Zarovnanie a umiestnenie tvarov v diagrame

Zarovnanie a umiestnenie tvarov v diagrame

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Visio má manuálne vodiace čiary a automatické nástroje, pomocou ktorých zaistíte správne zarovnanie a rozloženie tvarov v diagrame. Vďaka tomu bude vaša kresba čo možno najprehľadnejšia a bude pôsobiť profesionálne.

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať alebo rozmiestniť, alebo kliknutím na prázdnu oblasť strany zrušte výber. Ak nevyberiete žiadny tvar, úprava sa prejaví na všetkých tvaroch.

 2. Kliknite na položky domov > Usporiadať > pozícia a potom kliknite na položku automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup.

Ak sa pomocou príkazu Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup tvary neusporiadajú požadovaným spôsobom, premiestnite ich manuálne alebo vyskúšajte niektorú z ďalších možností. Ak chcete vrátiť akciu Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Nástroj Zarovnať

Pomocou príkazov v časti Zarovnať sa zarovnajú tvary, pričom sa nezmení ich rozstup. Ak chcete zobraziť ukážku, ako sa príslušný príkaz prejaví skôr ako ho použijete, podržte nad ním ukazovateľ myši.

Použitie automatického zarovnania

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať.

 2. Kliknite na položky domov > Usporiadať > Zarovnať a kliknite na položku Automaticky nastaviť zarovnanie.

Zadanie smeru zarovnania

 1. Vyberte tvar, ku ktorému chcete zarovnať ostatné tvary (tvar vybratý ako prvý je primárnym tvarom), stlačte kláves Shift a kliknite na tvary, ktoré k nemu chcete zarovnať.

  Tip:  Ak sú zarovnávané tvary na tej istej stránke, potiahnutím okolo nich vytvorte pole. Týmto spôsobom vyberiete tvary, spojnice a ďalšie objekty v poli nazývanom „výber oblasti“.

 2. Kliknite na položky domov > Usporiadať > Zarovnať a kliknite na požadovanú možnosť zarovnania.

Špeciálnymi príkazmi z časti Zarovnať sa zarovnajú vybraté tvary k primárnemu tvaru. Príkazom Automaticky zarovnať sa však zarovnanie k primárnemu tvaru nevykoná.

Nástroj Pozícia

 1. Vyberte tvary, pre ktoré chcete nastaviť rozstup, alebo zrušte výber kliknutím na prázdnu oblasť strany. Ak nevyberiete žiadny tvar, úprava sa prejaví na všetkých tvaroch.

 2. Kliknite na položky Domov > Usporiadať > Pozícia a potom kliknutím na položku Automaticky nastaviť rozstup premiestnite všetky vybraté tvary do zadanej vzdialenosti od susedných tvarov.

  Ak chcete zmeniť vzdialenosť rozstupu, kliknite na položku Možnosti rozstupu a nastavte požadovanú vzdialenosť.

Manuálne umiestnenie tvarov

Keď presúvate tvar, zelené vodiace čiary umiestnenia vám pomôžu umiestniť ho presne tam, kde ho chcete mať. Na nižšie uvedenom obrázku sa pri presunutí tvaru zobrazujú šípky rozmiestnenia, aby bol tvar rovnomerne rozmiestnený od okolitých tvarov. Zobrazené prerušované čiary pomáhajú pri vodorovnom a zvislom zarovnaní s ostatnými tvarmi.

Zarovnanie a umiestnenie vodiacich čiar

Ďalšie možnosti rozstupov

Príkazy rozstupov zo staršej verzie programu Visio, ktoré sú naďalej k dispozícii, predstavujú iné možnosti rozstupov.

 1. Kliknutím na tvary so stlačeným klávesom Shift alebo Ctrl vyberte tri alebo viac tvarov. Príkazy na rozmiestnenie tvarov nie sú k dispozícii, ak nemáte vybraté aspoň tri tvary.

 2. Kliknite na položky Domov > Usporiadať > Pozícia a vyberte požadovanú možnosť rozmiestnenia. Kliknutím na položku Ďalšie možnosti rozmiestnenia otvorte dialógové okno Rozmiestnenie tvarov.

  • Pre zvislé rozmiestnenie sú hranice definované vrchným a spodným tvarom výberu.

  • Pre vodorovné rozmiestnenie sú hranice definované krajným ľavým a pravým tvarom výberu.

  • Ak chcete pridať vodiace čiary a tvary o ne prichytiť, vyberte začiarkavacie políčko Vytvoriť vodiace čiary a prilepiť k nim tvary. Ak vyberiete túto možnosť, môžete presunutím najkrajnejšej vodiacej čiary zmeniť rozmiestnenie všetkých tvarov.

Galéria Znova vytvoriť rozloženie strany

Príkaz Znova vytvoriť rozloženie strany sa nachádza na karte Návrh v skupine Rozloženie. Ak máte jednoduchý diagram a neviete, ako ho najlepšie usporiadať, vyberte tvary, ktorých usporiadanie chcete zmeniť, alebo kliknutím na prázdnu oblasť strany zrušte výber a úprava sa prejaví na všetkých tvaroch. Skúste potom podržať ukazovateľ myši nad jednotlivými návrhmi galérie. Zobrazia sa ukážky, ako sa jednotlivé návrhy prejavia. Pokiaľ nekliknete na zobrazenie, môžete zobraziť jeho ukážku bez toho, aby ste ho museli použiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×