Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky Windowsu, zmeniť zarovnanie textu v dokumentoch. Text môžete rýchlo zarovnať na stred, na pravý alebo ľavý okraj alebo ho zarovnať podľa okrajov prispôsobením medzier medzi slovami v odseku.

To, ako je zarovnanie popisované v dokumentoch programu Word 2016, sa môže líšiť v závislosti od čítačky obrazovky. Je možné, ze bude potrebné upraviť nastavenia verbalizmu čítačky obrazovky. Popis zarovnania textu v aplikácii JAWS si napríklad môžete vypočuť, ak stlačíte kombináciu klávesov Insert + F. V Moderátorovi stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + 0. Ďalšie informácie sa nachádzajú v dokumentácii čítačky obrazovky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu doľava

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L. Prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom klávesy A, L.

Zarovnanie textu doprava

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R. Prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom klávesy R, A.

Zarovnanie na stred

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E. Prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom kláves J.

Zarovnanie textu podľa okrajov

Upozornenie: Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + J.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Ak chcete zarovnať text na konkrétne miesto, môžete rýchlo odsadiť odseky z ľavého alebo pravého okraja strany.

Vloženie zarážky z ľavého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, kde chcete vložiť zarážku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + L a potom kláves Ľ.

 3. V oblasti Zarážka v poli Vľavo zadajte číslo v cm alebo pomocou klávesov so šípkami ho vyberte v krokoch po 0,1 cm.

  Poznámka: Ak chcete zadať iné jednotky ako centimetre, zadajte číslo a za ním merné jednotky, napríklad 12 pt pre 12 bodov, 1 in pre 1 palec alebo 15 px pre 15 pixelov.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložte.

Ak chcete zarovnať text na konkrétne miesto, môžete rýchlo odsadiť odseky z ľavého alebo pravého okraja strany.

Vloženie zarážky z pravého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, kde chcete vložiť zarážku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + L a potom kláves P.

 3. V oblasti Zarážka v poli Vpravo zadajte číslo v cm alebo pomocou klávesov so šípkami ho vyberte v krokoch po 0,1 cm.

  Poznámka: Ak chcete zadať iné jednotky ako centimetre, zadajte číslo a za ním merné jednotky, napríklad 12 pt pre 12 bodov, 1 in pre 1 palec alebo 15 px pre 15 pixelov.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložte.

Zarovnanie textu pomocou poľa Povedzte, čo chcete urobiť

Ak nepoznáte klávesovú skratku alebo ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších možnostiach, pokúste sa použiť pole Povedzte, čo chcete urobiť.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Ak sa chcete premiestniť do poľa Povedzte, čo chcete urobiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q.

 3. Zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie súvisiace s úlohou a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol vyberte vo výsledkoch vyhľadávania. Zadajte napríklad zarovnať text pre súvisiace akcie, ako je napríklad tlačidlo Zarovnať doprava. Niektoré výsledky sa môžu zobraziť ako vedľajšie ponuky s ďalšími možnosťami.

 4. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS zmeniť zarovnanie textu. Word pre Mac zvyčajne zarovnáva text vodorovne na ľavý okraj a ponechá pravý okraj nezarovnaný. Text môžete centrovať, zarovnať na pravý alebo ľavý okraj alebo ho zarovnať podľa okrajov prispôsobením medzier medzi slovami v odseku.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu vľavo alebo vpravo, centrovanie textu alebo zarovnanie textu podľa okrajov

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu. Odseky v dokumente môžete rýchlo formátovať na požadované zarovnanie.

 1. Vyberte v dokumente odseky, ktoré chcete zarovnať.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami posúvajte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete prejsť na ponuku Zarovnanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Ak chcete prejsť na niektorú z možností v ponuke Zarovnanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nahor alebo nadol. Dané možnosti sú oznamované pri presúvaní.

  Nasledujúca tabuľka zahŕňa možnosti, ktoré je možné použiť na formátovanie zarovnania odsekov.

  Požadovaná akcia

  Vyberte položku

  Zarovnanie textu doľava

  Vľavo

  Zarovnanie textu doprava

  Vpravo

  Zarovnanie textu na stred

  Zarovnať na stred

  Zarovnanie textu podľa okrajov

  Podľa okraja

  Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  Upozornenie: Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 4. Kliknutím na kláves Enter sa vrátite do dokumentu.

Prispôsobenie zarážok odseku

Ak chcete odsadiť text o konkrétne číslo, môžete pridať odsadenie z ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Vyberte v dokumente odseky, ktoré chcete odsadiť.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 3. Pomocou možností v skupine Odsadenie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Before text“ (Pred textom).

  • Ak chcete pridať zarážku vpravo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „After text“ (Za textom).

  Ak chcete nastaviť veľkosť odsadenia, zadajte číslo v palcoch alebo použite klávesy so šípkami nahor alebo nadol na nastavenie zarážok v krokoch s veľkosťou 1/10 palca. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre iOS s klávesnicou a TalkBack, vstavané Android obrazovky, môžete zmeniť zarovnanie textu. Word pre iOS zvyčajne zarovná text vodorovne na ľavý okraj a zostanú pravý okraj roztrhané. Môžete zarovnanie textu, zarovnať doprava alebo doľava okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu vľavo alebo vpravo, centrovanie textu alebo zarovnanie textu podľa okrajov

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu krajov odsekov: zarovnané doľava, zarovnaný doprava, zarovnané na stred a zarovnaním podľa okraja textu. Môžete rýchlo formátovať odseky v dokumente použiť požadované zarovnanie.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým VoiceOver prečíta riadok odseku, ak chcete zmeniť zarovnanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. V prípade potreby na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Kartu Domov."

 3. Na karte domov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo zarovnať doľava," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo zarovnať doprava," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnanie textu na stred, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zarovnať text na stred, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zarovnať text, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

   Poznámka: Aktuálne vybratý zarovnanie oznámil, ako "Vybraté < zarovnania > tlačidlo."

   Poznámka: Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 4. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doľava, kým sa "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prispôsobenie zarážok odseku

Môžete pridať odsadenie od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým VoiceOver prečíta riadok odseku, ak chcete zmeniť zarovnanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pridanie zarážky vľavo, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zníženie pozíciu zarážky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zvýšenie pozíciu zarážky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Po výbere možnosti, odsadenie sa pridá do odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre Android s klávesnicou a TalkBack, vstavané Android obrazovky, môžete zmeniť zarovnanie textu. Word pre Android zvyčajne zarovná text vodorovne na ľavý okraj a zostanú pravý okraj roztrhané. Môžete zarovnanie textu, zarovnať doprava alebo doľava okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu vľavo alebo vpravo, centrovanie textu alebo zarovnanie textu podľa okrajov

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu krajov odsekov: zarovnané doľava, zarovnaný doprava, zarovnané na stred a zarovnaním podľa okraja textu. Môžete rýchlo formátovať odseky v dokumente použiť požadované zarovnanie.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým TalkBack prečíta riadok odseku, kde chcete zmeniť zarovnanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na kartu domov potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Na karte domov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať text na ľavej strane, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zarovnať doľava, zmenou", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zarovnať doprava, zmenou", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnanie textu na stred, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Centrum, prepínačom" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Podľa okraja, prepínačom" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Aktuálne vybratý zarovnanie oznámil, ako "Začiarknuté < zarovnania > prepnúť".

  Poznámka: Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 4. Zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prispôsobenie zarážok odseku

Môžete pridať odsadenie od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým TalkBack prečíta riadok odseku, kde chcete zmeniť odsadenie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pridanie zarážky vľavo, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zmenšiť odsadenie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zväčšiť odsadenie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Po výbere možnosti, odsadenie sa pridá do odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete zmeniť zarovnanie textu v dokumentoch. Zarovnanie textu na zarovnanie na okraj doprava alebo doľava, alebo zarovnať text na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Zmena zarovnania textu

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, potiahnite prstom doprava sa počuť "Vypnuté, tlačidlo zarovnať doľava", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text vpravo, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vypnuté, tlačidlo zarovnať doprava" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Zarovnanie textu na stred, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vypnuté, tlačidlo centrum", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zarovnanie textu podľa okrajov

Poznámka: Podľa okrajov text môže byť veľmi ťažko čitateľný pre osoby so zdravotným postihnutím čítanie ako je napríklad dyslexia. Ak chcete dokumentu tak prístupné, ako je to možné, vyberte iný zosúladenie štýl.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť ", zarovnanie, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku zarovnanie odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete zmeniť zarovnanie textu v dokumentoch. Rýchlo zarovnanie textu, Zarovnať na pravý alebo ľavý okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Zmena zarovnania textu

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R.

  • Ak chcete zarovnanie textu na stred, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

Zarovnanie textu podľa okrajov

Poznámka: Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + J na zarovnanie textu tak, aby ľavým a pravým krajom aj.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Ak chcete zarovnať text na konkrétne miesto, môžete rýchlo odsadiť odseky z ľavého alebo pravého okraja strany.

Vloženie zarážky z ľavého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete odsadiť.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows, a potom stlačte kláves P, môžem L. Používateľ zmení pole do poľa vľavoodsadenie oblasti.

 3. Zadajte číslo v palcoch a stlačte kláves Enter, alebo nahor a nadol klávesy so šípkami a zmeniť odsadenie v krokoch po 1/10 palca.

  Poznámka: Ak chcete zadať odsadenie v centimetroch, zadajte číslo nasleduje "cm".

Vloženie zarážky z pravého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete odsadiť.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows, a potom stlačte kláves P, I, R. Vykoná sa zmení na poľa pravejzarážky oblasti.

 3. Zadajte číslo v palcoch a stlačte kláves Enter, alebo nahor a nadol klávesy so šípkami a zmeniť odsadenie v krokoch po 1/10 palca.

  Poznámka: Ak chcete zadať odsadenie v centimetroch, zadajte číslo nasleduje "cm".

Zarovnanie textu pomocou poľa Povedzte, čo chcete urobiť

Keď koho nepoznáte klávesovú skratku alebo zaujímajú vás ďalšie možnosti, skúste použiť poľa Chcem zistiť, čo chcete urobiť.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Ak chcete prejsť do poľa Chcem zistiť, čo chcete urobiť, stlačte kláves Alt + Windows a stlačte kláves Q.

 3. Zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie týkajúce sa úlohy a potom stlačte kláves šípka nadol na prehľadávanie výsledkov vyhľadávania. Zadajte napríklad "zarovnať text" pre súvisiace akcie, ako je napríklad tlačidla Zarovnať doprava. Niektoré výsledky nemusia byť vedľajšie ponuky s viacerými možnosťami.

 4. Vyberte medzi výsledkami vyhľadávania hore a dole klávesy so šípkami a vyberte niektorú z možností stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×