Zdieľanie priečinka kontaktov s ostatnými

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Všetky priečinky kontaktov konta Exchange Server môžete zdieľať s inou osobou, ktorá tiež používa konto servera Exchange Server vo vašej organizácii. Ak vaša organizácia podporuje politiky zdieľania, pravdepodobne môžete zdieľať priečinok kontaktov aj s ľuďmi mimo svojej organizácie.

S inými ľuďmi môžete napríklad zdieľať priečinok kontaktov. Prípadne môžete vytvoriť nový priečinok kontaktov pre konkrétny projekt a zdieľať ho s inými ľudmi. Môžete im udeliť aj povolenie na zmenu kontaktov.

Poznámky: 

Zdieľanie s konkrétnymi ľuďmi vo vašej organizácii

Predvolený priečinok Kontakty v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nemožno premenovať ani odstrániť. Môžete mať aj ďalšie priečinky kontaktov. Ktorýkoľvek z týchto priečinkov môžete zdieľať vykonaním nasledujúceho postupu:

 1. V časti Ľudia (tabla Priečinok) kliknite na priečinok kontaktov, ktorý chcete zdieľať s osobou vo svojej organizácii.

 2. Kliknite na kartu Domov. Potom v skupine Zdieľať kliknite na položku Zdieľať kontakty.

  Text ohnutý okolo kruhového tvaru

 3. Do poľa Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvánkou na zdieľanie. Ak chcete, môžete zmeniť položku Predmet.

  Koncept pozvánky na zdieľanie kontaktov v rámci organizácie

 4. Ak chcete, požiadajte o povolenie na zobrazenie predvoleného priečinka Ľudia príjemcu. Začiarknite políčko Žiadosť o povolenie zobraziť priečinok Kontakty príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k inému priečinku kontaktov, než je predvolený priečinok príjemcu Ľudia, je potrebné odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenia na prístup k danému priečinku. Táto možnosť sa vzťahuje iba na prístup k predvolenému priečinku príjemcu Ľudia.

 5. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať, a potom kliknite na tlačidlo Odoslať. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

 6. Osoba v organizácii dostane e-mail s pozvánkou na zdieľanie a klikne na tlačidlo Otvoriť tento priečinok kontaktov.

  Súbor > Okno konta vo Worde 2013

Zdieľanie s konkrétnymi ľuďmi mimo vašej organizácie

Predvolený priečinok Kontakty v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nemožno premenovať ani odstrániť. Môžete mať aj ďalšie priečinky kontaktov. Ktorýkoľvek z týchto priečinkov môžete zdieľať vykonaním nasledujúceho postupu:

 1. V časti Ľudia (tabla Priečinok) kliknite na priečinok kontaktov, ktorý chcete zdieľať s osobou mimo svojej organizácie.

 2. Kliknite na kartu Domov. Potom v skupine Zdieľať kliknite na položku Zdieľať kontakty.

  Text ohnutý okolo kruhového tvaru

 3. Do poľa Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvánkou na zdieľanie. Ak chcete, môžete zmeniť položku Predmet.

  Spustenie plánu

 4. Ak chcete, požiadajte o povolenie na zobrazenie predvoleného priečinka Ľudia príjemcu. Začiarknite políčko Žiadosť o povolenie zobraziť priečinok Kontakty príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k inému priečinku kontaktov, než je predvolený priečinok príjemcu Ľudia, je potrebné odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenia na prístup k danému priečinku. Táto možnosť sa vzťahuje iba na prístup k predvolenému priečinku príjemcu Ľudia.

 5. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať, a potom kliknite na tlačidlo Odoslať. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa pri pokuse o odoslanie pozvánky na zdieľanie zobrazí nasledujúca chyba, zdieľanie kontaktov s ľuďmi mimo vašej organizácie sa nepodporuje v rámci politiky zdieľania vo vašej organizáciu. Politiku zdieľania vo vašej organizácii môže zmeniť len správca organizácie. Ďalšie informácie nájdete na konci tejto časti.

  Chybové hlásenie pri pokuse o zdieľanie kontaktov mimo organizácie

 6. Osoba mimo organizácie dostane e-mail s pozvánkou na zdieľanie a klikne na tlačidlo Otvoriť tento priečinok kontaktov.

  Vaša aplikácia sa uloží a spustí sa v zobrazení prehliadača.

Ak sa pokúsite zdieľať svoje kontakty s osobou mimo vašej organizácie a zobrazí sa chyba, obráťte sa na osobu, ktorá spravuje vaše e-mailové konto.

Zdieľanie priečinka kontaktov so všetkými

 1. V časti Ľudia (tabla Priečinok) kliknite na položku Kontakty.

 2. Kliknite na položku Priečinok. Potom v skupine Vlastnosti kliknite na položku Povolenia pre priečinok.

 3. V poli Názov vyberte položku Predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Šéfredaktor – vydavateľ alebo na iné možnosti.

Zrušenie alebo zmena prístupu iných používateľov

Povolenia na prístup iných používateľov k vašim priečinkom kontaktov môžete zmeniť alebo zrušiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Na karte Ľudia v časti tabla Priečinok kliknite na priečinok kontaktov, pre ktorý chcete zmeniť povolenia.

 2. Kliknite na položku Priečinok. Potom v skupine Vlastnosti kliknite na položku Povolenia pre priečinok.

 3. Na karte Povolenia vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Zrušenie alebo zmena povolení prístupu pre všetkých používateľov      V poli Meno kliknite na položku Predvolené. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

  • Zrušenie alebo zmena povolenia pre jednu osobu    V poli Meno kliknite na meno osoby, ktorej prístupové povolenia chcete zmeniť. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

   Možnosti zálohovania vo OneNote môžete upraviť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Povolenia na zdieľanie priečinkov

S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

Môžete

Vlastní­k

Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

Šéfredaktor – vydavateľ

Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

Vydavateľ

Vytvárať, čítať, meniť a odstraňovať všetky položky a súbory.

Redaktor – vydavateľ

Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

Autor

Vytvárať a čítať položky a súbory, meniť a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

Redaktor - konzultant

Vytvárať a čítať položky a súbory a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

Recenzent

Položky a súbory len čítať.

Prispievateľ

Položky a súbory len vytvárať. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

Žiadne

Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Čo je zdieľanie kontaktov?

Ak používate Microsoft Outlook s kontom Microsoft Exchange Server, môžete zdieľať kontakty s inými používateľmi. Zdieľanie kontaktov nie je obmedzené na predvolený priečinok kontakty sa vytvorí v všetkých profilov programu Outlook. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky kontaktov a vyberte, ktorý z týchto priečinkov na zdieľanie. Môžete napríklad vytvoriť priečinok kontaktov pre určitý projekt a zdieľať so spolupracovníkmi. Voliteľne môžete im tiež udeliť povolenie na úpravu kontaktov.

Tip: Všetky správy, kontaktu alebo úlohy v programe Outlook môžete byť označené ako súkromné tak, aby ostatní nevidia položky v zdieľanom priečinku.

Obráťte sa na zdieľanie funguje prostredníctvom pozvánky na zdieľanie a zdieľanie žiadosť o e-mailových správ. Pozvánky na zdieľanie poskytujú príjemcom prístup do priečinka Kontakty. Pri odosielaní pozvanie na zdieľanie pre váš predvolený priečinok kontaktov, môžete však požiadať o prístup k príjemcu predvolený priečinok kontakty.

Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k ďalšie kontakty priečinok, ktorý vytvoril príjemca — nie predvolený priečinok kontakty, musíte poslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na prístup do priečinka. Príjemca vám môže poslať pozvanie na zdieľanie pre konkrétny priečinok kontaktov.

Zdieľanie priečinka kontaktov s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok kontakty v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť. Máte ďalšie priečinky kontaktov, ktorý ste vytvorili, alebo boli automaticky vytvorené Outlook Social Connector pre každú konfigurovanú sociálnych sietí. Vykonaním nasledujúcich krokov môžete zdieľať niektorý z týchto priečinkov:

 1. V časti kontakty na navigačnej table v časti Moje kontakty, kliknite na priečinok kontaktov, ktorý chcete zdieľať.

 2. Na karte domov v skupine zdieľať kliknite na položku Zdieľať kontakty.

 3. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 4. Ak chcete, môžete zmeniť položku Predmet.

 5. Ak chcete, žiadosť o povolenie Zobraziť príjemcu predvolený priečinok kontakty. Urobíte to tak, začiarknite políčko žiadosť o povolenie Zobraziť priečinok Kontakty príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup do priečinka Kontakty ako predvolený priečinok kontakty, musíte odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenia do konkrétneho priečinka. Táto možnosť len požiada o prístup príjemcu predvolený priečinok kontakty.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na položku Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Zdieľanie priečinka kontaktov so všetkými

 1. V časti kontakty na navigačnej table v časti Moje kontakty, kliknite na položku kontakty.

 2. Na karte priečinok v skupine Vlastnosti kliknite na položku Povolenia pre priečinok.

 3. V poli Názov vyberte položku Predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Šéfredaktor – vydavateľ alebo na iné možnosti.

  Zobrazenie popisov úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadna

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Zrušenie alebo zmena prístupu iných používateľov k vašim priečinkom kontaktov

Kedykoľvek môžete zmeniť alebo zrušiť povolenia určitej osoby na prístup k vašim priečinkom kontaktov.

 1. V časti kontakty v navigačná tabla, kliknite na priečinok kontaktov, pre ktorý chcete zmeniť povolenia.

 2. Na karte priečinok v skupine Vlastnosti kliknite na položku Povolenia pre priečinok.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Zrušenie alebo zmena povolení prístupu pre všetkých používateľov    

   1. V poli Názov vyberte položku Predvolené.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

    Zobrazenie popisov úrovní povolení

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadna

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

  • Zrušenie alebo zmena povolenia pre jednu osobu   

   1. Do poľa názov, kliknite na meno osoby, ktorej povolenia na prístup chcete zmeniť.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

    Zobrazenie popisov úrovní povolení

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadna

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

   3. Opakujte krok 2 pri každom používateľovi, ktorého povolenia na prístup chcete upraviť.

Čo je zdieľanie kontaktov?

Ak chcete použiť Microsoft Office Outlook 2007 s kontom Microsoft Exchange, môžete zdieľať kontakty s inými používateľmi. Zdieľanie kontaktov nie je obmedzené na predvolený priečinok kontakty sa vytvorí v všetkých profilov programu Outlook. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky kontaktov a vyberte, ktorý z týchto priečinkov na zdieľanie. Môžete napríklad vytvoriť priečinok kontaktov pre určitý projekt a zdieľať so spolupracovníkmi. Voliteľne môžete im tiež udeliť povolenie na úpravu kontaktov.

Tip: Všetky správy, kontaktu alebo úlohy v programe Outlook môžete byť označené ako súkromné tak, aby ostatní nevidia položky v zdieľanom priečinku.

Obráťte sa na zdieľanie funguje prostredníctvom pozvánky na zdieľanie a zdieľanie žiadosť o e-mailových správ. Pozvánky na zdieľanie poskytujú príjemcom prístup do priečinka Kontakty. Pri odosielaní pozvanie na zdieľanie pre váš predvolený priečinok kontaktov, môžete však požiadať o prístup k príjemcu predvolený priečinok kontakty.

Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k ďalšie kontakty priečinok, ktorý vytvoril príjemca — nie predvolený priečinok kontakty, musíte poslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na prístup do priečinka. Príjemca vám môže poslať pozvanie na zdieľanie pre konkrétny priečinok kontaktov.

Zdieľanie predvoleného priečinka Kontakty s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok kontakty v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť.

 1. V časti kontakty v navigačná tabla, kliknite na položku zdieľať priečinok Moje kontakty.

  Poznámka: Ak používate v minimalizovanom zobrazení, v časti kontakty na navigačnej table Minimalizovaná navigačná tabla kliknite na Navigačnej table a potom kliknite na položku zdieľať priečinok Moje kontakty.

 2. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 3. Ak chcete, môžete zmeniť položku Predmet.

 4. Ak chcete, žiadosť o povolenie Zobraziť príjemcu predvolený priečinok kontakty. Urobíte to tak, začiarknite políčko žiadosť o povolenie Zobraziť priečinok Kontakty príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup do priečinka Kontakty ako predvolený priečinok kontakty, musíte odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenia do konkrétneho priečinka. Táto možnosť len požiada o prístup príjemcu predvolený priečinok kontakty.

 5. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 6. Kliknite na položku Odoslať.

 7. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Zdieľanie predvoleného priečinka Kontakty so všetkými

Predvolený priečinok kontakty v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť.

 1. V časti kontaktynavigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na predvolený priečinok kontaktov.

  Toto je zvyčajne v časti Moje kontakty a zobrazuje sa ako kontakty.

 2. Ak používate v minimalizovanom zobrazení, v časti kontakty na navigačnej table Minimalizovaná navigačná tabla kliknite na Navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na predvolený priečinok kontakty.

  Toto je zvyčajne v časti Moje kontakty a zobrazuje sa ako kontakty.

 3. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 4. Na karte povolenia v poli názov kliknite na položku predvolené.

 5. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Šéfredaktor – vydavateľ alebo na iné možnosti.

  Zobrazenie popisov úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadna

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Zdieľanie vlastného priečinka kontaktov s konkrétnymi ľuďmi

Predvolený priečinok kontakty v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky kontaktov a tieto priečinky môžete premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny na zdieľanie priečinkov kontaktov, ktoré ste vytvorili.

 1. V časti kontaktynavigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kontaktov, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate v minimalizovanom zobrazení, v časti kontakty na navigačnej table Minimalizovaná navigačná tabla kliknite na Navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kontaktov, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zdieľať názov priečinka.

 3. V pozvánke na zdieľanie v poli Komu zadajte meno príjemcu.

 4. Ak chcete, zmeňte Predmet.

 5. Ak si chcete udeliť povolenia na základe ktorého môže príjemca zmenu vašich položiek kontaktov začiarknutím políčka príjemca môže pridať, upraviť, a odstrániť položky v priečinku Kontakty.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na položku Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Zdieľanie vlastného priečinka kontaktov so všetkými

Predvolený priečinok kontakty v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky kontaktov a tieto priečinky môžete premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny na zdieľanie priečinkov kontaktov, ktoré ste vytvorili.

 1. V časti kontaktynavigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kontaktov, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate v minimalizovanom zobrazení, v časti kontakty na navigačnej table Minimalizovaná navigačná tabla kliknite na Navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kontaktov, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 3. Na karte povolenia v poli názov kliknite na položku predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Šéfredaktor – vydavateľ alebo na iné možnosti.

  Zobrazenie popisov úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadna

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Zrušenie alebo zmena prístupu iných používateľov k vašim priečinkom kontaktov

Kedykoľvek môžete zmeniť alebo zrušiť povolenia určitej osoby na prístup k vašim priečinkom kontaktov.

 1. V časti kontaktynavigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši priečinok kontaktov, pre ktorý chcete zmeniť povolenia.

  Poznámka: Ak používate v minimalizovanom zobrazení, v časti kontakty na navigačnej table Minimalizovaná navigačná tabla kliknite na Navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kontaktov, pre ktorý chcete zmeniť povolenia na prístup.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Zrušenie alebo zmena povolení prístupu pre všetkých používateľov    

   1. Na karte povolenia v poli názov kliknite na položku predvolené.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

    Zobrazenie popisov úrovní povolení

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadna

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

  • Zrušenie alebo zmena povolenia pre jednu osobu   

   1. Na karte povolenia v poli meno kliknite na meno osoby, ktorej povolenia na prístup chcete zmeniť.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

    Zobrazenie popisov úrovní povolení

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadna

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

   3. Opakujte krok 2 pri každom používateľovi, ktorého povolenia na prístup chcete upraviť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×