Zadanie pevných nákladov na úlohy

Ak máte náklady, ktoré nie sú priradené k žiadnym ľudským či materiálnym zdrojom založeným na sadzbách, alebo ľubovoľné nákladové zdroje (napríklad vybavenie) či rôzne premenlivé náklady na zdroje, zadajte ich k úlohe. Pevné náklady nie je možné pridať k zdrojom.

Pevné náklady môžu byť rôzne jednorazové náklady, ktoré vznikajú pri konkrétnej úlohe. Pevné náklady môžete pridať k ľubovoľnej úlohe vrátane súhrnnej úlohy projektu, ktorá zastupuje celý projekt.

Pridanie pevných nákladov k úlohe:

 1. Kliknite na kartu Zobraziť a potom na položku Ganttov graf.

  Tlačidlo Ganttov graf na karte Zobraziť

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Tabuľky > Náklady a použite tabuľku nákladov.

  Tabuľka nákladov v ponuke Tabuľky

 3. V poli Názov úlohy vyberte úloha, ku ktorej chcete zadať pevné náklady.

 4. Do poľa Pevné náklady zadajte sumu nákladov.

 5. V poli Nárast pevných nákladov je nárast nákladov predvolene nastavený na možnosť Priebežne, môžete však vybrať možnosť Na začiatku alebo Na konci a zaznamenať tak nárast pevných nákladov na začiatku alebo na konci projektu.

  Pole Nárast s možnosťou Priebežne

  Poznámka:  Predvolenú metódu nárastu pevných nákladov môžete pre všetky nové úlohy v tomto projekte aj pre budúce projekty zmeniť na karte Plán v dialógovom okne Project – možnosti (položky Súbor > Možnosti > Plán).

  Karta Plán v dialógovom okne Excel – možnosti

Zadanie pevných nákladov k súhrnnej úlohe projektu

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Ganttov graf.

  Tlačidlo Ganttov graf na karte Zobraziť

 2. Ak sa súhrnná úloha projektu nezobrazuje, kliknite na kartu Formát a začiarknite políčko Súhrnná úloha projektu.

  Súhrnná úloha projektu na karte Formát

 3. V poli Názov úlohy vyberte súhrnnú úlohu projektu.

 4. Do poľa Pevné náklady zadajte náklady na projekt.

Ďalšie informácie o nákladoch

Zadanie nákladov na ľudí a materiály na základe sadzieb

Zadanie nákladov na vybavenie a iných nákladových zdrojov

Manuálne zadanie skutočných nákladov

Zobrazenie celkových nákladov na projekt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×