Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Outlook 2016 môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows zmeniť zarovnanie textu správy. Text môžete rýchlo centrovať alebo zarovnať doprava, doľava alebo podľa okrajov.

V závislosti od použitej čítačky obrazovky možno bude potrebné upraviť nastavenia podrobností čítačky obrazovky tak, aby vám popisovala spôsob zarovnania textu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu.

 1. Pri vytváraní e-mailu umiestnite zameranie na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Vyberte možnosť zarovnania:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte klávesy A, A.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte klávesy A, R, B.

  • Ak chcete text centrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte kláves J.

  • Ak chcete zarovnať text podľa okrajov, stlačte kombináciu klávesov Alt + O a potom stlačte kláves Ť.

  Poznámka: Pre používateľov s poruchami čítania (napríklad dyslexiou) môže byť veľmi náročné čítať text zarovnaný podľa okrajov, preto zvážte použitie iných možností zarovnania.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Do odsekov môžete pridať zarážky od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, do ktorých chcete vložiť zarážku.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku vľavo, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte klávesy Š, M.

  • Ak chcete pridať zarážku vpravo, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte kláves Č.

Tip: V Outlook 2016 môžete použiť aj odseku možnosti formátovania, napríklad zmeniť veľkosť priestoru medzi riadkami textu alebo medzi odsekmi. Ďalšie informácie o riadkovanie a medzery medzi odsekmi, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky môžete zmeniť odsadenie a možnosti riadkovania v programe Outlook.

Zarovnanie textu pomocou poľa Povedzte, čo chcete urobiť

Ak nepoznáte klávesovú skratku alebo ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších možnostiach, pokúste sa použiť pole Povedzte, čo chcete urobiť.

 1. Umiestnite zameranie na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Ak sa chcete premiestniť do poľa Povedzte, čo chcete urobiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q.

 3. Zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie súvisiace s úlohou a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol vyberte vo výsledkoch vyhľadávania. Ak zadáte napríklad zarovnať text, zobrazia sa súvisiace akcie, ako je napríklad tlačidlo Zarovnať doprava.

 4. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Zmena zarážok a možností riadkovania v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

V programe Outlook 2016 pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS upraviť text a zarovnanie odseku. Text môžete centrovať, zarovnať na pravý alebo ľavý okraj alebo ho zarovnať podľa okrajov prispôsobením medzier medzi slovami v odseku.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu.

 1. Pri vytváraní e-mailu vyberte odseky, ktoré chcete zarovnať.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a stlačením klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Format“ (Formát), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Alignment sub-menu“ (Vedľajšia ponuka Zarovnanie).

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava. Budete počuť: "Zarovnanie vedľajšej ponuke."

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť.

  Poznámka: Pre používateľov s poruchami čítania (napríklad dyslexiou) môže byť veľmi náročné čítať text zarovnaný podľa okrajov.

  Tipy: Na rýchle zarovnanie vybratého textu doprava, doľava alebo jeho centrovanie môžete použiť aj klávesové skratky:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Command + ľavá zložená zátvorka ({).

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Command + pravá zložená zátvorka (}).

  • Ak chcete text centrovať, stlačte kombináciu klávesov Command + zvislá čiara (|).

Prispôsobenie zarovnania odseku

Do odsekov môžete pridať zarážky od ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, do ktorých chcete vložiť zarážku.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku vľavo, stlačte kombináciu klávesov Command + pravá hranatá zátvorka (]).

  • Ak chcete pridať zarážku vpravo, stlačte kombináciu klávesov Command + ľavá hranatá zátvorka ([).

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, na úpravu textu a zarovnanie odsekov. Môžete zarovnanie textu, zarovnať doprava alebo doľava alebo ho na prispôsobenie medzier medzi slovami v odseku tak, aby ľavým a pravým krajom aj zarovnanie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu.

 1. Pri vytváraní e-mailu vyberte odseky, ktoré chcete zarovnať.

  Tip: Výber odseku v tele správy, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť "Odsekov", potiahnite prstom doľava alebo doprava vyhľadajte odseku chcete vyberte a potom trikrát ťuknite na obrazovku. Po výbere odseku, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom až budete počuť: "Položky".

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, dvakrát ťuknite na rozbalenie." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Zahodiť, tlačidlo".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Formát", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo zarovnať doľava" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pravého tlačidla zarovnať" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Na stred text, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Stred tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Na zarovnanie textu, potiahnite prstom doprava, kým sa "Zarovnať tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: V ponuke Formát, ak budete počuť "Na", za ktorou nasleduje na požadovanú možnosť zarovnania, táto možnosť je vybratá.

  Poznámka: Pre používateľov s poruchami čítania (napríklad dyslexiou) môže byť veľmi náročné čítať text zarovnaný podľa okrajov.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Zarážky odsekov môžete pridať na ľavý alebo pravý okraj strany.

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, do ktorých chcete vložiť zarážku.

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, dvakrát ťuknite na rozbalenie." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Zahodiť, tlačidlo".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Formát", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku na ľavej strane, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Karta Návrh", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Rozloženie grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: V Outlook môžete použiť aj odseku možnosti formátovania, napríklad zmeniť veľkosť priestoru medzi riadkami textu alebo medzi odsekmi. Ďalšie informácie o riadkovanie a medzery medzi odsekmi, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky môžete zmeniť odsadenie a možnosti riadkovania v programe Outlook.

Pozrite tiež

Zmena zarážok a možností riadkovania v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook Web App s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, na úpravu textu a zarovnanie odsekov. Môžete Centrovať text alebo zarovnať doprava alebo doľava, pri vytváraní správy s Mail.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu krajov odsekov: text zarovnaný doľava, doprava alebo zarovnané na stred.

 1. Pri vytváraní e-mailu vyberte odseky, ktoré chcete zarovnať.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Formát, < vybratá možnosť >."

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, budete počuť "Tlačidlo zarovnať doľava" a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, budete počuť "Tlačidlo zarovnať doprava" a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Na zarovnanie textu na stred, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa "Tlačidlo na stred", a stlačte kláves MEDZERNÍK.

 4. Po výbere možnosti zarovnania, vykoná sa prechod do tela e-mailové správy.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Zarážky odsekov môžete pridať na ľavý alebo pravý okraj strany.

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, do ktorých chcete vložiť zarážku.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Formát, < vybratá možnosť >."

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku vľavo, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, budete počuť "Zníženie grafického prvku SmartArt" a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, budete počuť "Rozloženie grafického prvku SmartArt" a stlačte kláves MEDZERNÍK.

 4. Vykoná sa prechod do tela e-mailové správy.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×