Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií pre zoznam alebo knižnicu

Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií pre zoznam alebo knižnicu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Sledovanie a spravovanie informácií o čase s tvorby verzií v SharePoint zoznamoch a knižniciach. Zobrazenie a obnovenie predchádzajúcich verzií z položky histórie.

V prípade novej verzie sa pridajú do položky histórie po zmeny sa uložia. Číslo verzie uložené a viditeľnosť koncept alebo vedľajších verzií môžete zmeniť pre každý zoznam a knižnica.

Zapnutie a konfigurácia tvorby verzií v zozname alebo knižnici služby SharePoint Online

 1. Prejdite do knižnice alebo zoznamu, v ktorom chcete zapnúť tvorbu verzií.

 2. Kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa a potom kliknite na položku Nastavenia knižnice alebo Nastavenia zoznamu.

  Ponuka Nastavenie s vybratou možnosťou Nastavenie knižnice alebo Ponuka Nastavenie so zvýraznenými nastaveniami zoznamu

 3. Na stránke s nastaveniami kliknite na položku Nastavenia tvorby verzií.

  Dialógové okno nastavení knižnice s vybratou položkou Riadenie verzií.
 4. Na stránke Nastavenia verzie máte k dispozícii tieto nastavenia:

  • Pre knižnicu dokumentov

   • Požadovať schválenie obsahu pre odoslané položky.

   • Vytvoriť verziu pri každej úprave súboru v tejto knižnici dokumentov pomocou iba hlavných verzií alebo hlavné a vedľajšie verzie.

   • Obmedziť počet zachovaných verzií a konceptov.

   • Určiť, kto si môže pozrieť položky konceptu.

   • Požadovať kontrolu dokumentov pred ich úpravou.

  • Pre zoznam

   • Požadovať schválenie obsahu pre odoslané položky.

   • Vytvoriť verziu pri každej úprave položky v zozname.

   • Obmedziť počet zachovaných verzií a konceptov.

   • Určiť, kto si môže pozrieť položky konceptu v zozname.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie, obnovenie alebo odstránenie staršej verzie v zozname alebo knižnici služby SharePoint Online

Ak chcete obnoviť staršiu verziu dokumentu, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu s položkou alebo dokumentom, ktorého históriu si chcete zobraziť.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa položky, ktorej históriu si chcete zobraziť.

 3. Kliknite na položku História verzií.

  Ponuka pravého tlačidla myši knižnice dokumentov so zvýraznenou položkou História verzií

  Ak sa položka História verzií nezobrazuje, kliknite na možnosť Viac a potom na položku História verzií.

 4. V dialógovom okne História verzií ukážte myšou na prepojenie s dátumom v staršej verzii a kliknutím na šípku nadol si zobrazte ponuku.

  Dialógové tlačidlo rozbaľovacieho zoznamu Verzia
 5. V ponuke máte k dispozícii tieto akcie.

  Položka ponuky Verzia
  • Zobraziť aktuálny dokument. Otvorí sa tým dialógové okno, v ktorom dokument môžete upravovať, obnoviť alebo odstrániť, ako aj zobraziť si jeho aktuálny stav schválenia.

  • Obnoviť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete, aby bol aktuálny dokument označený za schválený. Tým sa tento dokument pridá ako nová verzia.

  • Odstrániť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či ste si istí, že chcete odoslať položku do koša.

  • Odmietnuť túto verziu. Táto možnosť sa zobrazí len pri schválených dokumentoch namiesto možnosti Odstrániť.

 6. Po skončení kliknite na tlačidlo X v pravom hornom rohu.

Zapnutie a konfigurácia tvorby verzií v zozname alebo knižnici služby SharePoint Online 2016 alebo 2013

 1. Prejdite do knižnice alebo zoznamu, v ktorom chcete zapnúť tvorbu verzií.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Knižnica alebo Zoznam.

  Karta Knižnica a Prehľadávať na páse s nástrojmi alebo Karta Zoznam vybratá na páse s nástrojmi

 3. V skupine Nastavenia kliknite na položku Nastavenia knižnice alebo Nastavenia zoznamu.

  Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi alebo Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi

 4. Na stránke s nastaveniami kliknite na položku Nastavenia tvorby verzií.

  Dialógové okno nastavení knižnice s vybratou položkou Riadenie verzií.
 5. Na stránke Nastavenia verzie máte k dispozícii tieto nastavenia:

  • Pre knižnicu dokumentov

   Dialógové okno možností riadenia verzií
   • Požadovať schválenie obsahu pre odoslané položky.

   • Vytvoriť verziu pri každej úprave súboru v tejto knižnici dokumentov pomocou buď iba hlavných verzií, alebo aj hlavných, aj vedľajších verzií.

   • Obmedziť počet zachovaných verzií a konceptov.

   • Určiť, kto si môže pozrieť položky konceptu.

   • Požadovať kontrolu dokumentov pred ich úpravou.

  • Pre zoznam

   • Požadovať schválenie obsahu pre odoslané položky.

   • Vytvoriť verziu pri každej úprave položky v zozname.

   • Obmedziť počet zachovaných verzií a konceptov.

   • Určiť, kto si môže pozrieť položky konceptu v zozname.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie tvorby verzií v zozname alebo knižnici služby SharePoint 2016 alebo 2013

Použite rovnaký postup, ako na zapnutie, ale na stránke Nastavenia tvorby verzií kliknite na možnosť Bez tvorby verzií. Môžete tiež začiarknuť políčko Nie pre položku Požadovať schválenie obsahu.

Zobrazenie, obnovenie alebo odstránenie staršej verzie

Ak chcete obnoviť staršiu verziu dokumentu, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu s položkou alebo dokumentom, ktorého históriu si chcete zobraziť.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Súbory alebo kliknite na položku Položky. Ak pás s nástrojmi nie je k dispozícii, kliknite na tri bodky (...) vedľa položky, ktorej históriu si chcete zobraziť.

 3. Kliknite na položku História verzií.

  Karta Súbor so zvýraznenou položkou História verzií.

  Ak sa položka História verzií nezobrazuje, kliknite na tri bodky (…) v tomto dialógovom okne a potom kliknite na položku História verzií.

 4. V dialógovom okne História verzií ukážte myšou na prepojenie s dátumom v staršej verzii a kliknutím na šípku nadol si zobrazte ponuku.

  Dialógové tlačidlo rozbaľovacieho zoznamu Verzia
 5. V ponuke máte k dispozícii tieto akcie.

  Položka ponuky Verzia
  • Zobraziť aktuálny dokument. Otvorí sa tým dialógové okno, v ktorom dokument môžete upravovať, obnoviť alebo odstrániť, ako aj zobraziť si jeho aktuálny stav schválenia.

  • Obnoviť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete, aby bol aktuálny dokument označený za schválený. Tým sa tento dokument pridá ako nová verzia.

  • Odstrániť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či ste si istí, že chcete odoslať položku do koša.

  • Odmietnuť túto verziu. Táto možnosť sa zobrazí len pri schválených dokumentoch namiesto možnosti Odstrániť.

 6. Po skončení kliknite na tlačidlo X v pravom hornom rohu.

Zapnutie a konfigurácia tvorby verzií v zozname alebo knižnici služby SharePoint 2010

Ak chcete zapnúť a nakonfigurovať tvorbu verzií v zozname alebo knižnici, vykonajte tieto kroky.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete pracovať. Ak sa potrebný názov nezobrazuje na table Rýchle spustenie, kliknite na položku Obsah celej lokality a potom vyberte názov požadovaného zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Nástroje zoznamu alebo Nástroje knižnice na kartu Zoznam alebo Knižnica.

 3. Kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenia knižnice.

  Tlačidlo Nastavenie zoznamu na páse s nástrojmi lokality SharePoint alebo Tlačidlo Nastavenie knižnice na páse s nástrojmi programu SharePoint Foundation

  Otvorí sa stránka s nastaveniami zoznamu alebo knižnice.

 4. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenia tvorby verzií.

  Časť s nastaveniami, vybratá možnosť Nastavenie tvorby verzií

  Otvorí sa dialógové okno Nastavenia tvorby verzií.

  Nastavenie hlavných a vedľajších verzií, vyžadovanie schválenia, definovanie, kto môže vidieť položky, a vyžadovanie vzatia z projektu.
 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  V prípade knižníc dokumentov v časti História verzií pod položkou Vytvoriť verziu pri každej úprave súboru v tejto knižnici dokumentov? vyberte buď iba hlavné verzie, alebo hlavné aj vedľajšie verzie.

  V prípade zoznamov v častiHistória verzií pod položkou Vytvoriť verziu pri každej úprave položky v tomto zozname? kliknite na možnosť Áno.

 6. Voliteľné: Vyberte počet verzií, ktoré sa majú uchovávať v zozname.

 7. Voliteľné: Pokiaľ ide o zoznamy, vyberte počet schválených verzií, pre ktoré sa majú uchovávať koncepty. Táto možnosť je dostupná, ak je v časti Schválenie obsahu vybratá možnosť Áno.

  Pokiaľ ide o knižnice, nastavte počet v časti Ponechať koncepty pre tento počet hlavných verzií.

 8. Voliteľné: Určte používateľov, ktorí môžu vidieť koncept položiek. V zozname je táto možnosť k dispozícii, iba ak je v časti Schválenie obsahu možnosť Požadovať schválenie obsahu pre odoslané položky nastavená na Áno.

  Vyberte niektorú z týchto možností.

  • Každý používateľ, ktorý môže čítať položky. Táto možnosť umožňuje povoliť prístup každému používateľovi, ktorý má pre lokalitu povolenia na čítanie.

  • Len používatelia, ktorí môžu upravovať položky. Táto možnosť umožňuje obmedziť zobrazenie konceptov len pre používateľov, ktorí majú povolenia na úpravy.

  • Len používatelia, ktorí môžu schvaľovať položky (a autor položky). Táto možnosť umožňuje obmedziť zobrazenie len pre pôvodného autora položky a používateľov, ktorí majú povolenia na schvaľovanie položiek v zozname.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno a vráťte sa na stránku Nastavenia.

Na začiatok stránky

Vypnutie tvorby verzií v zozname alebo knižnici služby SharePoint Online 2010

Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri zapnutí tvorby verzií, ale vykonajte niektorý z týchto krokov:

V prípade knižníc dokumentov v časti História verzií pod položkou Vytvoriť verziu pri každej úprave súboru v tejto knižnici dokumentov? vyberte položku Bez tvorby verzií.

V prípade zoznamov v časti História verzií pod položkou Vytvoriť verziu pri každej úprave položky v tomto zozname? kliknite na možnosť Nie.

Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie, obnovenie alebo odstránenie verzií v zozname alebo knižnici služby SharePoint 2010

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu s položkou alebo dokumentom, ktorého históriu si chcete zobraziť.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa dokumentu alebo položky, ktorej históriu verzií si chcete zobraziť, a potom kliknite na položku História verzií.

  Rozbaľovacia ponuka v dokumente so zvýraznenou položkou História verzií
 3. V dialógovom okne História verzií ukážte myšou na prepojenie s dátumom v staršej verzii a kliknutím na šípku nadol si zobrazte ponuku.

  Rozbaľovací zoznam Verzia so zvýraznenou položkou Zobraziť
 4. V ponuke máte k dispozícii tieto akcie.

  • Zobraziť aktuálny dokument. Otvorí sa tým dialógové okno, v ktorom dokument môžete upravovať, obnoviť alebo odstrániť, ako aj zobraziť si jeho aktuálny stav schválenia.

   Dialógové okno História verzií SharePointu 2010

   V dialógovom okne Zobrazenie je možné upravovať, aj keď táto možnosť je zvyčajne vypnutá. Ak chcete upravovať, z rozbaľovacej ponuky súboru alebo položky vyberte položku Upraviť vlastnosti

  • Obnoviť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete, aby bol aktuálny dokument označený za schválený. Tým sa tento dokument pridá ako nová verzia.

   Rozbaľovací zoznam Verzia so zvýraznenou položkou Obnoviť.
  • Odstrániť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či ste si istí, že chcete odoslať položku do koša.

   História verzií so zvýraznenou položkou Odstrániť vo verzii
  • Keď svoje dokumenty alebo položky schvaľujete a publikujete, zobrazí sa možnosť Zrušiť publikovanie tejto verzie.

   Rozbaľovací zoznam Tvorba verzií v súbore so zvýraznenou položkou Zrušiť publikovanie
 5. Ak sa dialógové okno verzie už nezatvorilo, po skončení kliknite na tlačidlo X v pravom hornom rohu.

Zapnutie tvorby verzií položky v SharePointe 2007

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Kliknite na položku Nastavenia ponuka nastavenia a potom na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenia knižnice dokumentov.

   Výber možnosti na nastavenie knižnice dokumentov v ponuke Nastavenie
 2. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenia tvorby verzií.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  Nastavenie tvorby verzií s cieľom zapnúť tvorbu verzií, schválenie a vyžadovanie vrátenia do projektu
  • Ak chcete v prípade položiek v zozname sledovať všetky verzie, v časti História verzií položky kliknite na možnosť Vytvoriť verziu pri každej úprave položky v zozname.

  • Ak chcete v prípade súborov sledovať iba jeden typ verzií, v časti História verzií dokumentu kliknite na možnosť Vytvoriť hlavné verzie.

  • Ak chcete v prípade súborov sledovať aj hlavné, aj vedľajšie verzie, v časti História verzií dokumentu kliknite na možnosť Vytvoriť hlavné a vedľajšie verzie (koncepty).

 4. Môžete určiť, koľko verzií položky alebo súborov chcete zachovať. V časti História verzií položky alebo História verzií dokumentu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Počet verzií položiek zoznamu na uloženie určíte tak, že začiarknete políčko Ponechať tento počet verzií a potom zadáte počet verzií, ktoré chcete ponechať.

  • Počet hlavných verzií položiek súborov dokumentov na uloženie určíte tak, že začiarknete políčko Ponechať tento počet hlavných verzií a potom zadáte počet hlavných verzií, ktoré chcete ponechať.

  • Počet vedľajších verzií položiek súborov dokumentov na uloženie určíte tak, že začiarknete políčko Ponechať koncepty pre tento počet hlavných verzií a potom zadáte počet hlavných verzií, pre ktoré chcete ponechať vedľajšie verzie (koncepty).

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie tvorby verzií položky v SharePointe 2007

Postupujte podľa krokov na zapnutie tvorby verzií, ale v dialógovom okne Nastavenie tvorby verzií kliknite na položku Bez vytvárania verzií.

Vypnutá tvorba verzií a schvaľovanie

Zobrazenie, obnovenie alebo odstránenie verzií v zozname alebo knižnici služby SharePoint 2007

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu s položkou alebo dokumentom, ktorého históriu si chcete zobraziť.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa dokumentu alebo položky, ktorej históriu verzií si chcete zobraziť, a potom kliknite na položku História verzií.

  Rozbaľovacia ponuka v dokumente so zvýraznenou položkou História verzií
 3. V dialógovom okne História verzií ukážte myšou na prepojenie s dátumom v staršej verzii a kliknutím na šípku nadol si zobrazte ponuku.

  Rozbaľovací zoznam Verzia so zvýraznenou položkou Zobraziť
 4. V ponuke máte k dispozícii tieto akcie.

  • Zobraziť aktuálny dokument. Otvorí sa tým dialógové okno, v ktorom dokument môžete upravovať, obnoviť alebo odstrániť, ako aj zobraziť si jeho aktuálny stav schválenia.

   Dialógové okno Zobrazenie verzie

   V dialógovom okne Zobrazenie odstráňte alebo obnovte položku alebo sa vráťte do histórie verzií.

  • Obnoviť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete, aby bol aktuálny dokument označený za schválený. Tým sa tento dokument pridá ako nová verzia.

   Rozbaľovací zoznam Tvorba verzií v súbore so zvýraznenou položkou Obnoviť
  • Odstrániť dokument. Táto možnosť zobrazí dialógové okno s otázkou, či ste si istí, že chcete odoslať položku do koša.

   Rozbaľovací zoznam Tvorba verzií v súbore so zvýraznenou možnosťou Odstrániť
  • Keď svoje dokumenty alebo položky schvaľujete a publikujete, zobrazí sa možnosť Zrušiť publikovanie tejto verzie.

   Rozbaľovací zoznam Publikovaný súbor so zvýraznenou položkou Zrušiť publikovanie tejto verzie
 5. Ak sa dialógové okno verzie už nezatvorilo, po skončení kliknite na tlačidlo X v pravom hornom rohu.

Ďalšie nastavenia, ktoré ovplyvňujú tvorbu verzií

Môžete konfigurovať ďalšie nastavenia, ktoré majú vplyv na tvorbu verzií. V zoznamoch alebo knižniciach, môžete požadovať schválenie obsahu. V knižniciach môžete vyžadovať súborov k sebe.

Ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v téme Ako funguje tvorba verzií v zozname alebo knižnici?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×