Zadanie nákladov na ľudí a materiály na základe sadzieb

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vo väčšine projektov tvoria náklady na ľudí (nazývané pracovné zdroje) väčšinu nákladov. Ak vo svojom projekte plánujete sledovať takéto zdroje, na začiatok je zvyčajne potrebné zadať mzdové sadzby pre osoby zapojené do projektu. Keď potom týmto osobám priradíte prácu na úlohách, Microsoft Project tieto sadzby použije na vypočítanie nákladov na ich priradenie.

Zadanie mzdových sadzieb pre osoby:

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Hárok zdrojov.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. Ak sa nezobrazuje tabuľka Položka, kliknite na položky Zobraziť > Tabuľky a Položka.

  Tlačidlo Tabuľky na karte Zobraziť

 3. Do poľa Názov zdroja zadajte meno osoby alebo v prípade, že daná osoba už na hárku zdrojov je, vyberte jej meno.

 4. Skontrolujte, či sa v poli Typ zobrazuje možnosť Práca.

  Pole Typ s položkou Práca

 5. Do poľa Štandardná sadzba zadajte štandardnú mzdovú sadzbu pre danú osobu, napríklad 25,00 €/hodina alebo 200,00 €/deň.

  Ak sa toto pole nezobrazuje, prejdete doň stlačením klávesu Tab.

 6. Ak vo svojom projekte plánujete sledovať nadčasy a daná osoba môže pracovať nadčas, zadajte sadzbu za prácu nadčas do poľa Sadzba za prácu nadčas.

 7. V poli Nárast je nárast nákladov predvolene nastavený na možnosť Priebežne, môžete však vybrať možnosť Na začiatku alebo Na konci a zaznamenať tak nárast nákladov na zdroje založený na sadzbách na začiatku alebo na konci projektu.

Poznámka:  Nastavenie nárastu nákladov určuje, kedy Microsoft Project vypočíta celkové náklady na zdroje založené na sadzbách, ktoré sú priradené k úlohám.

 1. Priraďte zdroj k úlohe. Microsoft Project pre dané priradenie automaticky vypočíta náklady na zdroj.

  Tip:  Ak chcete pre zdroj zadať viac než jednu sadzbu, prečítajte si časť Zadanie premenlivých sadzieb pre osoby alebo materiálové zdroje na konci tohto článku.

Zadanie jednotkových sadzieb pre materiály

Ak chcete sledovať materiálové náklady potrebné na dokončenie projektu (nazývané aj materiálové zdroje), môžete ich vypočítať na základe zadaných jednotkových sadzieb. Môžete napríklad zadať jednotkovú cenu za cement alebo armatúru, ktorú použijete počas svojho stavebného projektu.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Hárok zdrojov.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. Do poľa Názov zdrojapolezadajte názov materiálového zdroja alebo ho vyberte spomedzi zadaných materiálových zdrojov.

 3. V prípade nového materiálového zdroja kliknite na šípku v poli Typ a vyberte možnosť Materiál.

  Pole Typ s položkou Práca

 4. Do poľa materiál zadajte názov jednotky. Zadajte napríklad svieti (pre l), cu.m (pre kubické metre) alebo ea (pre každú)

 5. Do poľa Štandardná sadzba zadajte jednotkovú sadzbu pre materiálový zdroj.

Ak sa toto pole nezobrazuje, prejdete doň stlačením klávesu Tab.

 1. V poli Nárast je nárast nákladov predvolene nastavený na možnosť Priebežne, môžete však vybrať možnosť Na začiatku alebo Na konci a zaznamenať tak nárast nákladov na zdroje založený na sadzbách na začiatku alebo na konci projektu.

  Pole Nárast s možnosťou Priebežne

 2. Priraďte zdroj k úlohe. Microsoft Project pre dané priradenie automaticky vypočíta náklady na zdroj.

Zadanie premenlivých sadzieb pre osoby alebo materiálové zdroje

Ak pre jednu osobu nepostačuje jedna skupina štandardných sadzieb a sadzieb za prácu nadčas alebo ak máte pre materiálový zdroj viac než jednu sadzbu, pomocou tabuľky nákladových sadzieb môžete zadať premenlivé sadzby (nazývané aj spojené sadzby).

Premenlivé sadzby môžete zadať napríklad pre typ práce, ktorú bude zdroj vykonávať, pre pracovisko, odbornú úroveň pri práci na konkrétnych úlohách, alebo môžete vytvoriť zoznam sadzieb pre rôzne triedy materiálu či zohľadniť zmeny v sadzbách za materiál.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Hárok zdrojov.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na prácu alebo materiálový zdroj a vyberte možnosť Informácie.

  Ponuka pre zdroje po kliknutí pravým tlačidlom myši

 3. V okne Zdroj – informácie kliknite na kartu Náklady.

Karta Náklady v dialógovom okne Zdroj – informácie

 1. V časti Tabuľky nákladových sadzieb kliknite na kartu A (Predvolené).

 2. V prípade pracovného zdroja postupujte takto:

  1. Do stĺpca Štandardná sadzba zadajte sadzbu.

  2. Do stĺpca Sadzba za nadčasy zadajte sadzbu (voliteľné).

  3. Do ďalších riadkov zadajte toľko nových štandardných sadzieb a sadzieb za prácu nadčas, koľko potrebujete.

 3. V prípade materiálového zdroja postupujte takto:

  1. Do stĺpca Štandardná sadzba zadajte sadzbu.

  2. Do nasledujúceho riadku v stĺpci Štandardná sadzba zadajte novú sadzbu alebo zmenu v percentách. Zadajte napríklad +10%, čím predošlú sadzbu zvýšite o 10 %.

  3. Do ďalších riadkov zadajte toľko nových sadzieb a zmien sadzieb, koľko potrebujete.

 4. Do stĺpca Dátum účinnosti zadajte dátumy, od ktorých nové sadzby nadobudnú účinnosť.

 5. Ak potrebujete pre osobu alebo materiálový zdroj zadať ďalšie sadzby, zadajte sadzby a dátumy účinnosti na ďalších kartách (B, C, D alebo E).

Poznámky: 

 • Do tabuliek nákladových sadzieb môžete v prípade pracovných alebo materiálových zdrojov zadať aj cenu za použitie. Tieto náklady sú zvyčajne jednorazové náklady, ktoré sa neodvíjajú od sadzieb. Ide napríklad o poplatok za dodávku materiálu. Zadajte sumu nákladov do stĺpca Cena za použitie pre pracovný alebo materiálový zdroj.

 • Po zadaní viacerých sadzieb pre pracovný alebo materiálový zdroj, môžete zmeniť sadzby zdroja pre všetky nasadenia použitím rôznych náklady sadzobník v zobrazení použitia úloh (kliknite pravým tlačidlom myši priradeného zdroja > informácie > kartu náklady).

 • Ak tabuľky nákladových sadzieb používate pravidelne, môžete stĺpec Tabuľky nákladových sadzieb pridať k zobrazeniu Použitie úlohy. Kliknite v zobrazení Použitie úlohy na šípku vedľa hlavičky Pridať nový stĺpec a vyberte možnosť Tabuľka nákladových sadzieb.

 • Zmena štandardnej sadzby pre zdroj v predvolenej tabuľke nákladových sadzieb (na karte A (Predvolené)) ovplyvní náklady na ukončené úlohy, ku ktorým je priradený ten istý zdroj. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, zmeňte štandardné sadzby v ostatných tabuľkách nákladových sadzieb (B, C, D alebo E), ktoré sa nepoužívajú predvolene.

Ďalšie informácie o nákladoch

Zadanie nákladov na vybavenie a iných nákladových zdrojov

Zadanie pevných nákladov pre úlohy

Manuálne zadanie skutočných nákladov

Zobrazenie celkových nákladov na projekt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×