Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kalendár

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak váš Outlook Web App vyzerá na obrázku nižšie, používate zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App. Môže to byť, pretože ste vybrali možnosť použiť odľahčenú verziu alebo používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje štandardnú verziu aplikácie Outlook Web App.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App má v porovnaní so štandardnou verziou jednoduchší vzhľad aj funkcie. Keďže táto zjednodušená verzia podporuje jazyk HTML, lepšie spolupracuje s niektorými technológiami pre ľudí s postihnutím, ako sú napríklad čítačky obrazovky.

Pomocou zjednodušenej verzie aplikácie Outlook Web App môžete plánovať činnosti alebo schôdze, v porovnaní so štandardnou verziou aplikácie Outlook Web App však má menej funkcií. Podrobný zoznam funkcií nájdete v téme Porovnanie štandardnej a zjednodušenej verzie aplikácie Outlook Web App.

V zjednodušenej verzii napríklad nemôžete vykonávať tieto úlohy:

 • Zobraziť kalendár podľa týždňov alebo mesiacov,

 • nastavovať pripomenutia schôdzí a plánovaných činností,

 • zdieľať kalendár s inými osobami alebo otvoriť kalendár, ktorý sa s vami zdieľa,

 • meniť farbu alebo rozloženie kalendára.

Nechcete, aby zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App. Kde sa nachádza štandardnej verzie?

Ak ste si zjednodušenú verziu nevybrali, stačí sa odhlásiť a znova sa prihlásiť pomocou podporovaného prehliadača.

Ak zjednodušenú verziu ste si vybrať z možností, tu je postup, ak sa chcete vrátiť do štandardnej verzie aplikácie Outlook Web App:

 1. V zjednodušenej verzii prejdite na položky Možnosti > Verzia aplikácie Outlook Web App.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Použiť odľahčenú verziu aplikácie Outlook Web App.

 3. Vyberte tlačidlo Uložiť.

 4. Odhláste sa zo zjednodušenej verzie, zavrite prehliadač a prihláste sa znova pomocou podporovaný prehliadač. Možno budete musieť zavrite všetky otvorené okná prehliadača, skôr ako sa prihlásiť znova.

Obsah tohto článku

Ako si zobrazím svoj plán?

Ako pracovať s plánovanými činnosťami?

Vytvorenie plánovanej činnosti

Zobrazenie a úprava plánovanej činnosti

Odstránenie plánovanej činnosti alebo schôdze

Ako pracovať so schôdzami?

Žiadosť o schôdzu

Zrušenie alebo úprava schôdze

Odpoveď na žiadosť o schôdzu

Preposlanie žiadosti o schôdzu

Ako pracovať s opakujúcimi sa položkami?

Vytvorenie opakujúcej sa položky

Zmena intervalu opakovania

Odstránenie opakovania

Kde získam ďalšie informácie?

Ako si zobrazím svoj plán?

Kalendár zobrazuje plánované činnosti a schôdze na daný deň.

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Kalendár.

 2. Ak chcete zobraziť iný deň, vyberte dátum v rámci zobrazenia mesiaca, ktoré sa nachádza vedľa plánu.

 3. Ak chcete zobraziť podrobnosti o danej položke alebo ju zmeniť, kliknite na ňu.
  Ak upravíte opakujúcu sa položku, napríklad týždennú schôdzu, zobrazí sa výzva na zmenu iba danej schôdze alebo všetkých schôdzí.

Na začiatok stránky

Na rozdiel od schôdzí, ktoré zahŕňajú aj iných ľudí, sú plánované činnosti povinnosťami, ktoré sa týkajú iba vás. Patrí sem napríklad návšteva lekára, vyzdvihnutie dieťaťa zo školy alebo vyhradený čas na prácu na projekte. Pri vytváraní plánovanej činnosti sa v kalendári dá nastaviť, ako sa dané časové rozmedzie bude vo vašom pláne zobrazovať ostatným používateľom (napríklad so stavom Nemám čas či Mimo pracoviska).

Vytvorenie plánovanej činnosti

 1. Na paneli s nástrojmi kalendára kliknite na položku Nová plánovaná činnosť.

 2. Do poľa Predmet napíšte krátky popis plánovanej činnosti.

 3. V poli Miesto uveďte miesto, kde sa bude daná činnosť odohrávať.

 4. V zoznamoch Čas začiatkuČas ukončenia vyberte dátum a čas.

 5. Zo zoznamu Zobraziť čas ako vyberte popis, ktorý sa má vo vašom pláne zobrazovať počas danej plánovanej činnosti. Možnosť, ktorú vyberiete (Nemám čas, Nezáväzne, Voľný čas alebo Som preč), sa zobrazí iným používateľom, keď si zobrazia váš plán.

 6. V tele správy uveďte ďalšie informácie, napríklad zoznam vecí, ktoré v rámci danej činnosti budete potrebovať. Môžete tiež kliknutím na ikonu spinky pridať prílohu k plánovanej činnosti.

 7. Kliknite na príkaz Uložiť a zavrieť.
  Kliknutím na možnosť Zrušiť plánovanú činnosť zatvoríte bez toho, aby sa uložila, a vrátite sa do zobrazenia kalendára.

Zobrazenie a úprava plánovanej činnosti

 1. Kliknite na dátum položky, ktorú chcete zobraziť alebo upraviť. Ak sa požadovaný kalendár nie je predvolený, vyberte ho v časti Moje kalendáre na navigačnej table. Ak dátum, ktorý hľadáte nie je v aktuálnom mesiaci, použite šípky Minulý mesiac a Budúci mesiac vedľa názvu mesiaca a prejdite na požadovaný mesiac.

 2. Kliknite na predmet položky, ktorú chcete otvoriť. Ak otvoríte opakujúcu sa položku, Outlook Web App otvorí iba práve vybratý dátum, nie celý rad. Opakujúce sa rady zmeníte kliknutím na príkaz Upraviť rady na paneli s nástrojmi alebo úpravou prepojenia na rad pod panelom s nástrojmi.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. Kliknite na príkaz Uložiť a zavrieť.

Odstránenie plánovanej činnosti alebo schôdze

 1. Vyhľadajte a otvorte položku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. V prípade odstraňovania žiadosti o schôdzu sa zobrazí výzva, aby ste účastníkom poslali oznámenie o zrušení.

 4. Ak odstraňujete opakujúcu sa položku, máte možnosť odstrániť iba jej aktuálny výskyt, všetky výskyty od daného dátumu alebo všetky výskyty bez ohľadu na dátum.

Na začiatok stránky

Ako pracovať so schôdzami?

Schôdza je plánovanou činnosťou, ktorej sa zúčastňuje aj ďalšia osoba. Keď žiadate o schôdzu, okrem času a predmetu pridáte aj zoznam účastníkov, ktorých treba pozvať. Môžete pridať aj prostriedky, ako konferenčnú miestnosť či projektor. Ak sa adresáti nachádzajú v adresári vašej spoločnosti, môžete zistiť, kedy majú voľno. Väčšina adresátov môže na žiadosť o schôdzu poslať odpoveď v podobe prijatia pozvania, jeho nezáväzného prijatia alebo odmietnutia. Podobne ako v prípade plánovaných činností, aj pri schôdzach môže ísť o jednorazovú schôdzu alebo o plánovane opakovanú schôdzu.

Žiadosť o schôdzu

 1. Na paneli s nástrojmi kalendára kliknite na položku Nová žiadosť o schôdzu.

 2. V poliach na a voliteľné zadajte mená ľudí, ktorých chcete prijímať žiadosti o schôdzu. Ďalšie možnosti zobrazíte kliknutím na ikonu Skontrolovať mená na paneli s nástrojmi. Ďalšie informácie o pridávaní účastníkov do žiadosti o schôdzu nájdete v téme "Ako adresovať schôdze request?" v zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > adresár.

 3. Ak chcete stanoviť konferenčnú miestnosť alebo určité vybavenie potrebné na schôdzu, daný prostriedok alebo miestnosť uveďte v poli Prostriedky.

 4. Ak chcete skontrolovať, či sú potenciálni účastníci alebo prostriedky v danom čase k dispozícii, kliknite na položku Asistent plánovania. Zobrazí sa zoznam možných termínov a dostupnosť potenciálnych účastníkov. Kliknite na čas, ktorý chcete vybrať.
  Možné termíny sú prispôsobené pracovnému času účastníkov. Ak sa niektorý z účastníkov nachádza vo vzdialenom časovom pásme, pravdepodobne sa dostupné termíny nezobrazia.

 5. Predvolene je začiarknuté políčko Vyžiadať odpoveď na toto pozvanie. Ak nemáte záujem o odpovede adresátov žiadosti o schôdzu, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 6. Do poľa Predmet zadajte tému schôdze.

 7. V poli Miesto zadajte, kde sa bude schôdza konať. Ak ste vybrali určitý prostriedok, automaticky sa uvedie v poli Miesto.

 8. V zoznamoch Počiatočný čas a Konečný čas vyberte dátum a čas.

 9. Zo zoznamu Zobraziť čas ako vyberte popis, ktorý sa má vo vašom pláne zobrazovať počas danej schôdze. Možnosť, ktorú vyberiete (Nemám čas, Nezáväzne, Voľný čas alebo Som preč), sa zobrazí iným používateľom, keď si zobrazia váš plán a plán ostatných účastníkov.

 10. Do tela správy uveďte informácie, ktoré majú byť súčasťou žiadosti o schôdzu. Môžete tiež kliknúť na ikonu spinky a pridať k žiadosti o schôdzu prílohu.

 11. Kliknite na položku Odoslať.

Na začiatok stránky

Zrušenie alebo úprava schôdze

Úprava schôdze:

 1. V kalendári vyhľadajte a otvorte pôvodnú žiadosť o schôdzu.

 2. Vykonajte potrebné zmeny.

 3. Ak v prípade niektorého účastníka došlo ku konfliktu plánovania, kliknite na možnosť Asistent plánovania, aby ste mali k dispozícii možné termíny a dostupnosť. Pomôže vám to nájsť vhodnejší čas.

 4. Aktualizáciu odošlite ostatným účastníkom kliknutím na príkaz Odoslať aktualizáciu.

Zrušenie schôdze:

 1. Vyhľadajte a otvorte schôdzu, ktorú chcete zrušiť.

 2. Ak chcete napísať správu, napríklad s dôvodom zrušenia schôdze, zadajte ju do tela formulára schôdze.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 4. Zobrazí sa výzva, aby ste účastníkom poslali oznámenie o zrušení schôdze.

 5. Ak rušíte opakujúcu sa schôdzu, máte možnosť odstrániť iba jej aktuálny výskyt, všetky výskyty od daného dátumu alebo všetky výskyty bez ohľadu na dátum. Po výbere niektorej z týchto možností kliknite na príkaz Odoslať zrušenie, aby došlo k zmene a oznámili ste to účastníkom.

Odpoveď na žiadosť o schôdzu

Pomocou kalendára aplikácie Outlook Web App vás môžu na schôdzu pozvať iní používatelia. Žiadosti o schôdzu sa zobrazujú ako správy v priečinku doručenej pošty.

 1. Žiadosť o schôdzu otvoríte, ak na ňu kliknete v priečinku doručenej pošty.

 2. Ak si chcete schôdzu pridať do kalendára a oznámiť organizátorovi svoju účasť, kliknite na možnosť Prijať. Kliknutím na možnosť Nezáväzne si schôdzu pridáte do kalendára a organizátorovi dáte vedieť, že sa pravdepodobne zúčastníte. Ak chcete organizátorovi oznámiť, že sa nezúčastníte, kliknite na možnosť Odmietnuť.

 3. Pred prijatím účasti na schôdzi si môžete skontrolovať svoj plán kliknutím na položku Kalendár na paneli s nástrojmi.

 4. Ak vyberiete možnosť Upraviť odpoveď pred odoslaním, po kliknutí na možnosť Prijať, Nezáväzne alebo Odmietnuť sa otvorí okno správy adresovanej odosielateľovi žiadosti o schôdzu. Ak do svojej odpovede na žiadosť o schôdzu chcete pridať ďalších adresátov, uveďte ich v poliach Komu a Kópia.

 5. Ak chcete v rámci odpovede odoslať správu, zadajte ju do textového poľa. Môžete napríklad uviesť, prečo je istá pravdepodobnosť, že sa schôdze nezúčastníte.

 6. Po dokončení kliknite na tlačidlo Odoslať.

Preposlanie žiadosti o schôdzu

 1. Otvorte žiadosť o schôdzu.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Preposlať.

 3. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu, ktorú chcete žiadosť preposlať.

 4. Text pôvodnej správy sa skopíruje do tela správy. Napíšte niečo do pôvodnej správy odosielateľa alebo nad ňu.

 5. Kliknite na položku Odoslať.

Na začiatok stránky

Ako pracovať s opakujúcimi sa položkami?

Mnohé schôdze, plánované činnosti a udalosti sa odohrávajú pravidelne v istých časových intervaloch. Nie je potrebné, aby ste zakaždým vytvárali novú položku kalendára. Miesto toho môžete nastaviť opakovanie danej položky.

Vytvorenie opakujúcej sa položky

 1. Vytvorte buď novú plánovanú činnosť alebo žiadosť o schôdzu, alebo otvorte položku, ktorá sa už v pláne nachádza.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Opakovať.

 3. V časti Čas plánovanej činnosti vyberte počiatočný a konečný čas opakujúcej sa položky pomocou zoznamov Začiatok a Trvanie. Nastavte dátum, kedy sa tento interval opakovania má začať.

 4. Kliknutím na možnosť Denne, Týždenne, Mesačne alebo Ročne stanovte, ako často sa daná plánovaná činnosť alebo schôdza bude odohrávať. Predvolene je nastavené týždenné opakovanie.

 5. Ďalšie možnosti nastavte v časti Opakovať vzor. Možnosti opakovania sa líšia v závislosti od toho, či ste vybrali možnosť Denne, Týždenne, Mesačne alebo Ročne.

 6. V časti Rozsah opakovania vyberte, kedy sa má opakovanie začať a skončiť. V rámci rozsahu opakovania nemusíte nastaviť žiaden koncový dátum alebo môžete koniec opakovania nastaviť na určitý počet výskytov alebo na určitý dátum.

 7. Zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Zmena intervalu opakovania

 1. V kalendári otvorte plánovanú činnosť alebo schôdzu, ktorú chcete zmeniť. Vyberte položku Upraviť rad.

 2. Na paneli s nástrojmi plánovanej činnosti alebo schôdze kliknite na možnosť Opakovať.

 3. V dialógovom okne Opakovanie ľubovoľne zmeňte schému opakovania.

 4. Zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie opakovania

Opakovanie žiadosti o schôdzu alebo plánovanej činnosti sa dá odstrániť.

 1. V kalendári kliknutím otvorte plánovanú činnosť alebo schôdzu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Môžete odstrániť iba jedno opakovanie, všetky opakovania od daného dátumu alebo všetky opakovania bez ohľadu na dátum.

 4. Vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť pre plánovanú činnosť alebo Odoslať zrušenie schôdze.

Na začiatok stránky

Kde získam ďalšie informácie?

Ak sa chcete naučiť nastaviť možnosti kalendára vrátane definovania pracovného týždňa, pozrite si tému Možnosti > Kalendár.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×