Zameranie na konkrétne informácie pomocou filtrov a rýchlych filtrov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou filtra môžete upravovať zobrazenie údajov na tabuli alebo zobrazenie zostavy. Filtre a rýchle filtre sú ovládacie prvky, ktoré vám pomôžu zamerať sa na údaje, o ktorých zobrazenie máte najväčší záujem. Napríklad časové filtre vám umožnia zobraziť informácie pre špecifické časové obdobie.

Obsah článku

Filtre tabúľ

Počet filtrov zostavy

Použitie filtra prvých 10 na vyčlenenie konkrétnych informácií

Vyhľadanie informácií pomocou filtrov hodnôt

Odfiltrovanie prázdnych položiek v analytickom grafe služby PerformancePoint alebo mriežky

Zrušenie filtra v analytickej zostave služby PerformancePoint

Filtre tabúľ

Filter, ktorý sa použije na stránku tabule, sa spravidla nachádza v hornej časti stránky. K bežným filtrom patria Geografická oblasť, Výrobky, Čas atď. Môžu sa použiť buď len na jednu zostavu na tabuli, na viacero zostáv, alebo na všetky zostavy na stránke tabule. Ak tabuľa obsahuje viacero stránok, filter sa môže použiť aj na ďalšie stránky.

Ak vyberiete položku vo filtri tabule, sledujte tabuľu, aby ste videli, ktoré zostavy sa aktualizujú. Identifikáciou aktualizovaných zostáv môžete rozpoznať, ktoré sú pripojené k filtru. Zostavy, ktoré sa nezmenili, nie sú pripojené k filtru.

Na niektorých tabuliach sú k dispozícií dva filtre alebo viac. V takom prípade môžete filtrovať len podľa jedného kritéria, napríklad Čas alebo Geografická oblasť, alebo podľa oboch kritérií. Niektoré filtre sa navyše používajú na viacero stránok tabule. Ak chcete zistiť, či to tak je aj vo vašom prípade, môžete zmeniť filter na jednej stránke a zistiť, či sa rovnaký filter na inej stránke aktualizuje rovnakým spôsobom.

Filtre zostavy

Filtre uvedené vyššie v tomto článku sa používajú na jednu alebo viacero zostáv na stránke tabule alebo dokonca na viacerých stránkach tabule. Niektoré filtre sa však používajú len na jednotlivé grafy alebo tabuľky na tabuli. Príkladmi takýchto filtrov sú filtre Prvých 10 a filtre hodnôt. K týmto filtrom môžete získať prístup kliknutím pravým tlačidlom myši na zostavu alebo na panel alebo údajový bod v rámci zostavy.

Použitie filtra Prvých 10 na vyčlenenie konkrétnych informácií

Filter Prvých 10 môžete použiť na obmedzenie zobrazenia len na množinu najlepších alebo najhorších výsledkov, ktoré sa nachádzajú v analytickom grafe alebo tabuľke. Hoci názov je „Prvých 10“, môžete si vybrať ľubovoľný počet prvých položiek na zobrazenie, rovnako aj počet posledných položiek v poradí.

Ak chcete použiť filter Prvých 10 na zúženie zobrazenia na konkrétny počet položiek:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na zostavu, vyberte položku Filter a potom položku Prvých 10.

 2. V dialógovom okne Filter prvých 10 vyberte možnosť Prvých alebo Posledných, do číselného poľa zadajte číslo a potom vyberte možnosť Počet, Percento alebo Súčet.

 3. Vyberte príslušnú položku v rozbaľovacom poli podľa a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie informácií pomocou filtrov hodnôt

Filtre hodnôt sú ďalším typom filtrov. Tento filter môžete použiť na zobrazenie iba tých údajov, ktoré spĺňajú zadané kritériá.

Ak chcete použiť filtre hodnôt:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na zostavu, vyberte položku Filter a potom položku Filtre hodnôt.

 2. V dialógovom okne Filter hodnôt zadajte vami požadované kritériá a potom vyberte možnosť OK.

Dôležité:  V dialógovom okne Filtre hodnôt nezadávajte čísla, ktoré pozostávajú z viac než 28 znakov vrátane znamienka mínus, desatinnej čiarky a medzier. V opačnom prípade sa môže zobraziť chybové hlásenie.

Na začiatok stránky

Odfiltrovanie prázdnych položiek v analytickom grafe alebo tabuľke služby PerformancePoint

Odfiltrovanie prázdnych položiek je užitočné na to, aby analytický graf alebo mriežka zobrazovali len relevantné informácie.

Ak chcete odfiltrovať prázdne rady alebo riadky v grafe alebo tabuľke:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu.

 2. Vyberte položku Filter.

 3. Vyberte položku Prázdne rady alebo Prázdne riadky.

Ak chcete odfiltrovať prázdne položky na dolnej osi alebo stĺpce v grafe alebo tabuľke:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu.

 2. Vyberte položku Filter.

 3. Vyberte položku Filtrovať prázdne položky osi alebo Filtrovať prázdne stĺpce.

Tip:  Ak otvoríte analytický graf služby PerformancePoint v samostatnom okne, môžete použiť ikony filtra v hornej časti zostavy na dosiahnutie rovnakých výsledkov.

Na začiatok stránky

Zrušenie filtra v analytickej zostave služby PerformancePoint

Ak chcete zrušiť filter v analytickom grafe alebo analytickej mriežke služby PerformancePoint, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • V ponuke webovej časti vyberte položku Vynulovať zobrazenie alebo

 • kliknite pravým tlačidlom myši na filtrovanú zostavu, vyberte položku Filter a potom položku Vymazať filter.

Dôležité: Keď použijete filter prvých 10 alebo hodnotu filtra k zostave alebo prehľadu ukazovateľov výkonu, filter sa vzťahuje na najvyššej úrovni v hierarchii dimenzií. Predpokladajme napríklad, že analytický graf zobrazuje informácie o objemy predaja v rôznych mestách a tieto mestá sa nachádzajú v rôznych oblastiach/krajinách. Predpokladajme ďalej, či v databáze, ktoré sa používa v správe, dimenzia geografia má hierarchickú štruktúru nasledujúcemu: oblasti alebo krajiny > štát alebo okres > mesto. Keď použijete filter prvých 10 alebo filter hodnoty na analytický graf, výsledok bude obsahovať miest, ktoré spĺňajú zadané kritériá, vo všetkých oblastiach/krajinách.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×