Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010 vy a vaši spolupracovníci môžete zdieľať pracovné údaje, ktoré sú pre vás všetkých dôležité. Informácie v zákazník, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projekt záznamy sú uložené v databáza programu Business Contact Manager. Autor tejto databázy je aj vlastník databázy, kto môže zdieľať databázu.

Poznámka: Na zaistenie vyššej úrovne zabezpečenia sú všetky údaje, ktoré sa prenášajú medzi zdieľaná databáza a lokálna databáza, zašifrované.

Tento článok popisuje, ako zdieľať a ukončenie zdieľania databázy Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Čo chcete urobiť?

Správa prístupu k databáze doplnku Business Contact Manager

Správa prístupu do databázy doplnku Business Contact Manager

Ak ste vlastníkom databázy, môžete zdieľať databázu a udeliť prístup pre vybratých používateľov, ktorí sú už používateľov vo vašom počítači, alebo ktoré sú súčasťou vášho doména. Môžete tiež zmeniť používateľov, ktorí majú prístup k databáze.

Poznámka: Počítače používateľov môžu byť členmi v rovnakej pracovnej skupine. Na zdieľanie databázy nie je potrebná doména.

Používatelia, ktorí majú prístup k databáze môžete aktualizovať záznamy, vytvárať nové záznamy a premiestňovať záznamy do priečinka Odstránené položky. Nedá sa natrvalo odstrániť záznamy.

Tip: Ak používateľ nemá prístup do vašej siete a potrebuje získať prístup k súborom, ktoré sú uvedené v histórii komunikácie záznamov v zdieľanej databáze, priložte súbory v časti Komentáre namiesto vytvárania prepojení súborov na históriu komunikácie. Pamätajte, že limit veľkosti databázy sú 4 GB a priložené súbory zväčšujú veľkosť databázy.

Ako vlastník databázy môžete:

 • Zvoliť, či budete alebo nebudete zdieľať databázu s ostatnými používateľmi.

 • Udeliť alebo odmietnuť prístup k databáze jednotlivým používateľom.

 • Zmeniť používateľov, ktorí majú prístup k databáze.

 • Odstrániť databázu

 • Zálohovať databázu

 • Obnoviť databázu, ktorú ste predtým zálohovali.

 • Natrvalo odstrániť záznam vyprázdnením priečinka Odstránené položky.

  Poznámka: Ktorýkoľvek používateľ môže obnoviť záznam, ktorý je ešte v priečinku Odstránené položky.

 • Skontrolovať chyby a opraviť databázu

Ak ste správca pre počítač, môžete:

 • Pridávať nových používateľov do počítača.

 • Sprístupniť ktorúkoľvek zdieľanú databázu v danom počítači vrátane databáz, ktoré vytvoril niekto iný.

Na začiatok stránky

Zdieľanie databázy

Ak zdieľate databázu, postupujte podľa nasledujúcich krokov Sprievodcu správou zdieľania:

Dôležité: Ak chcete pripojiť k zdieľanej databáze, každý počítač musí byť nainštalovaný Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010.

Krok 1: Vyberte možnosť zdieľania údajov

Poznámka: Ak máte v počítači nainštalovaný systém Microsoft Windows XP Home, databázu nie je možné zdieľať s inými používateľmi.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Správa zdieľania.

 3. V Sprievodcovi správou zdieľania na stránke Zdieľanie alebo ukončenie zdieľania obchodných údajovkliknite na položku Chcem zdieľať údaje.

 4. Ak chcete zdieľať databázu so spolupracovníkmi, ktorí používajú iné počítače, začiarknite políčko s používateľmi pracujúcimi na iných počítačoch v sieti.

  Sprievodcu spravovať zdieľanie na stránke zdieľať alebo ukončenie zdieľania obchodné údaje so môžem chcete zdieľať svoje údaje s používateľmi pracujúcimi na ostatné počítače v mojej sieti začiarknuté.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Na začiatok stránky

Krok 2: Rozhodnite sa, či chcete zmeniť nastavenia prepojenia a sledovania e-mailu

Keď prepájate a sledujete e-mailové správy a potom sa rozhodnete zdieľať databázu, je potrebné zvážiť niektoré aspekty ochrany osobných údajov a zabezpečenia. Ak ste jediný používateľ a databázu zdieľate tým spôsobom, že sa k nej môžete pripojiť z oného počítača, aspektov na zváženie je menej. Keď zdieľate údaje s viacerými používateľmi, znamená to, že zdieľate všetky informácie v databáze s každým používateľom, ktorý má do nej prístup.

Ak ste jediným používateľom prístup k databáze z viacerých počítačoch

Ak ste jediným používateľom databázy, otázky zabezpečenia sú minimálne (napríklad zachovanie zabezpečenia hesla). Povoľte všetky e-mailové adresy na prepájanie a sledovanie, pretože správy nemôže zobraziť žiadny iný používateľ.

Poznámka: Musia zdieľať databázu doplnku Business Contact Manager na používanie kópiu databázy v režime offline, ako napríklad prenosného počítača –, ale stále iba jeden používateľ databázy. Ďalšie informácie o práci v režime offline nájdete v téme Práca v režime offline pri používaní doplnku Business Contact Manager.

Ak existuje viacero používateľov databázy

Keď zdieľate databázu doplnku Business Contact Manager s viacerými používateľmi, na správu nastavení prepojenia a sledovania e-mailu máte k dispozícii niekoľko možností:

 • Zmena nastavení pred začatím zdieľania databázy     Prvou možnosťou je zmeniť nastavenia pred tým, než začnete zdieľať databázu. Ak už prepájate záznamy v databáze s e-mailovými správami, môžete zmeniť nastavenia prepojenia a sledovania tak, aby zahŕňali iba tie e-mailové správy, ktoré majú vidieť iní používatelia a môžete odstrániť všetky e-mailové správy z každého jednotlivého záznamu, ktoré nie sú určené pre iných používateľov. Každý používateľ databázy uvidí všetky e-mailové správy prepojené na vašu databázu.

 • Ponechanie existujúcich nastavení     Znamená to, že ak sa niektoré zo správ automaticky prepoja, každý používateľ s prístupom do databázy ich môže zobraziť.

 • Vymazanie všetkých nastavení     Znamená to, že sa neprepoja žiadne nové správy ale správy, ktoré boli prepojené pred vymazaním nastavení, budú prístupné pre používateľov s prístupom do databázy.

Poznámka: S niektorou z týchto možností, môžete odstrániť všetky existujúce e-mailové správy a položky histórie komunikácie, ktoré nechcete, aby sa spolupracovníkom zobrazíte pred zdieľaním databázy. Ďalšie informácie o odstránení položiek histórie komunikácie nájdete v téme sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

Zmena nastavení e-mailu Link and Track
chcete zmeniť nastavenia e-mailu Link and Track, kliknite na tlačidlo Zrušiť zavrite sprievodcu Správa zdieľania a potom otvorte dialógové okno Správa prepájanie a sledovanie. Ďalšie informácie o prepojenie a sledovanie e-mailových správ a Zmena nastavení nájdete v téme prepojenie a sledovanie e-mailových správ v doplnku Business Contact Manager.

Ponechanie alebo vymazanie nastavení prepojenia a sledovania e-mailu

Správa sprievodca na prepojenie v e-mailu a stránky nastavenie sledovania, zdieľaním s chcem ponechať svoje aktuálne e-mailové prepojenie a sledovanie zvolené nastavenia.

 1. V časti Sprievodca správou zdieľania na strane Nastavenia prepojenia a sledovania e-mailu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak nechcete meniť nastavenia pred zdieľaním databázy, začiarknite políčko Chcem zachovať aktuálne nastavenia prepojenia a sledovania e-mailu.

  • Ak odteraz nechcete zachovávať tieto nastavenia, zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Chcem zachovať aktuálne nastavenia prepojenia a sledovania e-mailu.

   Dôležité: Pri zdieľaní databázy, môžete zdieľať všetky informácie uvedené v tejto databáze s každým, kto má prístup k nemu. Ak ste nastavili Automatické prepájanie a sledovanie e-mailových správ, všetky súčasné a budúce e-mailových správ a ďalších položiek histórie komunikácie, ktoré sú prepojené s zákazníkoch a obchodných kontaktoch sú k dispozícii všetkým používateľom prístup k databáze. Ak nechcete zdieľať všetky existujúce e-mailové správy a položky histórie komunikácie, odstráňte tieto položky skôr než budete zdieľať databázu. Ďalšie informácie o odstránení položiek histórie komunikácie nájdete v téme sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Na začiatok stránky

Krok 3: Vyberte používateľov databázy

Ak chcete zdieľať databázu s ostatnými používateľmi, musíte si vybrať používateľov požadujúcich prístup do databázy. Prístup môžete udeliť používateľom, ktorí už majú prístup do vášho počítača, ale aj novým používateľom.

Dôležité: Ak chcete pripojiť k zdieľanej databáze, každý počítač musí byť nainštalovaný Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010.

Pridanie používateľov, ktorí už majú prístup do vášho počítača
 • V Sprievodcovi správou zdieľania na strane Výber používateľov začiarknite políčko vedľa mien používateľov, s ktorými chcete zdieľať databázu, a potom kliknite na položku Ďalej.

Pridanie používateľa, ktorý nie je uvedený na strane Výber používateľov

Poznámka: Prístup do databázy môže udeľovať iba vlastník databázy.

 1. Na stránke Výber používateľov kliknite na tlačidlo Pridať nového používateľa.

 2. V dialógovom okne Pridanie používateľa vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny   

   1. V dialógovom okne dočasné heslo zadajte heslo, ktoré ste si istí, že používateľ ešte nepoužil.
    Toto dočasné heslo možno použiť iba raz. Prvé tomuto novému používateľovi prístup k databáze doplnku Business Contact Manager sa výzva na zadajte toto dočasné heslo, a potom zadajte existujúcu sieť alebo lokálnu heslo. Z tej doby dopredu heslo používateľa v sieti poskytuje tomuto používateľovi prístup k sieti a k databáze.

    Poznámka: Pre každého používateľa je nutné zadať dočasné heslo. Každé heslo, ktoré sa používa  (dočasné alebo trvalé),  musí zodpovedať štandardom zabezpečenia nastaveným pre lokálnu sieť. Heslo nemôže byť prázdne.

   2. Do poľa Potvrdiť heslo znova zadajte dočasné heslo.

   3. Začiarknite políčko Umožniť tomuto používateľovi prihlásenie na tento počítač, ak chcete, aby mal nový používateľ povolenie na prihlásenie a odhlásenie z vášho počítača, ako aj prístup k iným súborom v počítači vrátane databázy.

  • Ak váš počítač je súčasťou domény   

   1. Zadajte názov doména, ktorej členom je používateľ.

   2. Zadajte Meno používateľa, ktorému chcete udeliť prístup k vášmu počítaču. Tento názov sa musí byť rovnaké meno používateľa (alebo prihlasovacie meno), aby používateľ zadá pri prihlasovaní do siete.
    - Alebo -
    kliknite na položku Prehľadávať Vyhľadajte meno používateľa a doménu.

 3. Kliknite na tlačidlo ďalej.

  Tip: Spolupracovníkom, ktorým ste pridelili prístup do zdieľanej databázy, môžete priradiť záznamy. Ak napríklad chcete priradiť zákazníka spolupracovníkovi s prístupom do vašej databázy, vyberte meno spolupracovníka v zozname Priradené na stránke Všeobecné záznamu zákazníka.

Na začiatok stránky

Krok 4: Overte, či nastavenia počítača umožňujú používateľom pristupovať do databázy

Ak chcete zdieľať lokálnu databázu s inými používateľmi, musíte upraviť nastavenia vo svojom počítači povoliť prístup. Odporúčame, aby ste umožnili Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zmeniť tieto nastavenia, ale môžete aj zrušte začiarknutie políčka vedľa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

Poznámky: 

 • Zobrazí sa iba stránka Kontrola nastavení počítača na zdieľanie databázy, ak ste začiarkli políčko s používateľmi pracujúcimi na iných počítačoch v sieti v prvom kroku Sprievodcu správou zdieľania.

 • Musíte byť správcom a prihlásený ako správca, aby ste umožnili uskutočnenie zmien alebo aby ste ich urobili samostatne. Ak nie ste správcom, požiadajte správcu, aby sa do počítača prihlásil ako správca a urobil zmeny vo vašom mene.

 1. V sprievodcovi Spravovať zdieľanie na stránke Kontrola počítača Nastavenie zdieľania databázy, začiarknite políčko chcem Skontrolujte nastavenia, ktoré sa zmení sa zobrazí zoznam všetkých nastavení tohto Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zmení.

 2. Kliknite na položku Ďalej.

 3. V časti Nastavenia vyžadujúce zmeny v okne Nastavenia overte zoznam nastavení.

 4. Kliknite na názov položky, čím zobrazíte ďalšie podrobnosti vedľa poľa Nastavenia. Ak nechcete vykonať odporúčanú zmenu, zrušte začiarknutie políčka pre dané nastavenie.

 5. Po dokončení kliknite na položku Ďalej.

Na začiatok stránky

Krok 5: Dokončenie poslednej stránky sprievodcu a udelenie prístupu do databázy

 1. V Sprievodcovi správou zdieľania na strane Udelenie prístupu do databázy v časti Nasledujúci používatelia budú mať prístup do databázy skontrolujte zoznam používateľov, ktorí budú mať prístup do zdieľanej databázy po tom, keď dokončíte tohto sprievodcu.

 2. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

  • Ak sa chcete vrátiť späť a vykonať zmeny (napríklad pridať alebo odstrániť používateľov), kliknite na položku Späť.

  • Ak chcete povoliť všetkým používateľom v zozname prístup k databáze, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak nechcete zdieľať databázu, kliknite na položku Zrušiť.

Na začiatok stránky

Krok 6: Poskytnite názov počítača a názov databázy každému používateľovi

Kde môžem nájsť názov počítača a názov databázy?   

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. V časti Spravovať databázy vedľa položky Názov databázy sa zobrazí názov počítača a názov databázy (názov počítača\názov databázy).

 4. Používatelia potrebovať informácie o pripájaní k zdieľanej databáze.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie prístupu používateľa do databázy

Ak svoju databázu už zdieľate, môžete ostatným používateľom udeliť prístup do databázy alebo ich prístup zrušiť.

Tip: Spolupracovníkom, ktorým ste pridelili prístup do zdieľanej databázy, môžete priradiť záznamy. Ak napríklad chcete priradiť zákazníka spolupracovníkovi s prístupom do vašej databázy, vyberte meno spolupracovníka v zozname Priradené na stránke Všeobecné záznamu zákazníka.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Správa zdieľania.

 3. V sprievodcovi Spravovať zdieľanie na stránke Zdieľať svoje databázy doplnku Business Contact Manager kliknite na tlačidlo ďalej.
  Používatelia s prístupom k počítaču poľa zoznam všetkých používateľov, ktorí majú prístup k zdieľanej databáze.

  Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia správcovia v tomto počítači sa zobrazia v tomto zozname, ale správcov na doména nie sú zahrnuté, ak ich pridáte špecificky. Každý, kto je správcom – bez ohľadu na to, či jeho alebo jej používateľské konto sa zobrazí v tomto zozname, môžete získať prístup k všetky údaje. Informácie o správcovia nájdete v téme ako zistím, či som správcom?.

 4. Postupujte takto:

  • Začiarknite políčka vedľa mien používateľov, s ktorými chcete zdieľať svoju databázu.

  • Zrušte začiarknutie políčok vedľa mien používateľov, ktorých prístup chcete odstrániť.

  • Ak chcete pridať používateľa, ktorý sa nenachádza na stránke, kliknite na tlačidlo Pridať nového používateľa a potom postupujte podľa pokynov v článku Pridanie používateľa, ktorý sa nenachádza na stránke Výber používateľov vyššie v tomto článku.

   Poznámka: Ak chcete pridať nového používateľa do tohto zoznamu, musíte byť vlastníkom databázy.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom dokončite prácu so sprievodcom.

 6. Zadajte názov počítača a názov databázy pre jednotlivých používateľov.

Na začiatok stránky

Ukončenie zdieľania databázy

Poznámka: Ak chcete skončiť zdieľanie databázy so spolupracovníkmi, ktorí majú priradené záznamy, pole Priradené v týchto záznamoch bude prázdne.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Správa zdieľania.

 3. V Sprievodcovi správou zdieľania na stránke Zdieľanie databázy doplnku Business Contact Managerkliknite na položku Nechcem zdieľať údaje.

  Spravovať zdieľanie sprievodca na stránke zdieľať alebo ukončenie zdieľania obchodné údaje so môžem nechcete zdieľať svoje údaje vybraté.

 4. Kliknite na položku Ďalej a potom dokončite prácu so sprievodcom.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×