Office
Prihlásenie

Zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Office Access 2007 uľahčuje zhromaždiť údaje od ľudí, ktorí sa môžu nachádzať kdekoľvek na svete, ako je napríklad členovia tímu, účastníkov prieskumu alebo kontakty. Office Access 2007 funguje s Microsoft Office Outlook 2007, ktoré vám na vytvorenie a odoslanie e-mailovej správe, ktorá obsahuje formulár na zadávanie údajov. Keď príjemcovia vypĺňanie formulárov a ich poslať späť, odpovede sa spracujú podľa vašich požiadaviek. Napríklad, ak vyberiete, aby sa automaticky spracovať odpovede, obsah formulára sa pridajú do príslušnej tabuľky v databáze hneď, ako sa odpoveď dostane priečinka Doručená pošta. Táto nová funkcia zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailovej správy sprievodca, môže ušetriť množstvo času, ktorý by ste inak strávili zadávania údajov v mene používateľov.

Obsah tohto článku

Kedy sa má použiť zhromažďovanie údajov

Skôr ako začnete

Jednotlivé kroky sprievodcu

Po odoslaní e-mailovej správy

Zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ

Kedy sa má použiť zhromažďovanie údajov

Nasledovný zoznam obsahuje niektoré scenáre, ktoré môžu využiť túto novú funkciu.

 • Prieskumy    Chcete spraviť prieskum a zostaviť výsledky v programe Access. Najprv vytvoriť Accessovú databázu, ktorá obsahuje tabuľky potrebné na uloženie výsledkov. Potom použite sprievodcu na vytvorenie formulára s otázkami (v podobe polí) a pošlite ich účastníkom prieskumu. Odpovede účastníkov prechádzajú priamo do tabuľky, ktorý ste zadali v databáze.

 • Správy o stave    Či už úrovni zásob alebo aktuálne informácie o otvorených otázok, váš tím môžete odoslať sa e-mailové správy, ktoré obsahujú aktuálne informácie v pravidelných intervaloch vás priebežne.

 • Spravovanie udalostí    Pri organizácii udalosti, napríklad konferencie alebo školenia, môžete odoslať jeden alebo viaceré formuláre ako e-mailovej správy na zhromažďovanie kontaktných informácií, cestovné a ubytovaní a podobne. Ak sa rozhodnete automaticky spracovania, účastníci môžu naďalej kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia bez toho, aby zobrazil upozornenie a budete mať vždy prístup k najnovším údajom na účely rozhodovania.

A uľahčiť si na vytvorenie a odoslanie formulára na zadávanie údajov prostredníctvom e-mailu, používate zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ sprievodca prevedie všetky hlavné kroky v procese, vrátane, ktorá určuje spôsob spracovania pri dosiahnutí yo odpovedí priečinka doručenej pošty.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Ak je prvý raz zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ, vykonajte nasledovné kroky na úspešné dokončenie zhromažďovania údajov.

 1. Skontrolujte, či máte v počítači nainštalované nasledovné aplikácie:

  • Office Access 2007    Zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ sprievodca je k dispozícii iba v Office Access 2007.

  • Office Outlook 2007    Ak máte nainštalovaný a nakonfigurovaný v počítači, ktorý používate na odosielanie e-mailových správ Office Outlook 2007. Ak máte nainštalovaný program Outlook, ale ešte nie sú nakonfigurované, spustite program Outlook a postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi spustením programu Outlook. Pomoc so sprievodcom nájdete v Pomocníkovi programu Outlook.

  • Microsoft Office InfoPath 2007 (voliteľné)    Pri vytváraní formulára na zadávanie údajov, môžete si vybrať medzi jednoduchý formulár, ktorý musí byť vo formáte HTML a jednoduchšie použiť formulár, ktorý sa generuje program InfoPath. Ak Office InfoPath 2007 alebo neskôr nie je nainštalovaný v počítači, alebo ak nie ste istí, že všetci príjemcovia správy budú mať Office InfoPath 2007 alebo novšej, mali by ste vybrať formulár HTML.

   Poznámka: Majte na pamäti, že formulár, ktorý sa používa na zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ nie je formulára programu Access. Sprievodca vytvorí špecifický formulár pre vás na základe vášho výberu formátu HTML alebo InfoPath.

 2. Skontrolujte, či používatelia, ktorí budú dostávať e-mailovej správy v počítači nainštalované nasledovné aplikácie. Bez toho, aby softvér, používatelia nebudú môcť zobraziť alebo upraviť formulár.

  • E-mailového klienta, ktorý podporuje vo formáte HTML    Ak odošlete formulár formátu HTML, príjemca musí mať e-mailový program, ktorý podporuje HTML.

  • Office Outlook 2007 a Office InfoPath 2007 (oba nepovinné)    Ak odošlete formulár programu InfoPath, príjemca musí mať Office Outlook 2007 a Office InfoPath 2007 nainštalované na zobrazenie a úpravu formulára programu InfoPath.

 3. Identifikácia cieľovej databázy. Databáza môže byť vo formáte .mdb alebo .accdb. Okrem toho sú podporované súbory .mde a .accde.

  Ak nechcete použiť existujúcu databázu, musíte vytvoriť novú.

 4. Zadajte alebo vytvorte tabuľky, ktoré sa majú zadať údaje z odpovedí používateľa do správy. Ak zhromažďujete údaje do existujúcich tabuliek, skontrolujte, či tabuľky nie sú iba na čítanie a či máte potrebné povolenia na pridávanie a aktualizáciu ich obsahu.

  Ďalšie informácie o vytváraní tabuliek nájdete v článku Vytvorenie tabuliek v databáze.

  Poznámka: 

  • Polia s týmto typom údajov nie je možné zhromaždených prostredníctvom e-mailových správ:

   • Príloha

   • Automatické číslovanie

   • Polia s viacerými hodnotami

   • OLE

  • Ak údajov kolekcia operáciu sa vyplní dve alebo viac tabuliek, musíte vytvoriť výberový dotaz a použiť ako zdroj údajov formulára. Uistite sa, či dotaz obsahuje všetky požadované polia z podkladové tabuľky. Ak používate existujúci dotaz, skontrolujte, či dotaz nie je určený iba na čítanie a či máte potrebné povolenia na pridanie a aktualizáciu jeho obsahu. Ďalšie informácie o vytváraní dotazu na základe dvoch alebo viacerých tabuliek, nájdete v článku Vytvorenie dotazu na základe viacerých tabuliek.

 5. Vo väčšine prípadov, budete môcť rozhodnúť, či chcete uchovávať zhromaždené údaje ako nové záznamy alebo údaje použiť na aktualizáciu existujúcich záznamov. V nasledujúcich situáciách len budete môcť uložiť údaje ako nové záznamy:

  • Zhromažďujete údaje na vyplnenie dve alebo viac tabuliek.

  • Tabuľku nemá poľa hlavného kľúča. Hodnoty hlavného kľúča sú potrebné na priradenie každej odpovede do existujúceho záznamu. Ak cieľová tabuľka neobsahuje pole hlavného kľúča, pridajte ho teraz alebo priradenie existujúceho poľa, ktorý obsahuje jedinečné hodnoty ako hlavný kľúč.

  • Tabuľku nemá žiadne záznamy. Ak je tabuľka prázdna, sprievodca predpokladá, že chcete pridať záznamy.

  • E-mailové adresy príjemcov nie sú uložené ako pole v databáze. Pri zhromažďovaní údajov na aktualizáciu záznamov, nebudú môcť manuálne zadať adresy generované sprievodca správu. Pole adresy musí byť v cieľovej tabuľke alebo v tabuľke, ktorá má vzťah s cieľovou tabuľkou. Ak zhromažďujete údaje na aktualizáciu tabuľky objednávky, adresy musia byť uložené ako pole v tabuľke objednávky alebo v súvisiacej tabuľke (napríklad tabuľka Zákazníci).

Na začiatok stránky

Jednotlivé kroky sprievodcu

Teraz ste pripravení na spustenie Sprievodcu, ktorý vám pomôže s nastavením zhromažďovania údajov.

Obsah tejto časti

Spustite Sprievodcu

Vyberte typ formulára na zadávanie údajov

Zadajte, čo chcete urobiť s údajmi

Vyberte polia formulára

Zadanie spôsobu spracovania údajov

Vyberte, ako chcete zadať e-mailové adresy príjemcov

Zadajte e-mailovú adresu pole

Prispôsobenie e-mailovej správy

Vytvorenie a odoslanie e-mailových správ

Spustenie sprievodcu

 1. Otvorte cieľovú databázu.

 2. Vyplňte do jednej tabuľky, vyberte tabuľku na navigačnej table. Vyplňte dvoch alebo viacerých súvisiacich tabuliek, vyberte dotaz, ktorý je viazaný na dané tabuľky.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov na spustenie Sprievodcu:

  • Na karte Externé údaje kliknite v skupine Zhromaždiť údaje na položku Vytvoriť E-mail. Vzhľad tlačidla

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku alebo dotaz a potom na možnosť Zhromaždiť a aktualizovať údaje e-mailom.

   Ak tabuľka neobsahuje žiadne polia alebo má len polia typu Automatické číslovanie, objekt OLE, prílohy alebo vyhľadávania s viacerými hodnotami, Access zobrazí hlásenie vybratá tabuľka alebo dotaz nemá žiadne polia, ktoré podporujú zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailu.

   Ak tabuľka obsahuje polia, ktoré podporujú zhromažďovanie údajov, spustí sa sprievodca. Prvej strane sprievodcu zobrazí hlavné kroky procesu. Ak cieľová tabuľka podporuje pridanie a aktualizáciu údajov, vykonať šesť hlavných krokov v sprievodcovi:

   Šesť hlavných krokov, ak cieľová tabuľka podporuje pridanie a aktualizáciu údajov

   Ak objekt podporuje len pridanie záznamov, môžete vykonať päť hlavných krokov:

   Päť hlavných krokov, ak cieľová tabuľka podporuje len pridanie údajov

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca zobrazí výzvu na výber typu formulára, ktorý chcete vytvoriť.

Vyberte typ formulára na zadávanie údajov

V tomto kroku treba vybrať vytvoriť formulár formátu HTML alebo formulára programu InfoPath. Ako je uvedené vyššie v tomto článku, formulára programu Access nemožno použiť na zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailové správy, musíte použiť buď formulár formátu HTML alebo formulára programu InfoPath, ktoré vytvoríte v sprievodcovi.

Vyberte typ formulára na zadanie údajov, ktorý chcete odoslať používateľom

Ak v počítači nie je nainštalovaný program InfoPath, formulár programu Microsoft Office InfoPath možnosť je k dispozícii.

Typ formulára, ktorý vytvoríte závisí od dvoch faktorov – jednoduchosť používania, a či majú všetci príjemcovia potrebné softvér v počítačoch nainštalovaný. Formulár programu InfoPath je oveľa jednoduchšie použiť, ale formulára HTML zahŕňa menej softvérové požiadavky.

Formulár programu InfoPath poskytuje lepšie zadávania údajov a úpravy prostredia. Okrem toho formulár programu InfoPath, môžete vykonať predbežné overenia údajov, keď používateľ klikne na tlačidlo Odoslať, dáva používateľovi možnosť opraviť nesprávne údaje pred odoslaním odpovede.

Formulár programu InfoPath na súhrn, má niekoľko výhod oproti formulára HTML, ale možno prezerať a upravovať každý používateľ, ktorého e-mailový klient podporuje HTML formulára HTML.

 1. V sprievodcovi vyberte možnosť formulár programu Microsoft Office InfoPath, iba v prípade, že všetci príjemcovia majú Office InfoPath 2007 a Office Outlook 2007 nainštalované. V opačnom prípade vyberte možnosť formulár HTML.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Zobrazenie ďalšej strany sprievodcu závisí od toho, či cieľový objekt podporuje aktualizáciu údajov. Ak je objektom dotaz, ktorý je založený dvoch a viacerých tabuľkách, alebo ak je to tabuľka bez poľa hlavného kľúča alebo bez záznamov, sprievodca predpokladá, že sa majú zadať nové záznamy a zobrazí výzvu na výber polí formulára. Vo všetkých ostatných prípadoch zobrazí sprievodca pred výzvou na výber polí formulára výzvu na určenie, či sa majú pridať alebo aktualizáciu údaje.

  Ak sa sprievodca zobrazí výzvu na výber polí formulára, prejdite priamo do časti Vyberte polia formulára v tomto článku.

Zadajte, čo chcete urobiť s údajmi

V tomto kroku zadajte, či chcete na pridanie nových záznamov do databázy alebo aktualizovať existujúce záznamy.

Zhromažďujete nové údaje alebo aktualizujete existujúce?

Typ formulára, ktorý používate ovplyvňuje počet nových záznamov, ktoré môže príjemca poslať vám v jednej odpovedi. Ak sa aktualizujú údaje, počet záznamov, ktoré musia byť aktualizované príjemcu identifikuje počet vopred vyplnené formuláre, ktoré budú zahrnuté v správe. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn rôznych scenároch:

Typ formulára

Pridajte alebo aktualizujte

Výsledok

HTML

Sčítanie

Príjemcovia budú môcť posielať viac ako jeden záznam v každej odpovede.

InfoPath

Sčítanie

Príjemcovia budú môcť posielať viaceré nové záznamy v každej odpovede. Môžete to urobiť kliknutím na položku Vložiť riadok v dolnej časti e-mailovej správy.

Poznámka: Po zadaní polia, ktoré chcete zahrnúť do správy, zobrazí sa stránka v sprievodcovi, v ktorom môžete nastaviť viacero možností. Na tejto stránke môžete nastaviť priečinok programu Outlook, v ktorom odpovede bude spracované, a tiež nastaviť možnosti pre spôsob, akým sa majú tieto odpovede spracovať.

HTML

Aktualizácia

Každý e-mailovej správy bude obsahovať vopred vyplnené formuláre, v závislosti od počtu zobrazených záznamov, ktoré zodpovedajú jednu e-mailovú adresu. Príjemca bude môcť skontrolovať a aktualizovať každý formulár správy.

InfoPath

Aktualizácia

Každý e-mailovej správy bude obsahovať vopred vyplnené formuláre, v závislosti od počtu zobrazených záznamov, ktoré zodpovedajú jednu e-mailovú adresu. Príjemca bude môcť skontrolovať a aktualizovať každý formulár správy.

Okrem toho používateľa môžete poslať ďalšie záznamy kliknutím na položku Vložiť riadok v dolnej časti e-mailovej správy. Ďalej v tomto článku sa naučíte, ako zabrániť používateľom pridávanie nových záznamov do žiadosti o aktualizáciu.

 1. V sprievodcovi vyberte zhromažďovať len nové informácie alebo aktualizujte existujúce informácie.

  Je dôležité, že ak je vaším cieľom Pridanie nových záznamov, môžete zadať e-mailových adries do poľa adresa e-mailovej správy pri vytvorení správy. Ak je vaším cieľom aktualizácia existujúcich údajov, e-mailové adresy príjemcov musí uchovávať ako pole podkladové tabuľky alebo dotazu, alebo v súvisiacej tabuľke.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca zobrazí výzvu na výber polí, ktoré sa majú zobraziť vo formulári.

Vyberte polia formulára

V tomto kroku môžete vybrať polia, ktoré sa majú zobraziť vo formulári.

Zadajte údaje, ktoré chcete zhromažďovať.

Nie je vo všeobecnosti potrebné zahrnúť každé pole, ktoré existuje podkladové tabuľky alebo dotazu vo formulári. Existujú však dve výnimky:

 • Požadované polia    Ak zhromažďujete nové záznamy, sprievodca bude automaticky zahŕňať všetky polia, ktorých vlastnosť povinné nastavená na Áno. Ak ľubovoľného záznamu je povinné polia sú prázdne, Access zlyhá na pridanie záznamu do tabuľky.

 • Nepodporované typy polí    Nebudete môcť zahrnúť určité polia vo formulári. Sprievodca nepodporuje automatické číslovanie, prílohy, objekt OLE alebo viachodnotové vyhľadávacie polia. Polia týchto typov sa nezobrazí v zozname polí v tabuľke alebo v dotaze sprievodcu. Polia typu Automatické číslovanie v tabuľke sa automaticky vyplnia po pridaní nových záznamov. Budete mať na vyplnenie objekt OLE a príloha s viacerými hodnotami vyhľadávacích polí v údajovom zobrazení alebo vo formulárovom zobrazení, pretože proces zhromažďovania údajov nie je možné pridať tieto hodnoty.

 • Pole hlavného kľúča     Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn, keď budete môcť pole hlavného kľúča zahrnúť do formulára:

Cieľ zhromažďovania údajov

Typ údajov

Zahrnúť do formulára?

Sčítanie

Automatické číslovanie

nie. Hodnota hlavného kľúča sa vygeneruje automaticky po pridaní záznamu do tabuľky.

Sčítanie

Nie automatické číslovanie

áno. Používateľ bude môcť zadajte hodnotu do poľa pri pridávaní záznamu. Odpoveď nebudú spracované Ak zadaná hodnota sa už používa.

Aktualizácia

Automatické číslovanie alebo nie automatické číslovanie

nie. Hodnota hlavného kľúča nemožno upravovať vo formulári. Toto pole sa používa na priradenie každej odpovede do existujúceho záznamu.

 1. V zozname polí v tabuľke alebo v dotaze dvakrát kliknite na požadované polia. Ak chcete zahrnúť všetky polia, kliknite na položku >>.

 2. Pomocou nahor a nadol tlačidiel so šípkami na zmenu usporiadania polí v zozname polí tak, aby zahŕňalo e-mailovej správy.

 3. Pre každé zahrnuté pole v časti Vlastnosti poľa, zadajte popis. Kliknite na položku iba na čítanie Ak aktualizujete údaje a chcete zobraziť pole pre používateľa, ale nechcete, aby používateľ môže zmeniť údaje. Pole sa zobrazí v e-mailovej správy s popisom Toto pole je iba na čítanie. Táto funkcia je veľmi užitočné, ak používateľ aktualizuje existujúce údaje.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca zobrazí výzvu na zadanie spôsobu spracovania odpovedí.

Zadanie spôsobu spracovania údajov

V tomto kroku urobíte potrebné rozhodnúť, ako sa majú spracovať odpovede – automaticky alebo manuálne. Všimnite si, že manuálne spracovanie v tejto súvislosti neznamená zdĺhavé zadávanie údajov v údajovom alebo formulárovom zobrazení. Len to znamená, že manuálne spustíte operáciu exportu na presunutie zhromaždených údajov do cieľovej tabuľky.

Zadajte, ako sa majú spracovať odpovede.

Automatické spracovanie

Ak sa rozhodnete pre odpovede automaticky spracovať odpovede do poštovej schránky, Outlook a Access spolupracovať na exportovanie obsahu formulára každej odpovede do cieľových tabuliek v databáze.

Automatické spracovanie šetria váš čas a úsilie. Odpovede sa úspešne exportujú ako v čase odpovede do poštovej schránky sú splnené tieto podmienky:

 • Musí byť spustený program Outlook. Ak to tak nie je, spracovanie sa spustí pri ďalšom spustení programu Outlook.

 • Prístup musí byť nainštalovaný v počítači.

 • Databáza nesmie byť chránený heslom, a nesmie otvoriť vo výhradnom režime. Názov alebo umiestnenie databázy musí nezmenili po odoslaní e-mailovej správy.

 • Po poslaní e-mailovej správy sa nesmeli zmeniť názvy tabuliek, dotazov a vlastností polí, ktoré sú súčasťou formulára.

 • Stále musíte mať požadované povolenia, ktoré chcete pridať alebo aktualizovať obsah základných tabuliek a dotazov.

Ak niektorú z týchto podmienok nie sú splnené, automatické spracovanie zlyhá. Ak toto spracovanie zlyhá, skúste riešenie prípadných problémov a manuálne exportujte odpovede, ktoré sa nepodarilo. Všetky odpovede, ktoré dostane do schránky po odstránení problémov naďalej automatické spracovanie.

Povolenie len na aktualizáciu údajov

Ak chcete aktualizovať údaje a začiarknete políčko automaticky spracovať odpovede a pridať údaje, bude k dispozícii políčko Povoliť len aktualizácie existujúcich údajov. Začiarknite políčko, ak nechcete, aby používateľ mohol poslať nové záznamy. Ak chcete len pridať nové údaje, začiarkavacie políčko Povoliť len aktualizácie existujúcich údajov nie je viditeľné.

Manuálne spracovanie odpovedí

Ak chcete riadiť, kedy a ktoré odpovede sú spracované, zrušte začiarknutie políčka automaticky spracovať odpovede a pridať údaje. V tomto prípade odpovede dosiahnuť priečinka Doručená pošta, ale nie sa prenesie do databázy. Musíte manuálne vyberte a kliknite pravým tlačidlom myši v programe Outlook a potom kliknite na položku Export údajov do programu Microsoft Access v kontextovej ponuke na vyplnenie databázy.

Máte aj manuálne spracovanie odpovedí, ktoré sa nepodarilo na automatické spracovanie. Po odstránení problém, ktorý spôsobil zlyhanie, musí manuálne exportovať Každá existujúca odpoveď.

Skôr než začnete operácie exportu, nezabúdajte na nasledovné skutočnosti:

 • Office Access 2007 musí byť nainštalovaný v počítači.

 • Ak sa databáza nachádza chránený heslom, sa zobrazí výzva na zadanie hesla pri spustení operácie exportu. Tiež databázy nesmie otvoriť vo výhradnom režime a názov alebo umiestnenie databázy, musíte mať nezmenil, odkedy ste odoslali e-mailovej správy.

 • Po poslaní e-mailovej správy sa nesmeli zmeniť názvy tabuliek, dotazov a vlastností polí, ktoré sú súčasťou formulára.

 • Musíte mať požadované povolenia na pridávanie alebo aktualizáciu obsahu v základných tabuľkách a v dotaze.

Zadanie ďalších možností spracovania

 1. Na stránke sprievodcu Zadajte spôsob, akým sa majú spracovať odpovede Skontrolujte názov priečinka programu Outlook, kde sú uložené odpovede. Ak chcete zadať iný priečinok pre odpovede na túto požiadavku kolekcie údajov, kliknite na názov priečinka. V dialógovom okne Vybrať priečinok vyberte iný priečinok alebo kliknite na položku nový a vytvorte nový priečinok. Kliknite na tlačidlo OK a potom prejdite späť do programu Access.

 2. Kliknite na položku nastaviť vlastnosti pre riadenie automatického spracovania odpovedí zobrazte dialógové okno Zhromažďovanie údajov pomocou možností e-mailu.

  Dialógové okno Zhromažďovanie údajov pomocou možností e-mailu

  Toto dialógové okno použite na určenie spôsobu spracovania odpovedí. Ak chcete manuálne spracovanie odpovedí, prejdite na ďalší krok.

 3. V dialógovom okne Zhromažďovanie údajov pomocou možností e-mailu, skontrolujte, a v prípade potreby zmeniť nastavenia v ktoromkoľvek z nasledujúcich spôsobov a potom kliknite na tlačidlo OK:

  • Zahodiť odpovede od používateľov, ktorým ste sa poslať správu    Vyberte toto začiarkavacie políčko, ak chcete iba odoslalo pôvodným príjemcom správy automaticky spracovať odpovede. Odpovede od iných používateľov sú uložené v cieľovom priečinku, ale nie sú automaticky spracované.

  • Prijať viac odpovedí od každého príjemcu     Príjemcu môžete odoslať viacero odpovedí. Ak chcete len prvé odpovede od príjemcov na automatické spracovanie, vyberte toto začiarkavacie políčko. Druhé a ďalšie odpovede sú uložené v cieľovom priečinku, ale nie sú automaticky spracované.

   Poznámka: Toto nastavenie riadi iba počet odpovedí, nie počet záznamov v jednej odpovedi, ktoré sa spracujú. Inými slovami, ak pošlete formulár programu InfoPath, používateľ môže v jednej odpovedi poslať viac záznamov a program Access automaticky spracuje všetky záznamy v odpovedi a to aj v prípade, ak toto políčko nie je začiarknuté.

  • Povoliť len aktualizácie existujúcich údajov    Ak používatelia používajú formulár programu InfoPath na aktualizáciu údajov, môžu posielať si nové záznamy okrem aktualizácie existujúcich záznamov. Ak chcete spracovať len aktualizácie existujúcich záznamov, vyberte toto začiarkavacie políčko.

  • Počet spracovať odpovede    Zadajte celkový počet odpovedí (od všetkých príjemcov), ktoré chcete automaticky spracovať. Ak chcete automaticky spracovať všetky odpovede, zadajte do textového poľa vysokú hodnotu, napríklad 5000. Odpovede doručené po dosiahnutí zadanej hodnoty sú uložené v cieľovom priečinku, ale nie sú automaticky spracované.

  • Dátum a čas zastavenia    Určiť, Kedy by zastaviť automatické spracovanie odpovedí pre túto e-mailovú správu. Odpovedí po tento dátum a čas sa uložia v cieľovom priečinku, ale nie sú automaticky spracované.

   Poznámka: Ak chcete tieto možnosti zmeniť, kliknite na karte Externé údaje v skupine Zhromaždenie údajov na možnosť Spravovať odpovede. V dialógovom okne Spravovanie správ zhromažďovania údajov vyberte správu, ktorej nastavenie chcete zmeniť, a kliknite na položku Možnosti správy. Zmeny, ktoré sa vykonali v dialógovom okne, ovplyvnia všetky ďalšie odpovede, ktoré sa pre správu prijmú.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

  Ďalší krok závisí od toho, či pridávate údaje alebo aktualizovať. Ak chcete pridať nové záznamy, pokračujte v ďalšej časti. Ak zhromažďujete údaje na aktualizáciu existujúcich záznamov, prejdite do časti Zadanie poľa e-mailová adresa.

Vyberte, ako chcete zadať e-mailové adresy príjemcov

Ak zhromažďujete len nové informácie, e-mailové adresy je možné zadať dvoma spôsobmi:

Vyberte príjemcov e-mailovej správy.

 • Zadajte adresy jednotlivo e-mailovej správy, ktoré sú generované pomocou sprievodcu alebo adresy vyberte z adresára.

 • Použite pole v aktuálnej databáze, ktorá obsahuje e-mailové adresy. Pole musí byť podkladové tabuľky alebo dotazu, alebo v súvisiacej tabuľke.

Ak zhromažďujete údaje na aktualizáciu existujúcich záznamov, toto dialógové okno nezobrazí, pretože v takom prípade musí byť k dispozícii ako pole v databáze e-mailové adresy príjemcov.

 1. V sprievodcovi vyberte požadovanú možnosť.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak si vyberáte sami zadať e-mailové adresy, prejdite do časti Prispôsobenie e-mailovej správy. Ak ste sa rozhodli použiť pole v databáze, pokračujte v ďalšej časti.

Zadajte e-mailovú adresu pole

V tomto kroku zadáte pole, ktoré obsahuje e-mailové adresy príjemcov.

Zadajte pole v databáze, ktoré obsahuje e-mailové adresy príjemcov.

 • Ak je pole v aktuálnej tabuľke alebo dotaze, vyberte aktuálnu tabuľku alebo dotaz, vyberte pole z rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 • Ak nie je pole, ktoré obsahuje e-mailové adresy príjemcov v aktuálnej tabuľke alebo dotaze, použite nasledujúci postup:

  1. Vyberte možnosť priradená tabuľka.

  2. V rozbaľovacom zozname vyberte pole v aktuálnej tabuľke, ktoré sa pripojí k tabuľke s adresami. Zvyčajne je to pole identifikácie.

  3. Vykonajte jeden z týchto postupov:

   • Ak pole, ktoré môžete vybrať len jednu tabuľku priradený, zobrazí sa jeden ďalší rozbaľovacieho zoznamu. Vyberte pole, ktoré obsahuje e-mailové adresy.

   • Ak pole, ktoré ste vybrali je spojená s viac ako jednu tabuľku, sa zobrazia dve ďalšie rozbaľovacie zoznamy. V prvom zozname vyberte tabuľku, ktorá obsahuje e-mailové adresy. V druhom zozname vyberte pole.

  4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Priradené tabuľky sú tie, ktoré majú vzťahy definované medzi nimi. Ak chcete zobraziť alebo upraviť vzťahy v databáze:

 • Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku vzťahy. Vzhľad tlačidla

Ďalšie informácie o vzťahoch nájdete v článkoch Sprievodca vzťahmi tabuliek alebo Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Ak chcete použiť pole adresy, nie je možné zobraziť ukážky a prispôsobenie e-mailovej správy v programe Outlook. Namiesto toho urobíte v sprievodcovi. V ďalšom kroku sprievodca zobrazí predvolený predmet a telo správy a budete mať možnosť prispôsobiť ho.

Vlastná e-mailová správa

V tomto kroku skontrolujte súčasti správy a vykonať potrebné zmeny.

Vlastná e-mailová správa

 1. V poliach Predmet a Úvod vykonajte požadované zmeny.

 2. Ak sa rozhodnete používať e-mailové adresy, ktoré sú uložené v poli v databáze, nie je rozšírený výber môžete urobiť na tejto stránke. V časti Pridať e-mailové adresy príjemcov:, vyberte jednu z možností. Bez ohľadu na to, môžete vybrať možnosť, používatelia budú dostávať e-mailovej správy. Ak sa rozhodnete zadať e-mailové adresy v programe Microsoft Office Outlook, táto možnosť nie je k dispozícii.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Vytvorenie a odoslanie e-mailových správ

Sprievodca zobrazí stránku s informáciou teraz môžete vytvárať správy a tiež ukazuje, ako Zobraziť stav e-mailu pomocou príkazu Spravovať odpovede.

Vytvorenie e-mailovej správy

Na tejto stránke sa môže zobraziť niektoré upozornenia. Nasledujúca tabuľka popisuje každého upozornenia a akcie, ktoré môžete vykonať na vyriešenie ho.

Upozornenie

Popis

Riešenie

Niektoré záznamy neobsahujú v zadanom poli e-mailovej adresy platnú adresu. Pre tieto riadky sa nevrátia žiadne údaje.

Vybraté pole e-mailovej adresy obsahuje prázdne hodnoty.

Ak chcete zhromaždiť údaje pre každý záznam, sprievodcu zavrite a nahraďte prázdne hodnoty e-mailovými adresami. Následne znova spustite sprievodcu.

Databáza je momentálne výhradne uzamknutá. Pokiaľ sa uzamknutie neuvoľní, automatické spracovanie zlyhá.

Databáza je momentálne otvorená vo výhradnom režime.

Ak ste si vybrali na odpovede automaticky spracovať, spracovanie zlyhá, pretože Access nemôžete pridať alebo aktualizovať databázu, má výhradný v ňom. Zatvorte a znova otvorte databázu v režime-exkluzívny ihneď po odoslaní správy.

Tieto e-mailové správy môžu obsahovať údaje, ktoré sú tajné alebo majú dôverný charakter.

Zhromažďujete údaje na aktualizáciu existujúcich záznamov a formulár, ktorý sa chystáte poslať, sa vopred vyplní existujúcimi údajmi.

Ak niektoré polia obsahujú citlivé údaje, prejdite späť do kroku sprievodcu, kde ste vybrali polia a odstráňte polia, ktoré obsahujú citlivé údaje z formulára.

Ďalšie kroky závisia od toho, či zadávate e-mailové adresy manuálne alebo či používate adresy uložené v tabuľke v databáze.

Ak chcete zadať adresy v e-mailové správy programu Outlook

V tomto scenári, zadajte e-mailové adresy v programe Outlook, a môžete zobraziť ukážku a môžete prispôsobiť správy pred kliknutím na tlačidlo Odoslať.

 1. Kliknite na položku vytvoriť a pokračujte.

  Správy programu Outlook, ktorá obsahuje formulár na zadávanie údajov sa zobrazí. Telo správy obsahuje stručný úvod a formulár s ovládacím prvkami a tipmi. Dôrazne sa odporúča, aby nie vykonáte zmeny do tela správy. Ak sa zmení štruktúra formulára odpoveď, ktorá môže zlyhať spracovať.

 2. Zadajte e-mailové adresy príjemcov v poliach Komu, kópia a Skrytá. Kliknite na položku Komu, kópia a Skrytá tlačidlá vybrať adresy z adresára.

 3. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Ak chcete použiť pole adresy uložené v databáze

V tomto prípade sa už ukážky a ukážka správy. Teraz sa filtrovaním poľa e-mailová adresa tak, aby si vyberiete adresy používateľov, ktorým sa odošle správu.

 1. Kliknite na tlačidlo ďalej sa zobrazí stránka Odoslať e-mailovú správu príjemcom.

  Odoslať e-mailovú správu príjemcom

 2. Vyberte e-mailové adresy, ktoré chcete použiť začiarknutím príslušných políčok.

 3. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

  Ak niektoré hodnoty v poli adresa nie sú platné e-mailové adresy, zobrazí sa dialógové okno, zoznamom neplatných adries. V tejto situácii, poznačte si adresy v zozname, kliknite na položku skončiť a overiť adresy a potom skúste znova odoslať správu. Ďalšie informácie o opätovné odoslanie správy, nájdete v časti preposielanie e-mailové správy zhromažďovania údajov.

Teraz ste dokončili väčšinu nastavení, ktoré sa podieľajú na zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ. Ak ste sa rozhodli, aby sa automaticky spracovať odpovede a žiadne chyby, údaje sa prenesú do cieľovej databáze bez ďalšej akcie z vašej strany.

Na druhej strane, ak ste sa rozhodli manuálne spracovanie odpovedí, alebo ak sa vyskytnú chyby, stále máte akcií. Nájdete v ďalšej časti Ďalšie informácie o riešení problémov, manuálne spracovanie odpovedí a všeobecné Spravovanie správ zhromažďovania údajov a odpovede.

Na začiatok stránky

Po odoslaní e-mailovej správy

Ak chcete odpovedať na e-mailovú správu, každého príjemcu klikne na tlačidlo odpovedať, vyplní požadované informácie vo formulári a potom klikne na položku Odoslať. V tejto časti sa dozviete informácie o zobrazení odpovede a čo robiť, ak žiadny z nich nie sú správne spracované.

Obsah tejto časti

Zobrazenie odpovedí

Overovanie a automatické spracovanie odpovedí na riešenie problémov

Manuálne spracovanie odpovedí a riešenie problémov s chybami

Opätovné odoslanie e-mailové správy zhromažďovania údajov

Nájdete tu aj prepojenia na ďalšie informácie o spravovaní odpovedí a zmene možností správy v časti Pozrite tiež.

Zobrazenie odpovedí

Bez ohľadu na zvolený spôsob spracovania, by vás mohli zaujímať zistiť, kto odpovedal na správu a môžete tiež manuálne otvoriť odpovede. Ak chcete zobraziť odpovede, postupujte takto:

 1. Prejdite do programu Outlook a potom prejdite do priečinka, ktorý je určený na ukladanie odpovedí na správy zhromažďovania údajov.

  Tip: Ak si nepamätáte názvu priečinka, na karte Externé údaje kliknite v skupine Zhromaždiť údaje kliknite na položku Spravovať odpovede. V dialógovom okne Spravovanie správ zhromažďovania údajov nájdete v stĺpci Priečinok programu Outlook v riadku zodpovedajúcom správe, ktorej odpovede, ktoré sa majú zobrazovať názov priečinka.

 2. Ak chcete otvoriť odpoveď v programe Outlook, dvakrát naň kliknite. Zobrazí sa formulár, ako ho vyplnil odosielateľ.

Prístup sa spracovať odpovede na pôvodnú správu odpovedať. Preto, ak sa zobrazí, že jedného alebo viacerých formulárov z príjemcov sú prázdne, neúplný alebo nesprávne vyplnené, vám musí znova pôvodnú e-mailovú správu týchto používateľov, namiesto použitia príkazu odpovedať.

Podobne, ak chcete odoslať žiadosť o ďalších ľudí, musíte znova pôvodnú správu, namiesto jeho presmerovanie. V časti preposielanie e-mailové správy zhromažďovania údajov pre ďalšie informácie.

Overovanie a automatické spracovanie odpovedí na riešenie problémov

Ak ste sa rozhodli mať automatického spracovania, postupujte nasledovným spôsobom skontrolujte správnosť spracovania odpovedí:

 • V každej odpovedi Skontrolujte hodnoty v stĺpcoch Príznak na spracovanie, Stav zhromažďovania údajov a kategórie.

  Tip: Ak sa nezobrazuje v stĺpcoch Príznak na spracovanie, Stav zhromažďovania údajov a kategórie v zobrazení ich pridať pomocou Výber polí. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a potom kliknite na položku Výber polí. V dialógovom okne Výber polí, každé pole myšou presuňte ho doprava alebo doľava od existujúcej hlavičky stĺpca.

  V priečinku programu Outlook Ak Príznak je nastavený na zhromažďovanie operácia bola úspešná, stĺpec Stav zhromažďovania údajov je prázdne, a nie je zelený indikátor v stĺpci kategórie, odpoveď, ktorá bola úspešne spracovať.

 • Okrem toho môžete skontrolovať obsah cieľových tabuliek, aby ste sa uistili, že sa zobrazí zozbierané údaje uložené vo forme nové záznamy alebo aktualizácie existujúcich záznamov.

Ak si myslíte, že odpovede neboli automaticky spracované, overte, či sú splnené všetky podmienky, ktoré sú potrebné na spracovanie. V časti Automatické spracovanievyššie v tomto článku. Skúste návrhy uvedené v nasledujúcej tabuľke. Väčšina návrhov vyžadujú vyriešenie problému a následné manuálne exportovanie odpovede. Informácie o manuálnom exporte, nájdete v ďalšej časti, Manuálne spracovanie odpovedí a riešenie problémov s chybami.

Problém

Príčina

Riešenie

Odpoveď v priečinku programu Outlook, ale nie čas spracovať. Stĺpec Stav zhromažďovania údajov zobrazuje hlásenie nespracovaného.

Skontrolujte možnosti správy v dialógovom okne Zhromažďovanie údajov pomocou možností e-mailu. Nastavenie je zadané buď na manuálne spracovanie odpovedí, alebo zabrániť určitých automaticky spracovávania odpovedí.

Tip: Ak chcete zobraziť možnosti, na karte Externé údaje v skupine Zhromaždiť údaje, kliknite na položku Spravovať odpovede. V dialógovom okne vyberte správu a potom kliknite na položku možnosti správy.

Odpoveď exportujte manuálne.

Uistite sa, že ešte neprijaté odpovede sa spracujú automaticky, zmeňte nastavenie v dialógovom okne Možnosti.

Potrebujete pomoc pri kontrole a zmene možností, nájdete v článku Možnosti zhromažďovania údajov pomocou e-mailu .

Po odpovedi na jednu z vlastných správ sa nič nespracovalo.

Odpoveď na vlastnú správu vyžaduje trochu iný postup.

Namiesto vyplnením formulára v prijatej správy, vyplňte formulár, ktorý sa nachádza v odoslanej správe v priečinku Odoslaná pošta. Prejdite do priečinka Odoslaná pošta a potom otvorte správu. Kliknite na tlačidlo odpovedať, vyplňte formulár a potom kliknite na položku Odoslať.

Odpoveď sa nebude správne priečinok.

Do určeného priečinka sa ukladajú len pôvodné odpovede na správu.

Vašej odpovede na vlastné správy (ak ste nepoužili kópiu správy v priečinku Odoslaná pošta na odpoveď) a odpovede, ktoré sú súčasťou e-mailovej správy vlákna používané na diskusiu môže premiestniť do určeného priečinka.

Ďalšie možné príčiny sú: či Office Access 2007 nie je nainštalovaný, alebo či doplnok, ktorý je potrebný na spracovanie odpovedí je chýba alebo je poškodený.

Ak nie je niektorý z vašej odpovede Začíname spracované, vyplňte formulár, ktorý sa nachádza v odoslanej správe v priečinku Odoslaná pošta.

Ak používateľ vyplnil formulár v odpovedi na odpoveď, požiadajte používateľa, ak chcete odpovedať na pôvodnú správu.

Ak si myslíte, že doplnok je chýba alebo je poškodený, prepnúť do programu Outlook, a potom v ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Doplnky architektúry. Uistite sa, či sa zobrazí položka programu Microsoft Access Outlook Add-in pre zhromažďovanie a publikovanie. Ak sa položka nezobrazuje, skúste znova nainštalovať prístup.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Databáza sa nedá nájsť. Vyhľadajte ju a údaje exportujte manuálne.

Databázy obsahuje buď bola presunutá do iného umiestnenia, boli premenované alebo odstránené alebo poškodený.

Obnoviť databázu v pôvodnom umiestnení a odpoveď exportujte manuálne.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Databázu nie je možné otvoriť pre export údajov, pretože sa už používa. Odpovede spracujte manuálne, keď bude databáza k dispozícii.

Databáza je otvorená vo výhradnom režime. Zmeny v databáze bude možné vykonávať až po uvoľnení výhradného uzamknutia.

Požiadajte používateľa, ktorý má databázu otvorenú vo výhradnom režime Zavrieť a otvorte databázu do normálneho režimu. Potom sa pokúste odpoveď manuálne exportovať.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Táto databáza programu Access je chránená heslom. Manuálne exportujte údaje do programu Microsoft Access.

Cieľová databáza je zabezpečená heslom. Ak databáza požaduje heslo, automatické spracovanie zlyhá.

Exportujte odpoveď manuálne. Ak chcete automaticky spracovať odpovede budúcich, odstránenie ochrany heslom z databázy.

Stĺpec Stav zhromažďovania údajov sa zobrazí hlásenie o tom, že chýba tabuľka, dotaz alebo pole.

Cieľová tabuľka alebo dotaz odstránené alebo premenované, alebo tak, že obsah formulára nie je možné pridať do tabuľky sa zmenila štruktúra.

Znova vytvorte cieľové tabuľky a dotazy, alebo vytvorenie a odoslanie novej správy zhromažďovania údajov.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

E-mailová správa sa nedá spracovať. Formulár v tejto e-mailovej správe je poškodený alebo bol upravený.

Formulár v odpovedi je poškodený alebo niekto (príjemca alebo odosielateľ) formulár upravil.

Ak formulár upravil príjemca, požiadajte príjemcu, aby znova vám formulár a potom exportujte odpoveď manuálne.

Ak je formulár v pôvodnej správe poškodený alebo nie je platný, musíte vytvoriť a odoslanie novej správy.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

V zadanej databáze sa nedajú nájsť informácie, ktoré sú potrebné na dokončenie spracovania.

Chýbajú informácie potrebné na priradenie odpovede na existujúci záznam, ktorý treba aktualizovať.

Nastavenie správy potrebné synchronizovať s Outlookom. V programe Access, na karte Externé údaje kliknite v skupine Zhromaždiť údaje kliknite na položku Spravovať odpovede. V dialógovom okne Správa odpovedí vyberte správu. V časti Informácie o správe, program Access zobrazí pole s upozornením. Kliknutím na položku Upozornenie synchronizovať nastavenia, a potom zatvorte dialógové okno. Návrat do programu Outlook, a potom skúste odpoveď exportovať manuálne.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Nie je možné pridať alebo aktualizovať údaje, pretože to môže mať za následok duplicitnú hodnotu v poli, ktoré povoľuje len jedinečné hodnoty.

Pole, ktorého vlastnosť Indexované je nastavená na hodnotu Áno (Bez duplicít), nemôže obsahovať duplicitné hodnoty. Ak už hodnota, ktorá je priradená k poľu formulára existuje v zodpovedajúcom poli tabuľky, operácia zlyhá.

Požiadajte príjemcu, aby odoslal inú odpoveď s inou hodnotou v poli formulára.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Zadaná hodnota nie je položka v zozname možností...

Buď formulár obsahuje požadované pole vyhľadá hodnoty, ale používateľ urobil nie zadať hodnotu do poľa, alebo je vlastnosť poľa ObmedziťNaZoznam nastavená na Áno, ale používateľ zadal hodnotu, ktorá nie je v zozname.

Požiadajte príjemcu, aby vyplnil odpoveď všetky polia alebo vypĺňať a ukladať formulára sami a potom skúste znova exportovať.

Stĺpec Stav zhromažďovania údajov sa zobrazí hlásenie o tom, že hodnota zadaná v poli formulára nie je platný.

Príjemca zadal do niektorých polí neplatné údaje.

Požiadajte príjemcu, aby vyplnil odpoveď všetky polia, alebo vypĺňať a ukladať formulára, a export zopakujte.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Táto správa obsahuje formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Po dokončení ho odošlite odosielateľovi tejto e-mailovej správy.

Príjemca urobil nie vyplňte formulár.

Požiadajte príjemcu, aby Odoslať inú odpoveď po vyplnením formulára.

Manuálne spracovanie odpovedí a riešenie problémov s chybami

Manuálne spracovanie odpovede vyžaduje spustenie operácie exportu z programu Outlook.

Naraz môžete exportovať len jednu odpoveď. Vyhnite sa odpovede, pre ktoré stĺpec Stav zhromažďovania údajov je nastavený na zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailu bolo úspešné. Tento stav znamená, že odpoveď, ktorá obsahuje už úspešne spracované. Odpovede, pre ktoré stĺpec Stav zhromažďovania údajov je nastavená na správu nespracovaného je potrebné spracovať manuálne. Odpoveď, ktorá obsahuje chybové hlásenie v tomto stĺpci sa nepodarilo automaticky spracovať a bude vyžadovať niekoľko problémov, pred manuálne môžete ho exportovať. Nájdete v predchádzajúcej časti, Kontrola a riešenie problémov s automatické spracovanie odpovedí, pomoc pri riešení problémov.

 1. V programe Outlook, kliknite pravým tlačidlom myši na odpoveď, ktorú chcete spracovať manuálne.

 2. Kliknite na možnosť Exportovať údaje do programu Microsoft Office Access.

 3. V dialógovom okne Export údajov do programu Microsoft Access skontrolujte Podrobnosti odpovede a potom kliknite na tlačidlo OK chcete exportovať.

  Ak úspešnosti exportu sa zobrazí hlásenie údaje boli úspešne exportované do databázy. Ak zlyhá, sa zobrazí hlásenie, nie je možné importovať údaje z dôvodu chyby, za ktorou nasleduje popis problémov, ktoré spôsobili zlyhanie. V nasledujúcej tabuľke sú problémy, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie operácie exportu:

Problém

Príčina

Riešenie

Po kliknutí pravým tlačidlom odpoveď, sa nezobrazuje príkaz exportovať údaje do programu Microsoft Access.

Vybratú správu nie je platný údajov kolekcia odpoveď.

Odstránenie správy, ktoré nie sú odpovedí na správy zhromažďovania údajov z určeného priečinka.

Odpoveď sa nebude správne priečinok.

Do určeného priečinka sa ukladajú len pôvodné odpovede na správu.

Vašej odpovede na vlastné správy (ak ste nepoužili kópiu správy v priečinku Odoslaná pošta na odpoveď) a odpovede, ktoré sú súčasťou e-mailovej správy vlákna používané na diskusiu môže premiestniť do určeného priečinka.

Ďalšie možné príčiny sú: Tento prístup nie je nainštalovaný, alebo či doplnok, ktorý je potrebný na spracovanie odpovedí je chýba alebo je poškodený.

Ak nie je niektorý z vašej odpovede Začíname spracované, vyplňte formulár, ktorý sa nachádza v odoslanej správe v priečinku Odoslaná pošta.

Ak používateľ vyplnil formulár v odpovedi na odpoveď, požiadajte používateľa, ak chcete odpovedať na pôvodnú správu.

Ak si myslíte, že doplnok je chýba alebo je poškodený, prepnite sa do programu Outlook. V programe Outlook kliknite v ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Doplnky. Uistite sa, či sa zobrazí položka programu Microsoft Access Outlook Add-in pre zhromažďovanie a publikovanie. Ak sa položka nezobrazuje, skúste znova nainštalovať prístup.

Hlásenie:

Databáza sa nedá nájsť. Vyhľadajte ju a údaje exportujte manuálne.

Databázy obsahuje buď bola presunutá do iného umiestnenia, boli premenované alebo odstránené alebo poškodený.

Obnovenie databázy pôvodného umiestnenia a skúste to znova.

Hlásenie:

Databáza sa už používa.

Databáza je otvorená vo výhradnom režime. Zmeny v databáze bude možné vykonávať až po uvoľnení výhradného uzamknutia.

Požiadajte používateľa, ktorý má databázu otvorenú vo výhradnom režime Zavrieť a otvorte databázu do normálneho režimu. Potom sa pokúste odpoveď manuálne exportovať.

Hlásenie:

Tabuľka, dotaz alebo pole chýba.

Cieľová tabuľka alebo dotaz obsahuje buď boli odstránené alebo premenované alebo jej štruktúry bol upravený tak, že obsah formulára nie je možné pridať do tabuľky.

Vytvorte chýbajúce cieľové tabuľky a dotazy, alebo vytvorenie a odoslanie novej správy zhromažďovania údajov.

Hlásenie:

Formulár je poškodený alebo bol upravený.

Formulár v odpovedi je poškodený alebo niekto (príjemca alebo odosielateľ) formulár upravil.

Ak formulár upravil príjemca, požiadajte o opätovné odoslanie formulára pre vás a potom exportujte odpoveď manuálne.

Ak je formulár v pôvodnej správe poškodený alebo nie je platný, musíte vytvoriť a odoslanie novej správy.

Hlásenie:

Chýbajú informácie potrebné na dokončenie spracovania.

Chýbajú informácie potrebné na priradenie odpovede na existujúci záznam, ktorý treba aktualizovať.

Nastavenie správy musia byť synchronizované s programom Outlook. V programe Access, na karte Externé údaje kliknite v skupine Zhromaždiť údaje kliknite na položku Spravovať odpovede. V dialógovom okne Správa odpovedí vyberte správu. V časti Informácie o správe, program Access zobrazí pole s upozornením. Kliknutím na položku Upozornenie synchronizovať nastavenia, a potom zatvorte dialógové okno. Návrat do programu Outlook, a potom skúste odpoveď exportovať manuálne.

Hlásenie:

Nie je možné pridať alebo aktualizovať údaje, pretože to môže mať za následok duplicitnú hodnotu v poli, ktoré povoľuje len jedinečné hodnoty.

Pole, ktorého vlastnosť Indexované je nastavená na hodnotu Áno (Bez duplicít), nemôže obsahovať duplicitné hodnoty. Ak už hodnota, ktorá je priradená k poľu formulára existuje v zodpovedajúcom poli tabuľky, operácia zlyhá.

Požiadajte príjemcu, aby odoslal inú odpoveď s inou hodnotou v poli formulára.

Hlásenie:

Zadaná hodnota nie je položkou v zozname možností.

Buď formulár obsahuje požadované pole vyhľadá hodnoty, ale používateľ urobil nie zadať hodnotu do poľa, alebo je vlastnosť poľa ObmedziťNaZoznam nastavená na Áno a používateľ zadal hodnotu, ktorá nie je v zozname.

Požiadajte príjemcu, aby vyplnil odpoveď všetky polia, alebo vypĺňať a ukladať formulára, a export zopakujte.

Hlásenie:

Neplatnú hodnotu v poli formulára.

Príjemca zadal do niektorých polí neplatné údaje.

Požiadajte príjemcu, aby vyplnil odpoveď všetky polia alebo vypĺňať a ukladať formulára sami a potom skúste znova exportovať.

Hlásenie:

Odpoveď obsahuje formulár, je potrebné vyplniť. Keď ste hotoví, odošlite ho odosielateľovi tejto e-mailovej správy.

Príjemca urobil nie vyplňte formulár.

Požiadajte príjemcu, aby Odoslať inú odpoveď po vyplnením formulára.

Odpoveď exportujte, kým stĺpec kategórie nezobrazí zelený štvorček.

Opätovné odoslanie e-mailové správy zhromažďovania údajov

Ak chcete odoslať správu ďalších používateľov, alebo ak Pôvodná správa nebola doručená niektorým používateľom z dôvodu chýb, skúste namiesto presmerovanie jeho opätovné odoslanie správy.

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Zhromaždiť údaje kliknite na položku Spravovať odpovede. Vzhľad tlačidla

  Zobrazí sa dialógové okno Spravovanie správ zhromažďovania údajov.

  Dialógové okno Spravovanie správ zhromažďovania údajov

 2. V dialógovom okne Spravovanie správ zhromažďovania údajov kliknite na správu, ktorú chcete znova odoslať.

 3. Kliknite na položku Túto e-mailovú správu znova poslať.

  Ak je vypnuté, tlačidlo znova odoslať túto správu e-mailu

  Toto tlačidlo sa zobrazí ako sivé (nie je k dispozícii) Ak nastavenia správ musia byť synchronizované s programom Outlook.

  V časti Podrobnosti správy synchronizovať nastavenia kliknite na položku pole s upozornením. Ak tento proces bol úspešný, zobrazí sa hlásenie Synchronizácia bola úspešná. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, skúste zavrieť a znova otvoriť dialógové okno.

 4. Program Access vykoná určité kontroly – napríklad overí, či cieľových tabuliek a dotaz stále existuje, či stále obsahuje všetky polia formulára a ich typy údajov sa nezmenili. Ak sa kontrola podarí, na stránke sprievodcu zobrazí výzvu na zadanie spôsobu spracovania odpovedí. V opačnom prípade sa zobrazí hlásenie, že vyzve na opätovné vytvorenie e-mailovej správy.

 5. Pokračujte v sprievodcovi rovnako ako pri prvom odoslaní správy. Nastavenia sa môže líšiť od posledného.

  Ak chcete odoslať e-mailovú správu iným používateľom, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Manuálne zadať e-mailové adresy. (Všimnite si, že táto možnosť je dostupná iba pri zhromažďovaní údajov na pridanie nových záznamov)

  • Vyberte iné pole s e-mailovými adresami.

  • Použiť rovnakého poľa e-mailovú adresu, ale v poslednom kroku vyberte iba adresy, ktoré chcete.

   Ak potrebujete pomoc s krokov v sprievodcovi, nájdete v časti zadanie spôsobu spracovania údajovvyššie v tomto článku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×