Zdieľanie a spolutvorba prezentácie pomocou PowerPointu pre web

Zdieľanie a spolutvorba prezentácie pomocou PowerPointu pre web

Ľubovoľnú prezentáciu uloženú v OneDrive alebo SharePoint Online môže v PowerPoint na webe pracovať viacerí redaktori. Môžete pridávať komentáre a upravovať nezávisle alebo súčasne.

VOneDrive for Business alebo SharePoint Online súboroch môžete vytvoriť prepojenie na konkrétnu snímku v zdieľanej prezentácii. 

Zdieľanie, spolutvorba a komentovanie v PowerPointe online

Ak chcete získať správne pokyny, otvorte zoznam nižšie a vyberte miesto uloženia súboru prezentácie.

Zdieľanie prezentácie

 1. V PowerPoint na webe kliknite na tlačidlo zdieľať .

  Tlačidlo Zdieľať

 2. V časti zdieľaťvyberte niektorú z týchto možností.

  Pozvať ľudí: Odoslanie e-mailovej pozvánky, ktorá obsahuje prepojenie na prezentáciu a voliteľnú správu

  Pozvanie ľudí do prezentácie

  • Ak chcete ostatným poskytnúť prístup iba na čítanie k prezentácii, kliknite na položku Príjemcovia môžu upravovaťa potom vyberte možnosť Príjemcovia môžu len Zobraziť.

  • Ak chcete, aby mali príjemcovia na zobrazenie prezentácie konto Microsoft, kliknite na položku Príjemcovia môžu upravovaťa potom vyberte položku príjemcovia sa musia prihlásiť pomocou konta Microsoft.

  • Do poľa Komu zadajte e-mailové adresy príjemcov a kliknutím na položku zdieľať odošlite e-mailovú pozvánku.

  Získanie prepojenia: Vytvorenie prepojenia na prezentáciu, ktorú môžete skopírovať a prilepiť

  Získanie prepojenia na prezentáciu

  • Ak chcete zadať úpravu alebo prístup iba na čítanie k prezentácii, vyberte možnosť Upraviť alebo Zobraziť iba v zozname.

  • Ak chcete vytvoriť a skopírovať prepojenie, kliknite na položku vytvoriť prepojenie.

Úprava spolu v PowerPoint na webe

 1. V OneDrive kliknutím otvorte súbor, na ktorom chcete pracovať s ostatnými používateľmi.

 2. V časti Upraviť prezentáciukliknite na položku Upraviť v PowerPointe online.

  Otvorenie v PowerPointe Online
 3. Začnite prácu na prezentácii.

  • Ak na prezentácii pracujú zároveň ďalší ľudia, zobrazí sa ikona spolutvorby Počet autorov pracujúcich na prezentácii a číslo v stavovom riadku vás bude informovať o tom, koľko ľudí práve pracuje na prezentácii. Kliknite na šípku nadol vedľa ikony spolutvorby a zistite, kto pracuje na prezentácii.

  • Keď ľudia upravujú prezentáciu bez prihlásenia do OneDrive alebo SharePoint, zobrazia sa v zozname ako "hosť".

   Oznámenie spolutvorby

   Ak tiež používajú PowerPoint na webe, môžete dokonca vidieť, čo píšete v reálnom čase, a indikátor, v ktorom sa zobrazujú snímky, na ktorých pracujú.

  Spoluautorom môžete spolupracovať s ľuďmi, ktorí používajú počítačovú aplikáciu PowerPoint. Ak však chcete čo najlepšie výsledky, ľudia, ktorí používajú PowerPoint na webe, by mali vykonať zmeny s tými, ktorí používajú počítačovú aplikáciu PowerPoint (PowerPoint 2010 alebo novšiu verziu alebo PowerPoint for Mac 2011 alebo novšiu verziu).

Pridanie komentára

 1. Vyberte snímku alebo niečo na snímke.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Komentár. Tlačidlo Vložiť komentár v PowerPointe online

 3. Zadajte svoje komentáre a stlačte Enter.

  Konverzácia na table Komentáre
  • Ďalšie komentáre nájdete na table komentáre kliknutím na položku nové Nový komentár a zadaním textu do poľa.

  • Ak chcete na komentár napísať odpoveď, kliknite do poľa Odpovedať a zadajte svoju správu.

  • Vedľa položky, ktorú ste okomentovali, sa na snímke zobrazí bublina s komentárom Niekto pridal komentár .

Premenovanie súboru prezentácie

Súbor môžete v PowerPoint na webe premenovať počas spolutvorby spolu s ostatnými používateľmi.

 1. Kliknite na názov súboru v strede záhlavia okna PowerPoint na webe v hornej časti okna prehliadača.

  Kliknite na názov súboru v strede záhlavia okna v hornej časti okna prehliadača.

  Vybratý je celý názov.

 2. Zadajte nový názov súboru. Alebo pomocou klávesov so šípkami umiestnite kurzor do názvu a potom zadajte zmeny do názvu súboru.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter.

Zmena názvu sa vo chvíli synchronizuje s inými inštanciami aktuálne otvoreného súboru.

Zdieľanie prezentácie

 1. V PowerPoint na webe kliknite na tlačidlo zdieľať .

  Tlačidlo Zdieľať

 2. V zobrazenom okne zdieľania vyberte niektorú z týchto možností:

  Pozvať ľudí: Odoslanie e-mailovej pozvánky, ktorá obsahuje prepojenie na prezentáciu a voliteľnú správu

  Pozvanie ľudí do prezentácie

  • Ak chcete ostatným používateľom poskytnúť úpravy alebo iba na čítanie v prezentácii, kliknite na šípku nadol a vyberte možnosť môže upravovať alebo môže zobraziť.

  • Ak chcete odoslať e-mailovú pozvánku, kliknite na položku zdieľať .

  Získanie prepojenia: Vytvorenie prepojenia na prezentáciu, ktorú môžete skopírovať a prilepiť

  Získanie prepojenia na prezentáciu

  • Ak chcete zadať obmedzenia prístupu, vyberte zo zoznamu možnosť prihlásenia.

  • Ak chcete prepojenie skopírovať, kliknite na položku Kopírovať.

  • Ak chcete zmeniť dátum uplynutia platnosti prepojenia, kliknite na položku zmeniťa zadajte nový počet dní.

Zdieľanie prezentácie a prepojenie na konkrétnu snímku

Iba v PowerPoint na webe môžete používateľovi zobraziť konkrétnu snímku odoslaním prepojenia, ktoré prejde priamo na snímku v rámci súboru prezentácie. Odoslaním prepojenia na používateľa zdieľate celú prezentáciu s touto osobou, pričom pridanú výhodu nasmeruje príjemcu na konkrétnu snímku.

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint na webe.

 2. Na table miniatúr na ľavej strane kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a potom vyberte položku prepojiť s touto snímkou.

  Otvorí sa dialógové okno zdieľať a adresa snímky sa skopíruje do schránky počítača.

 3. Voliteľne môžete kliknutím na tlačidlo v dolnej časti upraviť nastavenia prepojenia v dialógovom okne zdieľať .

  Dialógové okno zdieľať na prepojenie na snímku.

  Môžete určiť, komu sa môže zobraziť snímka, a či môžu príjemcovia prepojenia Upraviť súbor obsahujúci snímku.

 4. Skopírované prepojenie prilepte na ľubovoľné miesto (napríklad e-mailovú správu), aby ste ho mohli zdieľať s ostatnými používateľmi.

Oznámenia po otvorení upraveného súboru inými používateľmi

Keď ostatní používatelia vykonajú zmeny v zdieľanom súbore prezentácie, PowerPoint na webe vás pri opätovnom otvorení súboru upozorní. Malý nápis v pravom hornom rohu okna informuje o tom, kto vykonal zmeny v prezentácii, keď ste boli preč.

PowerPoint Online informuje používateľov, ktorí vykonali zmeny v zdieľanom súbore v čase, keď ste boli preč.

Zistite, čo sa zmenilo v zdieľanej prezentácii

V prípade Office 365 obchodných účastníkov, ktorí používajú SharePoint Online, PowerPoint na webe automaticky sleduje zmeny vykonané v online dokumentoch.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Ak znova otvoríte zmenenú prezentáciu (alebo sa nachádzate v súbore, ktorý práve upravuje niekto iný), zmenené snímky sa na table miniatúr zvýraznia modrozelenou farbou.

  Zvýraznenie revízie na table miniatúr v PowerPointe
 2. Výberom miniatúry zobrazíte snímku v plnej veľkosti. Zmenená časť snímky sa zobrazí s modrozeleným obrysom. Pripojený zápis vás informuje o tom, kto a kedy zmenu vykonal.

  Ak sa pozriete na snímku, ktorá bola zmenená niekým iným, začiarknutie políčka snímka obsahuje neprečítané zmeny na tejto snímke.

  (V niektorých prípadoch je revidovaná snímka zvýraznená, ale druh vykonanej zmeny sa na príslušnej snímke nezobrazí s obrysom. Tu sú príklady takýchto zmien: zmeny na table s poznámkami, odstránenie tvaru, pridanie komentára a zmeny animácií.)

  Zápis zvýraznenia revízie s informáciou o tom, kto a kedy vykonal zmenu

Od čoho závisí, či sa zmeny zvýraznia:

 • Táto funkcia funguje na zdieľaných dokumentoch uložených v OneDrive for Business a SharePoint Online.

 • Zmeny sú zvýraznené len v prípade, že osoba, ktorá vykonáva zmenu, používa PowerPoint na webe, alebo je Office 365 predplatiteľom s použitím PowerPoint v PC – minimálne verzie 1708 mesačného kanála alebo verzie 1803 z semi-ročného (cieľového) kanála. Zistite, akú verziu balíka Office používate

 • Údaje o stave prečítanej alebo neprečítanej jednotlivých snímok sú uložené v online službe spoločnosti Microsoft navrhnutej na uloženie používateľských nastavení. Údaje sa aktualizujú zakaždým, keď niekto otvorí PowerPoint snímky, a existuje limit počtu naposledy otvorených súborov v online službe.

  Ak osoba zapli možnosti ochrany osobných údajov pre dokument v Centre dôveryhodnosti, potom sa neuložia žiadne zmeny v dokumente, ktoré sú v ňom uložené. Z tohto dôvodu sa v súbore nenachádzajú žiadne tyrkysové zvýraznenie. Centrum dôveryhodnosti nie je v PowerPoint na webe k dispozícii, ale PowerPoint na webe sa riadi akýmikoľvek nastaveniami centra dôveryhodnosti, ktoré ste vykonali v počítačovej verzii programu PowerPoint.

Úprava spolu v PowerPoint na webe

 1. V OneDrive kliknutím otvorte súbor, na ktorom chcete pracovať s ostatnými používateľmi.

 2. V časti Upraviť prezentáciukliknite na položku Upraviť v PowerPointe online.

  Otvorenie v PowerPointe Online
 3. Začnite prácu na prezentácii.

  • Ak na prezentácii pracujú zároveň ďalší ľudia, zobrazí sa ikona spolutvorby Počet autorov pracujúcich na prezentácii a číslo v stavovom riadku vás bude informovať o tom, koľko ľudí práve pracuje na prezentácii. Kliknite na šípku nadol vedľa ikony spolutvorby a zistite, kto pracuje na prezentácii.

  • Keď ľudia upravujú prezentáciu bez prihlásenia do OneDrive alebo SharePoint, zobrazia sa v zozname ako "hosť".

   Oznámenie spolutvorby

   Ak tiež používajú PowerPoint na webe, môžete dokonca vidieť, čo píšete v reálnom čase, a indikátor, v ktorom sa zobrazujú snímky, na ktorých pracujú.

  Spoluautorom môžete spolupracovať s ľuďmi, ktorí používajú počítačovú aplikáciu PowerPoint. Ak však chcete čo najlepšie výsledky, ľudia, ktorí používajú PowerPoint na webe, by mali vykonať zmeny s tými, ktorí používajú počítačovú aplikáciu PowerPoint (PowerPoint 2010 alebo novšiu verziu alebo PowerPoint for Mac 2011 alebo novšiu verziu).

Pridanie komentára

 1. Vyberte snímku alebo niečo na snímke.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Komentár. Tlačidlo Vložiť komentár v PowerPointe online

 3. Zadajte svoje komentáre a stlačte Enter.

  Konverzácia na table Komentáre
  • Ďalšie komentáre nájdete na table komentáre kliknutím na položku nové Nový komentár a zadaním textu do poľa.

  • Ak chcete na komentár napísať odpoveď, kliknite do poľa Odpovedať a zadajte svoju správu.

  • Vedľa položky, ktorú ste okomentovali, sa na snímke zobrazí bublina s komentárom Niekto pridal komentár .

Premenovanie súboru prezentácie

Súbor môžete v PowerPoint na webe premenovať počas spolutvorby spolu s ostatnými používateľmi.

 1. Kliknite na názov súboru v strede záhlavia okna PowerPoint na webe v hornej časti okna prehliadača.

  Kliknite na názov súboru v strede záhlavia okna v hornej časti okna prehliadača.

  Vybratý je celý názov.

 2. Zadajte nový názov súboru. Alebo pomocou klávesov so šípkami umiestnite kurzor do názvu a potom zadajte zmeny do názvu súboru.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter.

Zmena názvu sa vo chvíli synchronizuje s inými inštanciami aktuálne otvoreného súboru.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×