Office
Prihlásenie

Zbalenie prezentácie na disk CD alebo USB kľúč

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť balík pre vašu prezentáciu a uložiť na disk CD alebo USB, tak, aby mohli ľudia prezrieť prakticky v ľubovoľnom počítači.

Uložiť váš balík pre disk CD

 1. Do diskovej jednotky vložte prázdny CD (CD-R) disk, prázdny prepisovateľný CD (CD-RW) disk alebo CD-RW disk obsahujúci údaje, ktoré možno prepísať.

 2. PowerPoint, kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Exportovať, kliknite na položku Zbaliť prezentáciu pre disk CD a potom kliknite na položku balík pre disk CD.

 3. V dialógovom okne Balík pre disk CD do poľa Názov disku CD zadajte názov CD disku.

 4. Ak do balíka chcete pridať ďalšie prezentácie, kliknite na položku Pridať, vyberte prezentáciu a potom kliknite na tlačidlo Pridať. Tento postup zopakujte s každou prezentáciou, ktorú chcete pridať.

  Tip: Ak pridáte viac než jednu prezentáciu, budú prehrávať v poradí, v akom sú uvedené v zozname súbory na skopírovanie. Zmenu poradia zoznamu prezentácie pomocou tlačidiel so šípkami na ľavej strane dialógového okna.

 5. Ak chcete vložiť doplnkové súbory, napríklad písma TrueType alebo prepojené údaje, kliknite na položku Možnosti.

  Zbalenie prezentácie pre disk CD

 6. V časti zahrnúť tieto súbory, začiarknite príslušné políčka a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Možnosti v časti Balík pre disk CD

 7. V dialógovom okne Balík pre disk CD kliknite na tlačidlo Kopírovať na CD.

  Poznámka: Uložte prezentáciu na DVD disk, pozrite si tému napálenie prezentácie na DVD disk.

Uložiť váš balík na pamäťové zariadenie USB

 1. Vložte pamäťové zariadenie USB portu USB na vašom počítači.

 2. PowerPoint, kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Exportovať, kliknite na položku Zbaliť prezentáciu pre disk CD a potom kliknite na položku balík pre disk CD.

 3. V dialógovom okne Balík pre disk CD do poľa Názov disku CD zadajte názov CD disku.

 4. Ak do balíka chcete pridať ďalšie prezentácie, kliknite na položku Pridať, vyberte prezentáciu a potom kliknite na tlačidlo Pridať. Tento postup zopakujte s každou prezentáciou, ktorú chcete pridať.

  Tip: Ak pridáte viac než jednu prezentáciu, budú prehrávať v poradí, v akom sú uvedené v zozname súbory na skopírovanie. Zmenu poradia zoznamu prezentácie pomocou tlačidiel so šípkami na ľavej strane dialógového okna.

 5. Ak chcete vložiť doplnkové súbory, napríklad písma TrueType alebo prepojené údaje, kliknite na položku Možnosti.

  Zbalenie prezentácie pre disk CD

 6. V časti zahrnúť tieto súbory, začiarknite príslušné políčka a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Možnosti v časti Balík pre disk CD

 7. V dialógovom okne balík pre disk CD, kliknite na položku Kopírovať do priečinka.

 8. V dialógovom okne Kopírovať do priečinka, vyberte položku Prehľadávať.

 9. V dialógovom okne Výber umiestnenia, prejdite na USB kľúč, vyberte ho alebo podpriečinok v ňom a potom kliknite na položku vybrať.

  Priečinok a materiály, ktoré ste si vybrali sa pridajú do poľa umiestnenie v dialógovom okne Kopírovať do priečinka.

 10. PowerPoint žiada otázky týkajúce sa prepojené súbory. Je vhodné odpoveď Áno, ak chcete zabezpečiť, aby všetky potrebné súbory prezentácie sú zahrnuté v balíku, ktorý je uložený na USB kľúč.

  PowerPoint sa spustí kopírovanie súborov a po dokončení sa otvorí sa okno zobrazujúce kompletný balík na USB kľúč.

Odstrániť osobné údaje

Skôr než kopírovanie a distribúcia prezentácie, kontrola prezentácie výskyt skrytých údajov a osobných informácií (podľa postupu nižšie), a potom sa rozhodnite, či je vhodné zahrnúť tieto informácie skopírované prezentácie. Skryté informácie môžu obsahovať vaše meno ako autora prezentácie, názov spoločnosti a iné dôverné informácie, ak nechcete tretích strán, ak chcete zobraziť. Prečítajte si aj svoju prezentáciu na objekty alebo skryté snímky, ktoré sú formátované ako neviditeľné.

Napálenie prezentácie na DVD disk, namiesto toho

Uložte prezentáciu na DVD disk, pozrite si tému napálenie prezentácie na DVD disk.

Uložiť váš balík pre disk CD

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete skopírovať, alebo uložte prezentáciu, ak pracujete s novou prezentáciou, ktorú ste ešte neuložili.

 2. Ak chcete uložiť prezentáciu na CD a nie na sieť alebo lokálnu diskovú jednotku počítača, vložte do jednotky CD disk CD.

  Poznámky: 

  • Kopírovať môžete na prázdny zapisovateľný CD (CD-R) disk, prázdny prepisovateľný CD (CD-RW) disk alebo CD-RW disk s existujúcim obsahom, ktorý možno prepísať.

  • Ak v PowerPointe kopírujete prezentáciu na CD, uistite sa, že skopírujete všetky súbory v rámci jednej operácie. Po skopírovaní prvej množiny súborov už nie je možné v PowerPointe pridať ďalšie súbory na disk. Môžete však použiť Windows Prieskumníka a skopírovať ďalšie súbory na CD-R alebo CD-RW disk, ktorý obsahuje existujúce súbory. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre Windows.

 3. Kliknite na kartu Súbor.

 4. Kliknite na položku Uložiť a odoslať, kliknite na položku Zbaliť prezentáciu pre disk CD a potom na pravej table kliknite na položku balík pre disk CD.

 5. Prezentácie, ktoré chcete kopírovať, a poradie, v ktorom sa majú prehrať, vyberte takto:

  • Pridajte prezentáciu tak, že v dialógovom okne Balík pre disk CD kliknete na položku Pridať a potom v dialógovom okne Pridanie súborov vyberiete prezentáciu, ktorú chcete pridať, a kliknete na položku Pridať. Tento postup zopakujte pre každú prezentáciu, ktorú chcete pridať. Tento postup zopakujte aj vtedy, keď chcete do balíka pridať ďalšie súvisiace súbory iných z programov ako je PowerPoint.

   Poznámka: Aktuálne otvorená prezentácia sa automaticky zobrazí v zozname Súbory na skopírovanie. Súbory, ktoré ste prepojili s prezentáciou, sa tiež automaticky zahrnú, ale nezobrazia sa v zozname Súbory na skopírovanie.

  • Ak pridáte viacero prezentácií, zobrazia sa na webovej stránke, čo umožňuje prechádzať obsahom disku CD v poradí, v akom sú uvedené v zozname Súbory na skopírovanie v dialógovom okne Balík pre disk CD. Ak chcete zmeniť poradie, vyberte prezentáciu, ktorú chcete premiestniť, a potom pomocou tlačidiel so šípkami (na ľavej strane) premiestnite prezentáciu v zozname nahor alebo nadol.

  • Ak chcete odstrániť prezentáciu alebo súbor zo zoznamu Súbory na skopírovanie, vyberte prezentáciu alebo súbor a potom kliknite na položku Odstrániť.

 6. Kliknite na položku Možnosti a potom v časti Zahrnúť tieto súbory použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete zabezpečiť, aby boli súbory prepojené s prezentáciou zahrnuté do balíka, začiarknite políčko Prepojené súbory. Medzi súbory prepojené s prezentáciou môžu patriť hárky Microsoft Office Excelu, ktoré sú prepojené s grafmi, zvukovými súbormi, videoklipmi a ďalšími typmi súborov.

  • Ak chcete použiť vložené písma TrueType, začiarknite políčko Vložené písma TrueType.

   Poznámky: 

   • Ak prezentácia aktuálne neobsahuje vložené písma, po začiarknutí políčka Vložené písma TrueType sa tieto písma zahrnú do balíka. Začiarkavacie políčko Vložené písma TrueType sa vzťahuje na všetky skopírované prezentácie vrátane prepojených prezentácií.

   • Ak prezentácia už obsahuje vložené písma, PowerPoint automaticky nastaví prezentáciu tak, aby obsahovala vložené písma.

 7. Ak chcete od iných používateľov vyžadovať zadanie hesla pred otvorením alebo úpravou ľubovoľnej zo skopírovaných prezentácií, v časti Rozšírenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov zadajte heslo alebo heslá, ktoré chcete vyžadovať pri otvorení prezentácie, jej úprave, alebo v oboch prípadoch.

  Heslá sa vzťahujú na .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml a .mht súbory v skopírovanej prezentácii, ktoré sa skonvertovali na .ppt súbory. Ak niektoré skopírované súbory už majú priradené heslá, PowerPoint zobrazí výzvu, aby ste si vybrali, či chcete pre tieto súbory ponechať predtým priradené heslá, alebo ich prepísať na nové heslá. Ak sa rozhodnete prepísať predtým priradené heslá, skopírované verzie súborov ich už nebudú akceptovať. Pôvodné verzie ich však stále budú akceptovať.

 8. Ak chcete v prezentácii skontrolovať výskyt skrytých údajov a osobných informácií, začiarknite políčko Skontrolovať, či prezentácia neobsahuje nevhodné alebo osobné informácie.

 9. Ťuknutím na položku OK zavriete dialógové okno Možnosti.

 10. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak kopírujete prezentáciu na sieť alebo lokálny disk v počítači, kliknite na položku Kopírovať do priečinka, zadajte názov priečinka a jeho umiestnenie a potom kliknite na položku OK.

  • Ak kopírujete prezentáciu na CD disk, kliknite na položku Kopírovať na CD.

Uložiť váš balík na pamäťové zariadenie USB

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete skopírovať, alebo uložte prezentáciu, ak pracujete s novou prezentáciou, ktorú ste ešte neuložili.

 2. Vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu počítača.

 3. Kliknite na kartu Súbor.

 4. Kliknite na položku Uložiť a odoslať, kliknite na položku Zbaliť prezentáciu pre disk CD a potom na pravej table kliknite na položku balík pre disk CD.

 5. Prezentácie, ktoré chcete kopírovať, a poradie, v ktorom sa majú prehrať, vyberte takto:

  • Pridajte prezentáciu tak, že v dialógovom okne Balík pre disk CD kliknete na položku Pridať a potom v dialógovom okne Pridanie súborov vyberiete prezentáciu, ktorú chcete pridať, a kliknete na položku Pridať. Tento postup zopakujte pre každú prezentáciu, ktorú chcete pridať. Tento postup zopakujte aj vtedy, keď chcete do balíka pridať ďalšie súvisiace súbory iných z programov ako je PowerPoint.

   Poznámka: Aktuálne otvorená prezentácia sa automaticky zobrazí v zozname Súbory na skopírovanie. Súbory, ktoré ste prepojili s prezentáciou, sa tiež automaticky zahrnú, ale nezobrazia sa v zozname Súbory na skopírovanie.

  • Ak pridáte viacero prezentácií, zobrazia sa na webovej stránke, čo umožňuje prechádzať obsahom disku CD v poradí, v akom sú uvedené v zozname Súbory na skopírovanie v dialógovom okne Balík pre disk CD. Ak chcete zmeniť poradie, vyberte prezentáciu, ktorú chcete premiestniť, a potom pomocou tlačidiel so šípkami (na ľavej strane) premiestnite prezentáciu v zozname nahor alebo nadol.

  • Ak chcete odstrániť prezentáciu alebo súbor zo zoznamu Súbory na skopírovanie, vyberte prezentáciu alebo súbor a potom kliknite na položku Odstrániť.

 6. Kliknite na položku Možnosti a potom v časti Zahrnúť tieto súbory použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete zabezpečiť, aby boli súbory prepojené s prezentáciou zahrnuté do balíka, začiarknite políčko Prepojené súbory. Medzi súbory prepojené s prezentáciou môžu patriť hárky Microsoft Office Excelu, ktoré sú prepojené s grafmi, zvukovými súbormi, videoklipmi a ďalšími typmi súborov.

  • Ak chcete použiť vložené písma TrueType, začiarknite políčko Vložené písma TrueType.

   Poznámky: 

   • Ak prezentácia aktuálne neobsahuje vložené písma, po začiarknutí políčka Vložené písma TrueType sa tieto písma zahrnú do balíka. Začiarkavacie políčko Vložené písma TrueType sa vzťahuje na všetky skopírované prezentácie vrátane prepojených prezentácií.

   • Ak prezentácia už obsahuje vložené písma, PowerPoint automaticky nastaví prezentáciu tak, aby obsahovala vložené písma.

 7. Ak chcete od iných používateľov vyžadovať zadanie hesla pred otvorením alebo úpravou ľubovoľnej zo skopírovaných prezentácií, v časti Rozšírenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov zadajte heslo alebo heslá, ktoré chcete vyžadovať pri otvorení prezentácie, jej úprave, alebo v oboch prípadoch.

  Heslá sa vzťahujú na .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml a .mht súbory v skopírovanej prezentácii, ktoré sa skonvertovali na .ppt súbory. Ak niektoré skopírované súbory už majú priradené heslá, PowerPoint zobrazí výzvu, aby ste si vybrali, či chcete pre tieto súbory ponechať predtým priradené heslá, alebo ich prepísať na nové heslá. Ak sa rozhodnete prepísať predtým priradené heslá, skopírované verzie súborov ich už nebudú akceptovať. Pôvodné verzie ich však stále budú akceptovať.

 8. Ak chcete v prezentácii skontrolovať výskyt skrytých údajov a osobných informácií, začiarknite políčko Skontrolovať, či prezentácia neobsahuje nevhodné alebo osobné informácie.

 9. Ťuknutím na položku OK zavriete dialógové okno Možnosti.

 10. V dialógovom okne balík pre disk CD, kliknite na položku Kopírovať do priečinka.

 11. V dialógovom okne Kopírovať do priečinka, vyberte položku Prehľadávať.

 12. V dialógovom okne Výber umiestnenia, prejdite na USB kľúč, vyberte ho alebo podpriečinok v ňom a potom kliknite na položku vybrať.

  Priečinok a materiály, ktoré ste si vybrali sa pridajú do poľa umiestnenie v dialógovom okne Kopírovať do priečinka.

 13. PowerPoint žiada otázky týkajúce sa prepojené súbory. Je vhodné odpoveď Áno, ak chcete zabezpečiť, aby všetky potrebné súbory prezentácie sú zahrnuté v balíku, ktorý je uložený na USB kľúč.

  PowerPoint sa spustí kopírovanie súborov a po dokončení sa otvorí sa okno zobrazujúce kompletný balík na USB kľúč.

Odstrániť osobné údaje

Skôr než kopírovanie a distribúcia prezentácie, kontrola prezentácie výskyt skrytých údajov a osobných informácií (podľa postupu nižšie), a potom sa rozhodnite, či je vhodné zahrnúť tieto informácie skopírované prezentácie. Skryté informácie môžu obsahovať vaše meno ako autora prezentácie, názov spoločnosti a iné dôverné informácie, ak nechcete tretích strán, ak chcete zobraziť. Prečítajte si aj svoju prezentáciu na objekty alebo skryté snímky, ktoré sú formátované ako neviditeľné.

Uložiť váš balík pre disk CD

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete skopírovať, alebo uložte prezentáciu, ak pracujete s novou prezentáciou, ktorú ste ešte neuložili.

 2. Ak chcete uložiť prezentáciu na CD a nie na sieť alebo lokálnu diskovú jednotku počítača, vložte do jednotky CD disk CD.

  Poznámky: 

  • Kopírovať môžete na prázdny zapisovateľný CD (CD-R) disk, prázdny prepisovateľný CD (CD-RW) disk alebo CD-RW disk s existujúcim obsahom, ktorý možno prepísať.

  • Ak v PowerPointe kopírujete prezentáciu na CD, uistite sa, že skopírujete všetky súbory v rámci jednej operácie. Po skopírovaní prvej množiny súborov už nie je možné v PowerPointe pridať ďalšie súbory na disk. Môžete však použiť Windows Prieskumníka a skopírovať ďalšie súbory na CD-R alebo CD-RW disk, ktorý obsahuje existujúce súbory. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre Windows.

 3. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Publikovať a potom kliknite na položku balík pre disk CD.

 4. V dialógovom okne balík pre disk CD, kliknite na položku Možnosti a potom vyberte požadované možnosti.

 5. Kliknite na položku Kopírovať do priečinka alebo skopírovať na disk CD.

  PowerPoint balíkov prezentácie na disk CD alebo priečinok tak, že môžete distribuovať.

  Poznámky: 

  • Ak už máte kópiu zobrazovača PowerPoint Viewer 2007, môžete zobraziť súbory, ktoré sú formátované pre program PowerPoint 2000 alebo novšiu verziu. (Zobrazovača PowerPoint Viewer bola ukončená a už nie je k dispozícii na stiahnutie.)

  • PowerPoint Viewer 2007 nepodporuje súbory, ktoré sú formátované pre program PowerPoint 97 alebo v staršej verzii. Ak chcete zobraziť prezentáciu, ktorá je formátovaná pre program PowerPoint 97 alebo v staršej verzii pomocou zobrazovača PowerPoint Viewer 2007, otvorte prezentáciu v programe PowerPoint 2000, 2002, alebo 2003 alebo novšia verzia, a potom ho uložte vo formáte programu PowerPoint 2000, 2002, alebo 2003 alebo novšiu verziu.

  • Môžete spustiť zobrazovača PowerPoint Viewer 2007 na Microsoft Windows XP Service Pack 2 alebo novší.

 6. Kliknite na položku Možnosti a potom v časti Typ balíka vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete určiť spôsob prehrávania prezentácie v programe PowerPoint Viewer, kliknite na položku Balík zobrazovača (aktualizácia formátov súborov na spustenie zobrazovača PowerPoint Viewer) a potom vyberte niektorú z možností v zozname Vyberte spôsob prehrávania prezentácií v zobrazovači.

  • Ak chcete, aby balík, ktorý budú používatelia určite prezerať na počítači, ktorý obsahuje PowerPoint alebo zobrazovača PowerPoint Viewer, kliknite na položku Archivovať balík (Neaktualizovať formáty súborov).

 7. V časti zahrnúť tieto súbory, vykonajte jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zabezpečiť, aby boli súbory prepojené s prezentáciou zahrnuté do balíka, začiarknite políčko Prepojené súbory. Medzi súbory prepojené s prezentáciou môžu patriť hárky Microsoft Office Excelu, ktoré sú prepojené s grafmi, zvukovými súbormi, videoklipmi a ďalšími typmi súborov.

  • Ak chcete použiť vložené písma TrueType, začiarknite políčko Vložené písma TrueType.

   Poznámky: 

   • Ak prezentácia aktuálne neobsahuje vložené písma, po začiarknutí políčka Vložené písma TrueType sa tieto písma zahrnú do balíka. Začiarkavacie políčko Vložené písma TrueType sa vzťahuje na všetky skopírované prezentácie vrátane prepojených prezentácií.

   • Ak prezentácia už obsahuje vložené písma, PowerPoint automaticky nastaví prezentáciu tak, aby obsahovala vložené písma.

 8. Ak chcete od iných používateľov vyžadovať zadanie hesla pred otvorením alebo úpravou ľubovoľnej zo skopírovaných prezentácií, v časti Rozšírenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov zadajte heslo alebo heslá, ktoré chcete vyžadovať pri otvorení prezentácie, jej úprave, alebo v oboch prípadoch.

  Heslá sa vzťahujú na .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml a .mht súbory v skopírovanej prezentácii, ktoré sa skonvertovali na .ppt súbory. Ak niektoré skopírované súbory už majú priradené heslá, PowerPoint zobrazí výzvu, aby ste si vybrali, či chcete pre tieto súbory ponechať predtým priradené heslá, alebo ich prepísať na nové heslá. Ak sa rozhodnete prepísať predtým priradené heslá, skopírované verzie súborov ich už nebudú akceptovať. Pôvodné verzie ich však stále budú akceptovať.

 9. Ak chcete v prezentácii skontrolovať výskyt skrytých údajov a osobných informácií, začiarknite políčko Skontrolovať, či prezentácia neobsahuje nevhodné alebo osobné informácie.

 10. Ťuknutím na položku OK zavriete dialógové okno Možnosti.

 11. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak kopírujete prezentáciu na sieť alebo lokálny disk v počítači, kliknite na položku Kopírovať do priečinka, zadajte názov priečinka a jeho umiestnenie a potom kliknite na položku OK.

  • Ak kopírujete prezentáciu na CD disk, kliknite na položku Kopírovať na CD.

Uložiť váš balík na pamäťové zariadenie USB

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete skopírovať, alebo uložte prezentáciu, ak pracujete s novou prezentáciou, ktorú ste ešte neuložili.

 2. Vložte pamäťové zariadenie USB portu USB na vašom počítači.

 3. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Publikovať a potom kliknite na položku balík pre disk CD.

 4. V dialógovom okne balík pre disk CD, kliknite na položku Možnosti a potom vyberte požadované možnosti.

 5. Kliknite na položku Možnosti a potom v časti Typ balíka vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete určiť spôsob prehrávania prezentácie v programe PowerPoint Viewer, kliknite na položku Balík zobrazovača (aktualizácia formátov súborov na spustenie zobrazovača PowerPoint Viewer) a potom vyberte niektorú z možností v zozname Vyberte spôsob prehrávania prezentácií v zobrazovači.

  • Ak chcete, aby balík, ktorý budú používatelia určite prezerať na počítači, ktorý obsahuje PowerPoint alebo zobrazovača PowerPoint Viewer, kliknite na položku Archivovať balík (Neaktualizovať formáty súborov).

 6. V časti zahrnúť tieto súbory, vykonajte jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zabezpečiť, aby boli súbory prepojené s prezentáciou zahrnuté do balíka, začiarknite políčko Prepojené súbory. Medzi súbory prepojené s prezentáciou môžu patriť hárky Microsoft Office Excelu, ktoré sú prepojené s grafmi, zvukovými súbormi, videoklipmi a ďalšími typmi súborov.

  • Ak chcete použiť vložené písma TrueType, začiarknite políčko Vložené písma TrueType.

   Poznámky: 

   • Ak prezentácia aktuálne neobsahuje vložené písma, po začiarknutí políčka Vložené písma TrueType sa tieto písma zahrnú do balíka. Začiarkavacie políčko Vložené písma TrueType sa vzťahuje na všetky skopírované prezentácie vrátane prepojených prezentácií.

   • Ak prezentácia už obsahuje vložené písma, PowerPoint automaticky nastaví prezentáciu tak, aby obsahovala vložené písma.

 7. Ak chcete od iných používateľov vyžadovať zadanie hesla pred otvorením alebo úpravou ľubovoľnej zo skopírovaných prezentácií, v časti Rozšírenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov zadajte heslo alebo heslá, ktoré chcete vyžadovať pri otvorení prezentácie, jej úprave, alebo v oboch prípadoch.

  Heslá sa vzťahujú na .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml a .mht súbory v skopírovanej prezentácii, ktoré sa skonvertovali na .ppt súbory. Ak niektoré skopírované súbory už majú priradené heslá, PowerPoint zobrazí výzvu, aby ste si vybrali, či chcete pre tieto súbory ponechať predtým priradené heslá, alebo ich prepísať na nové heslá. Ak sa rozhodnete prepísať predtým priradené heslá, skopírované verzie súborov ich už nebudú akceptovať. Pôvodné verzie ich však stále budú akceptovať.

 8. Ak chcete v prezentácii skontrolovať výskyt skrytých údajov a osobných informácií, začiarknite políčko Skontrolovať, či prezentácia neobsahuje nevhodné alebo osobné informácie.

 9. Ťuknutím na položku OK zavriete dialógové okno Možnosti.

 10. Kliknite na položku Kopírovať do priečinka.

 11. V dialógovom okne Kopírovať do priečinka, vyberte položku Prehľadávať.

 12. V dialógovom okne Výber umiestnenia, prejdite na USB kľúč, vyberte ho alebo podpriečinok v ňom a potom kliknite na položku vybrať.

  Priečinok a materiály, ktoré ste si vybrali sa pridajú do poľa umiestnenie v dialógovom okne Kopírovať do priečinka.

 13. PowerPoint žiada otázky týkajúce sa prepojené súbory. Je vhodné odpoveď Áno, ak chcete zabezpečiť, aby všetky potrebné súbory prezentácie sú zahrnuté v balíku, ktorý je uložený na USB kľúč.

  PowerPoint sa spustí kopírovanie súborov a po dokončení sa otvorí sa okno zobrazujúce kompletný balík na USB kľúč.

Odstrániť osobné údaje

Skôr než kopírovanie a distribúcia prezentácie, kontrola prezentácie výskyt skrytých údajov a osobných informácií (podľa postupu nižšie), a potom sa rozhodnite, či je vhodné zahrnúť tieto informácie skopírované prezentácie. Skryté informácie môžu obsahovať vaše meno ako autora prezentácie, názov spoločnosti a iné dôverné informácie, ak nechcete tretích strán, ak chcete zobraziť. Prečítajte si aj svoju prezentáciu na objekty alebo skryté snímky, ktoré sú formátované ako neviditeľné.

PowerPoint pre Mac neponúka "Zbalenie prezentácie pre disk CD" funkciu.

V PowerPoint for Mac 2011 a PowerPoint 2016 pre Mac všetok obsah je vložená v predvolenom nastavení. Ak chcete vložiť zvuk, obrázok alebo video, kópiu tohto mediálneho súboru je zahrnuté v súbore PowerPoint. Funkcia "Balík pre disk CD" je potrebná, pretože už máte obsah v súbore PowerPoint.

PowerPoint Online nepodporuje túto funkciu "balenie", ale má iné spôsoby, ako dokončenej prezentácie zdieľať s ostatnými:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×