Zistenie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitami

Zistenie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitami

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Chcete napríklad zistiť, koľko jedinečných hodnôt existuje v rozsahu, ktorý obsahuje duplicitné hodnoty. Ak napríklad stĺpec obsahuje:

 • Hodnoty 5, 6, 7 a 6, výsledkom sú tri jedinečné hodnoty – 5, 6 a 7.

 • Hodnoty Šimko, Horváth, Horváth, Horváth, výsledkom sú dve jedinečné hodnoty – Šimko a Horváth.

Existuje niekoľko spôsobov na zistenie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitami.

Čo chcete urobiť?

Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou filtra

Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou funkcií

Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou filtra

Dialógové okno Rozšírený Filter môžete použiť na extrahovanie jedinečné hodnoty zo stĺpca údajov a prilepte ich do nového umiestnenia. Potom môžete použiť funkciu riadky spočítať počet položiek v rozsahu nové.

 1. Vyberte rozsah buniek alebo skontrolujte, či je aktívna bunka v tabuľke.

  Skontrolujte, či sa v rozsahu buniek nachádza nadpis stĺpca.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Zobrazí sa dialógové okno Rozšírený filter.

 3. Kliknite na položku Kopírovať na iné miesto.

 4. Do poľa Kopírovať do zadajte odkaz na bunku.

  Ak chcete dočasne skryť dialógové okno, kliknite na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla . Vyberte bunku na pracovnom hárku a kliknite na položku Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

 5. Začiarknite políčko Iba jedinečné záznamy a kliknite na tlačidlo OK.

  Jedinečné hodnoty zo zvoleného rozsahu sa skopírujú na nové miesto, ktoré začína bunkou uvedenou v poli Kopírovať do.

 6. Do prázdnej bunky pod poslednou bunkou v rozsahu zadajte funkciu ROWS. Ako argument použite rozsah jedinečných hodnôt, ktoré ste práve skopírovali, okrem nadpisu stĺpca. Ak je rozsah jedinečných hodnôt napríklad B2:B45, potom zadajte =ROWS(B2:B45).

Na začiatok stránky

Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou funkcií

Na vykonanie tejto úlohy sa používa kombinácia funkcií IF, SUM, FREQUENCY, MATCH a LEN:

 • Pomocou funkcie IF sa priradí hodnota 1 ku každej pravdivej podmienke.

 • Pridanie celkovej pomocou funkcie SUM .

 • Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou funkcie FREQUENCY . Funkcia FREQUENCY ignoruje textu a nulových hodnôt. Prvého výskytu konkrétnej hodnoty, táto funkcia vráti číslo rovné počtu výskytov danej hodnoty. Pre každý výskyt tú istú hodnotu po prvom Táto funkcia vráti nulu.

 • Vráti pozíciu textovej hodnoty v rozsahu pomocou funkcie MATCH . Táto hodnota vráti sa potom používa ako argument funkcie FREQUENCY tak, aby sa príslušné textové hodnoty možno vyhodnotiť.

 • Pomocou funkcie LEN nájsť prázdne bunky. Prázdne bunky majú dĺžku 0.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na tlačidlo Zobraziť vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Údaje

Údaje

986

Šimko

Horváth

563

67

789

235

Šimko

Horváth

689

789

Horváth

143

56

237

67

235

Vzorec

Popis (výsledok)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10;A2:A10)>0,1))

Zistí počet jedinečných číselných hodnôt v bunkách A2:A10, ale nepočíta prázdne bunky alebo textové hodnoty (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10;B2:B10,0);MATCH(B2:B10;B2:B10,0))>0,1))

Zistí počet jedinečných textových a číselných hodnôt v bunkách B2:B10 (nesmú obsahovať prázdne bunky) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10;A2:A10,0),""), IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10;A2:A10,0),""))>0,1))

Zistí počet jedinečných textových a číselných hodnôt v bunkách A2:A10, ale nepočíta prázdne bunky alebo textové hodnoty (6)

Poznámky   

 • Vzorce v príklade je nutné zadať ako vzorce poľa. Vyberte každú bunku obsahujúcu vzorec, stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

 • Ak chcete zobraziť vyhodnotenie funkcie po jednotlivých krokoch, vyberte bunku so vzorcom a na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na tlačidlo Vyhodnotiť vzorec.

Funkcia – podrobnosti

 • Funkcia FREQUENCY vypočíta početnosť výskytu jednotlivých hodnôt v zadanom rozsahu hodnôt, ktorú vráti ako zvislé pole čísel. Funkciu FREQUENCY možno napríklad použiť na spočítanie počtu testov, ktorých výsledky patria do určitého bodového rozpätia. Keďže táto funkcia vracia pole, musí byť zadaná ako vzorec poľa.

 • Funkcia MATCH vyhľadá zadanú položku v rozsahu buniek a vráti relatívnu pozíciu tejto položky v rozsahu. Ak napríklad rozsah buniek A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, potom vzorec =MATCH(25,A1:A3,0) vráti číslo 2, pretože číslo 25 je už druhou položkou v rade.

 • Funkcia LEN vráti počet znakov v textovom reťazci.

 • Funkcia SUM spočíta všetky čísla zadané ako argumenty. Argumentom môže byť rozsah, odkaz na bunku, pole, konštanta, vzorec alebo výsledok inej funkcie. Pomocou vzorca SUM(A1:A5) sa napríklad spočítajú všetky čísla v bunkách A1 až A5.

 • Funkcia IF vráti jednu hodnotu, ak je zadaná podmienka vyhodnotená ako TRUE, inú hodnotu, ak je podmienka vyhodnotená ako FALSE.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×