Zapnutie a vypnutie režimu karantény na zakázanie makier

Zapnutie a vypnutie režimu karantény na zakázanie makier

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje používanie bezpečnostnej funkcie programu Access nazývanej režim karantény. V režime karantény blokuje program Access „nebezpečné“ výrazy – všetky výrazy, ktoré využívajú funkcie alebo vlastnosti, ktoré by mohli využiť zlomyseľní používatelia na získanie prístupu k jednotkám, súborom alebo iným zdrojom, pre ktoré nemajú oprávnenie. Funkcie Odstrániť a Prostredie by bolo napríklad možné použiť na poškodenie údajov a súborov v počítači, preto sú v režime karantény zablokované.

Poznámka:  Táto téma sa netýka aplikácií Access ani webových databáz a nezahŕňa iné bezpečnostné funkcie programu Access. Ďalšie informácie nájdete v časti tejto témy s názvom Pozrite tiež .

Obsah tohto článku

Prehľad

Vypnutie režimu karantény (spustenie nebezpečných výrazov)

Prehľad

Režim karantény je bezpečnostná funkcia programu Access blokujúca spustenie určitých výrazov, ktoré by mohli byť nebezpečné. Tieto nebezpečné výrazy sú blokované bez ohľadu na to, či bola databáza označená ako dôveryhodná a jej obsah bol povolený.

Postup pri nastavení režimu karantény

Pomocou kľúča databázy Registry zadajte, či má program Access pracovať v režime karantény. V predvolenom nastavení je režim karantény zapnutý – hodnota kľúča databázy Registry je nastavená tak, aby sa režim karantény v programe Access zapol pri inštalácii programu do počítača. Ak chcete povoliť používanie všetkých výrazov, môžete zmeniť hodnotu kľúča databázy Registry tak, aby sa režim karantény vypol.

Dôveryhodné databázy

Bez ohľadu na to, či je stav režimu karantény v databáze Registry zapnutý alebo vypnutý, program Access nepovolí spustenie potenciálne nebezpečných výrazov, pokiaľ nie je súbor databázy umiestnený v dôveryhodnom umiestnení alebo nie je označený platným dôveryhodným podpisom. Ak databáza nie je označená ako dôveryhodná, program Access použije režim karantény.

Na nasledujúcom obrázku je vyobrazený proces rozhodovania v programe Access pri výskyte nebezpečného výrazu.

Proces rozhodovania v režime karantény

Ak sa neorientujete v databáze Registry, alebo nechcete sami meniť jej kľúče, obráťte sa niekoho, kto má so zmenou kľúčov databázy Registry skúsenosti. Ak chcete zmeniť hodnoty databázy Registry, v počítači potrebujete povolenia správcu.

Na začiatok stránky

Vypnutie režimu karantény (spustenie nebezpečných výrazov)

Pri niektorých inštaláciách môžete režim karantény vypnúť zmenou hodnoty kľúča databázy Registry.

Poznámka:  Nie všetky inštalácie Accessu budú zahŕňať kľúč databázy Registry pre režim karantény, na ktorý odkazuje postup uvádzaný nižšie. Ak kľúč databázy Registry nenájdete, neodporúčame pridávať ho, lebo by to mohlo narušiť aktualizácie Officu.

Upozornenie Nesprávnou úpravou databázy Registry sa môže vážne poškodiť operačný systém a môže sa požadovať jeho opätovná inštalácia. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že sa problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej úpravy databázy Registry, dajú odstrániť. Pred vykonaním úprav databázy Registry si zálohujte všetky cenné údaje. Najnovšie informácie o používaní a ochrane databázy Registry počítača nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Windows.

Zmena kľúča databázy Registry

Dôležité: Ak budete postupovať podľa týchto krokov, vo všetkých inštanciách programu Access sa spustia nebezpečné výrazy pre všetkých používateľov v počítači.

 1. Zatvorte všetky inštancie programu Access, ktoré sú v počítači spustene a pre ktoré chcete vypnúť režim karantény.

 2. Stlačte kláves Windows, zadajte Spustiť a stlačte kláves ENTER.

 3. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a stlačte kláves ENTER.

  Spustí sa editor databázy Registry.

 4. Rozbaľte priečinok HKEY_LOCAL_MACHINE a prejdite na nasledovný kľúč databázy Registry:

  \Software\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivity Engine\Engines

 5. Na pravej table editora databázy Registry dvakrát kliknite v časti Názov na položku SandBoxMode (Režim karantény), ak sa tam nachádza. Ak sa kľúč databázy Registry pre SandBoxMode (Režim karantény) nezobrazí, neodporúčame pridávať ho, lebo by to mohlo narušiť aktualizácie Officu.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava hodnoty DWORD.

 6. V poli Údaje hodnôt zmeňte hodnotu z hodnoty 3 na hodnotu 2 a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zatvorte editor databázy Registry.

Dôležité: Nezabúdajte však, že ak najprv nepovolíte obsah v databáze, program Access vypne všetky nebezpečné výrazy bez ohľadu na to, či zmeníte toto nastavenie databázy Registry.

V databáze Registry môžete nastaviť nasledujúce hodnoty, pričom hodnota 0 (nula) je najmenej obmedzujúca a hodnota 3 najviac obmedzujúca.

Nastavenie

Popis

0

Režim karantény je nepretržite vypnutý.

1

Režim karantény sa používa pre program Access, ale nie pre iné programy.

2

Režim karantény sa používa pre iné programy, ale nie pre program Access.

3

Režim karantény sa používa nepretržite. Toto je predvolená hodnota, ktorá sa nastavuje pri inštalácii programu Access.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×