Zaokrúhlenie čísla

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Rýchly spôsob, ako sa čísla zobrazujú ako zaokrúhlené je zmeniť jeho počet desatinných miest. Stačí si vybrať požadované číslo, ktorý chcete zaokrúhliť a kliknite na položky domov > Znížiť počet desatinných miest Obrázok tlačidla .

Číslo sa v bunke zobrazí zaokrúhlené, ale skutočná hodnota sa nezmení – vždy, keď sa bude na bunku odkazovať, použije sa celá hodnota.

Použitie funkcií na zaokrúhlenie čísiel

Na zaokrúhlenie skutočnej hodnoty v bunkách, môžete použiť ZAOKRÚHLENIE, ROUNDUP, ROUNDDOWNalebo MROUND funkcie, ako je to znázornené v nasledujúcich hárkoch s príkladmi.

Zaokrúhlenie na najbližšie číslo

V tomto hárku je znázornené, ako pomocou funkcie ZAOKRÚHLIŤ zaokrúhliť číslo na najbližšie číslo.

Pri zaokrúhľovaní čísla môže formát bunky prepísať očakávané zobrazené číslo. Ak napríklad ako druhý argument určíte 4 desatinné miesta, no bunka je naformátovaná tak, aby sa v nej zobrazovali len dve desatinné miesta, má prednosť formátovanie bunky.

Zaokrúhlenie na najbližšie desatinné miesto

V tomto hárku je znázornené, ako zaokrúhliť číslo na najbližšie desatinné miesto pomocou funkcie ZAOKRÚHLIŤ.

Zaokrúhlenie čísla smerom nahor

V tomto hárku je znázornené, ako sa používa funkcia ROUNDUP.

Môžete použiť aj funkcie PÁRNE a NEPÁRNE zaokrúhliť číslo na najbližšie párne alebo nepárne celé číslo. Tieto funkcie majú obmedzené použitie a je dôležité pamätať si, že vždy zaokrúhliť nahor a len na celé číslo.

Zaokrúhlenie čísla smerom nadol

V tomto hárku je znázornené, ako sa používa funkcia ROUNDDOWN.

Zaokrúhlenie čísla na platnú číslicu

V tomto hárku je znázornené, ako zaokrúhliť číslo na platnú číslicu. Platné číslice prispievajú k presnosti čísla.

V nasledujúcom zozname je uvedených niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré treba mať na pamäti pri zaokrúhľovaní čísiel na platné číslice. Vyskúšajte si rôzne funkcie zaokrúhľovania a dosaďte vlastné čísla a parametre, ktoré vrátia požadovaný počet platných číslic.

  • Ak je desatinná časť rovná 0,5 alebo väčšia, číslo sa pri použití funkcie ROUND zaokrúhli nahor. Ak je desatinná časť menšia ako 0,5, číslo sa zaokrúhli nadol. Celé čísla sa tiež zaokrúhľujú nahor alebo nadol podľa podobného pravidla, kde sa miesto násobkov 0,5 používajú násobky čísla 5.

  • Vo všeobecnosti, keď ste zaokrúhliť celé číslo, odčítanie dĺžkou od počet desatinných miest, na ktoré je potrebné zaokrúhliť. Napríklad, ak chcete zaokrúhliť 2345678 nadol na 3 platné číslice, používate ROUNDDOWN s parametrom -4. Napríklad = ROUNDDOWN(2345678,-4) zaokrúhli číslo nadol 2340000 s "234" časť ako významných číslic.

  • Ak chcete zaokrúhliť záporné číslo, toto číslo je najprv skonvertovať na jeho absolútna hodnota – hodnota bez záporné znamienko. Po dokončení zaokrúhlenie záporné znamienko je znova. Napríklad pri použití ROUNDDOWN na zaokrúhlenie -889 do dvoch číslic má za následok -880, -889 sa skonvertujú na 889 a 880smerom nadol. Záporné znamienko sa potom použije na konečný výsledok -880.

Zaokrúhlenie čísla na zadaný násobok

Môže sa stať, že budete chcieť vykonať takúto akciu. Vaša spoločnosť napríklad dodáva produkt v prepravkách po 18 položiek a vy by ste chceli zistiť, koľko prepraviek potrebujete na dodanie 204 položiek. Funkcia MROUND vydelí číslo, ktoré chcete zaokrúhliť na násobok, a následne ho zaokrúhli. V tomto prípade je odpoveď 12, pretože 204 delené 18 je 11,333. Výsledok sa zaokrúhli nahor na 12 s ohľadom na zvyšné položky. Dvanásta prepravka bude obsahovať len 6 položiek.

V tomto hárku je znázornené, ako sa používa funkcia MROUND zaokrúhliť číslo na zadaný násobok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×