Zdieľanie obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na zdieľanie obrazovky s návštevníkmi vašej schôdze. Môžete zdieľať celú obrazovku (Zdieľanej pracovnej plochy), keď chcete zobraziť akcie v niekoľkých programoch, alebo máte možnosť zdieľať len jeden program (Zdieľanie okna), keď je potrebné ukázať iba jeden program alebo skupinu súborov a ľudia nemusia vidieť na počítači nič iné.

Aby bolo možné zdieľať obsah v rámci schôdze cez Skype for Business, musíte byť prezentujúcim schôdze. Ak táto možnosť nie je dostupná, požiadajte niektorého z prezentujúcich, aby vám udelil práva prezentujúceho.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Používanie zdieľania panelu s nástrojmi

Keď zdieľate obrazovku alebo program, Skype for Business zobrazuje panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky spolu s tlačidlami slúžiacimi na ovládanie zdieľania. Na paneli s nástrojmi zdieľania môžete:

 • Prenechať kontrolu nad vašou pracovnou plochou iným osobám zúčastneným na schôdzi alebo prevziať kontrolu späť, ak má kontrolu niekto iný.

 • Zastaviť prezentovanie vašej obrazovky alebo programu.

 • Pripnúť panel s nástrojmi tak, aby bol vždy viditeľný.

 1. Presunúť ohnisko klávesnice na panel s nástrojmi, stlačte klávesy Ctrl+Shift+Space.

 2. Presúvať sa medzi položkami na paneli s nástrojmi, stlačte kláves Tab. Počuť oznamovanie položky čítačkou obrazovky.

 3. Vybrať možnosť na paneli s nástrojmi, stlačte kláves Enter.

 4. Prepnúť ohnisko späť na okno hovoru alebo schôdze, stlačte kláves Esc.

Zdieľanie obrazovky alebo programu

Poznámka : Aby bolo možné zdieľať obsah v rámci schôdze cez Skype for Business, musíte byť prezentujúcim schôdze. Ak táto možnosť nie je dostupná, požiadajte niektorého z prezentujúcich, aby vám udelil práva prezentujúceho.

Tip : Pri zdieľaní pracovnej plochy každý účastník schôdze vidí všetky vaše programy, súbory a oznámenia. Pred spustením prezentácie vašej pracovnej plochy zatvorte alebo minimalizujte programy, ktoré ľudia nemusia vidieť.

Tip : Kým zdieľate jeden program, váš Skype for Business stav sa zmení na možnosť V konferenčnom hovore. Pri zdieľaní celej vašej pracovnej plochy sa stav zmení na možnosť Prezentujúci a nebudete prijímať okamžité správy, ani hovory.

 1. Ak chcete prechádzať v rámci konverzácie alebo ovládacími prvkami okna schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Tlačidlo zdieľania, zdieľanie obsahu.“

 2. Stlačením klávesu Spacebar môžete otvoriť ponuku Zdieľanie obsahu. Ozve sa: „Zdieľajte vašu pracovnú plochu“.

 3. Ak chcete prezentovať celú pracovnú plochu všetkým účastníkom schôdze, stlačte kláves Enter.

  Poznámky : 

  • Ak sa ozve „Okno Skype for Business, tlačidlo Zrušiť“, zobrazí sa nasledujúce upozornenie: „FYI: Osoby budú môcť vidieť všetko na monitore, ktorý vyberiete.“

  • Ak nechcete, aby sa toto upozornenie zobrazovali pri každom zdieľaní vašej pracovnej plochy, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Označenie zrušené, nezobrazovať znovu toto začiarkavacie políčko“ a stlačte kláves Spacebar.

  • Ak chcete začať zdieľať vašu pracovnú plochu, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo OK.“

  Teraz každý účastník schôdze vidí celú pracovnú plochu. Výber sa vráti do okna schôdze Skype for Business.

 4. Ak chcete prezentovať iba jeden program, v ponuke Zdieľanie obsahu stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Zdieľanie okna.“ Potom stlačte kláves Enter. Tým sa otvorí okno Zdieľanie okna, ktoré obsahuje všetky aktívne programy na vašom počítači. Výber sa nachádza na tlačidle Zrušiť. Ozve sa: „Zdieľanie okna, okno, tlačidlo Zrušiť.“

  • Stlačením klávesu Tab sa presuniete k prvému dostupnému programu na prezentovanie. Ozve sa názov programu.

  • Ak chcete prechádzať dostupnými programami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava. Keď sa ozve názov programu, ktorý chcete prezentovať, stlačte kláves Spacebar. Tlačidlo Zdieľať je teraz povolené. Potom stlačte kláves Enter. Tým sa uskutoční zdieľanie programu s každým účastníkom hovoru a výber sa vráti do okna schôdze Skype for Business.

  Tip : Pri prezentovaní jedného programu zdieľaný program zobrazí čierny štvorec v prípade, že sa okno schôdze cez Skype for Business nachádza v jeho hornej časti. Ak máte viac monitorov, pokúste sa presunúť okno schôdze na druhotný monitor tak, aby sa už nenachádzalo v hornej časti zdieľaného programu.

 5. Ak chcete ukončiť zdieľanie vašej obrazovky, stlačte klávesy Ctrl+Shift+Space. Výber sa presunie na panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky. Kláves Tab stláčajte dovtedy, kým sa neozve „Tlačidlo ukončenia zdieľania“ a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Skype for Business pre Mac môžete používať s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na zdieľanie obrazovky počas schôdze. Obsah môžete prezentovať z Macu a efektívne ho tak sprostredkovať publiku.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Aby bolo možné zdieľať obsah v rámci schôdze cez Skype for Business pre Mac, musíte byť prezentujúcim schôdze. Ak táto možnosť nie je aktívna, požiadajte niektorého z prezentujúcich o prístup prezentujúceho.

 • Pri zdieľaní obrazovky každý účastník schôdze vidí všetky vaše programy, súbory a oznámenia. Pred spustením prezentácie zatvorte alebo skryte programy, ktoré ľudia nemusia vidieť.

Zdieľanie vašej obrazovky

Poznámka : Počas vašej prezentácie sa váš stav Skype for Business pre Mac zmení na možnosť „V konferenčnom hovore“ a nebudete prijímať okamžité správy, ani hovory, mimo online schôdze.

 1. Pripojte sa k online schôdzi a na klávesnici stlačte klávesy Control+Command+S. Ozve sa: „Zdieľajte obrazovku, okno, dialógové okno systému. Teraz zdieľate vaši obrazovku.“

 2. Počas prezentácie môžete urobiť nasledovné:

  • Prepnúť na režim zobrazenia na celej obrazovke, stlačte klávesy Command+Control+F. Ozve sa: „Prechádza sa na celú obrazovku s aplikáciou Skype for Business.“ Ak sa chcete vrátiť na režim normálnej obrazovky, stlačte kláves Esc.

  • Ak chcete skryť aktívne okno, stlačte kláves Command+H.

  • Ak chcete obnoviť skryté okno, stláčajte kláves Command+Tab, pokým sa neozve názov vašej aplikácie.

  • Ak chcete vstúpiť do ukotvenia, stlačte kláves Control+F3. Ozve sa: „Ukotvenie, <aktuálne zameranie na ukotvenie>.“

  • Ak chcete zatvoriť aktívne okno, stlačte kláves Command+W.

 3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte kláves Command+T. Ozve sa: „Ukončenie zdieľania.“

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Môžete použiť funkcie VoiceOver, vstavané iOS obrazovky čítačky obrazovky v Skype for Business zdieľať.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Pri pokuse o otvorenie Skype for Business vo vašom zariadení sa môžu líšiť umiestnení a položiek v používateľskom rozhraní (UI). Obsah a prvky používateľského rozhrania, ktoré je popísané v tejto téme slúžia ako príklad obsahu a prvky, ktoré môžu mať.

Zdieľanie vašej obrazovky

 1. Pripojte sa k schôdzi.

  Tip : Ďalšie informácie o tom, ako pripojiť sa k schôdzi online nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na pripojenie k schôdzi v Skype for Business online.

  Poznámka : Uistite sa, že ste prezentujúcim v schôdzi. Ak ste zorganizovali schôdzu vy, začnite v úlohe prezentujúceho.

 2. Na obrazovke schôdze potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Ďalšie možnosti. Budete počuť "Ďalšie".

 3. Na prezentáciu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Prezentujem tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Ľudia". Potom vyhľadajte súbor prezentácie chcete zdieľať, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Prehľadávať.

 4. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa názov umiestnenia, ktorý obsahuje súbor, ktorý chcete prezentovať. Pri posúvaní, funkcia VoiceOver oznamuje názvy miest. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Vyhľadať súbory alebo priečinky v danom umiestnení, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa názov položky, ktorý chcete prezentovať. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Po výbere súboru, prezentácia sa spustí automaticky účastníkom schôdze.

  Poznámka : Pri zdieľaní PowerPoint prezentácie, ak chcete zdieľať na ďalšiu snímku, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidloďalej snímky" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po dokončení prezentácie, ak chcete zastaviť zdieľanie obrazovky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Ďalšie možnosti. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo zastaviť prezentácie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×