Zapnutie alebo vypnutie potvrdení o akčných dotazoch

Access predvolene zobrazuje výzvu na potvrdenie toho, či chcete spustiť akčný dotaz. Ak nechcete, aby sa výzva zobrazovala, môžete tieto potvrdenia vypnúť. Ak sa potvrdenia nezobrazujú a vy chcete dostávať výzvu, môžete ich znova zapnúť.

Obsah tohto článku

Prehľad

Riadenie potvrdení o akčných dotazoch v počítači

Vypnutie potvrdení o akčných dotazoch pre databázu

Vypnutie potvrdení o akčných dotazoch pre konkrétnu množinu úloh

Vypnutie a opätovné zapnutie potvrdení pomocou makra

Prehľad

Akčné dotazy slúžia na zmenu údajov v databáze. Akčný dotaz dokáže pripojiť, odstrániť alebo aktualizovať údaje, prípadne vytvoriť novú tabuľku s použitím existujúcich údajov. Akčné dotazy sú veľmi výkonné, no ich výkonnosť so sebou prináša určité riziko neúmyselných zmien údajov. Vzhľadom na možnosť straty údajov od vás Access pri spustení akčného dotazu predvolene žiada potvrdenie. Snaží sa tým obmedziť možnosť neúmyselnej zmeny údajov.

Tip:  Ak chcete zistiť, ktoré údaje akčný dotaz ovplyvní, ešte pred spustením dotazu na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Údajové zobrazenie.

Ak nechcete, aby vás Access žiadal o potvrdenie akčných dotazov, prípadne vás Access o potvrdenie nežiada, no chceli by ste to, môžete tieto potvrdenia zapnúť alebo vypnúť.

 • Riadenie potvrdení o akčných dotazoch v počítači   
  Na nastavenie predvoleného správania databáz Accessu otvorených v konkrétnom počítači môžete použiť nastavenie v dialógovom okne Možnosti programu Access. Ak toto nastavenie použijete na vypnutie potvrdení, Access potvrdenia nezobrazí za žiadnych okolností. Ak toto nastavenie použijete na zapnutie potvrdení, Access potvrdenia zobrazí, pokiaľ ich nevypne makro alebo jazyk VBA.

 • Vypnutie potvrdení o akčných dotazoch pre databázu   
  Tento spôsob vyberte, ak chcete vypnúť upozornenia pri otvorení konkrétnej databázy. V rámci makra AutoExec sa na vypnutie potvrdení používa akcia NastaviťUpozornenia. Ak má táto akcia makra fungovať, je potrebné, aby bol databázový súbor dôveryhodný. Ďalšie informácie o dôveryhodných databázach nájdete v článku Rozhodnutie o dôverovaní databáze.

 • Vypnutie potvrdení o akčných dotazoch pre konkrétnu množinu úloh   
  Vyberte tento spôsob v prípade, že chcete upozornenia vypnúť, kým sa vykoná množina úloh, a potom ich chcete znova zapnúť. Potvrdenia môžete vypnúť napríklad počas spustenia vytvárajúceho dotazu a potom ich znova zapnúť. Môžete použiť akciu makra NastaviťUpozornenia alebo metódu VBA DoCmd.SetWarnings. Ak má táto akcia makra fungovať, je potrebné, aby bol databázový súbor dôveryhodný. Ďalšie informácie o dôveryhodných databázach nájdete v článku Rozhodnutie o dôverovaní databáze.

Na začiatok stránky

Riadenie potvrdení o akčných dotazoch v počítači

Dôležité:  Ak na vypnutie potvrdení o akčnom dotaze použijete toto nastavenie, Access v danom počítači nezobrazí potvrdenia ani v prípade, že databáza obsahuje makro alebo modul, ktorý tieto potvrdenia zapína.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. Na ľavej strane dialógového okna Možnosti programu Access kliknite na položku Klientske nastavenia.

 3. Na pravej strane dialógového okna Možnosti programu Access v časti Úpravy pod položkou Potvrdiť zrušte začiarknutie políčka Akčné dotazy a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vypnutie potvrdení o akčných dotazoch pre databázu

Na vypnutie potvrdení o akčných dotazoch pre databázu môžete použiť akciu NastaviťUpozornenia v makre AutoExec.

Dôležité:  Ak databáza s makrom nie je dôveryhodná, akcia NastaviťUpozornenia sa nespustí. Ďalšie informácie o dôveryhodnosti a databázach nájdete v článku Rozhodnutie o dôverovaní databáze.

Poznámka:  Možno to obísť. Ak už existuje makro s názvom AutoExec, otvorte ho v návrhovom zobrazení a vykonajte kroky 2 až 4 z nasledovného postupu.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Makro.

  Obrázok pása s nástrojmi Accessu a skupiny Makrá a kód

 2. V rozbaľovacom zozname v hornej časti Zostavovača makier vyberte akciu NastaviťUpozornenia.

  • Ak sa akcia NastaviťUpozornenia nezobrazuje, na karte Návrh v skupine Zobraziť alebo skryť skontrolujte, či je začiarknutá položka Zobraziť všetky akcie.

 3. V rámci akcie NastaviťUpozornenia kliknite na šípku vedľa položky Zapnuté upozornenia a vyberte požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte text AutoExec.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom zavrite Zostavovač makier. Nové makro sa spustí pri ďalšom otvorení databázy.

Ďalšie informácie o vytváraní makier nájdete v článku Vytvorenie makra používateľského rozhrania.

Na začiatok stránky

Vypnutie potvrdení o akčných dotazoch pre konkrétnu množinu úloh

Existujú dva základné spôsoby, ako vypnúť potvrdenia o akčných dotazoch pre množinu úloh: pomocou makra a pomocou modulu VBA. V obidvoch prípadoch sa na vypnutie upozornení počas vykonávania množiny úloh a opätovné zapnutie upozornení používa kód. Kód sa pripojí k udalosti, napríklad k udalosti kliknutia pre tlačidlo príkazu alebo udalosti otvorenia pre formulár.

K udalosti sa pripojí modul a pri výskyte udalosti sa modul spustí. Modul možno pripojiť napríklad k udalosti Pri otvorení pre formulár. Po otvorení formulára sa modul spustí. Nasledujúci postup vysvetľuje použitie metódy DoCmd.SetWarnings pri udalosti Pri otvorení pre formulár.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení.

 2. Ak sa nezobrazuje hárok vlastností, stlačte kláves F4.

 3. Kliknite na štvorec v ľavom hornom rohu formulára hneď pod kartou objektu formulára.

 4. V hárku vlastností na karte Iné skontrolujte, či je položka Obsahuje modul nastavená na možnosť Áno.

 5. Na karte Udalosť kliknite na udalosť Pri otvorení a potom kliknite na tlačidlo zostavy (tri bodky vedľa šípky).

 6. V dialógovom okne Výber zostavovača vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť modul VBA, dvakrát kliknite na položku Zostavovač kódu a postupujte podľa zvyšných krokov v tomto postupe.

  • Ak chcete použiť makro, dvakrát kliknite na položku Zostavovač makier a postupujte podľa krokov v postupe Vypnutie a opätovné zapnutie potvrdení pomocou makra.

 7. Zadajte text DoCmd.SetWarnings (VypnúťUpozornenia) a stlačte kláves ENTER.

 8. Zadajte kód potrebný na vykonanie úloh, počas ktorých majú byť potvrdenia vypnuté.

 9. Do nového riadka zadajte text DoCmd.SetWarnings (ZapnúťUpozornenia).

 10. Zatvorte editor VBA a uložte formulár.

Vypnutie a opätovné zapnutie potvrdení pomocou makra

 1. V rozbaľovacom zozname v hornej časti Zostavovača makier vyberte akciu NastaviťUpozornenia.

  • Ak sa akcia NastaviťUpozornenia nezobrazuje, na karte Návrh v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite položku Zobraziť všetky akcie.

 2. V akcii NastaviťUpozornenia kliknite na šípku vedľa položky Zapnuté upozornenia a vyberte možnosť Nie.

 3. Zadajte akcie makra potrebné na vykonanie úloh, počas ktorých majú byť potvrdenia vypnuté.

 4. Pod poslednou akciou úlohy vyberte akciu NastaviťUpozornenia, kliknite na šípku vedľa položky Zapnuté upozornenia a vyberte možnosť Áno.

 5. Zavrite Zostavovač makier, uložte makro a potom uložte formulár.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×