Zadržanie zdrojov obsahu a pridanie obsahu do prípadu vyhľadávania v centre vyhľadávania eDiscovery

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah, ktorý je súčasťou prípadu elektronického vyhľadávania, napríklad potenciálne dôkazy pre súdny spor, audity alebo vyšetrovanie, môže byť spravovaný v skupine elektronického vyhľadávania. Každý prípad môže mať viaceré skupiny elektronického vyhľadávania. Môžete filtrovať aj obsah zdroja, napríklad podľa autora alebo odosielateľa, rozsahu dátumov alebo kľúčových slov vyhľadávania.

Keď zdroj obsahu je súčasť prípadu, môžete umiestniť ho podržte tak, že sa zachová kópiu. Patria sem aj lokality SharePoint, dokumenty alebo strany. V SharePoint Server môžu tiež obsahovať obsah zdieľaných súborov s možnosťou vyhľadávania. Keď položky sú umiestnené v poradí, ľudia môžu naďalej pracovať na nich bez prerušenia. Obsah, ktorý je riadený politiky nie uplynie po je podržať.

Po určení zdrojov obsahu môžete spustiť dotazy, exportovať obsah a poskytnúť ho príslušným orgánom. Obsah exportu zahŕňa súbor na načítanie založený na štandarde referenčného modelu elektronického vyhľadávania.

Poznámka:  Po pridaní dotazov a zdrojov obsahu do prípadu elektronického vyhľadávania nie je zmena miestnych nastavení pre lokalitu podporovaná.

Vytvorenie skupiny elektronického vyhľadávania na správu zdrojov obsahu

Týmto postupom vytvoríte skupinu elektronického vyhľadávania a pridáte do nej zdroje obsahu. Ak chcete zároveň zadržať obsah, postupujte podľa procesu Zadržanie zdrojov obsahu.

Pridanie a spravovanie zdrojov eDiscovery

Poznámka: Ak chcete zdroje zahrnúť do prípadu, je potrebné ich najprv indexovať pomocou vyhľadávacej služby SharePointu. Ďalšie informácie vám poskytne osoba spravujúca lokality a poštové schránky, ktoré chcete zahrnúť do prípadu.

 1. Pokiaľ prípad ešte nie je otvorený, kliknite v centre elektronického vyhľadávania na položku Prípady a potom kliknite na prípad, do ktorého chcete pridať zdroje obsahu.

 2. V časti Skupiny vyhľadávania eDiscovery kliknite na položku Nová položka.

 3. Zadajte názov skupiny vyhľadávania eDiscovery, napríklad Korešpondencia vedúceho.

 4. Vedľa položky Zdroje kliknite na položky Pridať a Spravovať zdroje.

 5. Do časti Umiestnenia zadajte URL s obsahom, ktorý chcete použiť ako zdroj. V serveri SharePoint Server môžete tiež zadať adresu zdieľaného súboru. Všetok zahrnutý obsah sa musí indexovať na základe vyhľadávania.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Do poľa v časti Filtrovať zadajte kľúčové slová, ktoré chcete použiť na vyhľadanie zdroja.

 8. Ak chcete vyhľadať obsah podľa rozsahu dátumov, zadajte počiatočný dátum a dátum ukončenia.

 9. Ak chcete obmedziť výsledky na autora dokumentu alebo položky zoznamu alebo na konkrétneho odosielateľa e-mailových správ, zadajte jeho meno alebo e-mailovú adresu do poľa Autor/Odosielateľ.

 10. Kliknite na tlačidlo Použiť filter.

 11. Ak chcete overiť, že ste vybrali správny obsah, kliknite na položku Ukážka výsledkov.

 12. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Môžete odstrániť pridať alebo odstrániť zdroje obsahu po vytvorení skupiny elektronického vyhľadávania. Ak chcete zobraziť zdroje obsahu v skupine elektronického vyhľadávania, kliknite na položku Zdroje.

Na začiatok stránky

Zadržanie zdrojov obsahu

Poznámka: Ak chcete zdroje zahrnúť do prípadu, je potrebné ich najprv indexovať pomocou vyhľadávacej služby SharePointu. Ďalšie informácie vám poskytne osoba spravujúca lokality a poštové schránky, ktoré chcete zahrnúť do prípadu.

 1. Pokiaľ prípad ešte nie je otvorený, kliknite v centre elektronického vyhľadávania na položku Prípady a potom kliknite na prípad, ktorý chcete zadržať.

 2. V časti Skupiny vyhľadávania eDiscovery kliknite na položku Nová položka.

 3. Zadajte názov skupiny vyhľadávania eDiscovery, napríklad Korešpondencia vedúceho.

 4. Vedľa položky Zdroje kliknite na položky Pridať a Spravovať zdroje.

 5. Do časti Umiestnenia zadajte URL s obsahom, ktorý chcete použiť ako zdroj. V serveri SharePoint Server môžete tiež zadať adresu zdieľaného súboru. Všetok zahrnutý obsah sa musí indexovať na základe vyhľadávania.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Do poľa v časti Filtrovať zadajte kľúčové slová, ktoré chcete použiť na vyhľadanie zdroja.

 8. Ak chcete vyhľadať obsah podľa rozsahu dátumov, zadajte počiatočný dátum a dátum ukončenia.

 9. Ak chcete obmedziť výsledky na autora dokumentu alebo položky zoznamu alebo na konkrétneho odosielateľa e-mailových správ, zadajte jeho meno alebo e-mailovú adresu do poľa Autor/Odosielateľ.

 10. Kliknite na tlačidlo Použiť filter.

 11. Kliknite na položku Povoliť miestne podržanie.

 12. Ak chcete overiť, že ste vybrali správny obsah, kliknite na položku Ukážka výsledkov.

 13. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka:  Ak chcete zobraziť zoznam zdrojov obsahu pre prípad po zadržaní obsahu, kliknite na položku Zdroje.

Odstránenie zdrojov obsahu zo zadržania

 1. Pokiaľ prípad ešte nie je otvorený, kliknite v centre elektronického vyhľadávania na položku Prípady a potom kliknite na prípad, v ktorom chcete odstrániť zadržanie.

 2. Kliknite na položku Skupiny elektronického vyhľadávania.

 3. V časti zdroje kliknite na názov zdroja ktorého podržať, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Zakázať miestne podržanie.

Na začiatok stránky

Odstránenie skupiny vyhľadávania eDiscovery z prípadu

 1. Pokiaľ prípad ešte nie je otvorený, kliknite v centre elektronického vyhľadávania na položku Prípady a potom kliknite na prípad, z ktorého chcete odstrániť skupinu elektronického vyhľadávania.

 2. Kliknutím vľavo od skupiny elektronického vyhľadávania ju vyberte. Vedľa názvu skupiny sa zobrazí znak začiarknutia.

 3. Kliknite na tri bodky a zobrazte ponuku Otvoriť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť položku.

 5. Po zobrazení výzvy na odoslanie položky do Koša kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o zadržaní

 • Tieto typy obsahu sa môžu podržať ako súčasť prípadu:

  • dokumenty,

  • zoznamy vrátane blogov a obsahu wiki,

  • stránky vrátane stránok hosťujúcich blogy a obsahy wiki,

  • V SharePoint Server, obsah zdieľaných súborov, ktoré boli prehľadávané vyhľadávaním.

 • Keď zadržíte zdroje obsahu v skupine vyhľadávania eDiscovery, stav zadržania každého zdroja sa zobrazí v zozname zdrojov obsahu v stĺpci Stav miestneho podržania. Nasledujúci zoznam obsahuje popis hodnôt jednotlivých stavov zadržania.

  • Podržané   Označuje, že celý zdroj obsahu je zadržaný. Táto hodnota sa zobrazí vtedy, keď pole v časti Filter je prázdne a možnosť miestneho podržania je zapnutá pre zdroje v skupine vyhľadávania eDiscovery. Výsledkom je, že všetok obsah v zadanom zdroji je zadržaný.

  • Podržané s filtrom   Označuje, že položky, ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania zadaným v poli v časti Filter v zdroji obsahu, sú zadržané a možnosť miestneho podržania je zapnutá pre zdroje v množine vyhľadávania eDiscovery. Výsledkom je, že obsah, ktorý spĺňa kritériá vyhľadávania v zadanom zdroji, je zadržaný.

  • Nepodržané   Označuje, že zdroj obsahu nie je zadržaný.

  • Nie je možné podržať   Označuje, že zdroj obsahu nie je možné zadržať.

  • Neúspešné   Označuje, že žiadosť o zadržanie zdroja obsahu zlyhala.

  • Spracovanie   Označuje, že žiadosť o zadržanie prebieha. Tento stav sa zobrazí po kliknutí na položku Povoliť miestne podržanie a potom na položku Uložiť v skupine vyhľadávania eDiscovery. Po chvíli obnovte stránku skupiny vyhľadávania eDiscovery a táto hodnota sa nahradí jednou z predchádzajúcich hodnôt.

 • Keď je zadržaná lokalita SharePointu, nie je z nej možné odstrániť žiadne aplikácie.

 • Keď je zadržaná lokalita SharePointu, vytvorí sa knižnica odstráneného obsahu, pokiaľ ešte neexistuje. Používatelia môžu s obsahom naďalej pracovať, ale kópia obsahu, ako bol v čase spustenia zadržania, sa zachová aj počas toho, ako používatelia menia obsah. Bežní používatelia s bežnými povoleniami nemôžu zobraziť knižnicu odstráneného obsahu. Iba používatelia s povolením na úrovni webovej aplikácie, alebo používatelia, ktorým boli pridelené konkrétne povolenia, môžu zobraziť knižnicu odstráneného obsahu.

 • Ak sa používatelia pokúsia zmeniť alebo odstrániť obsah zadržanej lokality, SharePoint najprv skontroluje, či sa obsah od začatia zadržania zmenil. Ak ide o prvú úpravu od začatia zadržania, SharePoint skopíruje obsah do knižnice odstráneného obsahu a potom umožní používateľom zmeniť alebo odstrániť pôvodný obsah.

 • Používateľovi sa zobrazí chyba, ak sa pokúsi odstrániť kolekciu lokalít, zoznam alebo knižnicu, ktoré sú zadržané. Používateľom sa môže sa zobraziť chyba, aj ak sa pokúsia odstrániť priečinok obsahujúci súbor, ktorý je zadržaný. Ak chcú používatelia odstrániť priečinok obsahujúci jeden alebo viac zadržaných súborov, musia najprv odstrániť tieto súbory a potom budú môcť odstrániť priečinok.

 • Ak chcete uložiť všetky verzie obsahu lokality, musíte zapnúť tvorbu verzií dokumentov pre knižnice dokumentov na lokalite. Ak je povolené vytváranie verzií dokumentov a odstráni sa dokument z lokality, ktorá je zadržaná, zachovajú sa všetky verzie odstráneného dokumentu. Ak vytváranie verzií dokumentu nie je povolené, jediná verzia, ktorá sa zachová, je verzia obsahu, ktorá je aktuálna v čase začatia zadržania. Ak sa po začatí zadržania obsah zmení viackrát, priebežné verzie obsahu sa nezachovajú, aby sa ukladací priestor využil čo najefektívnejšie. Väčšina obsahu na lokalite sa zvyčajne nemení a obsah, ktorý sa nemení, sa neskopíruje do knižnice odstráneného obsahu.

 • Ak odstránite zadržanie z lokality, všetky súbory v knižnici odstráneného obsahu sa odstránia (premiestnia sa do priečinka Kôš prvej fázy) do 7 sedem dní po odstránení zadržania. Dôvodom je, že úloha časovača pre knižnicu odstráneného obsahu sa spúšťa raz za 7 dní a identifikuje položky, ktoré sa majú odstrániť. Súbory sa odstránia po ďalšom spustení úlohy časovača po odstránení zadržania z lokality.

Hľadanie ďalších informácií o vyhľadávaní eDiscovery

Ďalšie informácie o prípadoch vyhľadávania eDiscovery nájdete v týchto článkoch:

Scenár: Vyhľadávanie eDiscovery v SharePoint Serveri 2013 a Exchange Serveri 2013

Plánovanie a spravovanie prípadov vyhľadávania eDiscovery

Vytvorenie a spustenie dotazov vyhľadávania eDiscovery

Vyhľadávanie a používanie kľúčových slov vo vyhľadávaní eDiscovery

Exportovanie obsahu vyhľadávania eDiscovery a vytváranie zostáv

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×