Zisťovanie počtu v zostavách

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môže byť užitočné mať počet záznamov obsiahnutých v zostave. V zoskupených alebo súhrnných zostavách môžete zobraziť počet záznamov v jednotlivých skupinách. Prípadne môžete pridať číslo riadkovania ku každému záznamu, aby sa dalo ľahšie odkazovať na každý z nich. V tomto článku je vysvetlené, že krok za krokom sa pridáva k zostave spočíta a čísluje čísla riadkov.

Čo vás zaujíma?

Počítanie počtu záznamov v zostave alebo skupine

Pridanie čísla riadkov pre každý záznam v zostave alebo skupine

Počítanie počtu záznamov v zostave alebo skupine

Zobrazenie rozloženia vám poskytuje najrýchlejší spôsob pridania počtu do zostavy.

Počítanie záznamov pomocou zobrazenia rozloženia

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku zobrazenie rozloženia .

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete spočítať. Ak chcete zabezpečiť, aby boli všetky záznamy spočítané, kliknite na pole, o ktorom viete, že neobsahuje žiadne hodnoty null, ako je napríklad pole ID.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupine Zoskupenie a súčty na položku Súčty

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete spočítať všetky záznamy v zostave bez ohľadu na to, či sa vo vybratom poli nachádza hodnota, kliknite na položku spočítať záznamy.

  • Ak chcete spočítať len záznamy, pre ktoré je vo vybratom poli hodnota, kliknite na položku spočítať hodnoty.

   Poznámka: Počet hodnôt nie je k dispozícii pre polia nasledujúcich typov údajov:

   • Dlhý text (oznam)

   • Objekt OLE

   • Hypertextové prepojenie

   • Príloha

 5. Access pridá textové pole do sekcie Päta zostavy a nastaví vlastnosť zdroja ovládaCieho prvku na výraz, ktorý vykoná funkciu Count . Ak sa v zostave nachádzajú úrovne zoskupenia, Access pridá aj textové pole do každej päty skupiny, ktorá vykoná rovnaký výpočet.

  Poznámka: Ak na vytvorenie počtu v konkrétnom poli použijete zobrazenie rozloženia, program Access vytvorí výraz, ktorý spočíta iba tie záznamy, v ktorých toto pole nie je null. Ak sa v zostave nachádza 10 záznamov a spočítate ho na pole, ktoré obsahuje tri hodnoty null, v textovom poli Počet sa zobrazí číslo 7 – počet záznamov obsahujúcich hodnoty, ktoré nie sú NULL. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť pridaním čísel len do polí, ktoré nepovoľujú hodnoty null (napríklad polia ID), alebo môžete upraviť zdroj ovládacieho prvku textového poľa tak, aby sa vždy spočítali všetky záznamy bez ohľadu na to, či obsahujú hodnoty null. Postupujte takto:

 6. Vyberte textové pole, v ktorom sa zobrazuje počet. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 7. Kliknite na kartu Údaje.

 8. V poli vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku odstráňte výraz a zadajte = count (*).

 9. Uložte zostavu a prepnite na zobrazenie zostavy, aby sa zobrazili výsledky.

Počítanie záznamov pomocou návrhového zobrazenia

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku návrhOvé zobrazenie .

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Textové pole.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať počet všetkých záznamov v zostave, kliknite na sekciu Hlavička zostavy alebo Päta zostavy, do ktorej chcete umiestniť textové pole.

  • Ak chcete pridať počet všetkých záznamov v jednotlivých skupinách zoskupených zostáv, kliknite na sekciu Hlavička alebo päta skupiny, do ktorej chcete umiestniť textové pole.

 4. Vyberte textové pole a stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

 5. Kliknite na kartu Údaje.

 6. Do poľa vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku zadajte = count (*).

  Táto výraz používa funkciu Count na spočítanie všetkých záznamov v zostave alebo skupine, dokonca aj vtedy, keď niektoré polia v niektorých záznamoch majú hodnotu null. Ak chcete spočítať záznamy iba v prípade, že konkrétne pole nie je null (napríklad SupplierName), použite nasledujúci výraz namiesto: = CDbl (NZ (count ([SupplierName]); 0)).

Na začiatok stránky

Pridanie čísla riadkov pre každý záznam v zostave alebo skupine

Položky v zostave môžete očíslovať. Napríklad v zostave predaj podľa produktov možno budete chcieť, aby "1" predchádzala prvej položke v skupine produktov, "2", čím predchádza druhá položka, a tak ďalej. Po začiatku ďalšej skupiny produktov sa počet začína na začiatku a "1" predchádza prvej položke.

Očíslovanie položiek v zostave

Položky v zostave môžete očíslovať pomocou vypočítavaného ovládacieho prvku a nastavením jeho vlastnosti priebežného súčtu.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku návrhOvé zobrazenie .

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Textové pole.

 3. V časti Podrobnosti v zostave presuňte ukazovateľ na vytvorenie textového poľa a uistite sa, že je dostatočne široká na to, aby sa prispôsobil najväčšiemu číslu položky.

  Ak napríklad budete mať pravdepodobne 100 objednávok, budete potrebovať priestor pre minimálne tri znaky (100). Ak sa vedľa textového poľa zobrazí označenie, odstráňte označenie kliknutím naň a stlačením klávesu DELETE. Ak ste umiestnili textové pole vedľa ľavého okraja, označenie môže byť skryté pod textovým poľom. Pomocou rukoväti premiestniť v ľavom hornom rohu textového poľa posuňte textové pole napravo, aby ste mohli zobraziť menovku. Potom môžete kliknúť na označenie a stlačiť kláves DELETE.

 4. Vyberte textové pole. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 5. Kliknite na kartu všetko . Do poľa vlastnosti názov zadajte názov, napríklad txtItemNumber.

 6. Kliknite na kartu Údaje.

 7. V poli vlastnosti priebežného súčtu vyberte možnosť cez skupinu.

 8. Do poľa vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku zadajte = 1.

 9. Kliknite na kartu Formát.

 10. Do poľa vlastnosti Formát zadajte výraz #. (znak libry, za ktorým nasleduje bodka).

  Toto formátovanie čísla riadkov s bodkou, ktorá nasleduje po danom čísle.

 11. Uložte zostavu a prepnite na zobrazenie zostavy, aby sa zobrazili výsledky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×