Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Pošta

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vaša Outlook Web App vyzerá ako nižšie uvedený obrázok, používate zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App. Ak sa zobrazuje zjednodušená verzia a nevybrali ste ju, znamená to, že používate starý webový prehliadač, ktorý nepodporuje bežnú verziu. Je možné, že nebudete môcť nainštalovať webový prehliadač, ktorý podporuje bežnú verziu. Obráťte sa na správcu IT alebo pracovisko technickej podpory a zistite, či je možné nainštalovať novší webový prehliadač.

Snímka obrazovky s priečinkom doručenej pošty v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App

Tento článok sa týka aplikácie Outlook Web App, ktorú používajú organizácie spravujúce e-mailové servery fungujúce v Exchange Serveri 2013 alebo 2010. Ak používate Office 365 alebo Exchange Server 2016, váš e-mailový program sa nachádza v Outlooku na webe. Pomoc s Outlookom na webe nájdete v téme Získanie pomoci s Outlookom na webe.

Ak chcete zobraziť správy, na navigačnej table vyberte položku Pošta. Ak chcete zoradiť správy, vyberte ľubovoľnú hlavičku stĺpca.

E-mailové správy sa doručujú na server hosťujúci poštovú schránku. Správy sa v poštovej schránke predvolene ukladajú do priečinka Doručená pošta. V poštových priečinkoch sa nové správy zobrazujú tučným písmom. Po otvorení novej správy sa písmo zmení na normálne.

Ak chcete správy zoradiť podľa niektorého stĺpca, vyberte jeho hlavičku. Ak napríklad chcete, aby sa ako prvé zobrazovali najnovšie správy, vyberte hlavičku stĺpca Prijaté.

Na usporiadanie správ môžete použiť aj priečinky. Poštová schránka obsahuje skupinu predvolených priečinkov. Okrem iného do nej patria priečinky Kalendár, Kontakty, Odstránené položky, Koncepty, Doručená pošta, Nevyžiadaná pošta a Odoslaná pošta.

Správy, ktoré vám boli odoslané, sa predvolene ukladajú do priečinka doručenej pošty. Správy však môžete usporiadať do hierarchického systému priečinkov a tento systém podľa svojich potrieb môžete upravovať. Môžete mať napríklad priečinok s názvom Môj tím s podpriečinkami jednotlivých členov tímu. Keď niekto tím opustí, môžete priečinok danej osoby odstrániť. Ak sa niekto presunie do iného tímu, môžete jeho priečinok presunúť do priečinka tohto tímu.

Pomocou možností výmeny správ môžete nastaviť, koľko správ sa zobrazí na každej strane.

Zobrazenie priečinkov a obsahu priečinka

 1. Na navigačnej stránke vyberte položku Kliknite a zobrazte všetky priečinky. Tým sa zobrazia všetky priečinky vytvorené v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App alebo v iných e-mailových programoch, ako sú napríklad Outlook alebo Outlook Web App.

 2. V rozbaľovacom poli vyberte zo zoznamu požadovaný priečinok a potom vyberte zelenú šípku.

Vytvoriť, premiestniť, premenovať alebo odstrániť priečinky

Začnite výberom položky Správa priečinkov na ľavej navigačnej table.

 • Pomocou Vytvoriť nový priečinok vyberte nadradený priečinok a vytvorte a zadajte názov nového priečinka.

 • Pomocou Premenovať priečinok môžete vybrať a premenovať existujúci priečinok.

 • Pomocou Premiestniť priečinok vyberte priečinok na premiestnenie a umiestnenie, do ktorého ho chcete premiestniť.

 • Pomocou Odstrániť priečinok vyberte a odstráňte existujúci priečinok.

Presun správy do iného priečinka

 1. Začiarknite políčko vedľa správy, ktorú chcete premiestniť a potom z ponuky nad zoznamu správ vyberte možnosť presunúť.

 2. Vyberte priečinok, do ktorého chcete správu premiestniť. Ak sa priečinok nezobrazuje, použite rozbaľovaciu ponuku vedľa možnosti Priečinok doručenej pošty.

 3. Výberom položky Presunúť presuňte správu do vybratého priečinka.

Ak sa rozhodnete správu nepresunúť, výberom položky Zavrieť sa vrátite na zoznam správ.

Nie je možné získať prístup k archívnym priečinkom vytvoreným v Outlook alebo Outlook Web App.

Keď z poštovej schránky odstránite položku, premiestni sa do priečinka Odstránené položky. To znamená, že odstránenú položku môžete obnoviť tak, že ju vyhľadáte v priečinku Odstránené položky a potom ju presuniete späť do priečinka Doručená pošta.

Výberom priečinka, kliknutím pravým tlačítkom myši a následne výberom možnosti Vyprázdniť priečinok môžete odstrániť celý obsah priečinka vrátane všetkých podpriečinkov.

Trvalé odstránenie položiek z priečinka Odstránené položky

 1. V časti Pošta vyberte položku Odstránené položky.

 2. Ak chcete natrvalo odstrániť celý obsah priečinka Odstránené položky, vyberte položku Vyprázdniť priečinok.

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť iba niektoré položky priečinka Odstránené položky, začiarknite políčko vedľa každej položky určenej na odstránenie, potom kliknite na položku pravým tlačítkom myši a vyberte možnosťOdstrániť.

Poznámka: Váš IT správca mohol nastaviť politiku používania priečinka Odstránené položky, ktorou sa položky z tohto priečinka môžu natrvalo odstrániť po určitom čase.

Pri vytváraní novej správy použite formulár novej správy. Ide o rovnaký formulár, ako sa používa pri odpovedi na správu alebo pri preposielaní správ. Pri odpovedaní na správy sa údaje hlavičky (Komu, Od a Predmet) vypĺňajú automaticky.

Ak chcete pridať podpis do e-mailu, prejdite na možnosti výmeny správ a vytvorte alebo upravte svoj podpis.

 1. V časti pošta vyberte položku Nová pošta.

 2. Adresujte správu:

  • Zadajte mená alebo e-mailové aliasy určených príjemcov v poliach na Komu, kópia a Skrytá kópia podľa potreby. Viaceré mená oddeľte bodkočiarkou. Použiť ikonu Skontrolovať mená na paneli s nástrojmi na vyriešenie mená. Ak existuje viacero možných zhody, nerozpoznané mená sa zobrazia červenou farbou a na navigačnej table sa zobrazí zoznam. Vyberte zo zoznamu vyberte meno alebo mená.

  • Ďalšie možnosti nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Adresár.

 3. Do poľa Predmet zadajte stručný predmet.

 4. Správu napíšte do tela správy.

 5. Výberom položky Odoslať na paneli správy sa správa odošle príjemcom.

 6. Ak nechcete správu odoslať ihneď, môžete na paneli s nástrojmi vybrať položku Uložiť. Správa sa uloží v priečinku Koncepty, kým ju neotvoríte a neodošlete.

Ďalšie možnosti na paneli s nástrojmi správy

 • Vyberte Nastavenie dôležitosti, ak chcete nastaviť dôležitosť správy na vysoká, normálna alebo nízka.

 • Ak chcete pridať prílohu, vyberte ikonu kancelárskej spinky.

Pomocou možností správ môžete určiť, koľko položiek sa má zobraziť na strane a čo sa má urobiť, keď sa položka presunie alebo odstráni, alebo keď sa požaduje potvrdenie o prečítaní správy. Nemožno zmeniť, ako často sa majú kontrolovať nové správy, pretože e-mail je dostupný ihneď po prijatí e-mailovým serverom. Môžete obnoviť stránku prehliadača, aby ste zistili, či prišli nové správy.

 1. Na navigačnej table vyberte položku Pošta.

 2. Vyberte priečinok, ktorý obsahuje správu, ktorú si chcete prečítať. Nové e-mailové správy vždy prichádzajú do priečinka Doručená pošta a zobrazia sa tučným písmom.

 3. Správu, ktorú si chcete prečítať, otvoríte tak, že vyberiete jej predmet.

Po otvorení e-mailovej správy bude hlavička obsahovať tieto informácie:

 • Predmet: Predmet správy.

 • Od: Meno alebo e-mailovú adresu odosielateľa alebo organizácie.

 • Odoslané: Dátum a čas odoslania správy.

 • Komu: E- mailová adresa primárnych príjemcov.

 • Kópia: Meno alebo e-mailové adresy príjemcov kópia (kópia).

Ďalšie informácie o odosielateľovi alebo príjemcovi, napríklad jeho poštovú adresu alebo telefónne číslo, získate, ak vyberiete meno danej osoby v riadku Od, Komu alebo Kópia.

Upozornenie: Niektoré prijaté e-mailové správy môžu v hlavičke obsahovať toto prepojenie: Zobraziť ako webovú stránku (alebo Zobraziť v prehliadači). Zobrazenie tohto prepojenia značí, že pôvodná správa obsahovala prvky, ktoré boli zablokované, lebo predstavovali potenciálne riziko zabezpečenia. Medzi tieto prvky patria aplety v jazyku Java a ovládacie prvky ActiveX. Výberom tohto prepojenia správu zobrazíte v nevyfiltrovanej podobe v samostatnom okne prehliadača. Pred otvorením správy sa zobrazí upozornenie na potenciálne riziko zabezpečenia spojené so zobrazením takéhoto obsahu.

Pri odpovedi na správu sa otvorí formulár novej správy s príslušnými menami v riadkoch Komu a Kópia. V prípade potreby môžete mená pridať alebo odstrániť. Keď správu preposielate, všetkých príjemcov vypĺňate vy.

Môžete zapnúť nastavenie automatickej správy o režime Mimo pracoviska, ktorá bude odoslaná ľuďom, ktorí vám pošlú správu, keď ste preč.

Odpovedanie odosielateľovi správy

 1. Na paneli s nástrojmi formulára čítanej správy vyberte položku Odpovedať. Po výbere položky Odpovedať sa pole Komu automaticky adresuje odosielateľovi pôvodnej správy.

 2. Pole Predmet sa vyplní automaticky.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. Svoju odpoveď napíšte v rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňu.

Odpovedanie odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom správy

 1. Na paneli s nástrojmi formulára čítanej správy vyberte položku Odpovedať všetkým. Po výbere položky Odpovedať všetkým sa polia KomuKópia adresujú odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom pôvodnej správy.

 2. Pole Predmet sa vyplní automaticky.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. Svoju odpoveď napíšte v rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňu.

Preposlanie správy

 1. Na paneli s nástrojmi formulára čítanej správy vyberte položku Poslať ďalej.

 2. Do riadku Komu zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete túto správu preposlať.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. V rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňou uveďte ľubovoľné informácie, ktoré chcete pridať.

Po sformulovaní odpovede vyberte položku Odoslať na paneli správy.

Prílohou môže byť súbor vytvorený v ľubovoľnom programe, napríklad wordový dokument, excelový tabuľkový hárok, súbor .wav alebo bitová mapa. Ku všetkým položkám vytvoreným v aplikácii Outlook Web App môžete priložiť ľubovoľný typ súboru, ku ktorému máte prístup vo svojom počítači alebo cez sieť. Z položky môžete prílohy aj odstrániť.

Keď správa obsahuje prílohu, v zozname správ sa vedľa nej zobrazuje kancelárska spinka. V prípade položiek kalendára sa ikona kancelárskej spinky zobrazuje v jednom rohu zobrazenia kalendára a zoznam príloh sa zobrazí po otvorení položky. V prípade kontaktov sa zoznam príloh zobrazí po otvorení kontaktu.

Po otvorení položky s prílohou sa v zozname príloh zobrazí názov priloženého súboru. Niektoré prílohy, napríklad súbory s príponou .txt alebo .gif, možno otvoriť vo webovom prehliadači.

Priloženie súboru k e-mailovej správe alebo inej položke

 1. Po vytvorení správy, plánovanej činnosti alebo kontaktu vyberte v paneli s nástrojmi formulára správy položky Vložiť > Prílohy. V správach sa prepojenie Prílohy nachádza v hlavičke správy. V položkách kalendára sa prepojenie Prílohy nachádza na paneli s nástrojmi alebo v prípade schôdze priamo nad telom správy. Kontakty majú prepojenie Prílohy v dolnej časti stránky kontaktov.

 2. V Vybrať súbor na odovzdanie, zadajte názov súboru alebo vyberte položku Hľadať a vyhľadajte súbor.

 3. Po nájdení súboru, ktorý chcete priložiť, ho pridajte do zoznamu príloh výberom položky Otvoriť.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pri každom ďalšom súbore, ktorý chcete k položke priložiť.

Dlhé názvy súborov môžu byť skrátené pred tým, ako sa súbory priložia. Toto nemá vplyv na obsah súboru.

Odstránenie príloh z položky

 1. Otvorte správu.

 2. Vyberte ikonu x vedľa súborov, ktoré chcete odstrániť.

Prílohy sa pri odpovedaní na správu neskopírujú. Namiesto súboru sa zobrazí zástupná ikona. Ak chcete zahrnúť prílohy, na správu neodpovedajte, ale prepošlite ju. Pred úpravou priložených súborov ich treba stiahnuť do počítača.

Čítanie a uloženie prílohy

 • Vyberte názov súboru prílohy. Zobrazí sa možnosť prílohu otvoriť pomocou vhodnej aplikácie alebo ju uložiť na disk.

 • Niektoré druhy príloh môžete pomocou príkazu Otvoriť ako webovú stránku (alebo Otvoriť v prehliadači) otvoriť ako webovú stránku, ktorú možno zobraziť vo webovom prehliadači. Typy súborov, ktoré možno otvoriť ako webovú stránku, zahŕňajú:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • PDF súbory programu Adobe Acrobat

Upozornenie:  Pokiaľ nedôverujete obsahu a odosielateľovi prílohy, neotvárajte ju. Prostredníctvom príloh sa často šíria počítačové vírusy. Ak teda nie ste presvedčený o bezpečnosti prílohy, odporúčame vám využiť možnosť Otvoriť ako webovú stránku (alebo Otvoriť v prehliadači). Ďalšie informácie nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Otvoriť ako webovú stránku.

Odoslanie prílohy

Ak chcete odoslať upravenú prílohu, v počítači treba mať nainštalovanú aplikáciu použitú na vytvorenie danej prílohy. Ak napríklad chcete upraviť prílohu, ktorá je súborom programu Word, treba mať v počítači nainštalovaný Word.

 1. Otvorte správu s pôvodnou prílohou.

 2. Vyberte prílohu a potom vyberte položku Uložiť, čím sa príloha uloží do počítača.

 3. Otvorte prílohu z umiestnenia, kde ste ju uložili, a vykonajte požadované zmeny.

 4. Zmeny uložte a zavrite dokument.

 5. Vráťte sa do aplikácie Outlook Web App a otvorte pôvodnú správu.

 6. Ak chcete zo správy odstrániť pôvodnú prílohu a priložiť upravenú verziu, vyberte položku Odpovedať.

 7. Ak chcete zahrnúť pôvodnú prílohu spolu s upravenou verziou, vyberte položku Poslať ďalej.

Čo ešte treba vedieť o prílohách?

 • Niektoré prílohy môže odstrániť alebo zablokovať antivírusový program, ktorý používa vaša organizácia alebo organizácia príjemcov vášho e-mailu. V prípade otázok týkajúcich sa podpory pre prílohy kontaktujte pracovníkov technickej podpory.

 • Predvolená maximálna veľkosť jednej prílohy v aplikácii Outlook Web App je 10 MB. V závislosti od služby hosťujúcej vašu poštovú schránku je predvolená maximálna veľkosť celej správy vrátane všetkých príloh 25 MB alebo 35 MB. Maximálne veľkosti príloh a správ v poštovej schránke nastavuje osoba spravujúca e-mail a môžu sa líšiť od predvolených maximálnych veľkostí.

 • Predvolený maximálny počet príloh, ktoré možno pridať do jednej správy, je 125. Limit počtu príloh nastavuje správca systému a môže sa od predvoleného limitu líšiť.

Ak v priečinku Doručená pošta nie je e-mail, ktorý očakávate, tu sú možnosti riešenia tohto problému:

 • Skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta.

 • Ak sa e-maily nachádzajú v pripojenom konte, do zjednodušenej verzie aplikácie Outlook Web App sa prenášajú raz za hodinu.

 • Obráťte sa na odosielateľa a uistite sa, že správa bola odoslaná na správnu e-mailovú adresu.

 • Obnovte okno prehliadača. Správy sú dostupné ihneď po ich prijatí serverom.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App obsahuje menej možností správ ako štandardná verzia aplikácie Outlook Web App. V zjednodušenej verzii nemôžete vykonávať napríklad tieto úlohy:

 • spravovať pravidlá pre doručenú poštu alebo nastaviť preposielanie,

 • pridávať obrázky do podpisu e-mailu alebo použiť viacero podpisov e-mailu,

 • zobraziť ukážky správ a používať tablu na čítanie,

 • Nastaviť upozornenie alebo oznámenie pri doručení správy,

 • Zmeniť veľkosť písma správy, používať RTF alebo HTML formát, používať hlavičky listov.

 • Pripojenie alebo odpojenie ďalších e-mailových kont alebo otvorenie poštovej schránky iného používateľa.

Ďalšie informácie o zjednodušenej verzii Outlook Web App, napríklad ako sa dostať späť na plnú verziu alebo aké su funkcie a obmedzenia, pozrite Zjednodušený Outlook Web App

Ďalšie informácie o možnostiach, ktoré ovplyvňujú spôsob čítania a odosielania e-mailov nájdete v téme Možnosti > odosielanie a prijímanie správ

Postup zmeny hesla nájdete v téme Možnosti > Zmena hesla

Zjednodušený Outlook Web App > Zabezpečenie e-mailu

Zjednodušený Outlook Web App > Adresár

Zjednodušený Outlook Web App > Kalendár

Zjednodušený Outlook Web App > Kontakty

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×