Zisťovanie počtu v zostavách

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zisťovanie počtu záznamov v zostave môže byť niekedy užitočné. V zoskupených alebo súhrnných zostavách je možné zobraziť počet záznamov v každej skupine. Alebo ku každému záznamu sa môže pridať číslo riadka na uľahčenie odkazovania na záznam. Tento článok podrobne vysvetľuje, ako pridať počty a čísla riadkov do záznamu.

Čo chcete urobiť?

Spočítanie počtu záznamov v zostave alebo v skupine

Pridanie čísla riadka pre každý záznam v zostave alebo v skupine

Spočítanie počtu záznamov v zostave alebo v skupine

Zobrazenie rozloženia predstavuje najrýchlejší spôsob pridania počtov do zostavy.

Spočítanie záznamov pomocou zobrazenia rozloženia

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete spočítať. Ak chcete zabezpečiť, aby všetky záznamy, sa započítavajú, kliknite na pole, ktoré by ste vedieť neobsahuje žiadne nulové hodnoty, ako je napríklad pole identifikácia.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine Zoskupenie a súčty kliknite na položku súčty. Vzhľad tlačidla

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete spočítať všetky záznamy v zostave bez ohľadu na to, či sa v poli nachádza hodnota, kliknite na položku Spočítať záznamy.

  • Ak chcete spočítať len tie záznamy, pre ktoré sa vo vybratom poli nachádza hodnota, kliknite na položku Spočítať hodnoty.

   Poznámka: Príkaz Spočítať hodnoty nie je k dispozícii pre polia s nasledovnými typmi údajov:

   • Memo

   • OLE Object

   • Hyperlink

Program Access pridá do časti Päta zostavy textové pole a nastaví vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku na výraz, ktorý vykonáva funkciu Počet. Ak sa v zostave nachádzajú ľubovoľné úrovne zoskupovania, program Access pridá textové pole do každej päty skupiny, ktorá vykonáva rovnaký výpočet.

Poznámka: Ak sa na vytvorenie počtu pre špecifické pole použije zobrazenie rozloženia, program Access vytvorí výraz, ktorý spočíta len tie záznamy, ktoré neobsahujú hodnotu null. Ak sa v zostave nachádza napríklad 10 záznamov a do poľa obsahujúceho tri hodnoty null sa pridal počet, textové pole počtu zobrazí hodnotu 7 – počet záznamov obsahujúcich hodnoty, ktoré nie sú hodnotami null. Ak tomu chcete zabrániť, pridajte počty len tým poliam, ktoré nepovoľujú hodnoty null (napríklad polia s identifikáciou), alebo upravte zdroj ovládacieho prvku textového poľa tak, aby spočítal záznamy bez ohľadu na to, či obsahujú hodnoty null. Postupujte nasledovne:

 1. Vyberte textové pole zobrazujúce počet. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku odstráňte výraz a zadajte =Count(*).

 4. Zostavu uložte a prepnite na zobrazenie zostavy, aby sa výsledky zobrazili.

Spočítanie záznamov pomocou návrhového zobrazenia

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu a kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Textové pole. Vzhľad tlačidla

 3. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete pridať spočítať všetky záznamy v zostave, kliknite na položku časti zostavy Hlavička alebo Päta zostavy na miesto, kam chcete umiestniť do textového poľa.

  • Pridať počet záznamov v každej skupine zoskupenú zostavu, kliknite na položku skupiny hlavičky alebo päty skupiny sekcií, miesto, kam chcete umiestniť do textového poľa.

 4. Vyberte textové pole a stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

 5. Kliknite na kartu Údaje.

 6. V poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku zadajte =Count(*).

  V tomto výraz používa funkciu Count na spočítanie všetkých záznamov v zostave alebo zoskupovanie aj v prípade niektorých polí v niektoré záznamy majú hodnotu null. Na spočítanie záznamov, iba ak konkrétne pole nemá hodnotu null (napríklad SupplierName), použite nasledujúci výraz: =CDbl(Nz(Count ([SupplierName]); 0)).

Na začiatok stránky

Pridanie čísla riadka každému záznamu v zostave alebo v skupine

Položky v zostave je možné očíslovať. V zostave Predaj podľa produktu môžete napríklad chcieť, aby hodnota „1“ bola pred prvou položku v skupine produktov, hodnota „2“ pred druhou položkou, a tak ďalej. Ak začne ďalšia skupina produktov, počítanie začne odznova a hodnota „1“ sa bude nachádzať pred prvou položkou.

Očíslovanie položiek v zostave

Položky v zostave môžete očíslovať pomocou vypočítavaného ovládacieho prvku a nastavením jeho vlastnosti Priebežný súčet.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Textové pole. Vzhľad tlačidla

 3. V sekcii podrobností zostavy presuňte ukazovateľ myši na vytvorenie textového poľa a uistite sa, že je dostatočne široké pre najvyššiu hodnotu položky.

  Ak budete mať napríklad sto objednávok, bude potrebný priestor aspoň pre tri znaky (100). Ak sa vedľa textového poľa zobrazí menovka, odstráňte ju kliknutím na ňu a následným stlačením klávesu DELETE. Ak je textové pole umiestnené blízko ľavého okraja, menovka môže byť skrytá pod textovým poľom. Pomocou posúvacej rukoväte v ľavom hornom rohu textového poľa posuňte textové pole doprava, aby sa menovka zobrazila. Potom kliknite na menovku a stlačte kláves DELETE.

 4. Vyberte textové pole. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 5. Kliknite na kartu všetky. V poli vlastnosti názov zadajte názov, napríklad txtItemNumber.

 6. Kliknite na kartu Údaje.

 7. V poli Priebežný súčet vyberte položku Cez skupinu.

 8. V poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku zadajte = 1.

 9. Kliknite na kartu Formát.

 10. V poli vlastnosti Formát zadajte #. (znak mriežky s bodkou).

  Takto sa formát čísla riadka upraví tak, že za číslom bude nasledovať bodka.

 11. Zostavu uložte a prepnite na zobrazenie zostavy, aby sa výsledky zobrazili.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×