Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive

Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive

OneDrive môžete použiť na zdieľanie fotografií, dokumentov balíka Microsoft Office, ďalších súborov a celých priečinkov. Súbory a priečinky uložené vo sú súkromné dovtedy, kým sa nerozhodnete ich zdieľať.Zdieľanie môžete ukončiť</c0> kedykoľvek.

Poznámka: Zdieľanie je obmedzené na základné alebo „len ukladací priestor“ OneDrive. Limity sa obnovujú po 24 hodinách, ale môžete prejsť na predplatné Premium na získanie zvýšených limitov zdieľania a ďalších funkcií zdieľania.

 1. Prejdite na webovú lokalitu OneDrive a prihláste sa pomocou konta Microsoft.

 2. Výberom krúžku v hornom rohu položky vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať. Môžete tiež vybrať viaceré položky a zdieľať ich spoločne.

 3. V hornej časti stránky vyberte možnosť Zdieľať.

  Snímka obrazovky s výberom súboru a kliknutím na príkaz Zdieľať

 4. V poli Zdieľanie nastavte dátum uplynutia platnosti alebo heslo (ak ho chcete použiť) a vyberte niektorú z možností zdieľania: Získať prepojenie alebo E-mail.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Zdieľať

  Poznámka: Ak sa tieto možnosti nezobrazujú, pravdepodobne ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Kliknite na kartu OneDrive – podnikové v hornej časti tohto článku a pozrite si, ako zdieľať súbory služby OneDrive for Business.

Získať prepojenie

Túto možnosť vyberte, ak chcete zdieľať položky s množstvom ľudí, ktorých nemusíte ani osobne poznať. Pomocou týchto prepojení môžete napríklad uverejňovať príspevky na Facebooku, Twitteri a LinkedIne alebo ich zdieľať v e-maile či okamžitej správe. Každý, kto prepojenie dostane, bude môcť v závislosti od povolení, ktoré nastavíte, danú položku zobraziť alebo upraviť. Používatelia s prepojením nemôžu nahrávať nové položky. Majte na pamäti, že prepojenie možno preposlať a že sa nevyžaduje žiadne prihlásenie.

 1. Vyberte položku Získať prepojenie.

 2. Vyberte požadovaný typ prepojenia v rozbaľovacom zozname nad tlačidlom Získať prepojenie. Prepojenie sa automaticky aktualizuje, keď vyberiete inú možnosť v rozbaľovacom zozname.

  Ak napríklad chcete resetovať povolenia na možnosť Iba zobraziť, kliknite na šípku vedľa položky Každý s týmto prepojením môže upravovať túto položku a zrušte začiarknutie políčka Povoliť úpravy.

  • Iba zobraziť – Pri zdieľaní položiek pomocou tohto typu prepojenia môžu ľudia zobrazovať, kopírovať alebo sťahovať položky bez prihlásenia. Môžu tiež preposielať prepojenie iným ľuďom.

  • Upraviť – Pri zdieľaní položiek pomocou tohto typu prepojenia môžu ľudia upravovať súbory a pridávať alebo odstraňovať súbory v zdieľanom priečinku. Príjemcovia môžu preposlať prepojenie, zmeniť zoznam ľudí zdieľajúcich súbory alebo priečinok, ako aj zmeniť povolenia pre príjemcov. Pri zdieľaní priečinka môžu ľudia s povolením na úpravy kopírovať, premiestňovať, upravovať, premenúvať, zdieľať a odstraňovať ľubovoľné položky v priečinku.

 3. Ak chcete prepojenie skopírovať do Schránky, kliknite na položku Kopírovať.

  Snímka obrazovky s možnosťou Získať prepojenie v dialógovom okne Zdieľať vo OneDrive

  Poznámka: Adresa https://1drv.ms je skrátená URL adresa pre OneDrive. Skrátené URL adresy sú užitočné na zdieľanie cez Twitter.

 4. Prepojenie prilepte do e-mailovej správy alebo na iné miesto, kde prepojenie zdieľate. Ak chcete prepojenie uverejniť na sociálnej sieti, vyberte položku Viac a potom ikonu príslušnej sociálnej siete.

Tip: Môžete tiež vytvoriť prepojenia na zdieľanie prostredníctvom počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows 7, Windows 10 a Mac. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok vo vašom priečinku OneDrive v počítači a vybrať položku Zdieľať prepojenie na OneDrive. Prepojenie sa tak skopíruje do schránky a môžete ho prilepiť do e-mailu, na webovú lokalitu, do blogového príspevku a podobne.

Tieto prepojenia sú však predvolene nastavené na možnosť Povolenie úprav. Ak chcete, aby mal niekto len povolenie na zobrazenie, je potrebné použiť webovú lokalitu OneDrive na vytvorenie prepojenia (alebo upraviť to, ktorý ste práve vytvorili).

Odoslať e-mail

Túto možnosť vyberte, ak chcete odoslať e-mailovú pozvánku ľuďom alebo skupinám a sledovať, koho ste pozvali. Pomocou tejto možnosti môžete tiež neskôr povolenie pre jednotlivcov alebo skupiny v prípade potreby odstrániť.

 1. Kliknite na položku E-mail.

  Snímka obrazovky s vybratou možnosťou E-mail v dialógovom okne Zdieľať vo OneDrive

 2. Zadajte e-mailové adresy alebo mená kontaktov, s ktorými chcete položku zdieľať. Keď začnete zadávať informácie do poľa, môžete vybrať kontakt v zobrazenom zozname.

  Snímka obrazovky s pozvaním ľudí po výbere e-mailu v dialógovom okne Zdieľať

 3. Ak chcete, môžete príjemcov pridať poznámku.

 4. Ak chcete zmeniť úroveň povolenia, vyberte položku Môže zobraziť alebo Môže upraviť.

  • Ak vyberiete možnosť Môže zobraziť, znamená to, že ľudia, ktorých pozvete, môžu súbory, ktoré zdieľate, zobraziť, stiahnuť alebo skopírovať.

  • Ak vyberiete možnosť Môže upraviť, príjemcovia budú môcť použiť Office Online na úpravu dokumentov balíka Office bez prihlásenia. Ak chcú príjemcovia vykonať iné zmeny (napríklad pridať alebo odstrániť súbory v priečinku), musia sa prihlásiť pomocou konta Microsoft.

   Ak vyberiete možnosť Môžu upraviť a príjemca správu prepošle, zdieľanú položku budú môcť upravovať aj všetci príjemcovia správy. Ľudia s povolením na úpravy môžu k povoleniu na úpravy položky prizvať aj iných používateľov.

 5. Vyberte položku Zdieľať, uložte nastavenia povolenia a odošlite správu s prepojením na položku.

Poznámky: 

Poskytnutie vyššej miery kontroly príjemcom a posilnenie spolupráce s nimi vďaka zdieľaným priečinkom

Pri zdieľaní priečinkov s povolením na úpravy môžu ľudia, s ktorými ich zdieľate, pridať zdieľané priečinky do vlastného OneDrivu. To im umožňuje ponechať si okrem daného priečinka aj vlastné priečinky a položky, jednoducho premiestňovať položky medzi priečinkami a ľahšie pracovať offline. Všetky vykonané aktualizácie sa synchronizujú so zdieľaným priečinkom, vďaka čomu majú všetky osoby s prístupom k priečinku aktuálnu verziu.

 • Zdieľanie priečinka pomocou prepojenia – vyberte položku Získať prepojenie a v okne Zdieľať vyberte položku Každý s týmto prepojením môže upravovať túto položku.

 • Zdieľanie priečinka e-mailom – vyberte položku E-mail a v okne Zdieľať vyberte možnosť Môže upraviť.

Tip: Príjemca môže vo svojom OneDrive pridať len zdieľané priečinky a nie jednotlivé súbory. Ak chcete, aby príjemca pridal súbory vo svojom OneDrive, najskôr ich vložte do priečinka a potom zdieľajte priečinok.

Zobrazenie položiek, ktoré zdieľate

Na lokalite OneDrive.com vyberte na ľavej table položku Zdieľané a potom vyberte položku Zdieľané mnou.

Tu je postup zdieľania súborov alebo priečinkov:

 1. Prejdite na webovú lokalitu OneDrive a prihláste sa pomocou pracovného alebo školského konta.

  Poznámka: Nepoužívate služby Office 365? Skúste si prečítať tému Zdieľanie dokumentov a priečinkov na SharePoint Serveri.

 2. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom na zdieľanie zobrazujúca prepojenie na zdieľanie s ľuďmi v rámci organizácie.

 3. Zadajte mená ľudí alebo skupín, s ktorými chcete zdieľať súbor alebo priečinok. Môžete tiež pridať správu.

  Voliteľné: Kliknutím na rozbaľovací zoznam môžete zmeniť typ prepojenia. Otvorí sa tabla s podrobnosťami, kde môžete zmeniť ľudí, ktorí majú prístup k prepojeniu, a určiť, či ľudia môžu upravovať vami zdieľanú položku.

  Možnosti pre položku Ktorým používateľom je toto prepojenie určené (možnosti sa líšia v závislosti od nastavení správcu):

  • Možnosť Každý poskytuje prístup komukoľvek, kto získa toto prepojenie. Môže ho získať priamo od vás alebo mu ho môže preposlať niekto iný. Môžu to byť ľudia mimo vašej organizácie.

  • Možnosť Ľudia v organizácii <Vaša organizácia> poskytuje prístup k súboru každému vo vašej organizácii, kto má prepojenie. Ľudia ho môžu získať priamo od vás alebo im ho môže preposlať niekto iný.

  • Možnosť Ľudia s existujúcim prístupom môžu na prístup k dokumentu alebo priečinku použiť len osoby, ktorým je už prístup udelený. Povolenia pre položku sa nemenia. Túto možnosť použite, ak chcete len odoslať prepojenie niekomu, kto už prístup má. 

  • Možnosť Konkrétni ľudia poskytuje prístup len ľuďom, ktorých zadáte. Aj iní ľudia však už mohli mať prístup predtým. Ak ľudia prepošlú pozvanie na zdieľanie, prepojenie budú môcť používať len ľudia, ktorí už majú k položke prístup.

  Predvolene je zapnutá možnosť Povoliť úpravy. Ak chcete, aby ľudia mohli súbory iba zobrazovať, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Po skončení kliknite na položku Použiť.

 4. Ak ste pripravení prepojenie odoslať, kliknite na položku Odoslať.

Tip: Môžete tiež zdieľať súbory a priečinky prostredníctvom počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows 7, Windows 10 a Mac. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok vo vašom priečinku OneDrive v počítači a vybrať položku Zdieľať. Na pracovnej ploche sa otvorí rovnaké dialógové okno ako v kroku 2 a môžete vykonať výber podľa potreby.

Získanie prepojenia na súbor alebo priečinok, ktorý je možné kopírovať

Zdieľať možno aj tak, že získate prepojenie na súbor alebo priečinok, ktoré môžete skopírovať a prilepiť do SMS správy alebo na webovú lokalitu. Ľudia, s ktorými tieto prepojenia zdieľate, môžu vaše prepojenie preposlať ďalším ľuďom.

 1. Vo OneDrive kliknite na položku Kopírovať prepojenie. Prepojenie sa automaticky skopíruje do schránky.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom na kopírovanie prepojenia

  Voliteľné: Kliknutím na rozbaľovací zoznam môžete zmeniť typ prepojenia. Otvorí sa tabla s podrobnosťami, kde môžete zmeniť ľudí, ktorí majú prístup k prepojeniu, a určiť, či ľudia môžu upravovať vami zdieľanú položku.

  Možnosti pre položku Ktorým používateľom je toto prepojenie určené (možnosti sa líšia v závislosti od nastavení správcu):

  • Možnosť Každý poskytuje prístup komukoľvek, kto získa toto prepojenie. Môže ho získať priamo od vás alebo mu ho môže preposlať niekto iný. Môžu to byť ľudia mimo vašej organizácie.

  • Možnosť Ľudia v organizácii <Vaša organizácia> poskytuje prístup k súboru každému vo vašej organizácii, kto má prepojenie. Ľudia ho môžu získať priamo od vás alebo im ho môže preposlať niekto iný.

  • Možnosť Ľudia s existujúcim prístupom môžu na prístup k dokumentu alebo priečinku použiť len osoby, ktorým je už prístup udelený. Povolenia pre položku sa nemenia. Túto možnosť použite, ak chcete len odoslať prepojenie niekomu, kto už prístup má. 

  • Možnosť Konkrétni ľudia poskytuje prístup len ľuďom, ktorých zadáte. Aj iní ľudia však už mohli mať prístup predtým. Ak ľudia prepošlú pozvanie na zdieľanie, prepojenie budú môcť používať len ľudia, ktorí už majú k položke prístup.

  Predvolene je zapnutá možnosť Povoliť úpravy. Ak chcete, aby ľudia mohli súbory iba zobrazovať, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Po skončení kliknite na položku Použiť.

 2. Prepojenie prilepte (Ctrl + V) na ľubovoľné miesto, napríklad do SMS správy alebo na webovú lokalitu.

Poznámky: 

 • Povolenie udelené prostredníctvom prepojenia na zdieľanie je k dispozícii len dovtedy, kým prepojenie existuje. Po vypnutí prepojenia sa napríklad prístup zruší (napriek tomu, že ľudia môžu mať k súboru prístup aj naďalej inými spôsobmi).

 • Keď je začiarknutá možnosť Povoliť úpravy: Po prihlásení môžu ľudia vo vašej organizácii súbory upravovať, kopírovať a sťahovať. Keď možnosť Povoliť úpravy nie je zvolená, ľudia vo vašej organizácii môžu súbory zobrazovať, ale nemôžu vykonávať zmeny. Môžu však stále kopírovať alebo sťahovať súbory.

 • Súbory môžete s externými používateľmi (ľuďmi mimo vašej organizácie) zdieľať tak, že ich pozvete ako „hostí“ alebo vytvoríte a uverejníte hosťovské prepojenia. Tieto prepojenia sú pri predvolených nastaveniach služieb Office 365 k dispozícii, ale správcovia môžu externé zdieľanie na vašich lokalitách zakázať. Podrobnosti nájdete v časti Zdieľanie súborov alebo priečinkov SharePointu

Zdieľanie pomocou mobilných aplikácií OneDrive

Informácie a pomoc nájdete v témach:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobrazte si viac stránok podpory pre OneDrive a OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive for Business z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive for Business Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×