Zdieľanie a spolutvorba prezentácie v PowerPointe pre Mac

PowerPoint pre Office 365 pre Mac, PowerPoint 2019 pre Mac, PowerPoint 2016 pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe PowerPoint pre macOS môžete zdieľať prezentáciu alebo byť jej spoluautorom. Ak povolíte ostatným používateľom upravovať vašu prezentáciu, vykonané zmeny sa zlúčia do pôvodnej prezentácie. Ak chcete svoju prezentáciu zdieľať, môžete:

 • pozvať ďalších ľudí, aby si mohli súbor, ktorý sa nachádza v cloude (napríklad vo OneDrive), prezerať a vykonávať v ňom zmeny,

 • odoslať prepojenie na súbor, ktorý ste uložili do cloudu,

 • odoslať kópiu súboru ako prílohu e-mailu.

Poznámka: Ak chcete zistiť ďalšie informácie o ukladaní prezentácie vo formáte JPEG alebo PDF formát nájdete v téme formáty súborov podporované v programe PowerPoint.

Dôležité: Súčasne môžete upravovať prezentácie vo formáte .pptx alebo .ppsx, ktoré sú umiestnené vo OneDrive alebo na serveri, ktorý má nainštalovaný aspoň Microsoft SharePoint Server 2010. Ak chcete pracovať so SharePointom v Office pre Mac, musíte mať aspoň Microsoft Office Home and Business 2011 pre Mac, Microsoft Office Academic 2011 pre Mac alebo Microsoft Standard 2011 pre Mac.

Pozvanie ľudí na zobrazenie alebo úpravu prezentácie

Uložte súbor do cloudu a potom pozvite ľudí, aby ho zobrazili alebo upravili. Takto po každej aktualizácii súboru bude mať každý, s kým ho zdieľate, najnovšiu verziu.

 1. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu Zdieľať a potom kliknite na položku Pozvať ľudí.

  Zdieľanie prezentácie PowerPointu pre Mac

  Ak sa súbor nachádza vo vašom zariadení, budete ho musieť najprv nahrať do cloudu.

  Uloženie do cloudu v PowerPointe pre Mac

 2. Pozvite používateľov pridaním ich e-mailových adries do poľa Pozvať. Keď pridávate mená po prvýkrát, PowerPoint zobrazí výzvu na prístup ku kontaktom.

 3. Aby mohli používatelia upravovať súbor, začiarknite políčko Môže upravovať. Do poľa pre komentáre pridajte ľubovoľný komentár a kliknite na položku Zdieľať.

  Zdieľanie prezentácie PowerPointu pre Mac pozvaním ľudí

  Príjemca dostane e-mail s prepojením na zdieľaný súbor.

Prepojenie môžete skopírovať do prezentácie a prilepiť ho do iného zdieľaného súboru alebo ho odoslať príjemcom prostredníctvom e-mailu.

 1. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu Zdieľať a potom kliknite na položku Kopírovať prepojenie.

  Zdieľanie prezentácie PowerPointu pre Mac skopírovaním prepojenia

  Ak sa súbor nachádza vo vašom zariadení, budete ho musieť najprv nahrať do cloudu.

  Uloženie do cloudu v PowerPointe pre Mac

 2. Prepojenie prilepte na ľubovoľné miesto.

Ak súbor nechcete uložiť do cloudu, môžete ho zdieľať ako e-mailovú prílohu.

 1. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu Zdieľať a potom na položku Odoslať prílohu.

  Zdieľanie prezentácie PowerPointu pre Mac odoslaním prílohy

 2. Kliknite na položku Prezentácia alebo PDF.

  Možnosti zdieľania e-mailom v PowerPointe pre Mac

 3. PowerPoint otvorí vašu e-mailovú aplikáciu a priloží súbor do novej správy. Stačí vyplniť požadované podrobnosti, napríklad e-mailové adresy a krátku správu, a kliknúť na položku Odoslať.

Súčasné upravovanie prezentácií v PowerPointe 2011 alebo spoluautorstvo na nich

Keď máte v počítači otvorenú prezentáciu, vidíte, kto ju práve upravuje, kto upravuje konkrétnu snímku a dostávate upozornenia, keď sú na serveri k dispozícii aktualizácie ostatných autorov.

Súčasné upravovanie dokumentu

Bublina 1 Snímku momentálne upravujú iní autori

Bublina 2 Prezentáciu momentálne upravujú všetci autori

Bublina 3 Zmeny ostatných autorov sú dostupné na serveri

Keď uložíte zmeny na server, v prezentácii sa automaticky obnovia všetky úpravy od iných autorov. Aktualizácie od iných autorov sa automaticky obnovia iba vtedy, ak nie sú v konflikte so zmenami, ktoré ste vykonali vy. Ak vy aj iný autor zmeníte rovnakú položku, môže nastať konflikt. Ak sa pri ukladaní dokumentu vyskytne konflikt, zobrazí sa výzva, aby ste konflikt skontrolovali a zmenu prijali alebo odmietli. Môžete si tiež nastaviť automatické zobrazovanie otázky, či chcete skontrolovať všetky zmeny.

Otvorenie prezentácie umiestnenej na lokalite SharePointu

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť URL adresu.

 2. Do poľa URL zadajte URL adresu dokumentu umiestneného v SharePointe, napríklad http://fabrikam/shared%documents/NázovDokumentu.docx.

  Tip: Musíte použiť URL adresu dokumentu v knižnici SharePoint. Nemôžete použiť URL adresu pre iné oblasti lokality SharePoint, ako je napríklad zoznam služby SharePoint alebo lokality najvyššej úrovne.

 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámky: 

  • Prezentáciu umiestnenú v SharePointe môžete otvoriť aj v prehliadači.

  • Ak chcete dokument upravovať samostatne, nie súčasne s ostatnými autormi, môžete súbor vziať z projektu. V ponuke Súbor kliknite na položku Vziať z projektu. Keď vezmete súbor z projektu, ostatní autori sú „vymknutí" a súbor môžu iba čítať.

 1. Otvorte prehliadač a prihláste sa do OneDrive.

 2. Vyhľadajte prezentáciu, kliknite na ňu a potom kliknite na položku Otvoriť v PowerPointe .

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Pozrite sa, kto upravuje akékoľvek miesto v prezentácii

V stavovom riadku v dolnej časti okna kliknite na ikonu s číslom Ikona prítomnosti na paneli Spolupráca .

Ak chcete s niekým komunikovať, kliknite na meno danej osoby v zozname a potom kliknite na spôsob komunikácie – napríklad odoslanie okamžitej správy.

Pozrite sa, kto upravuje konkrétnu snímku

Na navigačnej table kliknite na ikonu Prítomnosť pri spolupráci na snímke vedľa snímky.

Ak chcete s niekým komunikovať, kliknite na meno danej osoby v zozname a potom kliknite na spôsob komunikácie – napríklad odoslanie okamžitej správy.

Keď uložíte zmeny na server, všetkým ostatným autorom sa zobrazí oznámenie o dostupných aktualizáciách. Každý autor si môže zvoliť automatické obnovovanie prezentácie, na ktorej pracuje, po každom vykonaní zmien. Aktualizácie však môže aj skontrolovať a rozhodnúť sa, ktoré z nich chce prijať.

 • V stavovom riadku v dolnej časti okna kliknite na položku Dostupné aktualizácie a vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Kliknite na položku

Výsledky

Obnovenie prezentácie s vykonanými zmenami

Uložiť v kontextovej ponuke

Tip: Môžete kliknúť aj na položku Uložiť Tlačidlo Uložiť a obnoviť na štandardnom paneli s nástrojmi.

Vaše zmeny sa uložia na serveri a aktualizácie, ktoré vykonali iní autori, sa zobrazia vo vašej prezentácii.

Poznámka: Aktualizácie vykonané inými autormi sa automaticky obnovia iba vtedy, ak nie sú v konflikte s vašimi zmenami. Ak sú niektoré aktualizácie v konflikte s vašimi zmenami, konfliktné zmeny môžete pred uložením skontrolovať a rozhodnúť sa, ktoré zmeny chcete prijať a ktoré odmietnuť.

Kontrola zmien a ich prijatie alebo odmietnutie

Uložiť a skontrolovať v kontextovej ponuke

Vo vašej prezentácii sa zobrazia aktualizácie od iných autorov. Zobrazí sa zoznam zmien a môžete sa rozhodnúť, ktoré zmeny chcete prijať a ktoré odmietnuť.

Keď ostatní autori uložia zmeny na server, v stavovom riadku v dolnej časti okna sa vám zobrazí ponuka Dostupné aktualizácie. Aktualizácie od ostatných autorov môžete skontrolovať a rozhodnúť sa, ktoré z nich chcete prijať.

 1. V stavovom riadku kliknite na ponuku Dostupné aktualizácie a potom kliknite na položku Uložiť a skontrolovať.

  Zobrazí sa zoznam zmien, ktoré môžete skontrolovať. Ak sú niektoré zmeny v konflikte, zobrazí sa otázka, či chcete skontrolovať iba konflikty alebo všetky zmeny.

 2. Na table Porovnať zmeny kliknite v časti Zoznam zmien na niektorú z položiek.

  Tipy: 

  • Na snímke pod zoznamom zmien sa zobrazí ukážka, ako bude zmena vyzerať, ak ju prijmete a pridáte do prezentácie.

  • Veľkosť tably Porovnať zmeny zmeníte potiahnutím pravého dolného rohu.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Pridanie zmeny do prezentácie, na ktorej pracujete

Kliknite na položku PrijaťTlačidlo na prijatie revízie

Ak položka Prijať Tlačidlo na prijatie revízie nie je k dispozícii, znamená to, že táto zmena je už v prezentácii zahrnutá a nie je potrebné vykonať žiadne kroky.

Odmietnutie zmeny v prezentácii, na ktorej pracujete

Kliknite na položku OdmietnuťTlačidlo na odmietnutie revízie

Ak položka Odmietnuť Tlačidlo na odmietnutie revízie nie je k dispozícii, znamená to, že táto zmena je už z prezentácie vylúčená. Nie je potrebné vykonať žiadne kroky.

Poznámka: Po ukončení porovnania sa všetky odmietnuté zmeny zahodia a pri ďalšom uložení prezentácie sa neuložia na server.

 1. Keď ukončíte kontrolu zmien, kliknite na kartu Revízia a v časti Porovnať kliknite na položku Ukončiť.

  Skupina Porovnať na karte Revízia

  Prezentácia sa uloží na server a ostatným autorom, ktorí ju upravujú, sa zobrazí oznámenie o dostupných aktualizáciách.

  Tip: Porovnanie môžete ukončiť aj kliknutím na tlačidlo zatvorenia na table Porovnať zmeny.

Oznámenie o každom vykonaní zmien inými autormi

Po uložení prezentácie sa vaše zmeny uložia na server. Ak aktualizácie od iných autorov nie sú v konflikte s vašimi zmenami, všetky sa hneď automaticky obnovia vo vašej prezentácii. Ak chcete, aby sa vám vždy zobrazila výzva na kontrolu zmien od iných autorov, či už sú v konflikte s vašimi zmenami alebo nie, môžete zmeniť nastavenie v predvoľbách PowerPointu.

 1. V ponuke PowerPoint kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na položku Uložiť Tlačidlo Uložiť predvoľby programu PowerPoint .

 3. V časti Možnosti ukladania kliknite na položku Opýtať sa, či chcem skontrolovať zmeny.

  Ak sú pri uložení prezentácie dostupné aktualizácie, v PowerPointe sa vždy zobrazí otázka, či chcete skontrolovať zmeny od iných autorov.

Pozrite tiež

Spolutvorba prezentácie

Formáty súborov podporované v programe PowerPoint

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×