Zistené prispôsobené súbory pri kontrole stavu kolekcie lokalít

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak kolekcia lokalít obsahuje súbory, ktoré boli prispôsobené pomocou editora súborov, napríklad programov Microsoft SharePoint Designer a Notepad, alebo zmenou niektorých vlastností súborov, tieto súbory nemusia po inovácii na verziu 2013 fungovať správne. Keď spustíte kontrolu stavu vykonávanú pred inováciou, všetky prispôsobené súbory nachádzajúce sa vo vašej kolekcii lokalít sa zobrazia v správe o kontrole stavu. Každý prispôsobený súbor bude mať prepojenie, pomocou ktorého prejdete na stránku, kde budete môcť príslušný súbor obnoviť na predvolenú šablónu v definícii lokality.

Upozornenie: Obnovenie súboru na predvolenú šablónu v definícii lokality odstráni všetky prispôsobenia súboru.

Kliknutím na nižšie uvedený obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti.

Kontrola stavu - prispôsobené súbory

Ak nechcete prispôsobený súbor obnoviť na predvolenú šablónu v definícii lokality, musíte vytvoriť lokality na testovanie prispôsobení a vykonajte požadované zmeny pred inováciou kolekcie lokalít na hodnotenie inovácií. Kolekciu lokalít na hodnotenie inovácií umožňuje správcovia kolekcie lokalít zobrazíte svoje lokality obsahu v novej samostatnú kópiu lokality, ktorý je spustený na serveri SharePoint Online 2013. Kolekcie lokalít na hodnotenie inovácií je úplnú kópiu kolekcie lokalít.

Dôležité: Ak sa rozhodnete neobnoviť súbor na predvolenú šablónu v definícii lokality alebo sa rozhodnete nevytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie inovácií, kde možno pred inováciou kolekcie lokalít otestovať prispôsobenia a vykonať nevyhnutné zmeny, tieto súbory by ste si mali aspoň poznačiť pre prípad, že by po inovácii spôsobovali problémy. Ak sa po inovácii vyskytnú ľubovoľné problémy, môžete znova spustiť kontrolu stavu kolekcie lokalít a identifikovať súbory, ktoré môžu spôsobovať problémy.

Ktorých typov súborov sa to týka?

V zozname výsledkov kontroly stavu budú uvedené určité stránky .aspx, ktoré boli upravené v Microsoft SharePointe Designer, Notepade alebo inom softvéri na úpravu súborov. Patria sem tiež stránky default.aspx, šablóny lokalít a predlohy, ktoré ste možno prispôsobili mimo SharePointu. Vo výsledkoch kontroly stavu budú uvedené aj všetky súbory so zmenenými vlastnosťami.

Lokality s vlastnou značkou

Ak ste svoju lokalitu prispôsobili vlastnou značkou tým, že ste:

 • použitie vlastnej šablóny so štýlmi na lokalitu, ktorá prepíše predvolené štýly SharePointu,

 • použitie vlastného motívu (súbor THMX) na lokalitu,

 • kopírovanie a úpravy predvolenej predlohy SharePointu,

 • vytvorili úplne novú vlastnú predlohu na publikačnej lokalite, kde vlastná predloha používa vlastné štýly a odkazuje na ňu vlastné rozloženie stránky,

potrebné znova vytvoriť, že vaša vlastná značka pomocou nové štýly, témy alebo predlôh v SharePointe Online 2013 k dispozícii a potom použite novo znova vytvoriť návrh do kolekcie lokalít inovovaný.

Vlastné šablóny lokality

Šablóna lokality je spôsob, ako balík lokality funkcií a prispôsobení do vlastných stránok, ktoré môžete pridať do galérie riešení pre vlastné použitie. Ak máte vlastné šablóny lokality, ktorý chcete naďalej používať po inovácii predplatného na SharePoint Online 2013, a potom potrebné znovu vytvoriť pred inováciou kolekcie lokalít inak, všetky nové šablóny lokality nebude fungovať po inovácii. Postup na opätovné vytvorenie svoje vlastné šablóny lokality SharePoint Online 2013 nájdete v téme Inovácia šablón lokality.

Používanie lokalít na hodnotenie inovácií

Počas inovácie budete môcť vytvoriť lokalitu na hodnotenie inovácií. Pomocou lokality na hodnotenie inovácií môžete ešte pred inováciou zobraziť, ako bude vaša lokalita vyzerať a fungovať v SharePointe Online 2013. Vďaka tomu budete môcť vo svojej kolekcii lokalít vykonať ľubovoľné prispôsobenia a zaistiť tak bezproblémovú inováciu. Na rozdiel od vizuálnej inovácie v SharePointe 2010 nie je lokalita na hodnotenie inovácií v SharePointe Online 2013 závislá od pôvodnej lokality, čo znamená, že akcie vykonané na lokalite na hodnotenie inovácií nemajú žiadny vplyv na pôvodnú lokalitu.

Pri revízii lokality na hodnotenie inovácií postupujte od najdôležitejších a najviditeľnejších kolekcií lokalít na lokality s nižšou prioritou. V rámci plánovania by ste mali určiť, ktoré lokality sú dôležité a viditeľné a vyžadujú okamžitú pozornosť a ktoré môžu počkať trochu dlhšie.

Potom overte základné funkcie reprezentatívnej skupiny zoznamov, knižníc, webových častí atď. Na novej lokalite skontrolujte, či bežné základné prvky lokalít fungujú.

Ak sa stránky nevykresľujú, pozrite si stránku Nastavenia lokality. Ak stránka Nastavenie lokality funguje a inovácia bola úspešná, môže ísť o problémy s predlohou alebo domovskou stránkou. Ak stránka Nastavenia lokality nefunguje, informácie o probléme nájdete v súbore denníka inovácie kolekcie lokalít. Denníky inovácie kolekcie lokalít môžete skontrolovať kliknutím na prepojenie na stránke so stavom inovácie vašej kolekcie lokalít.

Kontrolný zoznam na kontrolu lokalít na hodnotenie inovácií

Pomocou nasledujúcich kontrolných zoznamov skontrolujte svoje lokality na hodnotenie inovácií a vyriešte všetky nájdené problémy s inováciou.

Prispôsobené (nezástupné) stránky

Prispôsobené (tiež známe ako nezástupné) stránky sú stránky, ktoré boli upravené a teraz sa líšia od predvolených stránok šablón. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam problémov s prispôsobenými stránkami, ku ktorým môže dôjsť po inovácii, a navrhované riešenia.

Čo skontrolovať

Čo robiť v prípade problému

Sú prispôsobenia stále správne?

Určite, či máte len jeden problém alebo viac problémov týkajúcich sa celej stránky. Ak ste na svoju pôvodnú lokalitu pridali úplne novú stránku (ak ste napríklad nahradili súbor Default.aspx iným súborom namiesto toho, aby ste zmenili existujúci súbor Default.aspx), nová stránka nebude mať žiadne priradenie k definícii lokality. Z tohto dôvodu sa nemusí podobať na iné stránky inovovanej lokality ani ju nemožno obnoviť tak, aby sa na ne podobala. Ak chcete, aby mala prispôsobená stránka rovnaký vzhľad a rovnaké správanie ako iné stránky na lokalite, zvážte vytvorenie úplne novej stránky založenej na definícii lokality a prenos prispôsobení na novú stránku.

Máte na stránkach stále prístup k ovládacím prvkom na úpravu?

Ak ste prispôsobili ovládacie prvky na úpravu (napríklad prepojenia Akcie lokality alebo Upraviť stránku v produktoch SharePointu 2010), skontrolujte, či sa stále zobrazujú. Ak sa nezobrazujú, obnovou stránky na predvolenú verziu ich môžete nahradiť inými ovládacími prvkami novej verzie na úpravu.

Pomocou obnoviť na príkaz šablóny v programe SharePoint Designer 2013 obnovte stránku na predvolenú verziu (známe aj ako reghosting). Po obnovení stránky predvolenej môžete potom znovu prispôsobení v prehliadači s použitím rôznych predlohy, alebo opätovné použitie prispôsobenia v programe SharePoint Designer 2013.

Sú vaše prispôsobenia v novom prostredí správne alebo chcete vykonať inováciu na nové funkcie a vzhľad?

Ak chcete využívať nové funkcie a možnosti, treba obnoviť všetky prispôsobené stránky na šablóny. Obnovou stránky sa v podstate zahodia prispôsobenia a stránka sa priradí k príslušnej predlohe. Ľubovoľné požadované prispôsobenia sa potom môžu preniesť na predlohu namiesto toho, aby sa ukladali na jednotlivé stránky.

Obnovte stránku na predvolenú verziu pomocou obnoviť na príkaz šablóny v programe SharePoint Designer 2013 (teda reghost). Po obnovení stránky predvolenej môžete potom znovu prispôsobení v prehliadači s použitím rôznych predlohy, alebo opätovné použitie prispôsobenia v programe SharePoint Designer 2013.

Sú niektoré stránky stále vzaté z projektu?

Ak z projektu vezmete stránku, aby ste vykonali zmeny, treba ju následne do projektu vrátiť.

Zmenili sa niektoré vlastnosti súboru?

Ak sa zmenila vlastnosť súboru, ktorá umožňuje zvýšiť úroveň, súbor sa automaticky po otvorení zmení na nezástupný a po inovácii znova na zástupný. V tomto prípade sa všetky vlastnosti súboru obnovia na predvolené hodnoty vlastnosti.

Webové časti

V nasledujúcej tabuľke nájdete bežné problémy s webovými časťami v kolekcii lokalít po inovácii. Mnohé z problémov možno vyriešiť v SharePointe Designer.

Tip: Ak chcete rýchlo otestovať webové časti, ešte pred testovaním inovácie môžete vytvoriť novú stránku webových častí obsahujúcu všetky vlastné webové časti. Následne môžete na stránke vyhľadať všetky chýbajúce alebo nefunkčné webové časti po skúšobnej inovácii.

Čo skontrolovať

Čo robiť v prípade problému

Zobrazujú sa na inovovanej lokalite všetky webové časti z pôvodnej lokality?

Ak zóna webových častí existuje na prispôsobenej (nezástupnej) stránke, nie však v definícii lokality, webové časti zo zóny webových častí mohli byť počas inovácie premiestnení do dolnej zóny stránky.

V režime úprav stránky v prehliadači alebo v SharePointe Designer 2013 vyhľadajte chýbajúce webové časti nachádzajúce sa v dolnej zóne alebo iných zónach alebo skontrolujte, či sú webové časti uzavreté.

Máte stránky s nefunkčnými webovými časťami a webové časti sa nezobrazujú správne (v správnej zóne, veľkosti a správnom umiestnení)?

V režime úprav stránky v prehliadači alebo v programe SharePoint Designer 2013 premiestnite webovú časť do správnej zóny alebo úpravou vlastností webovej časti vyriešte problémy s veľkosťou alebo umiestnením.

Máte nadbytočné alebo chýbajúce webovej časti?

Otvorte stránku v režime úprav stránky v prehliadači alebo v SharePointe Designer 2013. Ak sa na stránke zobrazujú ďalšie webové časti, vyhľadajte uzavreté alebo neaktívne webové časti v pôvodnej verzii stránky. Boli uzavreté alebo neaktívne webové časti otvorené v inovácii? Ak áno, môžete vlastnosti webových častí upraviť tak, aby sa tieto webové časti uzavreli.

Ak máte problémy s webovou časťou, pripojenie ?contents = 1 na koniec URL syntax (http://siteurl/default.aspx?contents=1), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka údržby webových častí miesto, kde môžete odstrániť a oprava poškodených webovej časti. Tieto chyby označujú, či webovú časť nie je nainštalované alebo bol nesprávne nakonfigurované na nové prostredie a potrebné preinštalovať alebo prekonfigurovať.

Fungujú webové časti správne?

Otvorte stránku v režime úprav stránky v prehliadači alebo v SharePointe Designer 2013.

Ak máte problémy s webovou časťou, pripojenie ?contents = 1 na koniec URL syntax (http://siteurl/default.aspx?contents=1), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka údržby webových častí miesto, kde môžete odstrániť a oprava poškodených webovej časti. Tieto chyby označujú, či webovú časť nie je nainštalované alebo bol nesprávne nakonfigurované na nové prostredie a potrebné preinštalovať alebo prekonfigurovať.

Aktualizujte a znova nasaďte webové časti, ktoré existujú, ale nefungujú správne.

Sú niektoré webové časti stále vzaté z projektu?

Ak z projektu vezmete stránku, aby ste vykonali zmeny, treba ju následne do projektu vrátiť.

Fungujú vaše webovej časti aplikácie Excel Web Access správne? Vytvorili ste pripojenia znova správne? Fungujú externé zdroje údajov?

Skontrolujte všetky pripojenia a externé zdroje údajov.

Rozsiahle zoznamy

Na základe predvoleného nastavenia je obmedzenie veľkého zoznamu dotazov zapnutá v SharePointe Online 2013. Ak zoznam je veľmi veľké a používatelia použitie zobrazenia alebo vykonanie dotazu, ktorý presahuje limit alebo adaptívneho prahovú hodnotu, zobrazenia alebo dotaz nie je povolené. Skontrolovať veľké zoznamy, ktoré sa vo svojom prostredí a správca lokality alebo zoznamu vlastníka riešiť problém. Napríklad sa môžete vytvoriť indexované stĺpce s filtrovaných zobrazení, usporiadanie položiek do priečinkov, Nastavenie limitu položiek na stránke veľké zobrazenie alebo použitie externého zoznamu. Ďalšie informácie o obmedzovaní rozsiahlych zoznamov a ako riešiť problémy s rozsiahlymi zoznamami nájdete v téme spravovanie zoznamov a knižníc s mnohými položkami.

Štýly a vzhľad

V nasledujúcej tabuľke nájdete bežné problémy so štýlom a vzhľadom webovej lokality po inovácii. Väčšinu problémov v tejto časti možno vyriešiť opravou prepojení.

Čo skontrolovať

Čo robiť v prípade problému

Zobrazujú sa všetky obrázky na vašich stránkach správne?

Skontrolujte alebo opravte prepojenia na obrázky.

Sú príslušné farby a štýly šablóny CSS použité v príslušných umiestneniach?

Skontrolujte a opravte prepojenia sa súbor CSS. Overte prepojenie na predlohu.

V SharePointe 2013 máte na výber iné motívy – ktorý z nich chcete použiť?

Domovská stránka vašej lokality alebo iné stránky na vašej lokalite môžu po inovácii lokality vyzerať odlišne. Možno bude potrebné znova vytvoriť alebo upraviť motívy a potom ich opätovne použiť.

Máte nejaké ovládacie prvky jazyka JavaScript, ktoré nefungujú?

Skontrolujte alebo opravte prepojenia na ovládacie prvky.

Zobrazujú sa vaše stránky v prehliadači správne?

Skontrolujte, či je všetok jazyk HTML na stránke v striktnom režime XHTML.

Zobrazujú sa na niektorej stránke chyby skriptu?

Skontrolujte skripty a prepojenia a presvedčte sa, či je všetok jazyk HTML v striktnom režime XHTML.

Obnova prispôsobeného súboru na pôvodnú verziu

Všetky položky v SharePointe sú predvolene uložené v databáze, no niektoré stránky .aspx, ktoré sa bežne používajú na lokalitách alebo v kolekciách lokalít, sú z dôvodu zachovania výkonu uložené v systéme súborov. Keď takýto súbor prispôsobíte v softvéri na úpravu súborov alebo upravíte jeho vlastnosti, súbor sa neuloží do systému súborov, ale do databázy SharePointu.

Pri inovácii kolekcie lokalít na verziu SharePoint 2013 sa všetky prispôsobené súbory automaticky obnovia na predvolené šablóny, všetky prispôsobenia týchto súborov sa stratia a súbory sa premiestnia späť do systému súborov.

Pomocou kontroly stavu pred inováciou môžete zistiť, ktoré súbory kolekcie lokalít boli prispôsobené, a môžete sa rozhodnúť, ktoré súbory sa majú obnoviť na predvolené šablóny.

Ak chcete prispôsobený súbor obnoviť na predvolenú šablónu:

 1. Na stránke Výsledky kontrol stavu kolekcie lokality vyhľadajte súbor, ktorý chcete obnoviť na predvolenú šablónu.

 2. Vedľa názvu súboru kliknite na položku Obnoviť predvolené nastavenie stránky.

 3. Na stránke Obnoviť stránku na verziu definície lokality vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  1. Obnoviť konkrétnu stránku na verziu definície lokality, ak chcete obnoviť iba vybraté súbory.

   – alebo –

  2. Obnoviť všetky stránky tejto lokality na verziu definície lokality, ak chcete podľa predvolenej šablóny obnoviť všetky prispôsobené súbory v definícii lokality.

 4. Kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Pozrite tiež

Pri kontrole stavu kolekcie lokalít sa našli konfliktné typy obsahu

Nadradené typy obsahu chýbali pri kontrole stavu kolekcie lokalít

Zistené chýbajúce šablóny lokalít pri kontrole stavu kolekcie lokalít

Riešenie problémov s inováciou kolekcie lokalít

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×