Zaokrúhlenie čísla

Predpokladajme, že chcete zaokrúhliť číslo na najbližšie celé číslo, pretože desatinné hodnoty pre vás nie sú podstatné. Prípadne chcete číslo zaokrúhliť na násobky čísla 10, aby ste zjednodušili aproximáciu množstva. Existuje niekoľko spôsobov zaokrúhlenia čísla.

Zmena počtu zobrazených desatinných miest bez toho, aby sa zmenilo číslo

V hárku

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete zobraziť viac alebo menej číslic za desatinnou čiarkou, na karte Domov kliknite v skupine Číslo na tlačidlo Pridať desatinné miesto Obrázok tlačidla alebo Odobrať desatinné miesto Obrázok tlačidla .

Vo vstavanom formáte čísla

 1. Na karte Domov v skupine Číslo kliknite na šípku vedľa zoznamu formátov čísla a potom kliknite na položku Ďalšie formáty čísel.

  Zoznam Formát čísla v skupine Číslo na karte Domov

 2. V zozname Kategória kliknite podľa typu údajov čísel na niektorú z položiek Mena, Účtovnícke, Percentá alebo Vedecké.

 3. V poli Desatinné miesta vyberte počet desatinných miest, ktoré chcete zobraziť.

Zaokrúhlenie čísla smerom nahor

Použite funkciu ROUNDUP. V niektorých prípadoch je možné použiť na zaokrúhlenie čísla na najbližšie párne alebo nepárne celé číslo funkcie EVENODD.

Zaokrúhlenie čísla smerom nadol

Použite funkciu ROUNDDOWN.

Zaokrúhlenie čísla na najbližšie číslo

Použite funkciu ROUND.

Zaokrúhlenie čísla na najbližšie desatinné miesto

Použite funkciu ROUND.

Zaokrúhlenie čísla na platnú číslicu

Platné číslice sú číslice, ktoré prispievajú k presnosti čísla.

V príkladoch tejto časti sa na vykonanie úlohy používajú funkcie ROUND, ROUNDUP a ROUNDDOWN. Týkajú sa metód zaokrúhlenia kladných, záporných, celých a desatinných čísel, no uvedené príklady predstavujú len veľmi malú časť možných scenárov.

V nasledujúcom zozname je uvedených niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré je potrebné mať pri zaokrúhľovaní čísla na významné číslice na pamäti. Môžete si vyskúšať rôzne funkcie zaokrúhľovania a dosadiť vlastné čísla a parametre, ktoré vrátia požadované číslo alebo významnú číslicu.

 • Pri zaokrúhľovaní záporných čísel sa číslo najprv skonvertuje na absolútnu hodnotu (hodnota bez záporného znamienka). Potom sa vykoná operácia zaokrúhlenia a opätovne sa pridá záporné znamienko. Aj keď sa tento spôsob nemusí zdať logickým, presne takto zaokrúhľovanie funguje. Ak napríklad použijeme funkciu ROUNDDOWN na zaokrúhlenie čísla -889 na dve významné číslice, výsledok je -880. Číslo -889 sa najprv skonvertuje na absolútnu hodnotu, teda 889. Potom sa zaokrúhli nadol na dve významné číslice, výsledok je 880. Nakoniec sa opätovne pridá záporné znamienko, dostaneme výsledok -880.

 • Pomocou funkcie ROUNDDOWN sa kladné číslo vždy zaokrúhli smerom nadol a pomocou funkcie ROUNDUP nahor.

 • Pomocou funkcie ROUND sa desatinné číslo zaokrúhli nasledovne: ak je desatinná časť rovná alebo väčšia ako 0,5, číslo sa zaokrúhli nahor. Ak je desatinná časť menšia ako 0,5, číslo sa zaokrúhli nadol.

 • Pomocou funkcie ROUND sa celé číslo zaokrúhľuje nahor alebo nadol, pričom platí podobné pravidlo ako pri desatinných číslach, len namiesto hodnoty 0,5 sa uvažuje o násobkoch čísla 5.

 • Všeobecným pravidlom je, že ak zaokrúhľujete číslo, ktoré neobsahuje desatinnú časť (celé číslo), odčíta sa dĺžka od počtu významných číslic, na ktoré chcete zaokrúhľovať. Na zaokrúhlenie čísla 2 345 678 nadol na 3 platné číslice použijete funkciu ROUNDDOWN s parametrom -4: = ROUNDDOWN(2345678;-4). Číslo sa zaokrúhli nadol na hodnotu 2 340 000, pričom časť 234 sú platné číslice.

Zaokrúhlenie čísla na zadaný násobok

Môže nastať aj situácia, že budete potrebovať zaokrúhliť na násobok zadaného čísla. Predpokladajme, že vaša spoločnosť posiela 18 položiek v jednej prepravke. Pomocou funkcie MROUND môžete zistiť, koľko prepraviek bude potrebných na zaslanie 204 položiek. Odpoveďou je v tomto prípade hodnota 12, pretože ak číslo 204 vydelíme číslom 18, výsledkom je hodnota 11,333 a toto číslo bude potrebné zaokrúhliť. Dvanásta prepravka bude obsahovať len 6 položiek.

Môže nastať aj situácia, že budete potrebovať zaokrúhliť záporné číslo na záporný násobok alebo desatinné číslo na násobok obsahujúci desatinné miesta. Na vykonanie týchto úloh sa tiež používa funkcia MROUND.

Pozrite tiež

ROUND

MROUND

ROUNDUP

ROUNDDOWN

EVEN

ODD

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×