Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Pošta

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Last updated 2018-02-01

The light version of Outlook Web App is simpler both in appearance and in function than the standard version of Outlook Web App . For example, it has fewer features for reading and composing mail than the standard version. To learn more about the differences, see Compare the standard and light versions of Outlook Web App.

Ak chcete zobraziť správy, na navigačnej table vyberte položku Pošta. Ak chcete zoradiť správy, vyberte ľubovoľnú hlavičku stĺpca.

I don't want the light version of Outlook Web App. Where is the standard version?

If you did not choose the light version of Outlook Web App, just sign out and then use a supported browser to sign back in.

If you did choose the light version from an option, here’s how to get back to the standard version of Outlook Web App:

 1. In the light version, go to Options > Outlook Web App version.

 2. Clear the Use the light version of Outlook Web App check box.

 3. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Odhláste sa zo zjednodušenej verzie, zavrite prehliadač a potom sa znova prihláste pomocou podporovaného prehliadača. Pred opätovným prihlásením bude možno potrebné zavrieť všetky otvorené okná prehliadača.

The light version of Outlook Web App is very simple. For example, you can’t do the following tasks in the light version:

 • Zmena typu písma. V zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App sa používa iba obyčajný text, teda nie je k dispozícii tučné písmo, podčiarknutie ani kurzíva, vnorené obrázky ani aktívne hypertextové prepojenia.

 • Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App neobsahuje vlastnú kontrolu pravopisu. Ak prehliadač, ktorý používate, disponuje kontrolou pravopisu, môžete ju použiť.

 • Zobrazenie ukážky správy. Nie je k dispozícii tabla na čítanie ani tabla s ukážkou.

 • Zmena šírky stĺpcov a rozšírené zobrazenie predmetu v zobrazení zoznamu.

 • Používanie viacerých e-mailových podpisov a výber správ, ku ktorým sa má pridať podpis.

 • Používanie pravidiel na preposielanie správ.

 • Pripojenie alebo odpojenie ďalších e-mailových kont.

 • Otvorenie schránky iného používateľa.

 • Tlač správy.

 • Kopírovanie správy alebo prílohy. Skopírovať a vložiť obsah správy môžete pomocou kombinácie klávesov CTRL + C a CTRL + V.

 • Uloženie správy ako súboru.

 • Zobrazovanie oznámení a upozornení pri doručení správy.

 • Požadovanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení správy.

 • Spravovanie úloh, poznámok a pravidiel pre doručenú poštu.

 • Odvolanie e-mailovej správy.

 • Vytvorenie alebo úprava skupiny kontaktov. Informácie o tom, čo je a čo nie je možné robiť s kontaktmi, nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kontakty.

E-mailové správy sa doručujú na server hosťujúci poštovú schránku. Správy sa v poštovej schránke predvolene ukladajú do priečinka Doručená pošta. V poštových priečinkoch sa nové správy zobrazujú tučným písmom. Po otvorení novej správy sa písmo zmení na normálne.

Ak chcete správy zoradiť podľa niektorého stĺpca, vyberte jeho hlavičku. Ak napríklad chcete, aby sa ako prvé zobrazovali najnovšie správy, vyberte hlavičku stĺpca Prijaté.

Na usporiadanie správ môžete použiť aj priečinky. Poštová schránka obsahuje skupinu predvolených priečinkov. Okrem iného do nej patria priečinky Kalendár, Kontakty, Odstránené položky, Koncepty, Doručená pošta, Nevyžiadaná pošta a Odoslaná pošta.

Správy, ktoré vám boli odoslané, sa predvolene ukladajú do priečinka doručenej pošty. Správy však môžete usporiadať do hierarchického systému priečinkov a tento systém podľa svojich potrieb môžete upravovať. Môžete mať napríklad priečinok s názvom Môj tím s podpriečinkami jednotlivých členov tímu. Keď niekto tím opustí, môžete priečinok danej osoby odstrániť. Ak sa niekto presunie do iného tímu, môžete jeho priečinok presunúť do priečinka tohto tímu.

Pomocou možností výmeny správ môžete nastaviť, koľko správ sa zobrazí na každej strane.

Zobrazenie priečinkov a obsahu priečinka

 1. Vyberte položku Správa priečinkov a potom na navigačnej stránke vyberte položku Kliknite a zobrazíte všetky priečinky. Tým sa zobrazia všetky priečinky vytvorené v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App alebo v iných e-mailových programoch, ako sú napríklad Outlook alebo Outlook Web App.

 2. V rozbaľovacom poli vyberte zo zoznamu požadovaný priečinok a potom vyberte zelenú šípku.

Vytvorenie nového priečinka

 1. Na navigačnej table vyberte položku Správa priečinkov.

 2. V časti Vytvoriť nový priečinok vyberte zo zoznamu Vytvoriť priečinok v umiestnenie nového priečinka.

 3. Do poľa Názov priečinka zadajte požadovaný názov nového priečinka.

 4. Vyberte položku Vytvoriť.

Presun správy do iného priečinka

 1. Správu na premiestnenie vyberiete začiarknutím políčka vedľa danej správy v zozname správ alebo otvorením správy, ktorú chcete premiestniť.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Presunúť.

 3. The Move to Folder screen opens. In Move to list, select the folder you want to move the message to.

 4. Výberom položky Presunúť presuňte správu do vybratého priečinka.

Ak sa rozhodnete správu nepresunúť, výberom položky Zavrieť na paneli s nástrojmi danú obrazovku zavriete a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Čo sa ešte dá robiť s priečinkami?

Po výbere položky Správa priečinkov sa okrem možnosti vytvoriť nové priečinky zobrazia možnosti premenovania, presunuodstránenia priečinkov.

Nie je možné:

 • Kopírovať správu do iného priečinka.

 • Pristupovať k archívnym priečinkom vytvoreným v programe Outlook alebo v aplikácii Outlook Web App.

When you delete an item from your mailbox, it's moved to the Deleted Items folder. This means you can get it back by finding it in the Deleted Items folder, and moving it back to your Inbox.

Výberom položky Správa priečinkov a následným vybratím možnosti Odstrániť priečinok môžete odstrániť celý obsah priečinka vrátane všetkých podpriečinkov.

Trvalé odstránenie položiek z priečinka Odstránené položky

 1. V časti Pošta vyberte položku Odstránené položky.

 2. Ak chcete natrvalo odstrániť celý obsah priečinka Odstránené položky, na paneli s nástrojmi vyberte položku Vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť iba niektoré položky priečinka Odstránené položky, začiarknite políčko vedľa všetkých položiek určených na odstránenie a potom na paneli s nástrojmi vyberte položku Odstrániť.

 4. V závislosti od politiky priečinka Odstránené položky sa položky z tohto priečinka môžu natrvalo odstraňovať po určitom čase.

Pri vytváraní novej správy použite formulár novej správy. Ide o rovnaký formulár, ako sa používa pri odpovedi na správu alebo pri preposielaní správ. Pri odpovedaní na správy sa údaje hlavičky (Komu, Od a Predmet) vypĺňajú automaticky.

Ak chcete pridať podpis do e-mailu, prejdite na možnosti výmeny správ a vytvorte alebo upravte svoj podpis.

 1. V časti Pošta na paneli s nástrojmi vyberte položku Nová správa.

 2. Adresujte správu:

  • Do príslušných polí Komu, KópiaSkrytá kópia zadajte mená alebo e-mailové aliasy požadovaných príjemcov. Ak zadávate viacerých príjemcov, oddeľte ich mená bodkočiarkou. Na rozpoznanie mien použite ikonu na paneli s nástrojmi Skontrolovať mená. Ak sa nájde viac než jedna možná zhoda, nerozpoznané mená sa zobrazia červenou a zoznam sa zobrazí na navigačnej table. Požadované mená vyberte zo zoznamu tak, že na ne kliknete.

  • Ďalšie možnosti nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Adresár.

 3. Do poľa Predmet zadajte stručný predmet.

 4. Správu napíšte do tela správy.

 5. Výberom položky Odoslať na paneli správy sa správa odošle príjemcom.

 6. Ak nechcete správu odoslať ihneď, môžete na paneli správy vybrať položku Uložiť alebo Zavrieť. Správa sa uloží v priečinku Koncepty, kým ju neotvoríte a neodošlete.

Other options on the message tool bar

 • Ak chcete nastaviť dôležitosť správy na vysokú, vyberte výkričník.

 • Ak chcete nastaviť dôležitosť správy na nízku, vyberte šípku nadol.

 • Ak chcete pridať prílohu, vyberte ikonu kancelárskej spinky alebo pod predmetom vyberte položku Prílohy.

Use the messaging options to determine how many items to display per page, and what to do after moving or deleting an item or when a message has a read receipt. There’s no option to change how often to check for new messages because mail is available as soon as it's received by your email server. You can refresh your browser page to see if new messages have arrived.

 1. Na navigačnej table vyberte položku Pošta.

 2. Vyberte priečinok so správou, ktorú si chcete prečítať. Ak sa požadovaný priečinok nezobrazuje, výberom položky Kliknite a zobrazíte všetky priečinky zobrazte zoznam dostupných priečinkov. Zo zoznamu vyberte požadovaný priečinok a následným výberom šípky prejdite do daného priečinka. Nové e-mailové správy vždy prichádzajú do priečinka Doručená pošta a zobrazujú sa tučným písmom.

 3. Správu, ktorú si chcete prečítať, otvoríte tak, že vyberiete jej predmet.

 4. Na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej položky v aktuálnom priečinku použite navigačné šípky na paneli s nástrojmi. Rovnaké šípky sú k dispozícii v dolnej časti stránky.

Po otvorení e-mailovej správy bude hlavička obsahovať tieto informácie:

 • Subject: The subject of the message.

 • From: The name or email address of the sender or organization.

 • Sent: The date and time the message was sent.

 • To: The name or email address of the primary recipients.

 • Cc: The name or email address of the carbon-copy (Cc) recipients.

Ďalšie informácie o odosielateľovi alebo príjemcovi, napríklad jeho poštovú adresu alebo telefónne číslo, získate, ak vyberiete meno danej osoby v riadku Od, Komu alebo Kópia.

Upozornenie: Niektoré prijaté e-mailové správy môžu v hlavičke obsahovať toto prepojenie: Zobraziť ako webovú stránku. Zobrazenie tohto prepojenia značí, že pôvodná správa obsahovala prvky, ktoré boli zablokované, lebo predstavovali potenciálne riziko zabezpečenia. Medzi tieto prvky patria aplety v jazyku Java a ovládacie prvky ActiveX. Výberom tohto prepojenia správu zobrazíte v nevyfiltrovanej podobe v samostatnom okne prehliadača. Pred otvorením správy sa zobrazí upozornenie na potenciálne riziko zabezpečenia spojené so zobrazením takéhoto obsahu.

Pri odpovedi na správu sa otvorí formulár novej správy s relevantnými menami v poliach Komu a Kópia. V prípade potreby môžete mená pridať alebo odstrániť. Keď správu preposielate, všetkých príjemcov vypĺňate vy.

Môžete nastaviť správu o režime Mimo pracoviska, ktorá sa odošle ľuďom, ktorí vám pošlú správu, keď ste preč.

Odpovedanie odosielateľovi správy

 1. Na paneli s nástrojmi formulára čítanej správy vyberte položku Odpovedať. Po výbere položky Odpovedať sa pole Komu ihneď adresuje odosielateľovi pôvodnej správy.

 2. Pole Predmet sa vyplní automaticky.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. Svoju odpoveď napíšte v rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňu.

Odpovedanie odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom správy

 1. Na paneli s nástrojmi formulára čítanej správy vyberte položku Odpovedať všetkým. Po výbere položky Odpovedať všetkým sa polia KomuKópia adresujú odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom pôvodnej správy.

 2. Pole Predmet sa vyplní automaticky.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. Svoju odpoveď napíšte v rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňu.

Preposlanie správy

 1. Na paneli s nástrojmi formulára čítanej správy vyberte položku Poslať ďalej.

 2. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete túto správu preposlať.

 3. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. V rámci pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňou uveďte ľubovoľné informácie, ktoré chcete pridať.

Po sformulovaní odpovede vyberte položku Odoslať na paneli správy.

Prílohou môže byť súbor vytvorený v ľubovoľnom programe, napríklad wordový dokument, excelový tabuľkový hárok, súbor .wav alebo bitová mapa. Ku všetkým položkám vytvoreným v aplikácii Outlook Web App môžete priložiť ľubovoľný typ súboru, ku ktorému máte prístup vo svojom počítači alebo cez sieť. Z položky môžete prílohy aj odstrániť.

Keď správa obsahuje prílohu, v zozname správ sa vedľa nej zobrazuje kancelárska spinka. V prípade položiek kalendára sa ikona kancelárskej spinky zobrazuje v jednom rohu zobrazenia kalendára a zoznam príloh sa zobrazí po otvorení položky. V prípade kontaktov sa zoznam príloh zobrazí po otvorení kontaktu.

Po otvorení položky s prílohou sa v zozname príloh zobrazí názov priloženého súboru. Niektoré prílohy, napríklad súbory s príponou .txt alebo .gif, možno otvoriť vo webovom prehliadači.

Priloženie súboru k e-mailovej správe alebo inej položke

 1. Po vytvorení správy, plánovanej činnosti alebo kontaktu vyberte v rámci danej položky tlačidlo Prílohy. V správach sa prepojenie Prílohy nachádza v hlavičke správy. V položkách kalendára sa prepojenie Prílohy nachádza na paneli s nástrojmi alebo v prípade schôdze priamo nad telom správy. Kontakty majú prepojenie Prílohy v dolnej časti stránky kontaktov.

 2. Na navigačnej table zadajte cestu súboru alebo súbor vyhľadajte výberom tlačidla Prehľadávať.

 3. Po nájdení súboru, ktorý chcete priložiť, ho pridajte do zoznamu príloh výberom položky Otvoriť.

 4. Vyberte položku Priložiť a súbor sa zobrazí v časti Prílohy. Kroky 1 až 3 zopakujte pri každom súbore, ktorý chcete priložiť.

 5. Ak sa chcete vrátiť do formulára, v ktorom ste pracovali, na paneli s nástrojmi vyberte položku Hotovo. Vybraté súbory sa zobrazia v hlavičke vedľa položky Prílohy.

Dlhé názvy súborov možno pred priložením skrátiť. Neovplyvní to obsah súboru. Ak napríklad používate Internet Explorer 6 s balíkom SP2 alebo novšiu verziu, názov priloženého súboru nesmie obsahovať viac než 76 znakov. Ak sa názov súboru skráti, aby spadal do tohto limitu, prvé dva znaky názvu súboru sa možno zmenia. Staršie verzie Internet Explorera nahradia dlhý názov súboru všeobecným názvom, napríklad názov súboru[1].txt.

Odstránenie príloh z položky

 1. Otvorte správu a v hlavičke vyberte položku Prílohy.

 2. V časti Prílohy začiarknite políčka vedľa súborov, ktoré chcete odstrániť.

 3. Vyberte položku Odstrániť.

 4. Výberom položky Hotovo zmeny uložíte a vrátite sa na položku.

Prílohy sa pri odpovedaní na správu neskopírujú. Namiesto súboru sa zobrazí zástupná ikona. Ak chcete zahrnúť prílohy, na správu neodpovedajte, ale prepošlite ju. Pred úpravou priložených súborov ich treba stiahnuť do počítača.

Read or save an attachment

 • Vyberte názov súboru prílohy. Zobrazí sa možnosť prílohu otvoriť pomocou vhodnej aplikácie alebo ju uložiť na disk.

 • Niektoré druhy príloh môžete pomocou príkazu Otvoriť ako webovú stránku otvoriť ako webovú stránku, ktorú možno zobraziť vo webovom prehliadači. Typy súborov, ktoré možno otvoriť ako webovú stránku, zahŕňajú:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • PDF súbory programu Adobe Acrobat

Upozornenie:  Pokiaľ nedôverujete obsahu ani odosielateľovi prílohy, neotvárajte ju. Prostredníctvom príloh sa často šíria počítačové vírusy. Ak teda nie ste presvedčení o bezpečnosti prílohy, odporúčame vám využiť možnosť Otvoriť ako webovú stránku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Otvoriť ako webovú stránku.

Odoslanie prílohy

Ak chcete odoslať upravenú prílohu, v počítači treba mať nainštalovanú aplikáciu použitú na vytvorenie danej prílohy. Ak napríklad chcete upraviť prílohu, ktorá je súborom programu Word, treba mať v počítači nainštalovaný Word.

 1. Otvorte správu s pôvodnou prílohou.

 2. Vyberte prílohu a potom vyberte položku Uložiť, čím sa príloha uloží do počítača.

 3. Otvorte prílohu z umiestnenia, kde ste ju uložili, a vykonajte požadované zmeny.

 4. Zmeny uložte a zavrite dokument.

 5. Return to Outlook Web App, and then open the original message

 6. Ak chcete zo správy odstrániť pôvodnú prílohu a priložiť upravenú verziu, vyberte položku Odpovedať.

 7. Ak chcete zahrnúť pôvodnú prílohu spolu s upravenou verziou, vyberte položku Poslať ďalej.

What else do I need to know about attachments ?

 • Niektoré prílohy môže odstrániť alebo zablokovať antivírusový program, ktorý používa vaša organizácia alebo organizácia príjemcov vášho e-mailu. V prípade otázok týkajúcich sa podpory pre prílohy kontaktujte pracovníkov technickej podpory.

 • Predvolená maximálna veľkosť jednej prílohy v aplikácii Outlook Web App je 10 MB. V závislosti od služby hosťujúcej vašu poštovú schránku je predvolená maximálna veľkosť celej správy vrátane všetkých príloh 25 MB alebo 35 MB. Maximálne veľkosti príloh a správ v poštovej schránke nastavuje osoba spravujúca e-mail a môžu sa líšiť od predvolených maximálnych veľkostí.

 • Predvolený maximálny počet príloh, ktoré možno pridať do jednej správy, je 125. Limit počtu príloh nastavuje správca systému a môže sa od predvoleného limitu líšiť.

Ak v priečinku Doručená pošta nie je e-mail, ktorý očakávate, tu sú možnosti riešenia tohto problému:

 • Check your junk email folder.

 • If the email is in a connected account, it is pulled into the light version of Outlook Web App once an hour.

 • Obráťte sa na odosielateľa a uistite sa, že správa bola odoslaná na správnu e-mailovú adresu.

 • Obnovte okno prehliadača. Správy sú dostupné ihneď po ich prijatí serverom.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×