Zdieľanie informácií pomocou blogov alebo lokalít wiki

Blogy a lokality wiki poskytujú rôzne spôsoby rýchleho zdieľania informácií na lokalite bez toho, aby boli potrebné akékoľvek pokročilé nástroje alebo znalosti. Často sa aktualizujú jednoduchšie ako formálne dokumenty alebo bežné webové lokality.

Používanie blogov

Blogy obsahujú príspevky – podobné článkom v denníku – od jednej osoby alebo od skupiny ľudí. Príspevky sú označené dátumom a zoradené v opačnom chronologickom poradí. Používatelia môžu k príspevkom pridávať komentáre, ako aj pridávať prepojenia na súvisiace lokality, fotografie a blogy.

Príspevok na blogu

Prostredníctvom blogov môžu organizácie rýchlo zdieľať informácie o zamestnancoch, partneroch alebo zákazníkoch. Ľudia môžu získať prehľad o zložitých témach, poskytovať inšpiráciu a pokyny alebo vysvetliť nové smernice alebo postupy.

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje na ukážkovú lokalitu SharePoint vytvorenú spoločnosťou Adventure Works, fiktívnou spoločnosťou, ktorá vyrába bicykle, súčasti bicyklov a cyklistické doplnky.

Napríklad členovia marketingového tímu spoločnosti Adventure Works používajú blog na prezentovanie a zhromažďovanie pripomienok k strategickým návrhom a na oceňovanie výsledkov zamestnancov.

Ak budete čitateľov nabádať, aby zverejňovali svoje komentáre, môžete zistiť, aký je ich názor na danú tému.

Blogy možno vytvárať na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007 pomocou jednoduchých formátovacích nástrojov dostupných vo webových prehľadávačoch, ktoré podporujú ovládacie prvky ActiveX, ako je napríklad program Windows Internet Explorer. Môžete tiež používať niektoré z bežných nástrojov na vytváranie obsahu, ako je napríklad program Microsoft Office Word 2007.

Čitatelia blogu sa môžu prihlásiť na odber informačných kanálov RSS, vďaka čomu budú dostávať nové príspevky alebo komentáre.

Používanie lokalít wiki

Lokalita wiki je webová lokalita, ktorá používateľom umožňuje zhromažďovať tímové poznatky, plánovať udalosti alebo spolupracovať na projektoch. Používatelia môžu jednoducho pridávať nový alebo upravovať existujúci obsah.

Lokalita wiki

1. Prepojenia na existujúce stránky.

2. Prepojenia na stránky, ktoré možno vytvoriť neskôr.

Používatelia potrebujú len webový prehľadávač a povolenia k lokalite wiki – nepotrebujú žiadne špeciálne nástroje ani znalosti o vytváraní lokalít. Môžu rýchlo pridávať obsah na existujúce stránky a jednoducho vytvárať prepojenia na nové stránky.

Prepojenia na lokalite wiki možno dokonca vytvoriť ešte pred vytvorením samotných stránok. Člen tímu si napríklad môže myslieť, že daná téma vyžaduje súvisiace informácie, no v danej chvíli nemá čas na vytvorenie novej stránky. Môže teda vytvoriť prepojenie, ktoré sa neskôr zmení na skutočnú stránku, a jeho použitím a pridaním obsahu vytvoriť danú stránku.

Stránky wiki podporujú verzie, čo znamená, že sa vytvára história verzií, ktorá zobrazuje vývoj daného obsahu. Zobrazujú sa napríklad informácie o tom, kto a kedy zmenil obsah, a dokonca môžete obnoviť predchádzajúcu verziu, ak dôjde k chybe.

Rozdiely medzi blogmi a lokalitami wiki

Hoci blogy a lokality wiki môžu pomôcť vášmu tímu spolupracovať bez zložitých nástrojov alebo špeciálnych znalostí, v spôsobe ich používania sú isté rozdiely:

Blogy.    Blogy obyčajne píše konkrétna skupina ľudí, ktorí poskytujú rôzne informácie a podrobnosti, ako sú napríklad manažéri, technickí odborníci alebo ľudia s jedinečnými pohľadmi alebo štýlom písania.

Na niektorých blogoch je dôležitá úloha ľudí, ktorí ich vytvárajú (títo ľudia sa často označujú ako blogeri). Napríklad manažéri môžu prostredníctvom príspevku na blogu vysvetliť dôvod, ktorý stojí za zmenami politiky, členovia tímu môžu popísať svoje skúsenosti so špeciálnym projektom a technici zasa môžu popísať najvhodnejšie postupy alebo vlastnými slovami vysvetliť, ako niečo funguje.

Príspevky a komentáre na blogu sa zaznamenávajú v opačnom chronologickom poradí. Používatelia môžu prechádzať jednotlivými príspevkami podobne ako pri čítaní denníka.

Lokality wiki.    Tímy obyčajne vytvárajú lokality wiki v rámci kolektívneho procesu. Keď jeden používateľ vytvorí stránku, iný člen tímu môže pridať ďalšie informácie, upraviť obsah alebo pridať prepojenia na podporné informácie. Komunita autorov pomáha zabezpečiť presnosť a relevantnosť obsahu.

Pridávaním a revidovaním informácií sa lokality wiki neustále vyvíjajú. Hoci sa zhromažďuje história verzií, ktorá je usporiadaná v chronologickom poradí, v predvolenom zobrazení lokality wiki sa verzie nezobrazujú v štýle denníka.

Lokalitu wiki môže váš tím používať na vytvorenie kolektívnej skupiny znalostí alebo na zabezpečenie plánovania, napríklad pre tímový projekt, publikáciu alebo konferenciu.

Napríklad marketingový tím spoločnosti Adventure Works Marketing prostredníctvom lokality wiki pomáha novým zamestnancom rýchlo sa zapojiť do pracovného procesu. Keď členovia tímu získajú ďalšie zdroje informácií alebo sa chcú podeliť o nové poznatky, pridajú prepojenia a príslušné informácie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×