Zapnutie alebo vypnutie automatického urýchľovania pre prenájom SharePointu Online

SharePoint Online teraz podporuje zisťovanie domovskej oblasti, keď sú používatelia prihlásení pomocou poskytovateľov identity tretej strany, ako napríklad službou Active Directory Federation Services (ADFS). Táto funkcia znižuje množstvo výziev na prihlásenie pre používateľov „urýchlením“ používateľa prostredníctvom prihlasovacej stránky zisťovania oblasti domovskej oblasti v službe Azure Active Directory. Táto funkcia sa nazýva automatické urýchlenie a funguje pri spustení rutiny typu cmdlet prostredia Windows PowerShell v prostredí Management Shell služby SharePoint Online.

Keď používateľ pristupuje k lokalite bez automatického urýchlenia a je potrebné ho overiť, odošle sa do služby Azure Active Directory. Ak spoločnosť používa služby Azure Active Directory pre správu identity, používateľ sa môže okamžite prihlásiť. Ak spoločnosť používa tretiu stranu ako poskytovateľa identity, napríklad službu ADFS, používateľ musí najprv zadať svoje e-mailové konto predtým, než je preposlaný k príslušnému poskytovateľovi identity (IdP). Stránka Azure Active Directory je dôležitá, ak spoločnosti majú viac než jedného IdP alebo využívajú výhody hosťujúcich scenárov, (ktoré vyžadujú od používateľov overenie s inými IdP alebo samotnou službou Azure Active Directory).

Tento prístup môže byť frustrujúci pre veľký počet používateľov. S funkciou automatického urýchlenia bude toto správanie plynulejšie.

Predvolene sa môžu urýchliť len kolekcie lokalít, ktoré nie sú zdieľané externe (t. j. externé zdieľanie je neaktívne). Keď je lokalita zdieľaná externe, zvyčajne sa vyžaduje prihlasovacia stránka AAD na presmerovanie používateľov do koncového bodu, kde sa môže vykonať overenie. Ak sa spoločnosť nakonfigurovala svojich IdP na overenie používateľov typu hosť (napr. extranetový doplnok), potom je možné urýchliť všetky kolekcie lokalít.

Poznámka : Parameter whr je tiež možno použiť na prispôsobenie prihlasovacej stránky služby Azure Active Directory ako súčasť balíka Azure Active Directory Premium.

Skôr než povolíte automatické zrýchlenie

Váš nájomník služby SharePoint Online musí spĺňať tieto požiadavky, aby sa mohlo povoliť automatické urýchľovanie.

Požiadavka

Dôvod

Musí byť jediný poskytovateľ identity.

Služba SharePoint Online musí mať konkrétnu cieľovú lokalitu pri urýchlení. Organizácia môže mať viac domén, pokiaľ má služba ADFS jediný koncový bod.

Povolenie automatického urýchlenia

Ak chcete v službe ADFS povoliť automatické urýchlenie pre interné kolekcie lokalít, použijete parameter SignInAccelerationDomain v prostredí Windows PowerShell s rutinou typu cmdlet Set-SPOTenant.

Ak chcete nastaviť automatické urýchlenie napríklad pre doménu Contoso.com, mali by ste spustiť:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “contoso.com”

Ak ste nakonfigurovali svojho IdP na podporu používateľov typu hosť, môžete urýchliť lokality s povoleným externým zdieľaním spustením:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $true

Poznámka : Pred vykonaním tohto príkazu je nutné nastaviť parameter SignInAccelerationDomain.

Ďalšie informácie nájdete v téme Set-SPOTenant.

Vypnutie automatického urýchlenia

Ak ste už povolili automatické urýchlenie a chcete ho vypnúť, môžete zmeniť hodnotu $true na $false pre parameter EnableGuestSignInAcceleration, ako je to v tomto príklade:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $false

Prípadne môžete vypnúť automatické urýchlenie pre doménu pomocou parametra SignInAccelerationDomain s hodnotou null, ako v tomto príklade:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “”

Ďalšie informácie nájdete v téme Set-SPOTenant.

Najčastejšie otázky o automatickom urýchlení

Otázka: Čo môžem urobiť aby služby pre používateľov boli čo najplynulejšie?

Odpoveď: Zmeny môžu zahŕňať dve veci: Najskôr skontrolujte, či sú jasne oddelené interné a externé lokality. Potom odporúčajte používateľom najprv pristupovať k interným lokalitám ako súčasť ich denného pracovného postupu. Mohli by ste zvážiť vytvorenie uvítacej stránky iba na internej lokalite. Skupinovú politiku môžete upraviť aj tak, aby boli používatelia presmerovaní na internú domovskú stránku pri každom otvorení svojho prehliadača. Keď sa používateľ prihlási do jednej lokality (akoukoľvek z možných metód), už sa nezobrazí výzva na prihlásenie na iné lokality.

Otázka: Čo je potrebné vykonať na využite automatického urýchlenia na externe zdieľané lokality?

Odpoveď: Externí používatelia sa môžu potenciálne overovať na jednom z troch miest: V službe Azure Active Directory (ak je ich organizácia nájomníkom „cloudu“ alebo používajú konto Microsoft), u poskytovateľa identity používateľa spoločnosti alebo poskytovateľa identity vašej spoločnosti, (ak sa používa lokálne extranetové riešenie). Ak chcete povoliť automatické urýchlenie externe zdieľaných lokalít, váš IdP musí byť schopný podporovať tieto prípady použitia (alebo aspoň tie, ktoré chcete, aby používali vaši hostia). Na podporu hostí v službe AAD, MSA alebo u iných IdP, musí byť váš IdP schopný vrátiť používateľa na prihlasovaciu obrazovku služby AAD pre overenie.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×