Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kontakty

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak váš Outlook Web App vyzerá na obrázku nižšie, používate zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App. Môže to byť, pretože ste vybrali možnosť použiť odľahčenú verziu alebo používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje štandardnú verziu aplikácie Outlook Web App.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App je v porovnaní so štandardnou verziou jednoduchšia, a to svojím vzhľadom aj funkčnosťou. Keďže táto zjednodušená verzia navyše podporuje jazyk HTML, lepšie spolupracuje s niektorými technológiami pre ľudí s postihnutím, ako sú napríklad čítačky obrazovky.

Zjednodušená verzia obsahuje v porovnaní so štandardnou verziou aplikácie Outlook Web App menej funkcií spravovania kontaktov. Podrobné informácie o dostupných funkciách nájdete v téme Porovnanie štandardnej a zjednodušenej verzie aplikácie Outlook Web App.

V zjednodušenej verzii napríklad nemôžete vykonávať tieto úlohy:

 • Vytvoriť novú skupinu kontaktov ani pridať kontakty do existujúcej skupiny. K dispozícii je však možnosť vytvoriť alebo upraviť skupinu kontaktov v inom e-mailovom programe, napríklad v programe Outlook alebo v štandardnej verzii aplikácie Outlook Web App a potom danej skupine odoslať správu alebo pozvánky.

 • Importovať kontakt alebo zoznam kontaktov. Kontakty však môžete importovať pomocou iného e-mailového programu, ako je napríklad Outlook a potom tieto kontakty upraviť.

 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na odosielateľa e-mailu pridať túto osobu ku kontaktom.

 • Vytlačiť kartu kontaktu.

Všetky kontakty alebo skupiny kontaktov, ktoré vytvoríte v programe Outlook alebo v aplikácii Outlook Web App, sú dostupné.

Nechcete, aby zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App. Kde sa nachádza štandardnej verzie?

Ak nevyberiete zjednodušenú verziu, odhláste sa a potom sa opäť prihláste pomocou podporovaný prehliadač.

Ak zjednodušenú verziu ste si vybrať z možností, tu je postup, ak sa chcete vrátiť do štandardnej verzie aplikácie Outlook Web App:

 1. V zjednodušenej verzii prejdite na položky Možnosti > Verzia aplikácie Outlook Web App.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Použiť odľahčenú verziu aplikácie Outlook Web App.

 3. Vyberte tlačidlo Uložiť.

 4. Odhláste sa zo zjednodušenej verzie, zavrite prehliadač a prihláste sa znova pomocou podporovaný prehliadač. Možno budete musieť zavrite všetky otvorené okná prehliadača, skôr ako sa prihlásiť znova.

Obsah tohto článku

Vytvorenie kontaktu

Zobrazenie alebo úprava kontaktu

Odstránenie kontaktu

Zoradiť a usporiadať kontakty

Zobrazenie priečinkov a obsahu priečinka

Vytvorenie nového priečinka

Presun kontaktu do iného priečinka

Premenovanie alebo odstránenie priečinka

Odoslať správu alebo žiadosť o schôdzu s kontaktom

Kde získam ďalšie informácie?

Vytvorenie kontaktu

Pomocou kontaktov môžete ukladať informácie o ľuďoch, s ktorými komunikujete, vrátane ich e-mailových adries, poštových adries, telefónnych čísel a iných údajov.

 1. Na paneli s nástrojmi v časti Kontakty kliknite na položku Nový kontakt.

 2. Na stránke nového kontaktu zadajte požadované informácie o kontakte.
  Ak chcete do niektorých polí zadať viacero záznamov, môžete použiť rozbaľovacie zoznamy. Rozbaľovací zoznam vedľa položky E-mail napríklad umožňuje uložiť až tri rozličné e-mailové adresy kontaktu (E-mail, E-mail 2 a E-mail 3). Môžete tiež uložiť viacero adries ulíc alebo telefónnych čísel.

 3. Ak chcete určiť, ako sa kontakt zobrazí, použite zoznam Zaradiť ako. Každý kontakt môžete zobraziť podľa mena a priezviska, začínajúc priezviskom, alebo podľa názvu spoločnosti.

 4. Ak ste pri danom kontakte uviedli viac než jednu adresu, môžete určiť, ktorá z nich bude poštovou adresou. Vyberte adresu v rozbaľovacom zozname a v dolnej časti stránky začiarknite políčko Toto je poštová adresa.

 5. Kontakt uložte kliknutím na položku Uložiť a zavrieť. Ak chcete zmeny zahodiť, kliknite na položku Zrušiť.

Ku kontaktom môžete tiež pripájať súvisiace súbory, napríklad wordové dokumenty. Ďalšie informácie nájdete v téme Prílohy.

Zobrazenie alebo zmena kontaktu

 1. V časti Kontakty kliknite na názov kontaktu, ktorý chcete zobraziť alebo zmeniť.

 2. Ak chcete zmeniť na kontakt, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Upraviť kontakt.

 3. Vykonajte požadované zmeny kontaktu.

 4. Ak chcete zmeny uložiť, kliknite na položku Uložiť a zavrieť. Ak ich chcete zahodiť, kliknite na položku Zrušiť.

Odstránenie kontaktov

 1. V časti Kontakty začiarknite políčko vedľa kontaktu, ktorý chcete odstrániť. Môžete vybrať viacero kontaktov.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Odstrániť. Kontakty môžete odstraňovať aj jednotlivo. Daný kontakt otvorte a kliknite na položku Odstrániť.

Zoradiť a usporiadať kontakty

Existuje niekoľko spôsobov zoradenia kontaktov. V časti Kontakty kliknite na názov položky v hornej časti zoznamu kontaktov, podľa ktorej ich chcete zoradiť:

 • Zaradiť ako

 • E-mail

 • Telefón

 • Funkcia

 • Spoločnosť

Priečinky tiež môžete použiť na usporiadanie kontaktov a nastaviť priečinky podľa potreby. Môžete mať napríklad jeden priečinok pre osobné kontakty a jeden pre pracovné kontakty.

Zobrazenie priečinkov a obsahu priečinka

 • Na navigačnej table kliknite na požadovaný priečinok.

Vytvorenie nového priečinka

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Manažment priečinkov kontaktov.

 2. V časti Vytvoriť nový priečinok s kontaktmi zadajte do poľa Názov priečinka požadovaný názov nového priečinka.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Presun kontaktu do iného priečinka

 1. Kontakt na presunutie vyberiete začiarknutím políčka vedľa daného kontaktu v zozname kontaktov alebo otvorením kontaktu, ktorý chcete presunúť.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Presunúť.

 3. Otvorí sa obrazovka Presunúť do priečinka Kontakty. Zo zoznamu Presunúť do vyberte priečinok, do ktorého chcete kontakt presunúť.

 4. Kliknutím na položku Presunúť presuňte kontakt do vybratého priečinka.

Ak sa rozhodnete kontakt nepresunúť, kliknutím na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi danú obrazovku zavriete a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Premenovanie alebo odstránenie priečinka

Po výbere položky Manažment priečinkov kontaktov sa okrem možnosti vytvorenia nových priečinkov zobrazia možnosti PremenovaťOdstrániť priečinky.

Nie je možné skopírovať kontakt do iného priečinka.

Odoslať správu alebo žiadosť o schôdzu s kontaktom

 1. V časti Kontakty môžete začiarknuť políčko vedľa kontaktov, ktorým chcete poslať správu alebo žiadosť o schôdzu, alebo môžete otvoriť konkrétny kontakt.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu Odoslať e-mail alebo Odoslať žiadosť o schôdzu.

 3. V závislosti od vybratej ikony sa zobrazí formulár novej správy alebo novej žiadosti o schôdzu určený daným kontaktom.

 4. Vyplňte správu alebo žiadosť o schôdzu a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Kde získam ďalšie informácie?

Aktualizujte svoje fotografie a informácií o konte v aplikácii Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Adresár

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×