kontrastu na strane 16 sekcie 508 Základnej príručky na vytváranie a testovanie.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), bezpätkové písma a dostatok voľného priestoru.

Ľudia s dyslexiou môžu vnímať pocit pohybu slov na stránke alebo utekajúceho textu (riadok textu sa vtláča do riadku textu pod ním). Text sa môže zlievať dovedna alebo skresliť inak.

Ak chcete obmedziť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Zahrnúť dostatočné medzery medzi riadkami a odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania. Vďaka tomu sa vyhnete veľkým medzerám medzi slovami. Veľké medzery môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej odsekom.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Používanie príslušného riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané wordové nástroje na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie dokumentov.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2. Informácie v dokumentoch usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte hlavičky stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúce postupy popisujú, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám vo wordových dokumentoch.

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom, napríklad fotografie, grafiku a snímky obrazovky tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať jej popis obrázka.

 1. Vyberte obrázok v dokumente.

 2. V ponuke Obrázok sa posuňte nadol na položku Alternatívny Text a ťuknite na ňu.

 3. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou, s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď budete pripravení, ťuknite na položku Hotovo.

  Tip: Vyplňte polia pre Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom alternatívneho textu vo Worde Mobile, ktoré obsahuje polia Názov a Popis.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Vnorené tvary, tvary v grafických prvkoch SmartArt a iné tvary možno použiť na vyjadrenie vizuálnych informácií, ktoré čítačky obrazovky nemôžu prečítať, pokiaľ nepridáte alternatívny text.

 1. Vyberte tvar v dokumente.

 2. V ponuke Tvar sa posuňte nadol na položku Alternatívny Text a ťuknite na ňu.

 3. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou, s cieľom poskytnúť obsah a funkcie tvaru. Keď budete pripravení, ťuknite na položku Hotovo.

  Tip: Vyplňte polia pre Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom alternatívneho textu vo Worde Mobile, ktoré obsahuje polia Názov a Popis.

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Pridanie alternatívneho textu do tabuliek a poskytnúť krátky súhrn obsahu tabuľky pre používateľov s čítačkami obrazovky.

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v rámci tabuľky.

 2. V ponuke Tabuľka sa posuňte nadol na položku Alternatívny Text a ťuknite na ňu.

 3. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou, s cieľom poskytnúť stručné zhrnutie obsahu tabuľky. Keď budete pripravení, ťuknite na položku Hotovo.

  Tip: Vyplňte polia pre Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako vo wordových dokumentoch vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte popisný text k hypertextovému prepojeniu, aby používateľ vedel, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte miesto v texte, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Domov, ťuknite na ikonu Ďalšie (...).

 3. Ťuknite na položky Domov > Vložiť.

 4. Posuňte sa nadol na položku Prepojenie a ťuknite na ňu.

 5. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť, ak je to potrebné.

  Tip: Nepoužívajte výrazy ako Kliknite sem alebo podobné bezobsažné výrazy. Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

 6. Ak chcete pridať hypertextové prepojenie, do poľa Adresa zadajte URL adresu.

 7. V hornej časti obrazovky ťuknite na položku Vložiť.

Snímka obrazovky dialógového okna Prepojenie vo Worde Mobile s poľami Text určený na zobrazenie a Adresa.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Domov, ťuknite na ikonu Ďalšie (...).

 3. V ponuke Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a bezpätkový typ písma. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

Snímka obrazovky s ponukou formátovania textu vo Worde Mobile.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Domov, ťuknite na ikonu Ďalšie (...).

 3. Na položke Farba písma ťuknite na šípku doprava.

 4. Ťuknite na položku Automaticky

Snímka obrazovky s ponukou Farba písma a vybratou možnosťou Automatická.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad dokumentu pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Domov, ťuknite na ikonu Ďalšie (...).

 3. Posuňte sa nadol na položku Štýly a ťuknite na ňu.

 4. Ťuknite na štýl nadpisu, napríklad na Nadpis 1.

Snímka obrazovky s ponukou Štýly vo Worde Mobile a vybratou možnosťou Nadpis 1.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok, aby ste zlepšili čitateľnosť a zjednodušili ovládanie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete pridať zoznam v dokumente, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Domov, ťuknite na ikonu Ďalšie (...).

 3. Posuňte sa nadol na položku Odrážky a ťuknite na ňu.

 4. Vyberte štýl odrážky, ktorý chcete použiť.

 5. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Snímka obrazovky s ponukou Odrážky na výber štýlu odrážok vo Worde Mobile.

Používanie zoradených zoznamov

Ak je to možné, používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete pridať zoznam v dokumente, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Domov, ťuknite na ikonu Ďalšie (...).

 3. Posuňte sa nadol na položku Číslovanie a ťuknite na ňu.

 4. Vyberte štýl číslovania, ktorý chcete použiť.

 5. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Snímka obrazovky s ponukou Číslovanie vo Worde Mobile a vybratým štýlom číslovania.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte časť textu.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Domov, ťuknite na ikonu Ďalšie (...).

 3. Posuňte sa nadol na položku Formátovanie odseku a ťuknite na ňu.

 4. Ťuknite na položku Riadkovanie a vyberte požadovanú možnosť riadkovania.

Snímka obrazovky s ponukou Wordu Mobile na výber hodnoty riadkovania.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridajte do tabuľky hlavičku a pomôžte čítačkám obrazovky udržať si prehľad o stĺpcoch a riadkoch tabuľky.

 1. Umiestnite kurzor v tabuľke na nejaké miesto v prvom riadku.

 2. V ponuke Tabuľka nižšie ťuknite na položku Vložiť.

 3. Ťuknite na položku Vložiť nad.

 4. Ak chcete prejsť naspäť do predchádzajúcej ponuky, ťuknite na šípku doľava v hlavičke ponuky Vložiť .

 5. V ponuke Tabuľka sa posuňte nadol na položku Možnosti štýlu a ťuknite na ňu.

 6. Vyberte položku Riadok hlavičky.

 7. Prejdite späť do tabuľky a zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky s ponukou Možnosti štýlu a vybratou možnosťou Riadok hlavičky.

Pozrite tiež

Office Online: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie dokumentov vo Worde Online so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové z hlavných postupov pri vytváraní dokumentov vo Worde Online so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Obsahovať alternatívny text s obrázkami a tabuľkami.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou Kontroly zjednodušenia ovládania vo Worde Online.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si dokument.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridajte text hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si dokument.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočná farebného kontrastu, vyhľadajte text v dokumente, ktorý je ťažké čítať alebo odlíšiť od pozadia.

Ak má dokument vysokú úroveň kontrastu medzi textom a pozadím, bude môcť viac osôb vidieť a používať jeho obsah.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Nadpisy, ktoré nepoužívajú vstavané štýly, nájdete vizuálnym prehľadaním dokumentu na text vo formáte, ktorý vyzerá ako nadpis. Vyberte tento text a potom sa pozrite na kartu Domov na páse s nástrojmi a skontrolujte, či bol použitý štýl nadpisu.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje Wordu Online na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie dokumentov.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2. Informácie v dokumentoch usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite vo Worde Online funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne riadky a stĺpce v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a tabuľkám

Nasledujúce postupy popisujú, ako pridať alternatívny text k obrázkom a tabuľkám v dokumentoch Wordu Online.

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Vyberte obrázok.

 2. Vyberte Nástroje obrázkov > Formát.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis do dialógového okna Alternatívny text.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text s poľami Názov a Popis.

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Vyberte položku Nástroje tabuliek > rozloženie.

 3. Vyberte kartu Alternatívny text.

 4. Zadajte popis do dialógového okna Alternatívny text.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v dokumentoch Wordu Online vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte prepojenie.
  Vybratý text sa zobrazí v poli zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú adresu hypertextového prepojenia.

  Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky dialógového okna Prepojenie s poľami Text určený na zobrazenie a Adresa obsahujúcimi informácie týkajúce sa hypertextového prepojenia.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Použite Automatické nastavenie farby písma, ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne. Vyberte text a potom vyberte položku Domov > Farba písma > Automatické.

  Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma
 • Použite Analyzátor farebného kontrastu, bezplatnú aplikáciu, ktorá analyzuje farby a kontrast a takmer okamžite zobrazí výsledky.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Podčiarknite farebne odlíšený text hypertextového prepojenia. Pomôže to farboslepým ľuďom zistiť, že text je prepojením, aj keď farbu neuvidia.

 • Ak na označenie stavu používate farbu, pridajte tvary. Napríklad ak zelená farba označuje úspech, môžete pridať aj znak začiarknutia Excel – zelený znak začiarknutia . Podobne, ak červená označuje neúspech, môžete pridať veľké X Snímka obrazovky s červeným poľom a veľkým písmenom X vnútri poľa. .

Poznámka: Ďalšie návrhy nájdete na týchto zdrojoch: usability.govZjednodušenie ovládania webu pre používateľov s farbosleposťou.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Štýly požadovaný štýl nadpisu, napríklad Nadpis 1 alebo Nadpis 2.

Snímka obrazovky so skupinou Štýly na karte Domov, ktorá zobrazuje štýly ako Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3.

Používanie zoznamov s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky a potom vyberte štýl odrážok, ktorý chcete použiť.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky s možnosťou Odrážky v skupine Odsek na karte Domov a možnosťami Plná odrážka, Prázdna odrážka a Štvorcová odrážka.

Používanie zoradených zoznamov

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Číslovanie a potom vyberte štýl zoznamu, ktorý chcete použiť.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Snímka obrazovky s možnosťou Číslovanie v skupine Odsek na karte Domov, s možnosťami sekvenčných zoznamov označených číslami a písmenami.

Používanie riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine odsek kliknite v pravom dolnom rohu skupiny, vyberte tlačidlo viac.
  Otvorí sa dialógové okno odsek so zobrazenými možnosťami zarážky a medzery.

 4. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti riadkovania.

Snímka obrazovky dialógového okna Odsek so zobrazením možností sekcií Všeobecné, Zarážky a Riadkovanie.

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – Návrh vyberte v skupine Možnosti štýlov tabuľky položku Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky s vybratou možnosťou Riadok hlavičky v skupine Možnosti štýlov tabuľky na karte Nástroje tabuliek – Návrh

Používanie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania vo Worde Online

 1. Vyberte kartu Revízia.

 2. Vyberte položku Skontrolovať dostupnosť.

 3. Kontrola výsledkov v časti Kontrola zjednodušenia ovládania. Výsledky sú rozdelené podľa závažnosti problém nájsť nasledujúcim spôsobom:

  • Chyby. Zahŕňajú obsah, ktorý je pre ľudí s postihnutím len veľmi ťažko zrozumiteľný alebo úplne nezrozumiteľný.

  • Upozornenia. Obsah je pre ľudí s postihnutím ťažko zrozumiteľný.

  • Tipy. Tipy znamenajú, že hoci je obsah pre ľudí s postihnutím zrozumiteľný, uľahčilo by im prácu, keby bol lepšie usporiadaný alebo prezentovaný.

 4. Problémy vyriešte.

Poznámka: Kontrola zjednodušenia ovládania vyhľadáva v dokumente všetky problémy, ktoré je možné opraviť v prehliadači. Ak chcete vykonať úplnú kontrolu, otvorte dokument v počítačovej aplikácii a použite počítačovú verziu Kontroly zjednodušenia ovládania pre Windows alebo Mac.

Pozrite tiež

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×