Zdieľanie a synchronizácia poznámkových blokov vo OneNote pre Windows 8

OneNote pre Windows 8 využíva možnosti cloudového ukladacieho priestoru, aké poskytuje napríklad OneDrive alebo SharePoint. Vďaka tomu umožňuje prístup k vašim poznámkovým blokom, nech ste kdekoľvek.

Poznámka: Táto téma sa týka aplikácie OneNote, ktorú môžete získať z Windows 8 Obchodu. Ak používate OneNote pre Windows 10 alebo OneNote 2016, môžete ich porovnať a pozrieť si rozdiely medzi nimi tu.

OneNote pri každom pripojení k týmto službám automaticky synchronizuje vaše poznámky. Postup zdieľania a synchronizácie sa môže líšiť podľa toho, kde máte poznámky uložené. 

Zdieľanie poznámok s inými ľuďmi

S inými ľuďmi môžete rýchlo zdieľať jednu stranu alebo celý poznámkový blok.

Zdieľanie jednej strany poznámkového bloku
 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete zdieľať, a potom ju vyberte ťuknutím na jej kartu.

  Keď je strana vybratá, okolo jej karty sa zobrazí hrubé orámovanie.

 2. Potiahnite prstom z pravej strany obrazovky smerom doľava a ťuknite na kľúčové tlačidlo Zdieľanie.

 3. Vyberte cieľ zdieľania (napríklad Pošta).

 4. Postupujte podľa krokov potrebných v danej aplikácii (zadajte napríklad e-mailovú adresu príjemcu a názov správy) a ťuknite na položku Zdieľať alebo Odoslať.

  Poznámka: Obsah strany sa bude zdieľať v tele správy. Príjemcovia nedostanú prepojenie na stranu v poznámkovom bloku ani túto stranu bez vášho povolenia nebudú môcť upravovať.

Zdieľanie celého poznámkového bloku v službe OneDrive
 1. Prejdite na domovskú stránku služby OneDrive a po zobrazení výzvy sa prihláste.

 2. Ťuknite na začiarkavacie políčko vedľa priečinka s poznámkovým blokom, ktorý chcete zdieľať.

 3. V blízkosti pravej strany obrazovky ťuknite na položku Zdieľať. (Skontrolujte, či v službe OneDrive omylom nezdieľate celý priečinok Dokumenty.)

 4. V zobrazenom formulári ťuknite na tlačidlo Získať prepojenie.

 5. Ak chcete, aby si príjemcovia vaše poznámky len prezerali, v časti Iba zobrazenie ťuknite na položku Vytvoriť. Ak chcete, aby príjemcovia mohli vaše poznámky okrem prezerania aj upravovať, v časti Zobrazenie a úprava ťuknite na položku Vytvoriť.

 6. Keď sa prepojenie zvýrazní, skopírujte ho a prilepte ho do e-mailovej správy. Všetci sa tak dozvedia, kde vaše poznámky nájdu.

Poznámka: Nasledujúci postup nebude fungovať s poznámkami uloženými v službe OneDrive.

Zdieľanie celého poznámkového bloku v SharePointe
 1. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor a ťuknite na tlačidlo Poznámkové bloky.

 2. Vyberte poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, znova potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor a ťuknite na tlačidlo Kopírovať prepojenie na poznámkový blok.

 3. Prejdite do svojej obľúbenej poštovej aplikácie a do tela správy prilepte skopírované prepojenie a stručný popis.

 4. Pridajte predmet a príjemcov a odošlite správu. Príjemcovia správy budú mať prístup k vášmu poznámkovému bloku, ak majú povolenia na prístup na vašu lokalitu SharePoint.

Na začiatok stránky

Automatická a manuálna synchronizácia poznámkových blokov

OneNote automaticky neustále synchronizuje vaše poznámky uložené v bezplatných priestoroch. Po prerušení služby, napríklad počas dlhého letu lietadlom, dáte možno prednosť manuálnej synchronizácii poznámok.

 1. Otvorte stranu v poznámkovom bloku, ktorý chcete synchronizovať, a potom potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor.

 2. Ťuknite na položku Poznámkové bloky a vyberte poznámkový blok, ktorý chcete synchronizovať.

 3. V dolnej časti obrazovky na paneli aplikácie ťuknite na tlačidlo Synchronizovať.

V zozname poznámkových blokov zobrazuje malá ikona synchronizácie vľavo od názvu poznámkového bloku stav synchronizácie. Tu je vysvetlenie jednotlivých ikon:

 • Zelené šípky v kruhu: Prebieha synchronizácia poznámkového bloku. Počas nej môžete upravovať svoje poznámky.

 • Červený kruh s krížikom: Pri synchronizácii poznámkového bloku sa vyskytla chyba. Po ťuknutí na červenú ikonu synchronizácie sa zobrazia podrobnosti a spôsob, ako vyriešiť problém. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie problémov v programe OneNote.

 • Žltý trojuholník s výkričníkom: Stratilo sa pripojenie k serveru, pracujete offline. Po obnovení pripojenia OneNote automaticky znovu zosynchronizuje vaše zmeny. 

Na začiatok stránky

Spravovanie nastavení synchronizácie

Na prezeranie a spravovanie kont v programe OneNote použite obrazovku Nastavenie.

 1. Na ktorejkoľvek strane potiahnite prstom z pravej strany obrazovky doľava.

 2. Ťuknite na položky Nastavenia > Možnosti.

 3. V časti Synchronizácia poznámkových blokov vyberte, či má OneNote synchronizovať poznámky automaticky. Ak nastavíte možnosť Nie, nezabudnite poznámky po každom vykonaní dôležitých zmien synchronizovať manuálne. 

Na začiatok stránky

Práca s nesprávne umiestnenými sekciami

Nesprávne umiestnené sekcie sa môžu zobraziť vtedy, keď sa OneNote pokúša synchronizovať zmeny sekcie poznámkového bloku, ale nemôže nájsť súbor sekcie. Keď sa to stane, v zozname poznámkových blokov sa zobrazí ikona Nesprávne umiestnené sekcie. Nesprávne umiestnené sekcie zostanú v poznámkovom bloku dovtedy, kým OneNote nezistí nové umiestnenie sekcie alebo kým sa nesprávne umiestnená sekcia nepremiestni alebo neodstráni.

Ak určitú sekciu zdieľaného poznámkového bloku nie je možné synchronizovať, ale nechcete prísť o údaje, ktoré obsahuje, môžete premiestniť nesynchronizovanú sekciu do iného poznámkového bloku.

Premiestnenie nesprávne umiestnenej sekcie do iného poznámkového bloku
 1. Ťuknutím vyberte kartu nesprávne umiestnenej sekcie, ktorú chcete premiestniť.

 2. Presuňte sekciu do požadovaného poznámkového bloku.

Ak zámerne odstránite sekciu a už nepotrebujete synchronizovať ani ukladať zmeny, nesprávne umiestnenú sekciu môžete odstrániť.

Odstránenie nesprávne umiestnenej sekcie z poznámkového bloku
 1. Ťuknutím vyberte kartu sekcie a na paneli aplikácie ťuknite na položku Odstrániť sekciu.

 2. Potvrďte upozornenie a ťuknite na položku Odstrániť sekciu.

Poznámka: Odstránenie sekcie je trvalé. Ak si tým nie ste istí, sekciu radšej premiestnite do inej časti poznámkového bloku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×