Zdieľanie diagramu alebo konverzácie vo Visiu Online

Diagram máte uložený online v SharePointe, čo vám umožňuje pozvať iných používateľov, aby ho skontrolovali a pridali komentáre ako súčasť konverzácie. Hoci Visio Online nepodporuje súčasné upravovanie, existujú spôsoby koordinácie úprav diagramu viacerými používateľmi.

Zdieľanie diagramu s ostatnými používateľmi, ktorí majú SharePoint

 1. Otvorte diagram vo Visiu Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V zobrazovači Visia Online vyberte položku Zdieľať Príkaz Zdieľať .

  • V editore Visia Online vyberte položky Súbor > Zdieľať > Zdieľať s ľuďmi.

 3. V dialógovom okne Zdieľať si môžete vybrať spôsob zdieľania. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov alebo priečinkov SharePointu v službách Office 365.

Zdieľanie diagramu s ostatnými používateľmi, ktorí nemajú SharePoint

Namiesto odoslania ako prílohy e-mailu ju môžete zdieľať pomocou prepojenia. Používatelia si ju môžu zobraziť v ktoromkoľvek prehliadači bez ohľadu na to, či majú počítačovú aplikáciu Visio alebo nie.

 1. Otvorte diagram v zobrazovači Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Na paneli s nástrojmi Zobrazovač vyberte položku Zdieľať.

 3. Kliknite na položku Získať prepojenie a potom vyberte položku Prepojenie na zobrazenie – nevyžaduje sa prihlásenie, čím vytvoríte prepojenie bez povolení na úpravy.

  Dialógové okno Zdieľať

 4. Kliknite na položku Kopírovať.

 5. Prepojenie prilepte do e-mailovej správy a odošlite ho ľuďom, s ktorými chcete súbor zdieľať. Môžete ho odoslať aj ľuďom, ktorí nemajú prístup na SharePoint.

Poznámka: Ak sa možnosť zdieľania Prepojenie na zobrazenie – nevyžaduje sa prihlásenie nezobrazuje, je potrebné, aby váš správca povolil externé zdieľanie pre SharePoint Online. Ďalšie informácie.

Zobrazenie a pridanie komentárov k diagramu

 1. Otvorte diagram v zobrazovači Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Vyberte tlačidlo s troma bodkami (...) a potom vyberte položku Komentáre.

  Obrázok tably Komentáre vo Visiu Online

  Zobrazí sa tabla Komentáre.

 3. Pridajte svoje komentáre a prezrite si komentáre ostatných používateľov.

Koordinácia úprav diagramu s ostatnými používateľmi

Pri upravovaní diagramu uplynie platnosť relácie po piatich minútach nečinnosti, čím sa znižuje riziko vzniku konfliktu úprav. Ak chcete pokračovať vo vykonávaní úprav, vyberte v okne s hlásením, ktoré sa zobrazí po uplynutí platnosti relácie, položku Obnoviť.

Správa o obnovení relácie

Môže sa stať, že chcete upravovať diagram, no keď ho otvoríte, upravuje ho už iný používateľ, preto je diagram uzamknutý na úpravy a zobrazí sa okno s hlásením. Môže sa to stať z viacerých dôvodov, podľa toho sa líšia aj kroky, ktoré môžete vykonať:

 • Súbor je otvorený v editore Visio Online na inej karte alebo v inom okne prehliadača. Ak chcete súbor odomknúť, zavrite druhú kartu alebo druhé okno prehliadača.

 • Súbor je otvorený vo Visiu. Ak chcete súbor odomknúť, zavrite Visio.

 • Súbor má na úpravy vo Visiu alebo editore Visio Online otvorený iný používateľ. Ak chcete súbor odomknúť, počkajte, kým iný používateľ súbor zavrie.

Zatiaľ môžete postupovať podľa pokynov v okne s hlásením:

Správa o uzamknutí súboru
 • Ak chcete diagram zobraziť v zobrazovači Visia Online, vyberte položku Otvoriť v zobrazení na čítanie.

 • Ak chcete uložiť kópiu diagramu späť do knižnice alebo priečinka, vyberte položku Uložiť kópiu.

Pozrite tiež

Pomocník pre Visio Online

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×