Zaokrúhlenie čísla

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Číslo môžete rýchlo zaokrúhliť pomocou zmeny počtu desatinných miest. Stačí si vybrať číslo, ktoré chcete zaokrúhliť, a kliknúť na položky Domov > Znížiť počet desatinných miest Obrázok tlačidla .

Číslo sa v bunke zobrazí zaokrúhlené, ale skutočná hodnota sa nezmení – vždy, keď sa bude na bunku odkazovať, použije sa celá hodnota.

Použitie funkcií na zaokrúhlenie čísiel

Na zaokrúhlenie skutočnej hodnoty v bunkách môžete použiť funkcie ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN alebo MROUND, ako je to znázornené v nasledujúcich hárkoch s príkladmi.

Zaokrúhlenie na najbližšie číslo

V tomto hárku je znázornené, ako zaokrúhliť číslo na najbližšie číslo pomocou funkcie ROUND.

Pri zaokrúhľovaní čísla môže formát bunky prepísať očakávané zobrazené číslo. Ak napríklad ako druhý argument určíte 4 desatinné miesta, no bunka je naformátovaná tak, aby sa v nej zobrazovali len dve desatinné miesta, má prednosť formátovanie bunky.

Zaokrúhlenie na najbližšie desatinné miesto

V tomto hárku je znázornené, ako zaokrúhliť číslo na najbližšie desatinné miesto pomocou funkcie ROUND.

Zaokrúhlenie čísla smerom nahor

V tomto hárku je znázornené, ako použiť funkciu ROUNDUP.

Na zaokrúhlenie čísla na najbližšie párne alebo nepárne celé číslo môžete použiť aj funkcie EVEN a ODD. Použitie týchto funkcií je obmedzené a treba mať na pamäti, že vždy umožňujú zaokrúhlenie len na celé číslo.

Zaokrúhlenie čísla smerom nadol

V tomto hárku je znázornené, ako použiť funkciu ROUNDDOWN.

Zaokrúhlenie čísla na platnú číslicu

V tomto hárku je znázornené, ako zaokrúhliť číslo na platnú číslicu. Platné číslice prispievajú k presnosti čísla.

V nasledujúcom zozname je uvedených niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré treba mať na pamäti pri zaokrúhľovaní čísiel na platné číslice. Vyskúšajte si rôzne funkcie zaokrúhľovania a dosaďte vlastné čísla a parametre, ktoré vrátia požadovaný počet platných číslic.

  • Ak je desatinná časť rovná 0,5 alebo väčšia, číslo sa pri použití funkcie ROUND zaokrúhli nahor. Ak je desatinná časť menšia ako 0,5, číslo sa zaokrúhli nadol. Celé čísla sa tiež zaokrúhľujú nahor alebo nadol podľa podobného pravidla, kde sa miesto násobkov 0,5 používajú násobky čísla 5.

  • Všeobecným pravidlom je, že ak zaokrúhľujete celé číslo, treba od počtu platných číslic, na ktoré chcete zaokrúhľovať, odčítať počet všetkých číslic. Na zaokrúhlenie čísla 2345678 nadol na 3 platné číslice použijete funkciu ROUNDDOWN s parametrom -4, teda napríklad = ROUNDDOWN(2345678;-4) zaokrúhli číslo nadol na 2340000, pričom časť „234“ predstavuje platné číslice.

  • Ak chcete zaokrúhliť záporné číslo, toto číslo je najprv skonvertovať na jeho absolútna hodnota – hodnota bez záporné znamienko. Po dokončení zaokrúhlenie záporné znamienko je znova. Napríklad pri použití ROUNDDOWN na zaokrúhlenie -889 do dvoch číslic má za následok -880, -889 sa skonvertujú na 889 a 880smerom nadol. Záporné znamienko sa potom použije na konečný výsledok -880.

Zaokrúhlenie čísla na zadaný násobok

Môže sa stať, že budete chcieť vykonať takúto akciu. Vaša spoločnosť napríklad dodáva produkt v prepravkách po 18 položiek a vy by ste chceli zistiť, koľko prepraviek potrebujete na dodanie 204 položiek. Funkcia MROUND vydelí číslo, ktoré chcete zaokrúhliť na násobok, a následne ho zaokrúhli. V tomto prípade je odpoveď 12, pretože 204 delené 18 je 11,333. Výsledok sa zaokrúhli nahor na 12 s ohľadom na zvyšné položky. Dvanásta prepravka bude obsahovať len 6 položiek.

V tomto hárku je znázornené, ako sa používa Funkcia MROUND zaokrúhliť číslo na zadaný násobok.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×