Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Adresár

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App má jednoduchší vzhľad aj funkcie. Vďaka podpore jazyka HTML dokáže lepšie spolupracovať s technológiami pre ľudí s postihnutím, ako sú napríklad čítačky obrazovky. Podrobné porovnanie zjednodušenej verzie a štandardnej verzie nájdete v téme Porovnanie štandardnej a zjednodušenej verzie aplikácie Outlook Web App.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App obsahuje menej funkcií na prácu s adresárom organizácie ako štandardná verzia. Môžete vybrať položky z adresára svojej organizácie alebo z priečinkov Kontakty svojej poštovej schránky. Môžete tiež odoslať správu tak, že zadáte SMTP adresu poštovej schránky, do ktorej chcete odoslať správu, do poľa Komu alebo Kópia v novej správe.

Ak chcete vedieť, prečo sa zobrazuje zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App, ako sa vrátiť do štandardnej verzie aplikácie Outlook Web App alebo do programu Office, pozrite si tému Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Ako zobraziť adresár?

Ako vyhľadať adresu?

Ako adresovať správu?

Ako adresovať žiadosť o schôdzu?

Čo ešte treba vedieť?

Kde získam ďalšie informácie?

Ako zobraziť adresár?

 • Kliknite na ikonu adresára v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App

 • V novej správe kliknite na položku Komu alebo Kópia

Ak otvoríte adresár z ikony v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App, zobrazí sa iba adresár. Ak otvoríte adresár kliknutím na položku Komu alebo Kópia v novej správe, zobrazí sa adresár a polia Komu, Kópia a Skrytá.

V poli Adresár v hornej časti stránky môžete vybrať množinu adries, ktorá sa má zobraziť. Predvolene toto pole zobrazuje adresár vašej organizácie, môžete však vybrať adresár, ktorý chcete zobraziť. Môžete vybrať napríklad Kontakty v zozname dostupných adresárov alebo vybrať priečinok Kontakty na navigačnej table.

Na začiatok stránky

Ako vyhľadať adresu?

Vyhľadať adresu v adresári vašej organizácie alebo v priečinku Kontakty môžete niekoľkými spôsobmi. Keď je adresár otvorený, môžete zadať meno hľadanej osoby do poľa Hľadať osobu a potom stlačiť kláves Enter alebo kliknúť na ikonu hľadania. Nájdené adresy sa zobrazia v okne adresára. Ak chcete zobraziť kontakt, kliknite na meno daného kontaktu. Ak chcete vymazať výsledky hľadania a vrátiť sa do adresára, kliknite na položku Vymazať výsledky tohto hľadania.

Hľadanie v adresári je obmedzené na aktuálne zobrazený adresár.

Ak ste už otvorili novú správu, môžete zadať mená ľudí, ktorým chcete odoslať správu, do poľa Komu alebo Kópia v tejto správe. Ak sú mená jedinečné alebo ak ste ich už predtým použili, budú rozpoznané automaticky.

Na začiatok stránky

Ako adresovať správu?

Je viac možností, ako adresovať správu.

 • Keď otvoríte novú správu, odpovedáte na správu alebo správu preposielate, na navigačnej table sa zobrazí zoznam najnovších príjemcov. Dvojitým kliknutím na príjemcu ho pridáte do poľa Komu. Do príslušného poľa môžete príjemcu pridať tiež tak, že kliknete na položku Komu, Kópia alebo Skrytá.

 • Ak sa požadované meno v zozname najnovších príjemcov nenachádza, zadajte mená alebo e-mailové aliasy do poľa Komu, Kópia a Skrytá. Ak je mien viac, oddeľte ich bodkočiarkou. Kliknite na paneli s nástrojmi na položku Skontrolovať mená, aby sa mená rozpoznali. Ak sa v adresári nenájde žiadna jedinečná zhoda, príslušný príjemca sa označí ako nerozpoznaný. Všetky nerozpoznané mená sa zobrazia červeným písmom a na navigačnej table sa zobrazí zoznam možných príjemcov. Ak chcete, aby sa mená rozpoznali, kliknutím vyberte požadované mená zo zoznamu. Ak sa nenájde zhoda, skontrolujte správnosť mena príjemcu alebo zadajte jeho e-mailovú adresu priamo (napríklad: adam@contoso.com).
  E-mailovú správu nie je možné odoslať na nerozpoznané adresy príjemcov.

 • Osobu môžete vyhľadať aj tak, že zadáte jej meno do poľa Hľadať osobu v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App. Potom stlačte kláves Enter alebo kliknite na ikonu vyhľadávania. Nájdené osoby sa zobrazia v oblasti vyhľadávania. Ak chcete pridať meno do správy, vyberte začiarkavacie políčko vedľa mena a potom kliknite na položku Komu, Kópia alebo Skrytá, čím sa meno pridá k príjemcom správy. Ak chcete vymazať výsledky vyhľadávania a vrátiť sa do adresára, kliknite na položku Vymazať výsledky tohto hľadania.
  Keď je zobrazené okno príjemcov správy, vyhľadávanie v adresári je obmedzené na adresár vybratý v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App.

 • Kliknite na položku Komu, Kópia alebo Skrytá, čím sa otvorí oblasť vyhľadávania. Pomocou nej môžete vyhľadať osobu z adresára svojej organizácie. Keď v oblasti vyhľadávania nájdete požadovanú osobu, pridajte jej meno do svojej e-mailovej správy tak, že začiarknete políčko vedľa jej mena a potom kliknete na položku Komu, Kópia alebo Skrytá. Keď zadáte všetky požadované adresy, kliknite na položku Hotovo alebo Zavrieť.
  Príjemcovia skrytej kópie dostanú kópiu správy, ale ich mená sa v zozname príjemcov nezobrazia. Príjemcom skrytých kópií sa nezobrazia mená iných príjemcov skrytých kópií.

Na začiatok stránky

Ako adresovať žiadosť o schôdzu?

Je viac možností, ako adresovať žiadosť o schôdzu.

 • Keď otvoríte novú žiadosť o schôdzu, odpovedáte na ňu alebo ju preposielate, na navigačnej table sa zobrazí zoznam najnovších príjemcov. Dvojitým kliknutím na meno ho pridajte do poľa Požadované. Meno môžete pridať do príslušného poľa aj tak, že ho vyberiete a potom kliknete na položku Požadované, Voliteľné alebo Prostriedky.

 • Ak sa požadované meno v zozname najnovších príjemcov nenachádza, zadajte meno alebo e-mailový alias do poľa Požadované, Voliteľné alebo Zdroje. Ak je mien viac, oddeľte ich bodkočiarkou. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Skontrolovať mená, aby sa mená rozpoznali. Ak sa v adresári nenájde žiadna jedinečná zhoda, príslušný príjemca sa označí ako nerozpoznaný. Všetky nerozpoznané mená sa zobrazia červeným písmom a na navigačnej table sa zobrazí zoznam možných príjemcov. Ak chcete, aby sa mená rozpoznali, kliknutím vyberte požadované mená zo zoznamu. Ak sa nenájde zhoda, skontrolujte správnosť mena príjemcu alebo zadajte jeho e-mailovú adresu priamo (napríklad: adam@contoso.com).
  Žiadosť o schôdzu nie je možné odoslať na nerozpoznané adresy príjemcov.

 • Osobu môže nájsť aj tak, že zadáte jej meno do poľa Hľadať osobu v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App. Potom stlačte kláves Enter alebo kliknite na ikonu vyhľadávania. Nájdené osoby sa zobrazia v oblasti vyhľadávania. Ak chcete pridať meno do žiadosti o schôdzu, vyberte začiarkavacie políčko vedľa mena a potom kliknite na položku Požadované, Voliteľné alebo Prostriedky, čím sa meno pridá k príjemcom správy. Ak chcete vymazať výsledky vyhľadávania a vrátiť sa do adresára, kliknite na položku Vymazať výsledky tohto hľadania.
  Keď je zobrazené okno príjemcov správy, vyhľadávanie v adresári je obmedzené na adresár vybratý v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App.

 • Kliknite na položku Požadované, Voliteľné alebo Prostriedky, čím sa otvorí oblasť vyhľadávania, v ktorej môžete vyhľadať osobu z adresára vašej organizácie. Keď v oblasti vyhľadávania nájdete požadovanú osobu, pridajte jej meno do e-mailovej správy tak, že začiarknete políčko vedľa daného mena a potom kliknete na položku Požadované, Voliteľné alebo Prostriedky. Keď zadáte všetky adresy, kliknite na položku Hotovo alebo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Čo ešte treba vedieť?

 • Zvyčajne nie je možné pridávať mená ani skupiny do adresára svojej organizácie ani pridávať podpriečinky. V niektorých organizáciách je obmedzená aj možnosť úprav vlastného zoznamu. Správu adresára v organizácii zvyčajne vykonávajú pracovníci oddelenia ľudských zdrojov alebo IT oddelenia. Môžete však pridávať ľudí do svojho zoznamu kontaktov.

Kde získam ďalšie informácie?

Informácie o práci s kontaktmi a skupinami kontaktov nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kontakty.

Ak chcete upraviť svoj profil v službách Office 365 vrátane zmeny fotografie, pozrite si tému Moje konto.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Pošta

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kalendár

Možnosti > Nevyžiadaná pošta

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×