Zapnutie a vypnutie bezpečnostných upozornení na prepojenia na podozrivé webové lokality a na súbory z podozrivých webových lokalít

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje riziká, keď pracujete na dokument obsahuje prepojenia na podozrivé webové lokality alebo keď sa pokúsite otvoriť súbor z podozrivej webovej lokality. Microsoft Office pomáha chrániť počítač pred týchto rizík pomocou nastavení v Centre dôveryhodnosti. V balíku Office 2013, 2010 a 2007, môžete upraviť tieto nastavenia. Možnosť upraviť tieto nastavenia nie je k dispozícii v novších verziách balíka Microsoft Office.

V balíku Office je zisťovanie podozrivých prepojení na webové lokality zapnuté na základe predvoleného nastavenia. Zisťovanie môžete vypnúť, aby ste nedostávali bezpečnostné upozornenia. To sa však neodporúča.

 1. V programe balíka Office kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti ochrany osobných údajov.

 5. V časti Možnosti ochrany osobných údajov začiarknite alebo odstráňte začiarknutie poľa Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Nasledujúci obrázok je príkladom oblasti Možnosti ochrany osobných údajov Centra dôveryhodnosti.

Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

Na začiatok stránky

Je ťažké zistiť, či je prepojenie na webovú lokalitu podozrivé. Avšak bezpečnostné funkcie v balíku Office môžu zabrániť problémom spôsobeným kliknutím na prepojenie na webovú lokalitu, ktorej úmysel je zlomyseľný.

Nasledujúci obrázok je príkladom upozornenia programu Outlook pri kliknutí na podozrivé prepojenie.

Hlásenie programu Outlook pri kliknutí na prepojenie na podozrivú lokalitu

Homografický útok alebo falošné webové lokality

Možnosti v Centre dôveryhodnosti vás môžu pomôcť ochrániť pred zlomyseľným úmyslom, napríklad pred homografickým útokom, čo sú webové adresy používajúce abecedné znaky z rôznych jazykov. Webová adresa vyzerá legitímne, ale môže otvoriť lokalitu, ktorej úmysel je zlomyseľný.

Napríklad táto webová adresa vyzerá legitímne, ale vidíte, že písmeno i v adrese microsoft.com je znakom ukrajinskej abecedy, ktorá používa cyriliku: www.microsoft.com

Ako reagovať na upozornenie

Upozornenie sa zobrazí, keď kliknete na prepojenie na webovú lokalitu, ktorá používa potenciálne falošný názov domény. Môžete sa rozhodnúť navštíviť lokalitu alebo v upozornení kliknúť na položku Nie, čo odporúčame.

Ďalšie informácie o bezpečnosti a online podvodoch

Ďalšie informácie o online podvode nájdete v téme: Chráňte sa pred neoprávneným získavaním údajov a inými formami podvodu online.

Minimalizujte riziko šikanovania na internete, pomáhajte deťom bezpečnejšie používať lokality sociálnych sietí a používajte Rodičovské ovládacie prvky v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré vám pomôžu udržať rodinu bezpečnejšie online: Bezpečnosť Online od spoločnosti Microsoft.

Na začiatok stránky

Ak viete, že konkrétna webová lokalita je dôveryhodná, môžete vypnúť upozornenia pridaním tejto webovej lokality do zóny Dôveryhodné lokality v programe Internet Explorer. Dôveryhodné lokality môžu byť intranet vašej organizácie alebo lokality, o ktorých ste sa dozvedeli z dôveryhodných zdrojov.

 1. V Internet Exploreri kliknite v ponuke Nástroje na položku Možnosti siete internet.

 2. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Dôveryhodné lokality a potom kliknite na tlačidlo Lokality.

 3. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte alebo vyberte adresu webovej lokality a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Ak chcete, aby program Internet Explorer overil, že server každej webovej lokality v tejto zóne je bezpečný pred pripojením na ktorúkoľvek z webových lokalít nachádzajúcich sa v tejto zóne, začiarknite políčko Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia nie sú žiadne webové lokality zaradené do zóny Dôveryhodné lokality a úroveň zabezpečenia pre zónu Dôveryhodné lokality je nastavená na hodnotu Nízka.

Na začiatok stránky

Homografický je slovo s rovnakým pravopisu iné slovo, ale s iný význam. V počítačoch, je homografický útok webovú adresu, ktorá vyzerá ako známa webová adresa, ale je vlastne zmenil. V takomto pri názov domény bola vytvorená pomocou abecedy znakov z rôznych jazykov, nie len v angličtine. Napríklad Táto webová adresa vyzerá legitímne, ale čo nevidno je, že znak "i" je znakom ukrajinskej abecedy.

www.microsoft.com

Podvodníci zneužívajú názvy domén banky a iných spoločností, s cieľom omylu spotrebiteľov myslieť, že navštívili známych webovej lokality. Je potrebný špeciálny softvér na nájdenie tieto druhy falošné domén vo webových adries. Nájdete v ďalšej časti Ďalšie informácie o tom, ako Office, verzia 2007 pomáha chrániť pred prepojeniami, ktoré sa pokúšajú viesť na podozrivé webové lokality.

Na začiatok stránky

Predvolene zobrazuje Office, verzia 2007 upozornenia zabezpečenia v nasledujúcich situáciách:

 • Máte otvorený dokument a kliknete na prepojenie na webovú lokalitu s adresou, ktorá potenciálne môže obsahovať falošný domény.

 • Otvoríte súbor z webovej lokality s adresou, ktorá potenciálne môže obsahovať falošný domény.

Toto je upozornenie sa zobrazí, keď kliknete na prepojenie na webovú lokalitu, ktorá používa potenciálne falošný názov domény.

Bezpečnostné oznámenie balíka Microsoft Office

Potom môžete vybrať, či naďalej nájdete na webovej lokalite. V tejto situácii, preto sa odporúča, kliknite na tlačidlo nie. Ak nechcete dostávať tieto upozornenia, môžete ich vypnúť. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich dvoch sekciách.

Na začiatok stránky

Zisťovanie potenciálne môže obsahovať falošný domény je predvolene zapnuté. Môžete vypnúť zisťovanie tak, že nechcete dostať upozornenia zabezpečenia, ale neodporúčame to. Vykonajte nasledujúce kroky v týchto programoch Office systém Microsoft Office 2007:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, potom na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a nakoniec na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

 3. Zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pripomienky zákazníka – možnosti.

 2. V časti Osobné údaje webového prepojenia, zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, potom na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a nakoniec na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

 3. Zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

 2. Zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pripomienky zákazníka – možnosti.

 2. V časti Osobné údaje webového prepojenia, zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, potom na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a nakoniec na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

 3. Zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pripomienky zákazníka – možnosti.

 2. V časti Osobné údaje webového prepojenia, zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pripomienky zákazníka – možnosti.

 2. V časti Osobné údaje webového prepojenia, zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

 2. Zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, potom na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a nakoniec na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

 3. Zrušte začiarknutie políčka skontrolovať dokumenty Microsoft Office ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality.

Ak si myslíte, že konkrétna webová lokalita je dôveryhodná, môžete vypnúť upozornenia pridaním webovú lokalitu do zóny Dôveryhodné lokality v programe Windows Internet Explorer. Zóny Dôveryhodné lokality obsahuje webové lokality, ktoré považujete za bezpečné, napríklad lokality, ktoré sa nachádzajú na intranete vašej organizácie alebo lokality, ktoré ste sa naučili o z dôveryhodných zdrojov, v ktorých máte istotu. Keď pridáte webovú lokalitu do zóny Dôveryhodné lokality, znamená to, či si myslíte, že všetky súbory, ktoré si stiahnete alebo spustíte z lokality sa poškodiť údaje alebo počítač. Na základe predvoleného nastavenia priradené žiadne webové lokality do zóny Dôveryhodné lokality a úroveň zabezpečenia pre zónu dôveryhodné lokality je nastavená na hodnotu nízka.

Priradiť webovú lokalitu do zóny Dôveryhodné lokality

 1. V programe Internet Explorer, verzia 5, 6 a 7, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.

 2. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Dôveryhodné lokality a potom kliknite na tlačidlo Lokality.

 3. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte alebo vyberte adresu webovej lokality a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Ak chcete program Internet Explorer overte, či server pre každú webovú lokalitu v zóne je zabezpečené pred pripojením k ľubovoľnej webovej lokality v zóne, vyberte Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne začiarkavacie políčko.

 5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×