Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete zmeniť zarovnanie textu v dokumentoch pomocou Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako rýchlo zarovnanie textu, Zarovnať na pravý alebo ľavý okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie. Získate tiež informácie ako zvislé zarovnanie stránky.

Ako zarovnanie je popísaný v Word dokumenty sa môže líšiť v závislosti od čítačky obrazovky. Budete musieť nastaviť protokolov čítačky obrazovky. Napríklad počuť Popis zarovnania textu v JAWS, stlačením klávesu Insert + F. Moderátora, stlačte kláves Moderátor klávesu 0. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii čítačky obrazovky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu doľava

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, dokumentu alebo tabuľky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L.

Zarovnanie textu doprava

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, dokumentu alebo tabuľky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R.

Zarovnanie na stred

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, dokumentu alebo tabuľky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Stlačte klávesy Ctrl + E.

Zarovnanie textu podľa okrajov

Poznámka: Podľa okrajov text môže byť ťažko čitateľný pre osoby so zdravotným postihnutím čítanie, ako je napríklad dyslexia. Ak chcete dokumentu tak prístupné, ako je to možné, vyberte iný zosúladenie štýl.

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, dokumentu alebo tabuľky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + J.

Zvislé zarovnanie stránky

Môžete zarovnať stranu zvislo, napríklad na vytvorenie titulnej strany. Zvislé zarovnanie prechode vybratého textu vzhľadom na horný a dolný okraj.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v texte, ktorý chcete zarovnať zvislo.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Nastavenie strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, S, P.

 3. Stlačte kláves Shift + Tab, kým sa aktuálne vybratú kartu, napríklad, "Vybraté kartu okraje."

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť: "Vybraté, zobrazuje sa symbol."

 5. Stlačením klávesov Alt + V. Vykoná sa prechod do zoznamu možností Zvislé zarovnanie.

 6. Stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť požadovanú možnosť a stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete použiť zvislé zarovnanie dokumentu, stlačte kláves Enter.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Ak chcete zarovnať text na konkrétne miesto, môžete rýchlo odsadiť odseky z ľavého alebo pravého okraja strany.

Vloženie zarážky z ľavého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, kde chcete vložiť zarážku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + L a potom kláves Ľ.

 3. V oblasti Zarážka v poli Vľavo zadajte číslo v cm alebo pomocou klávesov so šípkami ho vyberte v krokoch po 0,1 cm.

  Poznámka: Ak chcete zadať iné jednotky ako centimetre, zadajte číslo a za ním merné jednotky, napríklad 12 pt pre 12 bodov, 1 in pre 1 palec alebo 15 px pre 15 pixelov.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložte.

Vloženie zarážky z pravého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, kde chcete vložiť zarážku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + L a potom kláves P.

 3. V oblasti Zarážka v poli Vpravo zadajte číslo v cm alebo pomocou klávesov so šípkami ho vyberte v krokoch po 0,1 cm.

  Poznámka: Ak chcete zadať iné jednotky ako centimetre, zadajte číslo a za ním merné jednotky, napríklad 12 pt pre 12 bodov, 1 in pre 1 palec alebo 15 px pre 15 pixelov.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložte.

Zarovnanie textu pomocou poľa Povedzte, čo chcete urobiť

Ak nepoznáte klávesovú skratku alebo ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších možnostiach, pokúste sa použiť pole Povedzte, čo chcete urobiť.

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, dokumentu alebo tabuľky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Ak sa chcete premiestniť do poľa Povedzte, čo chcete urobiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q.

 3. Zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie, ktoré súvisí s úlohy, a potom stlačením klávesu šípka nadol vyberte položku z výsledkov hľadania. Zadajte napríklad Zarovnanie textu na súvisiace akcie, ako je napríklad tlačidla Zarovnať doprava. Niektoré výsledky nemusia byť vedľajšie ponuky s viacerými možnosťami.

 4. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, môžete zmeniť zarovnanie textu. Word pre Mac zvyčajne zarovná text vodorovne na ľavý okraj a zostanú pravý okraj roztrhané. Môžete zarovnanie textu, zarovnať doprava alebo doľava okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie. Môžete tiež zvislé zarovnanie stránky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu vľavo alebo vpravo, centrovanie textu alebo zarovnanie textu podľa okrajov

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu. Odseky v dokumente môžete rýchlo formátovať na požadované zarovnanie.

 1. Vyberte v dokumente odseky, ktoré chcete zarovnať.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami posúvajte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete prejsť na ponuku Zarovnanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Ak chcete prejsť na niektorú z možností v ponuke Zarovnanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nahor alebo nadol. Dané možnosti sú oznamované pri presúvaní.

  Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  Upozornenie: Podľa okrajov text môže byť ťažko čitateľný pre osoby so zdravotným postihnutím čítanie, ako je napríklad dyslexia. Ak chcete, aby dokument so zjednodušením ovládania, vyberte iný zosúladenie štýl.

 4. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, stlačte kláves Return.

Zvislé zarovnanie stránky

Môžete zarovnať stranu zvislo, napríklad na vytvorenie titulnej strany. Zvislé zarovnanie prechode vybratého textu vzhľadom na horný a dolný okraj.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v texte, ktorý chcete zarovnať zvislo.

 2. Stlačte kláves Control + možnosť + M. Vykoná sa prechod na panel s ponukami Apple. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Formát", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 3. Stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol počuť "Dokument", a potom stlačte medzerník. Budete počuť: "Okraje, karta."

 4. Stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava raz. Budete počuť: "Rozloženie." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zvislé zarovnanie." Zameranie je v ponuke zvislé zarovnanie.

 6. Stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť požadovanú možnosť, a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 7. Ak chcete použiť zvislé zarovnanie dokumentu, stlačte kláves Return.

Prispôsobenie zarážok odseku

Ak chcete odsadiť text o konkrétne číslo, môžete pridať odsadenie z ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Vyberte v dokumente odseky, ktoré chcete odsadiť.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 3. Pomocou možností v skupine Odsadenie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Pridanie zarážky vľavo, stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, až budete počuť: "pred text."

  • Pridanie zarážky doprava, stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, až budete počuť: "za textom."

  Ak chcete nastaviť veľkosť odsadenia, zadajte číslo v palcoch alebo použite klávesy so šípkami nahor alebo nadol na nastavenie zarážok v krokoch s veľkosťou 1/10 palca. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Uložte zmeny a vráťte sa do dokumentu, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word pre iOS s klávesnicou a TalkBack, vstavané Android obrazovky, môžete zmeniť zarovnanie textu. Word pre iOS zvyčajne zarovná text vodorovne na ľavý okraj a zostanú pravý okraj roztrhané. Môžete zarovnanie textu, zarovnať doprava alebo doľava okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie. Ak chcete stránku zvislé zarovnanie, napríklad na vytvorenie titulnej strany, prepnite do úplnú počítačovú verziu Word.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu vľavo alebo vpravo, centrovanie textu alebo zarovnanie textu podľa okrajov

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu krajov odsekov: zarovnané doľava, zarovnaný doprava, zarovnané na stred a zarovnaním podľa okraja textu. Môžete rýchlo formátovať odseky v dokumente použiť požadované zarovnanie.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým VoiceOver prečíta riadok odseku, ak chcete zmeniť zarovnanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. V prípade potreby na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Kartu Domov."

 3. Na karte domov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo zarovnať doľava," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo zarovnať doprava," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnanie textu na stred, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zarovnať text na stred, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zarovnať text, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

   Poznámka: Aktuálne vybratý zarovnanie oznámil, ako "Vybraté < zarovnania > tlačidlo."

   Poznámka: Podľa okrajov text môže byť ťažko čitateľný pre osoby so zdravotným postihnutím čítanie, ako je napríklad dyslexia. Ak chcete, aby dokument so zjednodušením ovládania, vyberte iný zosúladenie štýl.

 4. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doľava, kým sa "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prispôsobenie zarážok odseku

Môžete pridať odsadenie od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým VoiceOver prečíta riadok odseku, ak chcete zmeniť zarovnanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pridanie zarážky vľavo, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zníženie pozíciu zarážky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zvýšenie pozíciu zarážky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Po výbere možnosti, odsadenie sa pridá do odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word pre Android s klávesnicou a TalkBack, vstavané Android obrazovky, môžete zmeniť zarovnanie textu. Word pre Android zvyčajne zarovná text vodorovne na ľavý okraj a zostanú pravý okraj roztrhané. Môžete zarovnanie textu, zarovnať doprava alebo doľava okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie.  Ak chcete stránku zvislé zarovnanie, napríklad na vytvorenie titulnej strany, prepnite do úplnú počítačovú verziu Word.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu vľavo alebo vpravo, centrovanie textu alebo zarovnanie textu podľa okrajov

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu krajov odsekov: zarovnané doľava, zarovnaný doprava, zarovnané na stred a zarovnaním podľa okraja textu. Môžete rýchlo formátovať odseky v dokumente použiť požadované zarovnanie.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým TalkBack prečíta riadok odseku, kde chcete zmeniť zarovnanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na kartu domov potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Na karte domov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať text na ľavej strane, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zarovnať doľava, zmenou", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zarovnať doprava, zmenou", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnanie textu na stred, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Centrum, prepínačom" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Podľa okraja, prepínačom" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Aktuálne vybratý zarovnanie oznámil, ako "Začiarknuté < zarovnania > prepnúť".

  Poznámka: Podľa okrajov text môže byť ťažko čitateľný pre osoby so zdravotným postihnutím čítanie, ako je napríklad dyslexia. Ak chcete, aby dokument so zjednodušením ovládania, vyberte iný zosúladenie štýl.

 4. Zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prispôsobenie zarážok odseku

Môžete pridať odsadenie od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Počas upravovania dokumentu, presuňte prst okolo oblasti písania, kým TalkBack prečíta riadok odseku, kde chcete zmeniť odsadenie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pridanie zarážky vľavo, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zmenšiť odsadenie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zväčšiť odsadenie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Po výbere možnosti, odsadenie sa pridá do odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete zmeniť zarovnanie textu v dokumentoch. Vodorovne alebo zarovnanie na okraj doprava alebo doľava Zmena vodorovného zarovnania textu na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj. Ak chcete stránku zvislé zarovnanie, napríklad na vytvorenie titulnej strany, prepnite do úplnú počítačovú verziu Word.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zmena zarovnania textu

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, dokumentu alebo tabuľky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, potiahnite prstom doprava sa počuť "Vypnuté, tlačidlo zarovnať doľava", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text vpravo, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vypnuté, tlačidlo zarovnať doprava" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Zarovnanie textu na stred, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vypnuté, tlačidlo centrum", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zarovnanie textu podľa okrajov

Poznámka: Podľa okrajov text môže byť veľmi ťažko čitateľný pre osoby so zdravotným postihnutím čítanie ako je napríklad dyslexia. Ak chcete dokumentu tak prístupné, ako je to možné, vyberte iný zosúladenie štýl.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť ", zarovnanie, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku zarovnanie odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Ak chcete zmeniť zarovnanie vodorovný text v dokumentoch pomocou Word Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako rýchlo zarovnanie textu, Zarovnať na pravý alebo ľavý okraj alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie. Ak chcete stránku zvislé zarovnanie, napríklad na vytvorenie titulnej strany, prepnite do úplnú počítačovú verziu Word.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Zmena zarovnania textu

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, dokumentu alebo tabuľky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R.

  • Ak chcete zarovnanie textu na stred, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

Zarovnanie textu podľa okrajov

Poznámka: Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + J na zarovnanie textu tak, aby ľavým a pravým krajom aj.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Ak chcete zarovnať text na konkrétne miesto, môžete rýchlo odsadiť odseky z ľavého alebo pravého okraja strany.

Vloženie zarážky z ľavého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete odsadiť.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows, a potom stlačte kláves P, môžem L. Používateľ zmení pole do poľa vľavoodsadenie oblasti.

 3. Zadajte číslo v palcoch a stlačte kláves Enter, alebo nahor a nadol klávesy so šípkami a zmeniť odsadenie v krokoch po 1/10 palca.

  Poznámka: Ak chcete zadať odsadenie v centimetroch, zadajte číslo nasleduje "cm".

Vloženie zarážky z pravého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete odsadiť.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows, a potom stlačte kláves P, I, R. Vykoná sa zmení na poľa pravejzarážky oblasti.

 3. Zadajte číslo v palcoch a stlačte kláves Enter, alebo nahor a nadol klávesy so šípkami a zmeniť odsadenie v krokoch po 1/10 palca.

  Poznámka: Ak chcete zadať odsadenie v centimetroch, zadajte číslo nasleduje "cm".

Zarovnanie textu pomocou poľa Povedzte, čo chcete urobiť

Keď koho nepoznáte klávesovú skratku alebo zaujímajú vás ďalšie možnosti, skúste použiť poľa Chcem zistiť, čo chcete urobiť.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Ak chcete prejsť do poľa Chcem zistiť, čo chcete urobiť, stlačte kláves Alt + Windows a stlačte kláves Q.

 3. Zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie týkajúce sa úlohy a potom stlačte kláves šípka nadol na prehľadávanie výsledkov vyhľadávania. Zadajte napríklad "zarovnať text" pre súvisiace akcie, ako je napríklad tlačidla Zarovnať doprava. Niektoré výsledky nemusia byť vedľajšie ponuky s viacerými možnosťami.

 4. Vyberte medzi výsledkami vyhľadávania hore a dole klávesy so šípkami a vyberte niektorú z možností stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×