Zdieľanie priečinkov úloh s ostatnými

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Táto funkcia vyžaduje konto servera Microsoft Exchange alebo Microsoft Office 365. Väčšina domácich a osobných kont Nepoužívajte Microsoft Exchange alebo Microsoft Office 365.

Pri použití s kontom Microsoft Exchange, môžete zdieľať úlohy s inými používateľmi. Zdieľanie úlohy nie je obmedzené na len predvolený priečinok úlohy vytvorenej vo všetkých profilov programu Outlook. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky a vyberte, ktorý z týchto priečinkov na zdieľanie. Napríklad, môžete vytvoriť priečinok úloh pre konkrétny projekt. Potom môžete zdieľať prístup do priečinka úlohy so svojimi kolegami tak, aby sa môžu skontrolovať zoznam úloh.

Zdieľanie predvoleného priečinka Úlohy s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table.

  Predvolený priečinok je zvyčajne v časti Moje úlohy zobrazené ako úlohy. Ak máte viacero priečinkov, skontrolujte, či ste vybrali predvolený priečinok úlohy.

 2. Kliknite na položky priečinok >Zdieľať úlohy

 3. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

  Skontrolujte, či príjemca povolenie na zobrazenie priečinka úlohy je začiarknuté políčko.

 4. Ak chcete, môžete zmeniť Predmet.

 5. Voliteľne si môžete vyžiadať povolenie na zobrazenie predvoleného priečinka Úlohy príjemcu. Ak to chcete urobiť, začiarknite políčko Žiadosť o povolenie zobraziť priečinok Úlohy príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k inému než predvolenému priečinku Úlohy, musíte odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na prístup k danému priečinku.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table.

  Predvolený priečinok je zvyčajne v časti Moje úlohy zobrazené ako úlohy. Ak máte viacero priečinkov, skontrolujte, či ste vybrali predvolený priečinok úlohy.

 2. Kliknite na položky priečinok >povolenia pre priečinok.

 3. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia zvoľte úroveň povolenia.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete:

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor publikovania

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Publikujúci autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Položky a súbory len vytvárať. Obsah priečinka sa nezobrazí. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastná

  Vykonávať aktivity určené vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadne

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a vybratím možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky úloh a tieto priečinky môžete premenovať alebo odstrániť. Táto sekcia obsahuje pokyny pre vlastné priečinky úloh, ktoré vytvoríte.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Ukážte na položku zdieľať > Zdieľať úlohy.

 3. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 4. Ak chcete, môžete zmeniť Predmet.

 5. Môžete tiež udeliť príjemcovi povolenia na zmenenie položiek úloh začiarknutím políčka Príjemca môže pridať, upraviť a odstrániť položky v tomto priečinku úloh.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky úloh a tieto priečinky môžete premenovať alebo odstrániť. Táto sekcia obsahuje pokyny pre vlastné priečinky úloh, ktoré vytvoríte.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table a kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Ukážte na položky zdieľať > povolenia pre priečinok.

 3. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia zvoľte úroveň povolenia.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete:

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor publikovania

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Publikujúci autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Položky a súbory len vytvárať. Obsah priečinka sa nezobrazí. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastná

  Vykonávať aktivity určené vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadne

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a vybratím možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Pri použití s kontom Microsoft Exchange, môžete zdieľať úlohy s inými používateľmi. Zdieľanie úlohy nie je obmedzené na len predvolený priečinok úlohy vytvorenej vo všetkých profilov programu Outlook. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky a vyberte, ktorý z týchto priečinkov na zdieľanie. Napríklad, môžete vytvoriť priečinok úloh pre konkrétny projekt. Potom môžete zdieľať prístup do priečinka úlohy so svojimi kolegami tak, aby sa môžu skontrolovať zoznam úloh.

Na lepšie využitie zdieľania úloh vrátane delegovania vlastníctva úloh odporúčame, aby ste používali funkcie úloh aplikácie Windows SharePoint Services 3.0. Úlohy lokality SharePoint sa dajú zobraziť z programu Microsoft Office Outlook 2007.

Tip: Akákoľvek správa, kontakt alebo úloha sa dá v programe Outlook označiť ako súkromná, aby sa ostatným používateľom daná položka pri zdieľaní priečinkov nezobrazovala.

Zdieľanie kalendára sa uskutočňuje prostredníctvom pozvania na zdieľanie a e-mailových správ so žiadosťou o zdieľanie. Pozvania na zdieľanie poskytujú príjemcom prístup k vášmu priečinku úloh. Keď odosielate pozvanie na zdieľanie pre váš predvolený priečinok Úlohy, môžete požiadať o prístup k predvolenému priečinku Úlohy príjemcu.

Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup do priečinka úloh, ktorý vytvoril príjemca — nie do jeho predvoleného priečinka Úlohy — musíte odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na použitie konkrétneho priečinka. Príjemca vám potom môže poslať pozvanie na zdieľanie nepredvoleného priečinka úloh.

Zdieľanie predvoleného priečinka Úlohy s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť.

 1. V priečinku Úlohy v navigačnej table kliknite na položku Zdieľať priečinok Moje úlohy.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, v navigačnej table kliknite na položku Navigačná tabla a potom na položku Zdieľať priečinok Moje úlohy.

 2. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 3. Ak chcete, môžete zmeniť Predmet.

 4. Voliteľne si môžete vyžiadať povolenie na zobrazenie predvoleného priečinka Úlohy príjemcu. Ak to chcete urobiť, začiarknite políčko Žiadosť o povolenie zobraziť priečinok Úlohy príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k inému než predvolenému priečinku Úlohy, musíte odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na prístup k danému priečinku.

 5. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 7. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť.

 1. V priečinku Úlohy v navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na predvolený priečinok Úlohy.

  Zvyčajne sa nachádza v časti Moje úlohy a zobrazuje sa ako Úlohy.

 2. Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, v navigačnej table kliknite na položku Navigačná tabla a potom kliknite pravým tlačidlom myši na predvolený priečinok Úlohy.

  Zvyčajne sa nachádza v časti Moje úlohy a zobrazuje sa ako Úlohy.

 3. Kliknite na položku Zmeniť povolenia na zdieľanie.

 4. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 5. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia zvoľte úroveň povolenia.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete:

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor publikovania

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Publikujúci autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Položky a súbory len vytvárať. Obsah priečinka sa nezobrazí. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastná

  Vykonávať aktivity určené vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadne

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a vybratím možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky úloh a tieto priečinky môžete premenovať alebo odstrániť. Táto sekcia obsahuje pokyny pre vlastné priečinky úloh, ktoré vytvoríte.

 1. V položke Úlohy v navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úloh, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, v navigačnej table kliknite na položku Navigačná tabla a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úloh, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zdieľať názov priečinka.

 3. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 4. Ak chcete, môžete zmeniť Predmet.

 5. Môžete tiež udeliť príjemcovi povolenia na zmenenie položiek úloh začiarknutím políčka Príjemca môže pridať, upraviť a odstrániť položky v tomto priečinku úloh.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok Úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok sa nedá premenovať ani odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky úloh a tieto priečinky môžete premenovať alebo odstrániť. Táto sekcia obsahuje pokyny pre vlastné priečinky úloh, ktoré vytvoríte.

 1. V položke Úlohy v navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úloh, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, v navigačnej table kliknite na položku Navigačná tabla a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úloh, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia na zdieľanie.

 3. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia zvoľte úroveň povolenia.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete:

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor publikovania

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Publikujúci autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Položky a súbory len vytvárať. Obsah priečinka sa nezobrazí. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastná

  Vykonávať aktivity určené vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadne

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a vybratím možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Povolenia iných používateľov na prístup k vašim priečinkom úloh môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

 1. V priečinku Úlohy v navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úloh, pre ktorý chcete zmeniť povolenia.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, v navigačnej table kliknite na položku Navigačná tabla a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úloh, pre ktorý chcete zmeniť povolenia.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia na zdieľanie.

 3. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Zmena povolení pre všetkých používateľov   

   1. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia zvoľte úroveň povolenia.

    Vysvetlenie úrovní povolení

    Pomocou tejto Hotovo na úrovni (alebo úlohu)

    Môžete:

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor publikovania

    Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Publikujúci autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Položky a súbory len vytvárať. Obsah priečinka sa nezobrazí. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastná

    Vykonávať aktivity určené vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadne

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím políčok a vybratím možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

  • Zmena povolení pre jednu osobu   

   1. Na karte Povolenia v poli Meno kliknite na meno osoby, ktorej prístup chcete zmeniť.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia zvoľte úroveň povolenia.

    Vysvetlenie úrovní povolení

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete:

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor publikovania

    Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Publikujúci autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Položky a súbory len vytvárať. Obsah priečinka sa nezobrazí. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastná

    Vykonávať aktivity určené vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadne

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím políčok a vybratím možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

   3. Opakujte krok 2 pre každého používateľa, ktorého prístup chcete zmeniť.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×