Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Outlook 2016 môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows zmeniť zarovnanie textu správy. Text môžete rýchlo centrovať alebo zarovnať doprava, doľava alebo podľa okrajov.

V závislosti od použitej čítačky obrazovky možno bude potrebné upraviť nastavenia podrobností čítačky obrazovky tak, aby vám popisovala spôsob zarovnania textu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu.

 1. Pri vytváraní e-mailu umiestnite zameranie na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Vyberte možnosť zarovnania:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte klávesy A, A.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte klávesy A, R, B.

  • Ak chcete text centrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte kláves J.

  • Ak chcete zarovnať text podľa okrajov, stlačte kombináciu klávesov Alt + O a potom stlačte kláves Ť.

  Poznámka: Pre používateľov s poruchami čítania (napríklad dyslexiou) môže byť veľmi náročné čítať text zarovnaný podľa okrajov, preto zvážte použitie iných možností zarovnania.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Do odsekov môžete pridať zarážky od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, do ktorých chcete vložiť zarážku.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku vľavo, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte klávesy Š, M.

  • Ak chcete pridať zarážku vpravo, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte kláves Č.

Tip: V programe Outlook 2016 môžete použiť aj možnosti zarovnania odseku a zmeniť tak napríklad medzery medzi riadkami textu alebo medzi samotnými odsekmi. Ďalšie informácie o medzerách medzi riadkami a odsekmi nájdete v téme Použitie čítačky obrazovky na nastavenie medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov v Outlooku.

Zarovnanie textu pomocou poľa Povedzte, čo chcete urobiť

Ak nepoznáte klávesovú skratku alebo ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších možnostiach, pokúste sa použiť pole Povedzte, čo chcete urobiť.

 1. Umiestnite zameranie na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Ak sa chcete premiestniť do poľa Povedzte, čo chcete urobiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q.

 3. Zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie súvisiace s úlohou a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol vyberte vo výsledkoch vyhľadávania. Ak zadáte napríklad zarovnať text, zobrazia sa súvisiace akcie, ako je napríklad tlačidlo Zarovnať doprava.

 4. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na nastavenie medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov v Outlooku

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe Outlook 2016 pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS upraviť text a zarovnanie odseku. Text môžete centrovať, zarovnať na pravý alebo ľavý okraj alebo ho zarovnať podľa okrajov prispôsobením medzier medzi slovami v odseku.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu.

 1. Pri vytváraní e-mailu vyberte odseky, ktoré chcete zarovnať.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a stlačením klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Format“ (Formát), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Alignment sub-menu“ (Vedľajšia ponuka Zarovnanie).

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava. Budete počuť: "Zarovnanie vedľajšej ponuke."

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť.

  Poznámka: Pre používateľov s poruchami čítania (napríklad dyslexiou) môže byť veľmi náročné čítať text zarovnaný podľa okrajov.

  Tipy: Na rýchle zarovnanie vybratého textu doprava, doľava alebo jeho centrovanie môžete použiť aj klávesové skratky:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Command + ľavá zložená zátvorka ({).

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Command + pravá zložená zátvorka (}).

  • Ak chcete text centrovať, stlačte kombináciu klávesov Command + zvislá čiara (|).

Prispôsobenie zarovnania odseku

Do odsekov môžete pridať zarážky od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, do ktorých chcete vložiť zarážku.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku vľavo, stlačte kombináciu klávesov Command + pravá hranatá zátvorka (]).

  • Ak chcete pridať zarážku vpravo, stlačte kombináciu klávesov Command + ľavá hranatá zátvorka ([).

Tip: V programe Outlook 2016 pre Mac môžete použiť aj možnosti zarovnania odseku a zmeniť tak napríklad medzery medzi riadkami textu alebo medzi samotnými odsekmi. Ďalšie informácie o medzerách medzi riadkami a odsekmi nájdete v téme Použitie čítačky obrazovky na nastavenie medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov v Outlooku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na nastavenie medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov v Outlooku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×