Zdieľanie lokalít služieb Office 365 s externými používateľmi

Ľudia, ktorí potrebujú zobrazovať a pracovať s obsahom vašej lokality, ale nemajú používateľské kontá v prostredí SharePoint Online alebo Office 365, sú tzv. „externí používatelia“. Môžete zdieľať svoje lokality a dokumenty s externými používateľmi buď globálne, t. j. pre všetky lokality v nájomníkovi, alebo pre každú kolekciu lokalít jednotlivo.

Po zapnutí zdieľania pre nájomníka a jednotlivé kolekcie lokalít môžu správcovia kolekcie lokalít rozšíriť pozvánky na konkrétnych používateľov. Pokyny nájdete v téme Zdieľanie súborov alebo priečinkov SharePointu v službách Office 365.

Rozhodnutie o spôsobe zdieľania obsahu

Pri rozhodovaní, či chcete povoliť a akým spôsobom budete externe zdieľať obsah, porozmýšľajte nad nasledujúcimi otázkami:

 • Komu chcete prideliť prístup k obsahu na tímovej lokalite a podlokalitách a aké činnosti im chcete povoliť vykonávať?

 • Komu vo vašej organizácii chcete udeliť povolenie na externé zdieľanie obsahu?

 • Existuje obsah, ktorý za žiadnych okolností nechcete sprístupniť na zobrazenie ľuďom, ktorí sú mimo vašej organizácie?

Odpovede na tieto otázky vám pomôžu naplánovať stratégiu zdieľania obsahu.

Tip:

Ak chcete...

Zdieľanie lokality. Ak chcete zdieľať lokalitu, ale zároveň chcete externým používateľom obmedziť prístup k určitému internému obsahu organizácie, zvážte vytvorenie podlokality s jedinečnými povoleniami, ktorú budete používať výlučne na účely externého zdieľania.

Niekomu mimo vašej organizácie poskytnúť priebežný prístup k informáciám a obsahu na lokalite. Potrebujú možnosť pracovať ako plnohodnotní používatelia lokality a vytvárať, upravovať a zobrazovať obsah.

Zdieľanie dokumentu a požadovanie prihlásenia.

Jednému alebo viacerým ľuďom mimo vašej organizácie poskytnúť zabezpečený prístup ku konkrétnemu dokumentu, ktorý budú môcť revidovať a spolupracovať na ňom, ale títo ľudia nevyžadujú priebežný prístup k inému obsahu na internej lokalite.

Zdieľanie dokumentu, ale nevyžadovanie prihlásenia.

S ľuďmi mimo vašej organizácie zdieľať prepojenie na dokument, ktorý neobsahuje citlivé ani dôverné údaje, aby mohli dokument zobraziť, prípadne ho aktualizovať svojimi pripomienkami. Títo ľudia nevyžadujú priebežný prístup k obsahu na vašej internej lokalite.

Poznámka k zabezpečeniu: 

 • Ak deaktivujete externé zdieľanie, všetkým externým používateľom, ktorí mali k lokalite prístup v čase deaktivovania tejto funkcie, sa ich prístup k lokalite zamietne a nebude možné odosielať žiadne ďalšie pozvánky. Ak sa funkcia vo vzťahu k menám externých používateľov v skupinách povolení SharePointu opäť aktivuje, daní používatelia opäť automaticky získajú prístup k lokalite. Ak chcete používateľom natrvalo zabrániť v prístupe na lokalitu SharePointu, odstráňte ich zo zoznamu externých používateľov.

 • Ak je externé zdieľanie vypnuté globálne, všetky zdieľané hosťovské prepojenia tiež prestanú pracovať. Ak sa táto funkcia neskôr opäť aktivuje, tieto prepojenia budú pokračovať v práci.

Povolenie externých zdieľaní pre všetky lokality SharePointu v Centre spravovania služieb Office 365

Možnosť pozvania externých používateľov na lokality SharePoint je povolená predvolene, preto vlastníci lokality a správcovia kolekcie lokalít môžu tímové lokality a podlokality kedykoľvek zdieľať s externými používateľmi.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

  Spúšťač aplikácií služieb Office 365 so zvýraznenou aplikáciou Správca

 3. V Centre spravovania služieb Office 365 zadajte vo vyhľadávaní na domovskej stránke slovo externé a potom vyberte položku Externé zdieľanie lokalít.

  Snímka obrazovky znázorňujúca zadávanie externého zdieľania do vyhľadávacieho poľa na domovskej stránke Centra spravovania
 4. Vedľa položky Povoliť ľuďom mimo vašej organizácie prístup k vašim lokalitám posuňte jazdec do polohy Zapnuté a zapnite externé zdieľanie.

  Snímka obrazovky dialógového okna Externé zdieľanie s vypnutým nastavením Umožniť ľuďom mimo organizácie prístup k vašim lokalitám.
 5. Ak chcete povoliť používateľom odosielať hosťovské prepojenia na prístup k lokalitám a dokumentom organizácie, posuňte jazdec pre túto možnosť do polohy Zapnuté.

  Snímka obrazovky zapnutého externého zdieľania v Centre spravovania.

  Ak budete vyžadovať prihlásenie pomocou mena používateľa a hesla, zmeňte polohu jazdca na Vypnuté. (Ďalšie informácie o identifikáciách používateľov pre pracovné a školské kontá nájdete v téme Čo je ID používateľa a prečo ho potrebujem?)

 6. Vyberte položku Uložiť.

Doladenie nastavení pre jednotlivé lokality

Keď povolíte zdieľanie na lokalitách SharePoint, povolí sa zdieľanie pre všetky lokality v nájomníkovi. V Centre spravovania služieb Office 365 však môžete nastavenia zdieľania doladiť a zakázať zdieľanie na lokalitách, kde je potrebná prísnejšia kontrola, alebo zrušiť prístup jednotlivým používateľom ku konkrétnym lokalitám.

Poznámka: Ak je externé zdieľanie v celom prostredí SharePointu Online vypnuté, nebudete ho môcť zapnúť v konkrétnych kolekciách lokalít.

Na stránke lokalít v nastavení zdieľania (v Centre spravovania služieb Office 365) nájdete zoznam všetkých kolekcií lokalít, ktoré sú v súčasnosti v nájomníkovi aktívne, ako aj nastavenie zdieľania pre jednotlivé kolekcie lokalít.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Zdroje > Lokality.

  Ponuka Zdroje v Centre spravovania služieb Office 365 s vybratou položkou Lokality
 4. Vedľa požadovanej kolekcie lokalít vyberte stav zdieľania (Zdieľanie prepojení a pozvánok alebo Nepovolené).

  Zoznam kolekcií lokalít SharePoint so stavom externého zdieľania pre každú kolekciu lokalít
 5. V dialógovom okne zdieľania vedľa položky Stav zdieľania kliknite na možnosť Upraviť.

  Dialógové okno so stavom zdieľania konkrétnej kolekcie lokalít s vypnutým zdieľaním.
 6. Vedľa položky Povoliť ľuďom mimo vašej organizácie prístup k vašim lokalitám posuňte jazdec do polohy Zapnuté a zapnite externé zdieľanie.

  Snímka obrazovky dialógového okna Externé zdieľanie s vypnutým nastavením Umožniť ľuďom mimo organizácie prístup k vašim lokalitám.
 7. Ak chcete povoliť používateľom odosielať hosťovské prepojenia na prístup k lokalitám a dokumentom organizácie, posuňte jazdec pre túto možnosť do polohy Zapnuté.

  Snímka obrazovky zapnutého externého zdieľania v Centre spravovania.

  Ak budete vyžadovať prihlásenie pomocou mena používateľa a hesla, zmeňte polohu jazdca na Vypnuté. (Ďalšie informácie o identifikáciách používateľov pre pracovné a školské kontá nájdete v téme Čo je ID používateľa a prečo ho potrebujem?)

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Ak už nie ste na obrazovke externého zdieľania lokalít, vykonajte kroky 1 až 4, ktoré sú znázornené v časti Upraviť nastavenie zdieľania určitej kolekcie lokalít v Centre spravovania služieb Office 365.

 2. Vedľa požadovanej kolekcie lokalít vyberte stav zdieľania (Zdieľanie prepojení a pozvánok alebo Nepovolené).

 3. V dialógovom okne zdieľania vedľa položky Externí členovia kliknite na položku Upraviť.

 4. V časti Odstrániť externých členov vyhľadajte členov, ktorých chcete odstrániť.

  Dialógové okno na odstránenie externých členov z kolekcie lokalít
 5. Vedľa mena člena vyberte položku Odstrániť.

 6. Kliknutím na tlačidlo Uložiť odstránenie potvrďte. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť už nebudú mať používatelia prístup k vybraným lokalitám. Všetky poskytnuté hostiteľské prepojenia budú vypnuté.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×