Zapnutie podpory pre viaceré typy obsahu v zozname alebo knižnici

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Informácie o pridávaní viacerých typov obsahu do zoznamu alebo knižnice

Dôležité informácie o viacerých typu obsahu

Zapnutie viacerých typov obsahu v knižnici

Zapnutie viacerých typov obsahu v zozname

typ obsahu popisuje atribúty dokumentu, priečinka alebo položky zoznamu. Každý typ obsahu môže určovať množinu vlastností, formuláre na upravovanie a zobrazovanie vlastností, toky činností dostupné pre dokument či položku zoznamu a šablónu dokumentu (iba obsah typu Dokument). Typy obsahu možno rozšíriť použitím vlastných funkcií. Keď pridáte do knižnice alebo zoznamu typ obsahu, určíte, že knižnica alebo zoznam môžu obsahovať objekty daného typu obsahu.

Typy obsahu umožňujú organizáciám konzistentne spravovať a organizovať obsah v rôznych zoznamoch a knižniciach vo webovej aplikácii a umožňujú, aby jeden zoznam alebo knižnica obsahovali rôzne typy položiek alebo dokumentov. Na to, aby mohli správcovia zoznamu pridať do konkrétneho zoznamu alebo knižnice rôzne typy obsahu, musí byť zapnutá podpora pre viaceré typy obsahu v danom zozname alebo knižnici.

Pridanie viacerých typov obsahu do zoznamu alebo knižnice

Väčšina knižníc a zoznamov môže obsahovať viaceré typy obsahu. Definovaním viacerých typov obsahu pre zoznam alebo knižnicu môžete zjednodušiť zostavenie knižníc alebo zoznamov, ktoré uchovávajú rôzne typy dokumentov na jednom mieste. Knižnica môže napríklad obsahovať dokumenty aj grafické objekty, ktoré súvisia s určitým projektom. V knižnici sú grafické súbory uvádzané so stĺpcami informácií priradenými k typu obsahu grafických objektov a dokumenty sú uvádzané so stĺpcami priradenými k typu obsahu dokumentov. Pomocou príkazu knižnice dokumentov Nové môžu autori vytvoriť nové položky oboch typov obsahu.

Na začiatok stránky

Otázky súvisiace s viacerými typmi obsahu

Pred pridaním typov obsahu do knižnice alebo zoznamu by ste sa mali oboznámiť s týmito skutočnosťami:

 • Typy obsahu môžu byť nakonfigurované tak, aby vyžadovali určité polia, ktoré sa označujú aj ako stĺpce. Pri odovzdávaní alebo vytváraní dokumentu musí poskytovateľ obsahu zadať informácie v týchto požadovaných stĺpcoch. Požadované stĺpce sú nakonfigurované a vynútené typom obsahu, nie zoznamom alebo knižnicou.

 • Polia zobrazené vo formulári sú určené typom obsahu, ktorý je k nemu priradený, nie zoznamom alebo knižnicou.

 • Šablóna dokumentu, ktorá sa používa pri vytváraní nového dokumentu, je určená typom obsahu, nie zoznamom alebo knižnicou.

 • Toky činností a udalostí je možné naviazať na typy obsahu.

 • Typy obsahu zadané pre zoznam alebo knižnicu, ktoré sú podradenými objektmi lokality vyššej úrovne, môžu byť ovplyvnené akciami vykonanými pri aktualizácii nadradeného typu obsahu.

Na začiatok stránky

Zapnutie viacerých typov obsahu v knižnici

 1. Otvorte knižnicu, pre ktorú chcete povoliť viaceré typy obsahu.

  Poznámka: V knižnici wiki nemožno povoliť viaceré typy obsahu.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov, Nastavenie knižnice formulárov alebo Nastavenie knižnice obrázkov.

 3. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 4. V sekcii Typy obsahu vyberte položku Áno na povolenie viacerých typov obsahu.

 5. V prípade potreby zmeňte ďalšie nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zapnutie viacerých typov obsahu v zozname

 1. Otvorte zoznam alebo diskusný panel, pre ktorý chcete povoliť viaceré typy obsahu.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 4. V sekcii Typy obsahu vyberte položku Áno na povolenie viacerých typov obsahu.

 5. V prípade potreby zmeňte ďalšie nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×