Office
Prihlásenie

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Pošta

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia 2018-06-13

Ak váš Outlook Web App vyzerá na obrázku nižšie, používate zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App. Môže to byť, pretože ste vybrali možnosť použiť odľahčenú verziu alebo používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje štandardnú verziu aplikácie Outlook Web App.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App je jednoduchšie vzhľad a funkcie ako štandardnej verzie aplikácie Outlook Web App. Má napríklad menej funkcií na čítanie a napísanie správy ako štandardná verzia. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi nájdete v téme porovnanie štandardných a zjednodušenej verzie aplikácie Outlook Web App.

Ak chcete zobraziť správy, na navigačnej table vyberte položku Pošta. Ak chcete zoradiť správy, vyberte ľubovoľnú hlavičku stĺpca.

Nechcete, aby zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App. Kde sa nachádza štandardnej verzie?

Ak nevyberiete zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App, odhláste sa a potom sa opäť prihláste pomocou podporovaný prehliadač.

Ak zjednodušenú verziu ste si vybrať z možností, tu je postup, ak sa chcete vrátiť do štandardnej verzie Outlook Web App:

 1. V zjednodušenej verzii prejdite na položky Možnosti > Nastavenie zobrazeniaverzia aplikácie Outlook Web App.

 2. Zrušte začiarknutie políčka použiť odľahčenú verziu aplikácie Outlook Web App .

 3. Vyberte položku OK.

Odhláste sa zo zjednodušenej verzie, zavrite prehliadač a potom sa znova prihláste pomocou podporovaného prehliadača. Pred opätovným prihlásením bude možno potrebné zavrieť všetky otvorené okná prehliadača.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App je veľmi jednoduché. Napríklad nemôžete vykonávať tieto úlohy v zjednodušenej verzii:

 • Zmena typu písma. V zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App sa používa iba obyčajný text, teda nie je k dispozícii tučné písmo, podčiarknutie ani kurzíva, vnorené obrázky ani aktívne hypertextové prepojenia.

 • Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App neobsahuje vlastnú kontrolu pravopisu. Ak prehliadač, ktorý používate, disponuje kontrolou pravopisu, môžete ju použiť.

 • Zobrazenie ukážky správy. Nie je k dispozícii tabla na čítanie ani tabla s ukážkou.

 • Zmena šírky stĺpcov a rozšírené zobrazenie predmetu v zobrazení zoznamu.

 • Používanie viacerých e-mailových podpisov a výber správ, ku ktorým sa má pridať podpis.

 • Používanie pravidiel na preposielanie správ.

 • Pripojenie alebo odpojenie ďalších e-mailových kont.

 • Otvorenie schránky iného používateľa.

 • Tlač správy.

 • Kopírovanie správy alebo prílohy. Skopírovať a vložiť obsah správy môžete pomocou kombinácie klávesov CTRL + C a CTRL + V.

 • Uloženie správy ako súboru.

 • Zobrazovanie oznámení a upozornení pri doručení správy.

 • Požadovanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení správy.

 • Spravovanie úloh, poznámok a pravidiel pre doručenú poštu.

 • Odvolanie e-mailovej správy.

 • Vytvorenie alebo úprava skupiny kontaktov. Informácie o tom, čo môžete a nemôžete vykonať s kontaktmi nájdete v téme zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kontakty.

E-mailové správy sa doručujú na server hosťujúci poštovú schránku. Správy sa v poštovej schránke predvolene ukladajú do priečinka Doručená pošta. V poštových priečinkoch sa nové správy zobrazujú tučným písmom. Po otvorení novej správy sa písmo zmení na normálne.

Ak chcete správy zoradiť podľa niektorého stĺpca, vyberte jeho hlavičku. Ak napríklad chcete, aby sa ako prvé zobrazovali najnovšie správy, vyberte hlavičku stĺpca Prijaté.

Na usporiadanie správ môžete použiť aj priečinky. Poštová schránka obsahuje skupinu predvolených priečinkov. Okrem iného do nej patria priečinky Kalendár, Kontakty, Odstránené položky, Koncepty, Doručená pošta, Nevyžiadaná pošta a Odoslaná pošta.

Správy, ktoré vám boli odoslané, sa predvolene ukladajú do priečinka doručenej pošty. Správy však môžete usporiadať do hierarchického systému priečinkov a tento systém podľa svojich potrieb môžete upravovať. Môžete mať napríklad priečinok s názvom Môj tím s podpriečinkami jednotlivých členov tímu. Keď niekto tím opustí, môžete priečinok danej osoby odstrániť. Ak sa niekto presunie do iného tímu, môžete jeho priečinok presunúť do priečinka tohto tímu.

Pomocou možností výmeny správ môžete nastaviť, koľko správ sa zobrazí na každej strane.

Zobrazenie priečinkov a obsahu priečinka

 1. Vyberte položku Správa priečinkov a potom na navigačnej stránke vyberte položku Kliknite a zobrazíte všetky priečinky. Tým sa zobrazia všetky priečinky vytvorené v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App alebo v iných e-mailových programoch, ako sú napríklad Outlook alebo Outlook Web App.

 2. V rozbaľovacom poli vyberte zo zoznamu požadovaný priečinok a potom vyberte zelenú šípku.

Vytvorenie nového priečinka

 1. Na ľavej navigačnej table vyberte priečinok, napríklad Doručená pošta a potom kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte položku Vytvoriť nový priečinok.

 3. Do poľa Názov priečinka zadajte požadovaný názov nového priečinka.

Presun správy do iného priečinka

 1. Správu na premiestnenie vyberiete začiarknutím políčka vedľa danej správy v zozname správ alebo otvorením správy, ktorú chcete premiestniť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na správu a potom vyberte položku Premiestniť.

 3. Otvorí sa obrazovka Premiestniť konverzácie. Vyberte priečinok, ktorý chcete správu premiestniť.

 4. Výberom položky Presunúť presuňte správu do vybratého priečinka.

  Poznámka: Ak chcete skopírovať správu, začiarknite políčko kópie tejto konverzácii do vybratého priečinka a potom vyberte položku Premiestniť.

Ak sa rozhodnete správu nepresunúť, vyberte položku Zrušiť danú obrazovku zavriete a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Čo sa ešte dá robiť s priečinkami?

Po kliknutí pravým tlačidlom myši priečinok sa zobrazia možnosti premenovať, premiestnenie alebo Odstránenie priečinkov okrem možnosti vytvoriť nové priečinky.

Nie je možné získať prístup k archívnym priečinkom vytvoreným v Outlook alebo Outlook Web App.

Ak chcete odstrániť položky z poštovej schránky, sa presunie do priečinka Odstránené položky. Znamená to, môžete si ho znova vyhľadaním v priečinku Odstránené položky a presunutia späť do priečinka Doručená pošta.

Môžete odstrániť celý obsah priečinka vrátane všetkých podpriečinkov výberom a pravým tlačidlom myši na priečinok a následným vybratím možnosti Vyprázdniť priečinok.

Trvalé odstránenie položiek z priečinka Odstránené položky

 1. V časti Pošta vyberte položku Odstránené položky.

 2. Ak chcete natrvalo odstrániť celý obsah priečinka Odstránené položky, kliknite pravým tlačidlom myši Vyprázdniť priečinok.

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť iba niektoré položky v priečinku Odstránené položky, začiarknite políčko vedľa každej položky, ktoré chcete odstrániť, kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom vyberte položku odstrániť.

Poznámka: Váš správca IT nastavil politiku v priečinku Odstránené položky, ktoré spôsobí, že položky sa natrvalo odstránia, ak už v priečinku nastavenie časového úseku.

Pri vytváraní novej správy použite formulár novej správy. Ide o rovnaký formulár, ako sa používa pri odpovedi na správu alebo pri preposielaní správ. Pri odpovedaní na správy sa údaje hlavičky (Komu, Od a Predmet) vypĺňajú automaticky.

Ak chcete pridať podpis do e-mailu, prejdite na možnosti výmeny správ a vytvorte alebo upravte svoj podpis.

 1. V časti pošta vyberte položku Nová pošta.

 2. Adresujte správu:

  • Zadajte mená alebo e-mailové aliasy určených príjemcov v poliach na Komu, kópia a Skrytá kópia podľa potreby. Viaceré mená oddeľte bodkočiarkou. Použiť ikonu Skontrolovať mená na paneli s nástrojmi na vyriešenie mená. Ak existuje viacero možných zhody, nerozpoznané mená sa zobrazia červenou farbou a na navigačnej table sa zobrazí zoznam. Vyberte zo zoznamu vyberte meno alebo mená.

  • Ďalšie možnosti nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Adresár.

 3. Do poľa Predmet zadajte stručný predmet.

 4. Správu napíšte do tela správy.

 5. Výberom položky Odoslať na paneli správy sa správa odošle príjemcom.

 6. Ak nechcete správu odoslať okamžite, vyberte Uložiť na paneli s nástrojmi. Správa sa uložia do priečinka Koncepty dovtedy, kým otvorte a odošlite ho.

Ďalšie možnosti na paneli s nástrojmi správy

 • Vyberte Nastavenie dôležitosti, ak chcete nastaviť dôležitosť správy na vysoká, normálna alebo nízka.

 • Vyberte ikonu kancelárskej spinky, ak chcete pridať prílohu.

Použite Možnosti na odosielanie správ na určenie počtu položiek zobrazených na stránky, a čo mám robiť po premiestnení alebo odstránení položky, alebo keď potvrdenie o prečítaní správy. Nie je k dispozícii možnosť zmeniť ako často kontrolu nových správ, pretože e-mailu je k dispozícii hneď po jej prijatí e-mailového servera. Možno obnoviť stránku prehliadača zobrazíte, ak oznámi nových správ.

 1. Na navigačnej table vyberte položku Pošta.

 2. Vyberte priečinok, ktorý obsahuje správu, ktorú si chcete prečítať. Nové e-mailové správy vždy do priečinka Doručená pošta a sa zobrazia tučným písmom.

 3. Správu, ktorú si chcete prečítať, otvoríte tak, že vyberiete jej predmet.

Po otvorení e-mailovej správy bude hlavička obsahovať tieto informácie:

 • Predmet: Predmet správy.

 • Od: Meno alebo e-mailovú adresu odosielateľa alebo organizácie.

 • Odoslané: Dátum a čas odoslania správy.

 • Komu: E- mailová adresa primárnych príjemcov.

 • Kópia: Meno alebo e-mailové adresy príjemcov kópia (kópia).

Ďalšie informácie o odosielateľovi alebo príjemcovi, napríklad jeho poštovú adresu alebo telefónne číslo, získate, ak vyberiete meno danej osoby v riadku Od, Komu alebo Kópia.

Upozornenie: Niektoré e-mailové správy môžu obsahovať nasledujúce prepojenie na nadpis: Otvoriť ako webovú stránku (alebo Otvoriť v prehliadači ). Keď sa zobrazí toto prepojenie, to znamená, že pôvodná správa obsahovala prvky, ktoré boli zablokované, pretože predstavovali možné riziko zabezpečenia. Patrí medzi applety a ovládacie prvky ActiveX. Vyberte prepojenie na zobrazenie správy vo forme nefiltrované v samostatnom okne prehliadača. Pred otvorením správy sa zobrazí hlásenie s upozornením na možné riziko zabezpečenia vzťahujúce sa na zobrazenie obsahu.

Pri odpovedaní na správu, formulár novej správy sa otvorí a obsahuje príslušné mená na riadky Komu a kópia. Môžete pridať alebo odstrániť mená, ak je to potrebné. Ak odosielate správu, všetci príjemcovia zadať ručne.

Môžete nastaviť automatické odpovede (mimo pracoviska) správu , ktorá sa odošle ľuďom, ktorí vám pošlú správu, keď ste preč.

Odpovedanie odosielateľovi správy

 1. Na paneli s nástrojmi vyberte možnosť odpovedať. Ak vyberiete možnosť odpovedať, riadku Komu sa už rieši odosielateľovi pôvodnej správy.

 2. Pole Predmet sa vyplní automaticky.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. Svoju odpoveď napíšte v rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňu.

Odpovedanie odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom správy

 1. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Odpovedať všetkým. Ak vyberiete možnosť Odpovedať všetkým, riadky Komu a kópia už sú opísané odosielateľovi a príjemcovi každé iné pôvodnej správy.

 2. Pole Predmet sa vyplní automaticky.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. Svoju odpoveď napíšte v rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňu.

Preposlanie správy

 1. Na paneli s nástrojmi formulára čítanej správy vyberte položku Poslať ďalej.

 2. V riadku Komu zadajte e-mailovú adresu, ktorú chcete poslať správu.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. V rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňou uveďte ľubovoľné informácie, ktoré chcete pridať.

Po sformulovaní odpovede vyberte položku Odoslať na paneli správy.

Prílohou môže byť súbor vytvorený v ľubovoľnom programe, napríklad wordový dokument, excelový tabuľkový hárok, súbor .wav alebo bitová mapa. Ku všetkým položkám vytvoreným v aplikácii Outlook Web App môžete priložiť ľubovoľný typ súboru, ku ktorému máte prístup vo svojom počítači alebo cez sieť. Z položky môžete prílohy aj odstrániť.

Keď správa obsahuje prílohu, v zozname správ sa vedľa nej zobrazuje kancelárska spinka. V prípade položiek kalendára sa ikona kancelárskej spinky zobrazuje v jednom rohu zobrazenia kalendára a zoznam príloh sa zobrazí po otvorení položky. V prípade kontaktov sa zoznam príloh zobrazí po otvorení kontaktu.

Po otvorení položky s prílohou sa v zozname príloh zobrazí názov priloženého súboru. Niektoré prílohy, napríklad súbory s príponou .txt alebo .gif, možno otvoriť vo webovom prehliadači.

Priloženie súboru k e-mailovej správe alebo inej položke

 1. Keď vytvoríte správu, plánovanú činnosť alebo kontakt, vyberte položku Vložiť > príloh na paneli s nástrojmi. Správy budú mať prepojenie prílohy v hlavičke správy. Položky kalendára bude mať prílohy prepojenie na paneli s nástrojmi, alebo ak je položka schôdze, len nad tela správy. Kontakty budú mať prepojenie príloh v dolnej časti stránky kontakt.

 2. V Vybrať súbor na odovzdanie, zadajte názov súboru alebo vyberte položku Hľadať a vyhľadajte súbor.

 3. Po nájdení súboru, ktorý chcete priložiť, ho pridajte do zoznamu príloh výberom položky Otvoriť.

 4. Zopakujte kroky 1 až 3 pre každý ďalší súbor, ktorý chcete priložiť položku.

Dlhé názvy súborov môžu byť skrátené pred sú priložené súbory. Toto nemá vplyv na obsah tohto súboru.

Odstránenie príloh z položky

 1. Otvorte správu.

 2. Vyberte ikonu x vedľa súborov, ktoré chcete odstrániť.

Prílohy sa pri odpovedaní na správu neskopírujú. Namiesto súboru sa zobrazí zástupná ikona. Ak chcete zahrnúť prílohy, na správu neodpovedajte, ale prepošlite ju. Pred úpravou priložených súborov ich treba stiahnuť do počítača.

Čítanie a uloženie prílohy

 • Vyberte názov súboru prílohy. Zobrazí sa možnosť prílohu otvoriť pomocou vhodnej aplikácie alebo ju uložiť na disk.

 • Niektoré typy príloh môžete Otvoriť ako webovú stránku (alebo Otvoriť v prehliadači ), ak chcete otvoriť prílohu ako webovú stránku, ktorú je možné zobrazovať cez webový prehliadač. Typy súborov, ktoré je možné otvoriť ako webovú stránku patria:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • PDF súbory programu Adobe Acrobat

Upozornenie: Neotvárajte prílohu, ak dôverujete obsahu a osobu, ktorá odoslala vám. Prílohy sú bežným spôsobom rozširovania počítačových vírusov. Preto je najlepšie použiť možnosť Otvoriť ako webovú stránku (alebo Otvoriť v prehliadači ), ak si nie ste istí, prílohu je bezpečné. Ďalšie informácie nájdete v téme Outlook Web App Light > Otvoriť ako webovú stránku.

Odoslanie prílohy

Ak chcete odoslať upravenú prílohu, v počítači treba mať nainštalovanú aplikáciu použitú na vytvorenie danej prílohy. Ak napríklad chcete upraviť prílohu, ktorá je súborom programu Word, treba mať v počítači nainštalovaný Word.

 1. Otvorte správu s pôvodnou prílohou.

 2. Vyberte prílohu a potom vyberte položku Uložiť, čím sa príloha uloží do počítača.

 3. Otvorte prílohu z umiestnenia, kde ste ju uložili, a vykonajte požadované zmeny.

 4. Zmeny uložte a zavrite dokument.

 5. Vráťte sa do Outlook Web App, a potom otvorte pôvodnú správu.

 6. Ak chcete zo správy odstrániť pôvodnú prílohu a priložiť upravenú verziu, vyberte položku Odpovedať.

 7. Ak chcete zahrnúť pôvodnú prílohu spolu s upravenou verziou, vyberte položku Poslať ďalej.

Čo ešte treba vedieť o prílohách?

 • Niektoré prílohy môže odstrániť alebo zablokovať antivírusový program, ktorý používa vaša organizácia alebo organizácia príjemcov vášho e-mailu. V prípade otázok týkajúcich sa podpory pre prílohy kontaktujte pracovníkov technickej podpory.

 • Predvolená maximálna veľkosť jednej prílohy v aplikácii Outlook Web App je 10 MB. V závislosti od služby hosťujúcej vašu poštovú schránku je predvolená maximálna veľkosť celej správy vrátane všetkých príloh 25 MB alebo 35 MB. Maximálne veľkosti príloh a správ v poštovej schránke nastavuje osoba spravujúca e-mail a môžu sa líšiť od predvolených maximálnych veľkostí.

 • Predvolený maximálny počet príloh, ktoré možno pridať do jednej správy, je 125. Limit počtu príloh nastavuje správca systému a môže sa od predvoleného limitu líšiť.

Ak v priečinku Doručená pošta nie je e-mail, ktorý očakávate, tu sú možnosti riešenia tohto problému:

 • Skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta.

 • Ak je správa e-mailov v pripojenom konte, sa prenášajú do zjednodušenej verzie Outlook Web App raz za hodinu.

 • Obráťte sa na odosielateľa a uistite sa, že správa bola odoslaná na správnu e-mailovú adresu.

 • Obnovte okno prehliadača. Správy sú dostupné ihneď po ich prijatí serverom.

Ďalšie informácie o možnostiach, ktoré ovplyvňujú spôsob čítania a odosielania e-mailov nájdete v téme Možnosti > odosielanie a prijímanie správ.

Postup zmeny hesla nájdete v téme Možnosti > Zmena hesla.

Outlook Web App Light > zabezpečenie e-mailu

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Adresár

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kontakty

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×