Zdieľanie kalendára v službe Outlook.com

Ľudia, s ktorými zdieľate kalendár v službe Outlook.com, si ho môžu pridať priamo do svojho zobrazenia kalendára v programe Outlook. V závislosti od povolení, ktoré im udelíte, môžu váš kalendár zobraziť alebo upravovať.

Ak sa váš kalendár služby Outlook.com nesynchronizuje v programe Outlook vo Windowse alebo nie je možné upraviť zdieľaný kalendár služby Outlook.com v programe Outlook vo Windowse, pozrite si tému Môj kalendár služby Outlook.com sa nesynchronizuje alebo nie je možné upraviť zdieľaný kalendár služby Outlook.com.

Poznámka: Prihláste sa do služby Outlook.com pomocou ľubovoľného konta Microsoft vrátane e-mailových kont s koncovkou @outlook.com, @live.com, @hotmail.com alebo @msn.com. Ak máte pracovné alebo študentské konto Office 365, pozrite si tému Zdieľanie kalendára v Outlooku na webe pre podniky.

Ktorú verziu služby Outlook.com používate?

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate Outlook.com vo verzii beta alebo klasickej verzii. Vyberte verziu, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com vo verzii beta

Pozrite si časť Pokyny pre službu Outlook.com verzie beta.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.comv štandardnej verzii

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook.com.

Pokyny pre službu Outlook.com verzie beta

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Kalendár a prejdite do Kalendára.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Nemôžete zdieľať kalendáre, ktoré sú vo vlastníctve iných ľudí.

 3. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár.

 4. Vyberte spôsob, akým môže táto osoba používať váš kalendár:

  • Položka Môže zobrazovať, kedy nemám čas umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ale nezahŕňa podrobnosti, ako napríklad miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať názvy a miesta umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ako aj názov a miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať všetky podrobnosti umožňuje osobe zobraziť všetky podrobnosti vašich udalostí.

  • Položka Môže upravovať umožňuje osobe upravovať váš kalendár.

  • Položka Delegát povolí osobe upravovať váš kalendár a zdielať ho s ostatnými.

 5. Vyberte položku Zdieľať. Ak sa rozhodnete nezdieľať svoj kalendár práve v tomto momente, vyberte položku Odstrániť .

  Poznámky: 

  • Používatelia, s ktorými zdieľate kalendár a ktorí namiesto služby Outlook.com používajú napríklad Gmail, budú môcť prijať pozvanie iba pomocou konta Outlook.com alebo Office 365.

  • Kalendáre vo formáte ICS sú iba na čítanie, takže aj keď ostatným používateľom udelíte prístup na úpravy, nebudú môcť upravovať váš kalendár.

  • Frekvencia synchronizácie vášho kalendára vo formáte ICS závisí od poskytovateľa e-mailu osoby, s ktorou ho zdieľate.

  • Položky, ktoré sú v kalendári označené ako súkromné, sú chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez názvu, miesta či ďalších podrobností. Opakované výskyty označené ako súkromné budú tiež zobrazovať spôsob opakovania.

Ak chcete zmeniť povolenia, ktoré ste nastavili v kalendári, alebo úplne prestať zdieľať kalendár, kliknite pravým tlačidlom myši na názov kalendára v časti Kalendáre.

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Kalendár prejdite do Kalendára.

 2. V časti Kalendáre kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, v ktorom chcete aktualizovať nastavenia zdieľania, a vyberte položku Zdieľanie a povolenia.

  Snímka obrazovky s možnosťou Zdieľanie a povolenia

 3. Vyhľadajte osobu, ktorej povolenia chcete zmeniť, a vyberte novú úroveň povolení alebo vyberte položku Odstrániť v prípade, že chcete kalendár prestať zdieľať s touto osobou.

Ak dostanete pozvánku na zdieľanie kalendára inej osoby a chcete pridať jej kalendár do svojho zobrazenia kalendára, vyberte položku Prijať v dolnej časti správy.

Snímka obrazovky s tlačidlom Prijať v e-mailovom oznámení zdieľaného kalendára.

Po pridaní ďalšieho kalendára ho môžete premenovať, zmeniť jeho farbu, alebo odstrániť zo zobrazenia. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár na table vľavo.

Snímka obrazovky s kontextovou ponukou kalendára s vybratou položkou Premenovať

Ak chcete prestať zdieľať svoj kalendár, môžete pre danú osobu odstrániť povolenia.

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Kalendár prejdite do Kalendára.

 2. Na ľavej table kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať a vyberte položku Zdieľanie a povolenia.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na Zdieľanie a povolenia v kontextovej ponuke kalendára

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Môj kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár, a vyberte položku Odstrániť .

  Táto osoba sa teraz odstráni zo zoznamu ľudí s prístupom k vášmu kalendáru. Jej kópia vášho kalendára sa už nebude synchronizovať s vaším kalendárom a nebude sa aktualizovať.

Pokyny pre klasickú službu Outlook.com

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Tlačidlo spúšťača aplikácií. a vyberte položku Kalendár.

 2. V hornej časti obrazovky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať kalendár na navigačnom paneli.

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete zdieľať niektorý z nich. Nemôžete zdieľať kalendáre vo vlastníctve iných ľudí.

 3. V poli Odoslanie pozvania na zdieľanie e-mailom zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár.

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie kalendára v službe Outlook.com.

 4. Vyberte spôsob, akým môže táto osoba používať váš kalendár:

  • Položka Môže zobrazovať, kedy nemám čas umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ale nezahŕňa podrobnosti, ako napríklad miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať názvy a miesta umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ako aj názov a miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať umožňuje osobe zobraziť všetky podrobnosti vašich udalostí.

  • Položka Môže upravovať umožňuje osobe upravovať váš kalendár.

  • Položka Môže upravovať a spravovať zdieľanie umožňuje danej osobe upravovať váš kalendár a zdieľať ho s ostatnými.

 5. Vyberte položku Zdieľať. Ak sa rozhodnete nezdieľať kalendár práve teraz, vyberte položku Odstrániť Odstrániť .

  Poznámky: 

  • Používatelia, s ktorými zdieľate kalendár a ktorí namiesto služby Outlook.com používajú napríklad Gmail, budú môcť prijať pozvanie iba pomocou konta Outlook.com alebo Office 365.

  • Ďalšou možnosťou je zdieľať prepojenie na kalendár, ktoré možno použiť na pridanie kalendára do svojej poštovej schránky. Ak chcete vytvoriť prepojenie na svoj kalendár zo služby Outlook na webe, vyberte ikonu Nastavenie Nastavenia v hornej časti stránky a potom vyberte položku Kalendár. Vyberte položku Publikovanie kalendára a potom vyberte kalendár a povolenia, ktoré chcete udeliť. Po uložení týchto zmien môžete skopírovať URL adresu súboru vo formáte ICS a zdieľať ju prostredníctvom e-mailu.

  • Kalendáre vo formáte ICS sú iba na čítanie, takže aj keď ostatným používateľom udelíte prístup na úpravy, nebudú môcť upravovať váš kalendár.

  • Frekvencia synchronizácie vášho kalendára vo formáte ICS závisí od poskytovateľa e-mailu osoby, s ktorou ho zdieľate.

  • Položky, ktoré sú v kalendári označené ako súkromné, sú chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez názvu, miesta či ďalších podrobností. Opakované výskyty označené ako súkromné budú tiež zobrazovať spôsob opakovania.

Ak chcete zmeniť povolenia, ktoré ste nastavili v kalendári, alebo úplne prestať zdieľať kalendár, kliknite pravým tlačidlom myši na názov kalendára v časti Vaše kalendáre.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Tlačidlo spúšťača aplikácií. a vyberte položku Kalendár.

 2. V časti Vaše kalendáre kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, v ktorom chcete aktualizovať nastavenia zdieľania, a vyberte položku Povolenia na zdieľanie.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou pre položku Váš kalendár s vybratou položkou Povolenia na zdieľanie.

 3. Vyhľadajte osobu, ktorej povolenia chcete zmeniť, a vyberte novú úroveň povolení. Ak chcete kalendár prestať zdieľať s touto osobou, vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť .

Ak dostanete pozvánku na zdieľanie kalendára inej osoby a chcete pridať jej kalendár do svojho zobrazenia kalendára, vyberte položku Prijať v dolnej časti správy.

Snímka obrazovky s tlačidlom Prijať v e-mailovom oznámení zdieľaného kalendára.

Po pridaní ďalšieho kalendára ho môžete premenovať, zmeniť jeho farbu, alebo odstrániť zo zobrazenia. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár na table vľavo.

Snímka obrazovky s kontextovou ponukou kalendára

Ak chcete prestať zdieľať svoj kalendár, môžete pre danú osobu odstrániť povolenia.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Tlačidlo spúšťača aplikácií. a vyberte položku Kalendár.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať kalendár na navigačnom paneli.

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár, a vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť .

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

  Táto osoba sa teraz odstráni zo zoznamu ľudí s prístupom k vášmu kalendáru. Jej kópia vášho kalendára sa už nebude synchronizovať s vaším kalendárom a nebude sa aktualizovať.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Pozrite tiež

Používanie zdieľaných rodinných kalendárov v službe Outlook.com

Vyhľadávanie v kalendári služby Outlook.com

Vytvorenie, úprava alebo odstránenie žiadosti o schôdzu alebo plánovanej činnosti v službe Outlook.com

Importovanie alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com

Tlač e-mailov a kalendárov v službe Outlook.com

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×