Zapnutie a vypnutie kontextového okna s upozornením na novú správu

Zapnutie a vypnutie kontextového okna s upozornením na novú správu

Upozornenie na pracovnej ploche sa zobrazuje, keď dostanete novú e-mailovú správu, žiadosť o schôdzu alebo zadanie úlohy. Upozornenia na pracovnej ploche sú predvolene zapnuté.

Informácie zobrazené v upozornení na pracovnej ploche sa líšia v závislosti od položky, ktorú dostanete do priečinka Doručená pošta.

 • E-mailová správa   
  Zobrazí sa meno odosielateľa, predmet a prvé dva riadky správy. V upozornení na  pracovnej ploche sa nezobrazí obsah šifrovanej alebo digitálne podpísanej správy. Ak chcete správu zobraziť, musíte ju otvoriť.

 • Žiadosť o schôdzu   
  Zobrazí sa odosielateľ, predmet, dátum, čas a miesto schôdze.

 • Zadanie úlohy   
  Zobrazí sa odosielateľ, predmet a dátum začatia priradenej úlohy.

  Upozornenie programu Outlook na pracovnej ploche

Pozrite si video s dĺžkou 1:54 o kontextových upozorneniach

Vypnutie a zapnutie upozornení

Tip: Ak chcete ponechať upozornenie na pracovnej ploche viditeľné, aby ste mali viac času na jeho prečítanie, podržte kurzor na upozornení predtým, ako zmizne.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Pošta.

 2. V časti Prijímanie správ začiarknite políčko Zobraziť upozornenie na pracovnej ploche alebo jeho začiarknutie zrušte a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete potlačiť alebo povoliť iné upozornenia, ako napríklad prehrávanie zvukov, zmena ukazovateľa myši alebo zobrazenie ikony obálky na paneli úloh, zrušte začiarknutie príslušných políčok týchto funkcií alebo ich začiarknite.

Kedy sa upozornenia na pracovnej ploche nezobrazujú

Upozornenia na pracovnej ploche sa nezobrazujú počas úvodnej synchronizácie e-mailového konta alebo keď používate manuálne odosielanie a prijímanie.

Upozornenie na pracovnej ploche sa možno nezobrazí ani vtedy, ak používate pravidlá pre správy a nová správa sa premiestni z priečinka Doručená pošta predvoleného konta.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak váš priečinok Doručená pošta prijme niekoľko nových položiek súčasne, upozornenie na pracovnej ploche možno nedostanete na každú položku. Ak v priebehu určitého časového úseku dostanete doručený väčší počet položiek, Microsoft Outlook zobrazí iba jedno upozornenie na pracovnej ploche, ktoré vás upozorní na viacero doručených položiek. Tým sa zabráni preplneniu pracovnej plochy upozorneniami, čo by vás potenciálne mohlo rušiť pri práci a dočasne prekryť časť pracovnej plochy.

Upozornenia na pracovnej ploche môžete využiť na spracovanie prijatých položiek bez toho, aby ste otvorili priečinok Doručená pošta. Keď sa zobrazí upozornenie na pracovnej ploche, môžete vykonať niekoľko akcií, ktoré by ste inak mohli vykonať až po otvorení položky. Správe môžete napríklad pridať príznak, odstrániť ju alebo označiť ako prečítanú, a to všetko bez otvorenia priečinka Doručená pošta.

Ak používate konto Microsoft Exchange alebo e-mailové konto POP3, upozornenie na pracovnej ploche sa zobrazí len vtedy, ak bude položka doručená do vášho predvoleného priečinka Doručená pošta. Ak chcete, aby sa upozornenie na pracovnej ploche zobrazilo, aj keď položka bude doručená do iného priečinka alebo keď prijmete položky so špecifickými požiadavkami, je potrebné vytvoriť pravidlo. Pravidlo musíte vytvoriť aj v prípade, ak chcete dostať upozornenie, keď vám bude doručená nová položka do e-mailového konta IMAP.

Tip: Ak chcete ponechať upozornenie na pracovnej ploche viditeľné, aby ste mali viac času na jeho prečítanie, umiestnite kurzor na upozornenie predtým, ako zmizne.

Vypnutie upozornení

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite na položku E-mail – možnosti a potom na položku Pokročilé možnosti e-mailu.

 3. V časti Keď sa prijmú nové položky do priečinka Doručená pošta zrušte začiarknutie políčka Zobraziť upozornenie na novú poštu na pracovnej ploche (platí iba pre predvolený priečinok Doručená pošta).

  Poznámka: Ak chcete potlačiť iné upozornenia, ako sú napríklad prehrávanie zvukov, zmena ukazovateľa myši alebo zobrazenie ikony obálky v oblasti oznámení, zrušte začiarknutie políčok Prehrať zvuk, Rýchlo zmeniť ukazovateľ myši alebo Zobraziť ikonu obálky v oblasti oznámení.

Vypnutie upozornení na pracovnej ploche

 1. Keď sa upozornenie na pracovnej ploche zobrazí, kliknite na ňom na šípku nadol.

 2. V ponuke Upozornenie na pracovnej ploche kliknite na položku Vypnúť upozornenie na novú poštu na pracovnej ploche.

  Upozornenie na pracovnej ploche

  1. Kliknutím otvorte ponuku Upozornenie na pracovnej ploche.

  2. Kliknutím vypnite upozornenia na pracovnej ploche.

Okrem toho môžete v ponuke Upozornenia na pracovnej ploche vykonávať aj ďalšie akcie, ako napríklad otvárať nové správy, označovať ich príznakom, odstraňovať ich či označovať ako prečítané, prípadne aj otvoriť dialógové okno Nastavenie upozornení na pracovnej ploche, kde môžete určiť čas zobrazenia upozornenia na pracovnej ploche a aj jeho priehľadnosť. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej časti.

Zapnutie upozornení

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite na položku E-mail – možnosti a potom na položku Pokročilé možnosti e-mailu.

 3. V časti Keď sa prijmú nové položky do priečinka Doručená pošta, začiarknite políčko Zobraziť upozornenie na novú poštu na pracovnej ploche (platí iba pre predvolený priečinok Doručená pošta.

Zmena vzhľadu upozornení na pracovnej ploche

Vzhľad upozornení na pracovnej ploche môžete upravovať. Môžete ich nechať zobrazené 3 sekundy alebo pokojne aj 30 sekúnd. Okrem toho môžete upravovať aj ich priehľadnosť, aby boli výraznejšie alebo naopak aby vám nezavadzali pri práci s dokumentmi alebo inými položkami na pracovnej ploche. Môžete tiež určiť aj miesto zobrazovania upozornení na pracovnej ploche. Stačí, keď jedno z nich na pracovnej ploche presuniete tam, kde sa majú zobrazovať.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite na položku E-mail – možnosti a potom na položku Pokročilé možnosti e-mailu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie upozornení na pracovnej ploche.

 4. V časti Trvanie potiahnite pruh jazdec na počet sekúnd, koľko majú upozornenia na pracovnej ploche byť viditeľné.

  Poznámka: Hoci upozornenia na pracovnej ploche po chvíli zmiznú, ikona upozornenia na nové správy zostáva v stavovom riadku Outlooku, kým neotvoríte nové položky v predvolenom priečinku Doručená pošta.

 5. V časti Priehľadnosť potiahnite pruh jazdca na požadovanú hodnotu priehľadnosti.

 6. Ak chcete skontrolovať svoje nastavenia, kliknite na tlačidlo Ukážka.

  Poznámka: Tieto nastavenia sa vzťahujú aj na upozornenia na pracovnej ploche v rámci akcie pravidla.

Premiestnenie oznámenia na pracovnej ploche na iné miesto na obrazovke

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite na položku E-mail – možnosti a potom na položku Pokročilé možnosti e-mailu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie upozornení na pracovnej ploche.

 4. Ak v dialógovom okne Nastavenie upozornení na pracovnej ploche kliknete na tlačidlo Ukážka, na obrazovke sa vám zobrazí ukážka upozornenia na pracovnej ploche.

 5. Presuňte upozornenie na pracovnej ploche na požadované miesto.

Tip: Ak máte k PC pripojených viacero monitorov, upozornenie na pracovnej ploche môžete presunúť na iný monitor.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×